Ухвала суду № 71667901, 16.01.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Дата ухвалення
16.01.2018
Номер справи
127/26937/17
Номер документу
71667901
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа №127/26937/17

Провадження №1-кс/127/11726/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції Олійника П.М. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції Олійник П.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк».

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017020000000265 від 27.07.2017, за фактом створення мешканцями м. Вінниці наступних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які мають ознаки фіктивності - ПП «Сучасні будівельні технології-12» (код 38889859, м. Вінниця), ТОВ «Сучасні будівельні технології-12» (код 38394698, м. Вінниця), ТОВ «КВ-Маркет» (код 39771265, м. Вінниця, перейменоване у ТОВ «ТД «Арарат» і змінено місцезнаходження на м. Хмельницький), ТОВ «Будспец монтаж» (код 39471123, м. Вінниця), ТОВ «Подільська торгівельно-будівельна компанія» (код 40603810 м. Вінниця, змінене місцезнаходження на м. Дніпро), ТОВ «Логістичне бюро» (код 39281122, м. Вінниця) з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, переведенням безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки та використання зазначених підприємств для виведення коштів бюджетних та державних підприємств у тіньовий сектор економіки з наступним їх привласненням.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

В теперішній час, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, які можуть становити банківську таємницю та свідчать про відкриття, обслуговування та рух коштів по рахунках підприємств, які задіяні у схемі вчинення злочину ТОВ «Логістичне бюро», які відкриті у ПАТ «РВС Банк».

Документи, що свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: осіб, які мали право розпоряджатись рахунками; які документи були надані для відкриття рахунків; дату і час надходження та вибуття коштів з рахунків; суми коштів, які надійшли та вибули з рахунків; від яких юридичних та фізичних осіб надійшли кошти на рахунки та подальший рух таких коштів; з яких комп'ютерів та з використанням яких ІР-адрес здійснювалось керування рахунками; інші обставини, які можуть сприяти розкриттю злочину та встановленню усіх його обставин.

Відомості, які містяться у названих документах та відстеження руху коштів по рахунках підприємств задіяних у схемі вчинення злочинів у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання вказаних підприємств для прикриття незаконної діяльності по привласненню грошових коштів бюджетних та державних підприємств.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ «Сбербанк».

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ «Сбербанк» в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ «Сбербанк».

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні, не було доведено необхідності у вилученні документів, які зберігаються в ПАТ «Сбербанк», не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, чи змінені.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчуку Д.В., заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Мазуркевичу В.А., старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Олійнику П.М., Чубатюк С.М., Чепурко Л.В., Ширман І.М., Голубенку І.А., старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Королю М.А., Мойсюку Р.П. на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме до документів ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, 01601, Україна, Київ, вул. Володимирська 46, т. (044)247-45-45), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття рахунків, використання та рух коштів по рахунках: №26004000156166, 26005013056166, 26050013056166 відкритих ТОВ «Логістичне бюро» (код код 39281122, м. Вінниця), а саме: інформації на паперових носіях про рух коштів по названих рахунках за період з 18.05.2017 по дату оголошення ухвали з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, хвилиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; документів, на підставі яких було відкрито та використовувались названі рахунки (договори банківського рахунку; картки із зразками підписів та відбитком печатки; копії статутних документів; накази про призначення службових осіб; копії паспортів службових осіб та їх реєстраційних номерів облікової картки платника податків; довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; угоди та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»; опитувальники юридичних осіб; заяви про відкриття/закриття рахунків; інші документи по відкриттю та обслуговуванню рахунків), тощо. інших документів по функціонуванню вищезазначених рахунків в період з дати відкриття по дату закриття, а саме: платіжних доручень, видаткових ордерів та грошових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; документів, які були подані вказаними юридичними особами відповідно до вимог законодавства про боротьбу з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом в обґрунтування проведення платежів або зняття готівкових коштів, а саме: договори, акти виконаних робіт, закупівельні відомості, інші наданні документи. протоколів системи «Клієнт-банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по названих рахунках за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали з зазначенням дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР - адреси клієнта.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: /підпис/

Копія вірна.

Суддя /Вишар І.Ю./

Секретар /Федорова С.М./

Часті запитання

Який тип судового документу № 71667901 ?

Документ № 71667901 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 71667901 ?

Дата ухвалення - 16.01.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 71667901 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 71667901 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 71667901, Вінницький міський суд Вінницької області

Судове рішення № 71667901, Вінницький міський суд Вінницької області було прийнято 16.01.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 71667901 відноситься до справи № 127/26937/17

Це рішення відноситься до справи № 127/26937/17. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 71667898
Наступний документ : 71667903