Рішення № 71878177, 01.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
01.12.2017
Номер справи
757/20715/16-ц
Номер документу
71878177
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20715/16-ц

Категорія 26

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(ЗАОЧНЕ)

01 грудня 2017 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

Головуючого судді - Новака Р.В.

при секретарі - Владіміровій О.К.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» до ОСОБА_1, третя особа ТОВ «ГК «Газовий Альянс» про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

В С Т А Н О В И В :

ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1, третя особа ТОВ «ГК «Газовий Альянс» про стягнення заборгованості за кредитним договором. В обґрунтування позовних вимог зазначило, що 05.11.2012 між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та ТОВ «ГК «Газовий Альянс» укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 20-3782/2-1. Відповідно до п. 2.1 Кредитного договору з урахуванням договорів про внесення змін, Позичальнику надано кредит шляхом відкриття траншевої не відновлювальної кредитної лінії зі встановленням максимального ліміту кредитної лінії у розмірі 857483266,41 грн. Позивач свої зобов'язання за кредитним договором виконав у повному обсязі та у встановленні кредитним договором строки (з урахуванням договорів про внесення змін), що підтверджується матеріалами справи. Виконання зобов'язань за кредитним договором забезпечується Договором поруки №20-3782/2-1-28122015/п1 від 28.12.2015 укладеним між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та ОСОБА_1. Станом на 04.04.2016 заборгованість за кредитним договором складає 1045264143,54 грн. Посилаючись на те, що позичальник порушив умови Кредитного договору щодо повернення коштів, позивач просить суд стягнути з відповідача частину заборгованості за кредитним договором у розмірі 145488707,73 грн.

Позивач в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, представник позивача подав заяву про розгляд справи у його відсутність, проти винесення заочного рішення не заперечує, позовні вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідач у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Третя особа в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, про причини неявки суд не повідомила.

За таких обставин, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності сторін та ухвалити заочне рішення відповідно до ст. 224 ЦПК України.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що 05.11.2012 між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та ТОВ «ГК «Газовий Альянс» було укладено Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 20-3782/2-1.

Відповідно до п. 2.1 Кредитного договору, з урахуванням договорів про внесення змін, Позичальнику надано кредит шляхом відкриття траншевої не відновлювальної кредитної лінії зі встановленням максимального ліміту кредитної лінії у розмірі 857483266,41 грн. (т.1 а.с. 71).

Згідно п. 2.5 кредитного договору строк дії ліміту кредитної лінії по 26.02.2016. При цьому строк кредитування, встановлений у межах кожного окремого траншу повинен закінчуватися та бути повернутим не пізніше дати, вказаної у цьому пункті договору.

Відповідно до пункту 2.2 кредитного договору в редакції договору про внесення змін №20-2597/2-1 від 31.10.2014 до кредитного договору кредитування відбувається шляхом надання позичальнику кредитних коштів в межах окремих траншів. Встановлення розміру кожного траншу відбувається після підписання з позичальником договору про надання траншу, в якому визначається, крім іншого, валюта траншу, строк користування траншем, процентна ставка. Позичальник зобов'язується отримати кошти в межах траншу, повністю погасити свої боргові зобов'язання у терміни, встановлені відповідними договорами про надання траншу.

Згідно п. 4.2 кредитного договору в редакції договору про внесення змін №20-3782/2-1-28122015 від 28.12.2015 розмір процентів за користування кредитом встановлюється у розмірі: 23% річних, за кредитом наданим у гривні, починаючи з 11.05.2015 по 27.12.2015; 18% річних, починаючи з 28.12.2015 по 24.02.2016; 23% річних, починаючи з 25.02.2016. Розмір процентів за неправомірне користування кредитом встановлюється у розмірі: 23% річних, за кредитом наданим у гривні, починаючи з 28.12.2015 по 24.02.2016; 28% річних, з 25.02.2016 по дату остаточного погашення кредиту.

Пунктом 10.2. кредитного договору в редакції договору про внесення змін №20-2597/2-1 від 31.10.2014 за несвоєчасне повернення сум кредиту та/або несвоєчасну сплату плати за кредит позичальник сплачує пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період прострочення.

Позивач свої зобов'язання за кредитним договором виконав у повному обсязі та у встановленні кредитним договором строки (з урахуванням договорів про внесення змін), що підтверджується наявними матеріалами справи.

