Ухвала суду № 71344681, 13.12.2017, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
13.12.2017
Номер справи
910/20340/14
Номер документу
71344681
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

13.12.2017Справа № 910/20340/14

За заявою Публічного акціонерного товариства "Київпроект"

про видачу дублікатів наказів

у справі №910/20340/16 за позовом Публічного акціонерного товариства "Київпроект"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий проектний інститут "Київпроект"

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Компанія Ровікос Трейдінг ЛТД

про визнання рішень загальних зборів недійсними, визнання договору недійсним та витребування майна, набутого без достатньої правової підстави

Суддя Якименко М.М.

Представники сторін:

від заявника (стягувача ,позивача): Бурлака О.П. - за довіреністю №06-273/адм. від 14.09.2017 року;

від боржника (відповідача): не з'явилися;

від третіх осіб: не з'явилися.

Обставини справи:

13.12.2016 року Господарським судом міста Києва на примусове виконання рішення Господарського суду міста Києва від 18.10.2016 року, яке набрало законної сили 05.12.2016 року, видано накази про:

1) стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ "КИЇВПРОЕКТ" (01030, м. Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22; код ЄДРПОУ 39223516) на користь Публічного акціонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ" (01030, м. Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22; код ЄДРПОУ 04012780) 17 516 (сімнадцять тисяч п'ятсот шістнадцять) грн. 00 коп. - судового збору;

2) витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ "КИЇВПРОЕКТ" (01030, м. Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22; код ЄДРПОУ 39223516) та повернути у власність Публічного акціонерному товариству "КИЇВПРОЕКТ" (01030, м. Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22; код ЄДРПОУ 04012780) безпідставно набуте майно, а саме:

- фонд технічного архіву, вартістю 205 836,00 грн.;

- знак для товарів і послуг, вартістю 55 000,00 грн.;

- обладнання, загальною вартістю 298 164,00 грн.;

- корпоративні права, загальною вартістю 195 000,00 грн., котрі складаються з права єдиного власника на управління та володіння Дочірніми підприємствами, як цілісним майновим комплексом, та на 100% (сто відсотків) статутного капіталу Дочірніх підприємств, а саме:

- 1) Дочірнє підприємство "Інститут "Київпроект-5" Публічного акціонерного товариства "Київпроект" (ідентифікаційний код: 24578070);

- 2) Дочірнє підприємство "Інститут "Київцивільпроект" Публічного акціонерного товариства "Київпроект" (ідентифікаційний код: 35947727);

- 3) Дочірнє підприємство "Інститут "Київдормістпроект" Публічного акціонерного товариства "Київпроект" (ідентифікаційний код: 35948241);

- 4) Дочірнє підприємство "Інститут "Київгео" Публічного акціонерного товариства "Київпроект" (ідентифікаційний код: 35947845);

- 5) Дочірнє підприємство "Інститут "Київпроект-1" Публічного акціонерного товариства "Київпроект" (ідентифікаційний код: 35947866);

- 6) Дочірнє підприємство "Інститут "Київметалпроект" Публічного акціонерного товариства, "Київпроект" (ідентифікаційний код: 32050251);

- 7) Дочірнє підприємство "Інститут Генерального плану міста Києва" (ідентифікаційний код: 32386367);

- 8) Дочірнє підприємство "Інститут "Київінжпроект" Публічного акціонерного товариства "Київпроект" (ідентифікаційний код: 35948173);

- 9) Дочірнє підприємство "Інститут "Київтелекомелектропроект" Публічного акціонерного товариства "Київпроект" (ідентифікаційний код: 35948257).

Через канцелярію Господарського суду міста Києва від Публічного акціонерного товариства "Київпроект" надійшла заява про видачу дублікатів наказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.12.2017 року розгляд заяви призначено на 13.12.2017 року.

В судове засідання 13.12.2017 року представник боржника (відповідача) не з'явився, про час та місце розгляду заяви повідомлений належним чином, однак його неявка не перешкоджає розгляду заяви.

В судовому засіданні 13.12.2017 року представник заявника (стягувача, позивача) підтримав заяву та просили суд її задовольнити.

