Ухвала суду № 71907703, 23.01.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
23.01.2018
Номер справи
755/999/18
Номер документу
71907703
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Провадження № 1кс/755/259/18

Справа № 755/999/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ 23 січня 2018 року

Cлідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Чернюшок М.І., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000068 від 03.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 Мельником О. звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, яке подане в рамках кримінального провадження ЄРДР №32017100040000068 від 03.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, за фактами викладеними у змісті клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32017100040000068 від 03.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, до СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов акт перевірки №247/1-26-15-14-03-02/30098637 від 25.07.2017 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Слов'янська солевидобувна компанія» (код ЄДРПОУ 30098637), з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 18.07.2017, з питань єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2014 по 18.07.2017», відповідно до якого службові особи ТОВ «Слов'янська солевидобувна компанія» занизили податок на прибуток у сумі 915 308 грн., та податок на додану вартість на суму 19 546 грн.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: службові особи ТОВ «Слов'янська солевидобувна компанія» до ГУ ДФС у м. Києві направили заяву №12771270039004616 від 26.11.2013 про ліквідацію юридичної особи.

Відповідно до вказаної заяви ліквідація ТОВ «Слов'янська солевидобувна компанія» здійснюється шляхом приєднання до ТОВ «Руссоль-Україна» (код ЄДРПОУ 37653064), на виконання протоколу позачергових зборів учасників ТОВ «Слов'янська солевидобувна компанія» від 26.11.2013 б/н.

Також встановлено, що керівником ТОВ «Слов'янська солевидобувна компанія» та ТОВ «Руссоль-Україна» являється ОСОБА_3, крім того останній являється Головою ліквідаційної комісії.

Встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «Слов'янська солевидобувна компанія», які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, знаходяться в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації.

Інформація щодо осіб, які використовують ТОВ «Слов'янська солевидобувна компанія» для прикриття незаконної діяльності та для мінімізації податкових зобов'язань надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

В судове засідання слідчий не з'явилась, надіслала до суд заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

При цьому, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

У даному випадку, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, з тих, які були надані слідчим у цьому провадженні, вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як наслідок останнє не узгоджується з нормами ч. 4 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Не доведеними слідчим в ході судового розгляду залишилися і обставини визначені ч. 7 ст. 163 КПК України, як і факт того, що є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване лише формально, оскільки до нього не додано жодного, належним чином оформленого доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів, сам слідчий не з'явилась на розгляд даного клопотання та не підтвердила наведені в клопотанні доводи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000068 від 03.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 71907703 ?

Документ № 71907703 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 71907703 ?

Дата ухвалення - 23.01.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 71907703 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 71907703 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 71907695
Наступний документ : 71907720