Рішення № 71986892, 26.01.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Дата ухвалення
26.01.2018
Номер справи
750/8566/17
Номер документу
71986892
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 750/8566/17

Провадження № 2/750/128/18

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2018 року м. Чернігів

Деснянський районний суд м. Чернігова в складі:

головуючого судді Литвиненко І.В.

за участю секретаря судового засідання Юрченко І. В.,

за участю відповідача,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська деревообробна компанія» до ОСОБА_1 про стягнення грошових коштів

в с т а н о в и в :

06.09.2017 року позивач звернувся до суду з позовом до до ОСОБА_1 про стягнення грошових коштів та просив:

- стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, що зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська деревообробна компанія», код ЄДРПОУ 31718419, суму завданої шкоди в розмірі 15300,12 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська деревообробна компанія» не виплатив у передбачені законом строки заробітну плату чим допустив прострочення більше одного місяця, невчасно сплатив орендну плату за земельну ділянку за податковий період, яка перебувала в оренді та невчасно сплатив земельний податок, що призвело до прямих збитків товариству.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримала та просила їх задовольнити, після оголошеної перерви в судове засідання не з’явилася, через канцелярію суду подала заяву про завершення розгляду справи без її участі..

Відповідач в судовому засіданні проти задоволення позову заперечував та наполягав на тому, що без згоди учасників товариства не міг розпоряджатися коштами товариства, а тому і виникло прострочення зі сплати обов’язкових платежів.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

Відповідач, ОСОБА_1, у період часу з вересня 2016 року по 09.12.2016 року працював у ТОВ «Чернігівська деревообробна компанія» та обіймав посаду директора товариства (а.с. 6).

06.03.2017 року Управлінням держпраці у Чернігівській області Державної служби України з питань праці було складено припис № 25-01-016/196-99 в якому вказано, що Управлінням держпраці у Чернігівській області встановлено порушення вимог ч.1,2 ст. 115 КЗПП України, ч. 1 ст. 24 ЗУ «Про оплату праці», ч. 5 ст. 97 КЗпП України, ч. З ст. 15 ЗУ «Про оплату праці», ст.116 КзПП України. Вказані порушення полягали у невиплаті працівникам заробітної плати за вересень, жовтень, листопад, грудень 2016 року, попри те, що згідно руху коштів на банківських рахунках підприємства здійснювалися інші платежі в цей період на загальну суму 258 039,32 грн. В день звільнення, який є останній днем роботи, відповідач, перебуваючи на посаді директора і будучи єдиною посадовою особою, також не провів всі необхідні виплати і на своє ім'я, хоча був зобов'язаний це зробити за законом (а.с. 8).

23.03.2017 року Управлінням держпраці у Чернігівській області Державної служби України з питань праці було винесено постанову № 25-01-016/0196/95 про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами, якою на ТОВ «Чернігівська деревообробна компанія» за порушення встановлених строків виплати заробітної плати, передбачених законодавством про працю більш як за один місяць було накладено штраф у розмірі 9600 грн. (а.с. 9). Дана сума штрафу була 03.04.2017 року перерахована ТОВ «Чернігівська деревообробна компанія», що підтверджується платіжним дорученням № 27 (а.с. 10).

14.12.2016 року Чернігівською об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Чернігівській області Державної фіскальної служби України було складено Акт № 731/12-03-26 про результати перевірки своєчасності сплати орендної плати, яким було зафіксовано факт, що орендна плата за земельну ділянку була нарахована 30.08.2016 р., 30.09.2016 р., 30.10.2016 р., 30.11.2016 р., однак сплачена ця орендна плата була лише 30.11.2016 року та 01.12.2016 року, тобто із затримкою, що призвело до порушення вимог ст. 287 Податкового кодексу України (а.с. 11). 22.12.2016 року ТОВ «Чернігівська деревообробна компанія» було перераховано 3143,77 грн. штрафних санкцій на користь бюджету, що підтверджується платіжним дорученням № 2992 (а.с. 12).

06.12.2016 року Чернігівською об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Чернігівській області Державної фіскальної служби України було складено Акт № 711/12-03-26 про результати перевірки своєчасності сплати земельного податку, яким було зафіксовано факт, що земельний податок за земельну ділянку був нарахований 30.08.2016 р., 30.09.2016 р., 30.10.2016 р., 30.11.2016 р., але сплачений податок був лише 30.11.2016 року та 01.12.2016 року, тобто із затримкою, що призвело до порушення ст. 287 Податкового кодексу України (а.с. 13). 22.12.2016 року ТОВ «Чернігівська деревообробна компанія» було перераховано 4716,06 грн. штрафних санкцій на користь бюджету, що підтверджується платіжним дорученням № 2993 (а.с. 14).

Відповідно до п. 9,1 Статуту ТОВ «Чернігівська деревообробна компанія» органом управління товариством є Загальні збори Учасників товариства та Директор товариства.

Відповідно до п. 9.3.15 Статуту ТОВ «Чернігівська деревообробна компанія» Загальні збори учасників товариства надають директору товариства попередню згоду на укладення договорів, контрактів, інших правочинів, загальна сумарна вартість яких перевищує 50000,00 грн. або суму еквівалентну їй у будь-якій валюті світу за курсом Національного банку України.