Розглянувши подані матеріали в їх сукупності та заслухавши пояснення представника заявника (стягувача, позивача), Господарський суд м. Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Підставою звернення в суд з даною заявою є те, що Публічним акціонерним товариством "Київпроект" втрачено оригінали наказів Господарського суду м. Києва №910/20340/14 від 13.12.2016 року (далі по тексту - Наказ) (довідка про неотримання виконавчих документів міститься в матеріалах справи).

Суд звертає увагу, що на адресу ПАТ "Київпроект" направлялися оригінали вищевказаних наказів.

Суд констатує, що на даний час рішення Господарського суду м. Києва від 01.11.2016 року у справі №910/14304/16 залишається невиконаним, а оригінал наказу втрачено Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Виконання судового рішення є невід'ємною стадією процесу правосуддя, і заміна сторони на цій стадії може відбуватися не інакше, як на підставах та у порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України та Законом України "Про виконавче провадження". (Відповідна правова позиція відображена у постанові Верховного Суду України № 6/408 від 05.10.2004 року).

Згідно з ст. 119 ГПК України у разі пропуску строку для пред'явлення наказу до виконання з причин, визнаних господарським судом поважними, пропущений строк може бути відновлено. Заява про відновлення пропущеного строку подається до господарського суду, який прийняв судове рішення. Заява розглядається у засіданні господарського суду, про час і місце якого повідомляються ухвалою стягувач і боржник. Неявка боржника і стягувача у судове засідання не є перешкодою для розгляду заяви.

Причини поважності пропуску строку для пред'явлення наказу до виконання оцінюються судом, виходячи з обґрунтування поважності цих причин, наданих доказів за правилами ст. 43 Господарського процесуального кодексу України

Відповідно до статті 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

Статтею 115 ГПК України передбачено, що рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

В п. 43 рішення Європейського суду з прав людини від 20.07.2004 р. у справі "Шмалько проти України" (заява N 60750/00) суд наголошує, що пункт 1 статті 6 Конвенції гарантує кожному право на звернення до суду або арбітражу з позовом стосовно будь-яких його цивільних прав та обов'язків. Таким чином, ця стаття проголошує "право на суд", одним з аспектів якого є право на доступ, тобто право подати позов з приводу цивільно-правових питань до суду. Однак це право було б ілюзорним, якби правова система держави допускала, щоб остаточне судове рішення, яке має обов'язкову силу, не виконувалося на шкоду одній зі сторін. Було б незрозуміло, якби стаття 6 детально описувала процесуальні гарантії, які надаються сторонам у спорі, а саме: справедливий, публічний і швидкий розгляд, - і, водночас, не передбачала виконання судових рішень. Якщо тлумачити статтю 6 як таку, що стосується виключно доступу до судового органу та судового провадження, то це могло б призводити до ситуацій, що суперечать принципу верховенства права, який договірні держави зобов'язалися поважати, ратифікуючи Конвенцію. Отже, для цілей статті 6 виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як складова частина "судового розгляду".

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду, як джерело права.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 120 ГПК України дублікат наказу видається, якщо стягувач або державний виконавець звернувся до суду із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред'явлення наказу до виконання. Про видачу дубліката наказу виноситься ухвала.

Згідно з ч. 3 ст. 120 ГПК України до заяви про видачу дубліката наказу мають бути додані:

- довідка установи банку, державного виконавця чи органу зв'язку про втрату наказу;

- при втраті наказу стягувачем - довідка стягувача, підписана керівником чи заступником керівника та головним (старшим) бухгалтером підприємства, організації, що наказ втрачено і до виконання не пред'явлено.

Відповідно до п. 6 Постанови Пленуму Вищого Господарського Суду України від 17 жовтня 2012 року № 9 «Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України» дублікат наказу (стаття 120 ГПК) має повністю відтворювати втрачений наказ, у тому числі містити й дату видачі останнього (а не дату видачі дубліката).

Розглянувши наведені заявником обставини, суд прийшов до висновку, що вищезазначені причини є поважними і заява про видачу дублікатів наказу підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 86, 120 ГПК України, Господарський суд міста Києва -

У Х В А Л И В:

1. Заяву Публічного акціонерного товариства "Київпроект" про видачу дублікатів наказів - задовольнити.

2. Видати дублікати наказів Господарського суду міста Києва №910/20340/14 від 13.12.2016 року.

Суддя М.М. Якименко

Попередній документ : 71344669
Наступний документ : 71344697