Повне досьє на кожну компанію України

Ухвала суду № 71926706, 01.02.2018, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
01.02.2018
Номер справи
522/24479/17
Номер документу
71926706
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

_______________________

Справа № 522/24479/17

Провадження № 2/520/3707/18

УХВАЛА

01.02.2018 року

Суддя Київського районного суду м. Одеси Калініченко Л.В., розглянувши позовну заяву Приватного підприємства «ДАФ» до ОСОБА_1, третя особа – Одеська міська рада, про визнання незаконним та скасування запису про державну реєстрацію та зобов’язання вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И В:

27.12.2017 року до Приморського районного суду міста Одеси надійшл позовна заява Приватного підприємства «ДАФ» до ОСОБА_1, третя особа – Одеська міська рада, про визнання незаконним та скасування запису про державну реєстрацію та зобов’язання вчинити певні дії, в якій позивач просить суд:

- визнати незаконною та скасувати запис про державну реєстрацію права власності ОСОБА_1 на садовий будинок №17А по вул. Вєтрова в місті Одесі (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1303811751101);

- зобов’язати ОСОБА_1 за власний рахунок демонтувати самовільне будівництво за адресою: м. Одеса, вул. Вєтрова, 17А.

Відповідно до автоматизованої системи документообігу цивільну справу було розподілено судді Чернявській Л.М.

Ухвалою Приморського районного суду міста Одеси від 28.12.2017 року цивільну справу за позовом Приватного підприємства «ДАФ» до ОСОБА_1, третя особа – Одеська міська рада, про визнання незаконним та скасування запису про державну реєстрацію та зобов’язання вчинити певні дії надіслано за підсудністю до Київського районного суду міста Одеси.

31.01.2018 року вказана справа надійшла до Київського районного суду міста Одеси.

Відповідно до автоматизованої системи документообігу цивільну справу було розподілено судді Калініченко Л.В.

Відповідно до ч. 4 ст. 177 ЦПК України, до позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Документом про сплату судового збору є квитанція установи банку або відділення зв’язку, які прийняли платіж або платіжне доручення, підписане уповноваженою посадовою особою банку і скріплене печаткою установи банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення. Оригінал такої квитанції додається до всіх позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, інших судових документів, що направляються до судової інстанції.

Відповідно до п.п. 2 п.1 ч.2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» № 3674-VI від 8.07.2011 р., в редакції, яка діяла на час подання позивачем позовної заяви до суду, а саме 27.12.2017 року, за подання юридичною особою або фізичною особою – підприємцем позовної заяви немайнового характеру стягується судовий збір у розмірі одного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який складає 1600 грн.

Згідно з ч.3 ст.6 Закону України «Про судовий збір», у разі коли в позовній заяві об’єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Згідно з п. 13 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах» від 17 жовтня 2014 року за № 10, якщо в позовній заяві об'єднано дві або більше самостійних вимог немайнового характеру, пов'язані між собою, судовий збір сплачується окремо з кожної із таких вимог (або загальною сумою).

З позову вбачається, що позивачем заявлено дві вимоги немайнового характеру, у зв’язку з чим, за заявленими вимогами підлягає стягненню судовий збір в сумі 3200 гривень 00 копійок (1600*2=3200,00).

Позивачем надано до позову документ на підтвердження сплати судового збору в сумі 1600 гривень, тобто за подання до суду позовної заяви, що містить одну вимогу немайнового характеру, тобто не в повному розмірі.

Враховуючи вищевикладене, позивачеві необхідно:

- надати до суду доказ на підтвердження доплати судового збору (оригінал квитанції, платіжного доручення) за подання до Київського районного суду міста Одеси позовної заяви, що містить дві вимоги немайнового характеру, з урахуванням вже сплаченої суми судового збору, а саме доплаті підлягає судовий збір в сумі 1600 гривень 00 копійок (1600,00*2 – 1600,00=1600,00);

- судовий збір повинен бути сплачений за реквізитами Київського районного суду міста Одеси, а саме: отримувач коштів: УК у м. Одесі (Київський р-н); код отримувача: (код за ЄДРПОУ) 38016923; банк отримувача: УК у м. Одесі, код банку отримувача: (МФО) 828011, рахунок отримувача: 31218206700005, код класифікації доходів бюджету: 22030001, призначення платежу: *;101;_____(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір, за позовом ____ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Київський районний суд м. Одеси (назва суду, де розглядається справа).

Частинами 1, 2 статті 185 ЦПК України передбачено, що суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177 цього Кодексу, протягом п’яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Оскільки встановлено не відповідність позовної заяви вимогам ст. 175, 177 ЦПК України, суддя вважає, що позовна заява Приватного підприємства «ДАФ» до ОСОБА_1, третя особа – Одеська міська рада, про визнання незаконним та скасування запису про державну реєстрацію та зобов’язання вчинити певні дії, підлягає залишенню без руху та слід надати позивачеві строк для усунення вказаних недоліків поданої заяви, терміном в десять днів з дня отримання копії ухвали, та роз’яснити, що в іншому випадку позовна заява буде вважатися неподаною і повернута.

Керуючись ст.185 ЦПК України,-

У Х В А Л И В:

Позовну заяву Приватного підприємства «ДАФ» до ОСОБА_1, третя особа – Одеська міська рада, про визнання незаконним та скасування запису про державну реєстрацію та зобов’язання вчинити певні дії – залишити без руху.

Надати позивачеві строк для усунення недоліків поданої заяви - десять днів з дня отримання копії ухвали.

Роз’яснити позивачеві, що у разі виконання недоліків поданої заяви відповідно до ухвали суду у встановлений строк, позовна заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. У разі не усунення недоліків поданої заяви у строк, встановлений судом, позовна заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя Калініченко Л. В.

Попередній документ : 71926692
Наступний документ : 71926708