Відповідно до п. 9.6.1 Статуту ТОВ «Чернігівська деревообробна компанія» Директор товариства має право без довіреності здійснювати дії від імені товариства, він уповноважений керувати поточними справами товариства.

01.12.2017 року ПАТ «Укрексімбанк» надало ТОВ «Чернігівська деревообробна компанія» довідку в якій зазначено, що згідно з карткою із зразками підписів та відбитка печатки, яка була надана до Філії ПАТ «Укрексімбанк» у м. Чернігові 22.10.2014 року, у період з 01.08. по 09.11 2016 року право розпорядження поточним рахунком № 2600300016118 відкритим ТОВ «Чернігівська деревообробна компанія» і підписування розрахункових документів було надано ОСОБА_1 (а.с. 73).

Відповідно до наданих представником позивача копій виписок про операції, ТОВ «Чернігівська деревообробна компанія» в період часу, коли відповідач ОСОБА_1 виконував обов’язки директора підприємство здійснювало господарську діяльність, внаслідок якої відбувалась оплата матеріалів, послуг, чим повністю спростовується твердження відповідача про те, що від був обмежений у здійсненні видаткових операцій, що полягали в оплаті товарів та послуг, а тому в повній мірі міг оплатити обов’язкові платежі також.

Відповідно до ч. 2 ст. 133 КЗпП України у відповідності з законодавством обмежену матеріальну відповідальність несуть керівники підприємств, установ, організацій та їх заступники, а також керівники структурних підрозділів на підприємствах, в установах, організаціях та їх заступники - у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку, якщо шкоду підприємству, установі, організації заподіяно зайвими грошовими виплатами працівникам, неправильною постановкою обліку і зберігання матеріальних, грошових чи культурних цінностей, невжиттям необхідних заходів до запобігання простоям.

Відповідно до абз. 2 п. 6 Постанови Пленуму Верховного суду України від 29 грудня 1992 року N 14 «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» до зайвих грошових виплат відносяться, зокрема, суми стягнення штрафів, заробітної плати, виплачені звільненому працівникові у зв'язку з затримкою з вини службової особи видачі трудової книжки, розрахунку, неправильним формулюванням причин звільнення тощо. При виявленні безпосередніх заподіювачів шкоди, викликаної виплатою зайвих сум, знищенням чи зіпсуттям матеріальних цінностей, вони зобов'язані відшкодувати шкоду в межах, встановлених законодавством. Зазначені вище службові особи в цих випадках несуть матеріальну відповідальність в межах свого середньомісячного заробітку за ту частину шкоди, що не відшкодована безпосередніми заподіювачами її. При цьому загальна сума, що підлягає стягненню, не повинна перевищувати заподіяну шкоду. На них самих покладається матеріальна відповідальність у зазначених межах, якщо з їх вини не було своєчасно вжито заходів до стягнення шкоди з безпосередніх заподіювачів її й таку можливість підприємство втратило.

Відповідно до абз. 3 п. 15 Постанови Пленуму Верховного суду України від 29 грудня 1992 року N 14 «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» при вирішенні позовів, у яких об'єднано декілька вимог про відшкодування працівником шкоди, розмір шкоди, що підлягає відшкодуванню, визначається по кожній з об'єднаних вимог з урахуванням відповідного їй виду і меж матеріальної відповідальності. Визначена в такий спосіб сума відшкодування по кожному випадку заподіяння шкоди включається до загальної суми, яка підлягає стягненню з працівника з урахуванням передбаченого ст. 233 КЗпП річного строку для пред'явлення позову по кожній вимозі і поважності причин його пропуску.

Розраховуючи суму об’єднаних вимог, суд зазначає, щодо стягнення 9600 грн, який був сплачений позивачем на користь держави у вигляді штрафу за порушення законодавства про працю, то стягненню по цьому випадку здійснюється в межах середньомісячної заробітної плати, яка становить згідно із довідкою 5206,53 грн, по іншим випадкам, розмір заподіяної шкоди становить 3146,77 грн та 4716,06, що не перевищує розмір середньої заробітної плати по кожному випадку.

Таким чином, загальний розмір шкоди, заподіяний відповідачем ТОВ «Чернігівська деревообробна компанія» становить 13069,36 грн (5206,53 + 3146,77 + 4716,06).

Відповідно до ч. 1 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Оскільки позов задоволено на 85 % з відповідача на користь позивача підлягає стягненню 1360 грн. у відшкодування витрат по сплаті судового збору.

Керуючись ст.ст. 12, 13, 81, 141, 258, 259, 265, 354 ЦПК України, суд,

в и р і ш и в:

позов задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_1 (місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська деревообробна компанія» (місцезнаходження юридичної особи: м. Чернігів, проспект Миру, 314, ідентифікаційний код юридичної особи -31718419) 13069 грн 36 коп (тринадцять тисяч шістдесят дев'ять грнтридцять шість коп.) матеріальної шкоди.

Стягнути ОСОБА_1 (місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська деревообробна компанія» (місцезнаходження юридичної особи: м. Чернігів, проспект Миру, 314, ідентифікаційний код юридичної особи -31718419) 1360 грн судового збору.

В іншій частині позову відмовити.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду Чернігівської області.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Рішення набирає законної сили, якщо протягом встановлених строків, не подана апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Суддя: І. В. Литвиненко

Попередній документ : 71986891
Наступний документ : 71986896