Постанова № 71999725, 02.02.2018, Харківський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
02.02.2018
Номер справи
820/5943/17
Номер документу
71999725
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

Харківський окружний адміністративний суд 61004, м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3, inbox@adm.hr.court.gov.ua, ЄДРПОУ: 34390710 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м.Харків

02 лютого 2018 р. справа №820/5943/17

Харківський окружний адміністративний суд в складі:

головуючого - судді Мар'єнко Л.М.,

розглянувши в місті Харкові в приміщенні Харківського окружного адміністративного суду в порядку спрощеного позовного провадження справу за адміністративним позовом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бакат ТВ" про стягнення штрафу та пені, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бакат ТВ", в якому просить суд стягнути з ТОВ «Бакат-ТВ» на користь Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення штраф і пеню у розмірі 696,06 грн. за наступними реквізитами: УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва, код ЗКПО 37995466, р/р 31115056700011 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019. Поле призначення платежу: +;2659;101; ;;;;; сплата штрафу згідно з рішенням Національної ради від 29.06.2017 № 1176, без ПДВ.

В обґрунтування позовних вимог позовних вимог позивач зазначив, що відповідачем всупереч приписам Закону України "Про телебачення та радіомовлення" не було подано звітність щодо його структури власності, з огляду на що Національною радою було винесено рішення про застосування штрафних санкцій у розмірі 421,76 грн. та нараховано пеню в розмірі 274,30 грн. , які ТОВ «Бакат-ТВ» не сплачені.

Копія ухвали про відкриття спрощеного провадження разом з судовими документами була надіслана відповідачу 04.01.2018. Повідомлення про вручення поштового відправлення разом з вищезазначеною ухвалою повернулись до суду 15.01.2018 з відміткою "за зазначеною адресою не знаходиться", тобто ухвала не вручена адресату з незалежних від суду причин.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється згідно до вимог ст. 229 КАС України.

Законом України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 03.10.2017 №2147-VIIІ, який набув чинності 15.12.2017, внесені зміни до Кодексу адміністративного судочинства України.

Так, з огляду на те, що згідно положень ст. 258 КАС України передбачено, що даний предмет спору віднесено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження, суд вважає за можливе розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, враховуючи, що відповідача повідомлено належним чином про наявність позову щодо стягнення з нього суми заборгованості.

Відповідно до ч.5 ст.262 КАС України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Враховуючи положення ч.11 ст.126 КАС, оцінивши повідомлені позивачем обставини, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку про задоволення позову, виходячи з наступного.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Бакат ТВ" (далі - ТОВ "Бакат ТВ") як юридична особа.

З матеріалів справи встановлено, що в ході опрацювання відомостей про структуру власності телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, робочою групою позивача було встановлено факт неподання ТОВ «Бакат-ТВ» інформації про структуру власності, що є порушенням вимог Закону України "Про телебачення та радіомовлення".

Внаслідок наявності названого порушення, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення було винесено рішення від 29.06.2017 №1176 про накладення на відповідача штрафних санкцій у розмірі 421,76 грн., відповідний розрахунок суми штрафу та суми нарахованої пені міститься у додатку до рішення (а.с.7-8а).

Крім того, вказаним рішенням було зобов'язано відповідача сплатити штраф на користь Державного бюджету України у тридцятиденний термін з дня отримання рішення (п.2 Рішення від 03.06.2016 № 1004).

У встановлений позивачем строк сума штрафу відповідачем сплачена на була, наслідком чого, стало винесення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішення від 29.06.2017 №1176, яким було визнано порушення ТОВ «Бакат-ТВ» п.2 Рішення від 11.10.2017 №1990 та вирішено звернутись за стягненням суми штрафу з відповідача у судовому порядку (а.с.9).

По суті позовних вимог суд зазначає, що такі регулюються Законом України "Про телебачення та радіомовлення", який регулює відносини, що виникають у сфері телевізійного та радіомовлення на території України, визначає правові, економічні, соціальні, організаційні умови їх функціонування, спрямовані на реалізацію свободи слова, прав громадян на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, на відкрите і вільне обговорення суспільних питань.

Відповідно до ч.4 ст.7 Закону України "Про телебачення та радіомовлення", єдиним органом державного регулювання діяльності у сфері телебачення і радіомовлення незалежно від способу розповсюдження телерадіопрограм і передач є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада).

За змістом ст.13 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада здійснює: нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог законодавства у галузі телерадіомовлення.