Відповідно до наданих позивачем розрахунків, з якими погоджується суд, станом на 04.04.2016 заборгованість позичальника перед позивачем становить 1045264143,54 грн., з яких: заборгованість за кредитом - 857483266,41 грн.; заборгованість за процентами - 138710272,21 грн.; нарахована пеня за несвоєчасно сплаченим кредитом - 38141605,40 грн.; нарахована пеня за несвоєчасно сплаченими процентами - 6208267,00 грн.; сума збільшення заборгованості по процентах з застосуванням індексу інфляції - 107033,17 грн.; 3% по кредиту - 2600564,00 грн; 3% по процентах - 463134,79 грн.; сума штрафу, відповідно до п.5.5 або 10.4 кредитного договору - 1550000,00 грн.

В якості забезпечення виконання зобов'язань позичальника перед позивачем щодо повернення кредиту, сплати нарахованих процентів, можливих штрафних санкцій між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та ОСОБА_1 укладено договір поруки №20-3782/2-1-28122015/п1 від 28.12.2015.

Відповідно до п. 2.1. договору поруки поручитель зобов'язався у випадку невиконання та/або прострочення виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором виконати зобов'язання по погашенню заборгованості за кредитним договором в обсязі, визначеному цим пунктом.

Умовами договору поруки передбачено, що у випадку невиконання позичальником зобов'язань, що випливають із кредитного договору, поручитель відповідає перед кредитором як солідарний боржник в тому ж обсязі, що і позичальник.

На виконання умов договору поруки позивач направив відповідачу вимогу №09-8-1/302 від 03.03.2016. В порушення вимог договору поруки поручитель не виконав умов договору, суму заборгованості не повернув.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно умов договору поруки, ст. 553 ЦК України - поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку, поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

Відповідно до ч. 2 ст. 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилась, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст. 1048 цього Кодексу.

Поруч з наведеним слід зазначити, що в силу ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Ст. 554 ЦК передбачено, що у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя, поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Згідно п. 1.3. договору поруки, ст. 553 ЦК України, поручитель відповідає перед позивачем у тому ж обсязі, що і боржник, за всіма зобов'язаннями останнього за основним договором, включаючи повернення основної суми боргу (в т.ч. суми кредитного регресу), сплату процентів, комісій, відшкодування можливих збитків, сплату пені та інших штрафних санкцій, передбачених умовами кредитного договору. П. 1.4 договору поруки передбачено, що поручитель і боржник несуть солідарну відповідальність перед кредитором.

Відповідно до змісту ст.ст. 610, 612 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. Боржник вважається таким, що прострочив виконання, якщо він не виконав його у строк, передбачений умовами договору або встановлений законом.

Статтею 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Системний аналіз наведених положень закону та обставин, дає підстави для висновку, що в судовому засіданні знайшло своє підтвердження порушення прав позивача, тому позов підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 572, 589, 590, 591, 592, 611 ЦК України, ст.ст. 10, 57, 60, 88, 209, 212-215, 224-228 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» до ОСОБА_1, третя особа ТОВ «ГК «Газовий Альянс» про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на користь публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12, ідентифікаційний код 00039002) частину заборгованості за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20-3782/2-1 від 05.11.2012 у розмірі 145488707 (сто сорок п'ять мільйонів чотириста вісімдесят вісім тисяч сімсот сім) грн. 73 коп., з яких: заборгованість за процентами - 138710272 (сто тридцять вісім мільйонів сімсот десять тисяч двісті сімдесят дві) грн. 21 коп.; нарахована пеня за несвоєчасно сплаченими процентами - 6208267 (шість мільйонів двісті вісім тисяч двісті шістдесят сім) грн. 56 коп.; сума збільшення заборгованості по процентах з застосуванням індексу інфляції - 107033 (сто сім тисяч тридцять три) грн. 17 коп.; 3% по процентах - 463134 (чотириста шістдесят три тисячі сто тридцять чотири) грн. 79 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на користь публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12, ідентифікаційний код 00039002) судовий збір у розмірі 2182330 грн. (два мільйони сто вісімдесят дві тисячі триста тридцять) гривень 62 копійки.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Рішення суду може бути оскаржене позивачем через Печерський районний суд м. Києва до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Р.В. Новак

Часті запитання

Який тип судового документу № 71878177 ?

Документ № 71878177 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 71878177 ?

Дата ухвалення - 01.12.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 71878177 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 71878177 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 71878177, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 71878177, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 01.12.2017. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 71878177 відноситься до справи № 757/20715/16-ц

Це рішення відноситься до справи № 757/20715/16-ц. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 71878151
Наступний документ : 71878188