Ухвала суду № 72789766, 07.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
07.03.2018
Номер справи
761/8130/18
Номер документу
72789766
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/8130/18

Провадження № 1-кс/761/5557/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Світлицька В.М., за участю секретаря Бондаря В.Б. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Плигач Тетяна Олегівна про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000027 від 29.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Плигач Т.О. звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Олійниченком В.В. внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000027 від 29.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), м.Київ, вул.Володимирська, 46, що стосуються обслуговування рахунків ТОВ «Агрополіс» (код 41582492) - №26051013061202 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 27.09.2017 з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №32016100100000027 від 29.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до аналітичного дослідження № 67/16-20/38716250 від 26.02.2016 року встановлено, що службові особи ТОВ «М'ясторг» (код 38716250) здійснюючи господарську діяльність із продажу ТМЦ (м'яса курячого) в період з 01.01.2015 по 31.12.2015 ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом проведення безтоварних операцій із підприємства, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Конфорт» (код 39410872), ТОВ «Пром Торг Інвест ЛТД» (код 39674348), ТОВ «Партос» (код 39937668) та ТОВ «Буддстер» (код 39236436), що призвело до заниження нарахування та сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 498 971,63 грн.

В ході досудового розслідування, встановлено, що група осіб у період 2016 - 2017 років створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) - ТОВ «Нью-Буд Альянс» (код 40918198), ТОВ «Баферд» (код 41008289), ТОВ «Ін-Сперейт» (код 41140429), ТОВ «Агрополіс» (код 41582492), ТОВ «Евіал Груп» (код 41032505), ТОВ «Байерд» (41032400), ТОВ «Вікос-Експрес-Компані» (код 40787336), ТОВ «Ладі Плюс» (код 41019311), ТОВ «Авізо Інформ» (код 40618433), ТОВ «Укрпромбудторг» (код 40075726), ТОВ «Міграйд» (код 41240258), ПП «ДД Трейдінг» (код 35946548) з метою прикриття незаконної діяльності та формування незаконного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

Під час досудового встановлено, що згідно з базами даними на рівні ГУ ДФС у м. Києві, що службові особи ТОВ «Агрополіс» (код 41582492) використовували банківські рахунки у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627)-№26051013061202 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 27.09.2017.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого встановлення руху коштів, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів що містять банківську таємницю, а саме до документів юридичної справи та р/р вищевказаних підприємств та руху коштів на відкритих рахунках в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000027 від 29.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), м.Київ, вул.Володимирська, 46, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №32016100100000027 від 29.02.2016 р.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Плигач Тетяна Олегівна про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000027 від 29.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Плигач Тетяні Олегівні, слідчому слідчої групи або оперативному працівнику за дорученням на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вищевказаних рахунках з моменту відкриття рахунків по сьогоднішній день в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Агрополіс» (код 41582492);

- документи на підставі яких службові особи ТОВ «Агрополіс» (код 41582492), відкривали рахунки в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;

- заяв, чеків на отримання готівки по вищевказаним рахунками в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «СБЕРБАНК», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Світлицька

Часті запитання

Який тип судового документу № 72789766 ?

Документ № 72789766 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 72789766 ?

Дата ухвалення - 07.03.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 72789766 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 72789766 ?

В Шевченківський районний суд міста Києва
Попередній документ : 72789765
Наступний документ : 72789769