Відповідно до ч.9 ст.40 Закону України "Про телебачення та радіомовлення", провайдер програмної послуги зобов'язаний: а) щороку, до 31 березня, оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті та подавати до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності, в якому зазначаються: відомості про будь-які зміни у структурі власності за звітний рік; відомості про всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та пов'язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса); відомості про осіб, які впродовж звітного року надавали провайдеру програмної послуги фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо), якщо загальна сума такого фінансування від однієї особи впродовж звітного року становила 125 і більше мінімальних заробітних плат; б) розміщувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про структуру власності.

Згідно ч.4 ст.12 Закону України "Про телебачення та радіомовлення", структура власності суб'єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення визнається прозорою, якщо інформація, оприлюднена на його офіційному веб-сайті та надана Національній раді, дає змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у юридичній особі чи можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність юридичної особи, у тому числі відносини контролю між усіма особами в ланцюгу володіння корпоративними правами щодо цієї юридичної особи, а також визначити кінцевого бенефіціарного власника. Інформація про структуру власності суб'єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення розміщується на його офіційному веб-сайті відповідно до вимог цього Закону. Суб'єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення щороку подає Національній раді інформацію про свою структуру власності в порядку, що встановлюються Національною радою. Неподання, несвоєчасне подання такої інформації або подання інформації, що не відповідає дійсності, є підставою для застосування Національною радою санкцій відповідно до цього Закону.

За приписами ч.ч.1-3 ст. 72 Закону України "Про телебачення та радіомовлення", санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення застосовуються за рішенням суду або, у встановлених цим Законом випадках, за рішенням Національної ради. Національна рада застосовує санкції до телерадіоорганізацій у разі порушення ними вимог цього Закону та/або умов ліцензії. Національна рада застосовує санкції до провайдерів програмної послуги у разі порушення ними вимог цього Закону та/або умов ліцензії.

Національна рада може застосовувати до телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги такі санкції: оголошення попередження; стягнення штрафу; анулювання ліцензії на підставі рішення суду за позовом Національної ради (ч.6 ст.72 Закону).

Відповідно до абз.2 ч.10 ст.72 Закону України "Про телебачення та радіомовлення", в редакції, чинній на час винесення рішення про застосування штрафних санкцій), за неподання або несвоєчасне подання інформації, передбаченої частиною другою статті 59 (для телерадіоорганізацій) або частиною дев'ятою статті 40 (для провайдерів програмної послуги) цього Закону, телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги сплачує штраф у розмірі 5 відсотків загальної суми ліцензійного збору за всіма ліцензіями, власниками яких є порушник, відповідно до статті 31 цього Закону.

Відповідно до ч.3 ст.75 Закону України "Про телебачення та радіомовлення", у разі застосування санкції у вигляді штрафу ліцензіат зобов'язаний сплатити штраф у тридцятиденний термін з дня повідомлення Національною радою про прийняте рішення. За кожен день прострочення сплати нараховується пеня у розмірі одного відсотка суми штрафу. У разі несплати ліцензіатом штрафу штраф стягується за рішенням суду. У разі оскарження ліцензіатом рішення про застосування санкції у вигляді штрафу термін сплати штрафу, зазначений у цій частині, та нарахування пені за прострочення його сплати призупиняється на час судового розгляду справи.

Згідно відомостей автоматизованої системи "Діловодство спеціалізованого суду" встановлено, що відповідач рішення про накладення штрафу від 29.06.2017 №1176 у судовому порядку не оскаржував, отже, сума зобов'язань, визначених Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, є узгодженою.

Відповідно до ч.1 ст.77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Судом встановлено, що на час розгляду справи зазначена сума штрафу та пені відповідачем не сплачена, доказів зворотного матеріали справи не містять, у зв'язку з чим позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до положень ст. 139 КАС України у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа судові витрати з відповідача не стягуються.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. т. ст. 2, 6-11, 14, 77, 139, 243-246, 250, 255, 257-263, 295, 297 КАС України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бакат ТВ" про стягнення штрафу та пені - задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Бакат ТВ" (код ЄДРПОУ 33002335, поштовий індекс 63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Харківська, буд.105а) на користь Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (код ЄДРПОУ 40387920, УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва, код ЗКПО 37995466, р/р 31115056700011 в ГУДКСУ ум. Києві, МФО 820019. Поле призначення платежу: +;2659;101; ;;;;; сплата штрафу згідно з рішенням Національної ради від 29.06.2017 № 1176, без ПДВ) штраф і пеню у розмірі 696,06 грн. (шістсот дев'яносто шість гривень 06 копійок).

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, або спрощеного позовного провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Текст рішення складено 02 лютого 2018 року.

Суддя Мар'єнко Л.М.

Попередній документ : 71999724
Наступний документ : 71999727