Ухвала суду № 72394266, 23.02.2018, Чортківський районний суд Тернопільської області

Дата ухвалення
23.02.2018
Номер справи
608/2817/14-к
Номер документу
72394266
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Чортківський районний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року Справа № 608/2817/14-к

Номер провадження1-кс/608/153/2018

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області Яковець Н. В. , за участю секретаря судового засідання Олійник О.С., заявників: голови правління громадської організації «Тернопільська обласна організація «Захист майнових, фінансових прав акціонерів Чортківського цукрового заводу» ОСОБА_1 та заступника голови громадської організації ОСОБА_2, прокурора Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Чортківського районного суду Тернопільської області скаргу про скасування постанови старшого слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 24.01.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Заявники - голова правління громадської організації «Тернопільська обласна організація «Захист майнових, фінансових прав акціонерів Чортківського цукрового заводу» ОСОБА_1 та заступника голови громадської організації ОСОБА_2 звернулись до суду із скаргою про скасування постанови старшого слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 24.01.2018 року, та зобов’язання слідчого провести одночасний допит потерпілих із бувшим директором заводу ОСОБА_5, зобов’язати слідчого вручити підозру вказаним посадовим особам ВАТ «Чортківський цукровий завод» та встановити факт незаконної приватизації майна Чортківського цукрового заводу, а також зниження вартості майнових сертифікатів іменних акцій шляхом обману.

Заявники ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в судовому засіданні скарги підтримують, просять задовольнити.

Процесуальний прокурор Жук І.О. вважає, що скарги підлягають до часткового задоволенні в частині скасування постанов старшого слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 24.01.2018 року та вважає необхідним проведення одночасного допиту потерпілих та ОСОБА_5 В іншій частині просить відмовити, оскільки вказані питання є виключно повноваженнями прокурора та слідчого, а не слідчого судді.

Заслухавши пояснення представників скаржника, думку прокурора, дослідивши надані до скарг письмові докази та матеріали кримінального провадження, вважаю, що скарга підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на ефективний засіб юридичного захисту) передбачено, що кожен чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинено особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

У своїй практиці європейський суд з прав людини звертає увагу на те, що рівень доступу, наданий національним законодавством має бути достатнім для забезпечення права особи на суд з огляду на принцип верховенства права в демократичному суспільстві.

Для того, щоб доступ був ефективним, особа повинна мати чітку практичну можливість оскаржити дії, які становлять втручання в її права.

Згідно ст. 21 КПК України кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

Європейський суд з прав людини у своїй прецедентній практиці виходить із того, що положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право звернення до суду.

Проте, право на суд не є абсолютним і воно може бути піддане обмеженням, тому що право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Відповідно до ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Статтею 303 КПК України визначений вичерпний перелік рішень, дій та бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового провадження, а саме: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна; 2) рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником; 3) рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником; 4) рішення прокурора про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником; 5) рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою; 6) рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки - особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом; 7) рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником; 8) рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 цього Кодексу, - підозрюваним, його захисником чи законним представником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Як вбачається зі скарги, розгляд вимог, викладених скаржниками щодо зобов’язання оголосити підозри всім посадовим особам Чортківського цукрового заводу, причетним до незаконної приватизації майна і обманних дій у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12014210190000320 від 25.06.2014 року ( з яким об’єднано кримінальне провадження № 12015210190000203 від 01.05.2015 року) не входить до повноважень слідчого судді.

Разом з тим, при системному аналізі статтей 36, 40, 277, 278 КПК України, слідчий суддя зазначає, що повідомляти особі про підозру є прерогативою і функцією сторони обвинувачення.

При цьому, в повідомленні про підозру зазначаються фактичні обставини, та правова кваліфікація кримінального правопорушення, які слідчий чи прокурор вважають відповідними та доведеними.

Відповідно до ст. 279 КПК України, у випадку виникнення підстав для повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри, слідчий, прокурор зобов’язаний виконати дії передбачені ст. 278 цього Кодексу.

Слідчий суддя зазначає, що при вирішенні клопотань та прийнятті рішень, а саме винесенні відповідної постанови від 24.01.2018 року слідчий не надав належної оцінки здобутим доказам, не врахував покази свідка ОСОБА_6, а прийняв передчасне та необґрунтоване рішення. При цьому, в судовому засіданні процесуальний прокурор визнав доцільним для повного та об’єктивного з’ясування всіх обставин кримінального правопорушення провести такі одночасні допити з потерпілими і свідком ОСОБА_5

Виходячи із вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що постанова старшого слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 24.01.2018 року про відмову в проведенні одночасного допиту потерпілих та свідка ОСОБА_7 підлягають до скасування.

Відповідно до вимог ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки зору достатності та взаємозв”язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Таким чином, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Згідно з ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку забороняється. Саме слідчий уповноважений у відповідності з вимогами п.6 ч.2 ст. 40 КПК України за погодженням із прокурором повідомляти особі про підозру.

При цьому, слідчий суддя співвідносить вимоги ст. 220 КПК України з іншими процесуальними вимогами щодо здійснення досудового розслідування у кримінальному провадження, зокрема встановленими ст. 40 КПК України.

А тому, на підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що в іншій частині скарг, а саме: у частині зобов’язання працівників правоохоронних органів оголосити підозру всім посадовим особам Чортківського цукрового заводу, причетним до незаконної приватизації майна і обманних дій та зниження вартості майнових сертифікатів іменних акцій шляхом обману– слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (1950 року), ст.ст. 303, 306, 307, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу голови правління громадської організації «Тернопільська обласна організація «Захист майнових, фінансових прав акціонерів Чортківського цукрового заводу» ОСОБА_1 та заступника голови громадської організації ОСОБА_2 про скасування постанови старшого слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 24.01.2018 року - задовольнити частково.

Скасувати постанову старшого слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 24 січня 2018 року про відмову в задоволенні клопотань голови правління громадської організації «Тернопільська обласна організація «Захист майнових, фінансових прав акціонерів Чортківського цукрового заводу» ОСОБА_1 про проведення одночасного допиту потерпілих і ОСОБА_5

Зобов’язати старшого слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12014210190000320 від 25.06.2014 року з яким об’єднано кримінальне провадження № 12015210190000203 від 01.05.2015 року, провести одночасні допити потепілих з свідком ОСОБА_5

В іншій частині в задоволенні скарг - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Суддя : (підпис)

Копія вірна:

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи №608/2817/14-к, яка зберігається в архіві Чортківського районного суду Тернопільської області.

Слідчий суддя: Н. В. Яковець

Копію ухвали видано "____"____2018 року.

Секретар:

Попередній документ : 72371110
Наступний документ : 72394277