Ухвала суду № 71148933, 18.12.2017, Київський апеляційний адміністративний суд

Дата ухвалення
18.12.2017
Номер справи
826/5070/16
Номер документу
71148933
Форма судочинства
Адміністративне

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа №826/5070/16 Головуючий у І інстанції - Григорович П.О.

Судді у І інстанції - Мазур А.С., Федорчук А.Б.

Суддя-доповідач - Кучма А.Ю.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2017 року м. Київ

Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі:

Головуючого-судді: Кучми А.Ю.

суддів: Аліменка В.О., Безименної Н.В.,

при секретарі: Тищенко Н.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАДІЄНТ» на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 03.11.2017 (дата складання 03.11.2017) у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАДІЄНТ» до Національного банку України, третя особа: ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про визнання протиправною бездіяльності,-

В С Т А Н О В И Л А:

В березні 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАДІЄНТ» звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Національного банку України, третя особа: ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про визнання протиправною бездіяльність Національного банку України щодо невжиття належних заходів забезпечення захисту законних інтересів вкладників і кредиторів щодо безпеки збереження коштів на банківських рахунках ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», невжиття адекватних, негайних та рішучих дій, неприйняття своєчасного рішення про вжиття адекватного заходу впливу на ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 03.11.2017 клопотання Національного банку України про залишення позовної заяви без розгляду задоволено, позов залишено без розгляду.

Не погоджуючись з судовим рішенням, позивач подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу суду Окружного адміністративного суду міста Києва від 03.11.2017 та направити справа для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Представники позивача апеляційну скаргу підтримали, зазначили, що в наслідок недостатнього контролю з боку НБУ були порушені права ТОВ «Градієнт», як вкладника ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», разом із тим, до суду вони мали можливість звернутись лише тоді, коли за наслідками аудиту банку тимчасовим керуючим були виявлені системні та тривалі порушення банківського законодавства. Сам факт введення тимчасової адміністрації представники позивача не вважають моментом, коли позивач дізнався чи мав дізнатись про порушення своїх прав вкладника, банк з ринку на той час не виводився, ліквідацію розпочато не було, термін депозитного договору не сплив.

Представник відповідача проти задоволення апеляційної скарги заперечував, наполягав, що момент введення тимчасового керуючого та повідомлення про це на сайтах НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і було тією датою, коли позивач мав дізнатись про порушення своїх прав вкладника та отримав право звернутися за судовим захистом. Пропуск цих строків відбувся не з поважних причин.

Представник третьої особи проти задоволення апеляційної скарги заперечував.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представників сторін, що з'явились у судове засідання, перевіривши матеріали справи, правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а ухвала суду - скасуванню.

Згідно ст.320 КАС України, підставами для скасування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції є, зокрема, неправильне застосування норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, які призвели до неправильного вирішення питання.

Суд першої інстанції дійшов висновку про наявність підстав для залишення адміністративного позову без розгляду, оскільки позивачем пропущено строк звернення до суду, встановлений ч.2 ст.99 КАС України.

Колегія суддів не погоджується з таким висновком суду першої інстанції, з огляду на наступне.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.99 КАС України (в редакції чинній на час розгляду справи у суді першої інстанції) адміністративний позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Згідно ст.100 КАС України (в редакції чинній на час розгляду справи у суді першої інстанції) адміністративний позов, поданий після закінчення строків, установлених законом, залишається без розгляду, якщо суд на підставі позовної заяви та доданих до неї матеріалів не знайде підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними, про що постановляється ухвала.

Відповідно до п.9 ч.1 ст.155 КАС України (в редакції чинній на час розгляду справи у суді першої інстанції) суд своєю ухвалою залишає позовну заяву без розгляду, якщо позовну заяву подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до адміністративного суду і суд не знайшов підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними.

Як вбачається з матеріалів справи, постановою Правління Національного банку України №612 від 17.09.2015 Публічне акціонерне товариство «Банк «Фінанси та Кредит» віднесено до категорії неплатоспроможних.

На підставі постанови Правління Національного банку України №612 від 17.09.2015 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення №171 від 17.09.2015, згідно з яким з 18.09.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та призначено уповноважену особу Фонду на здійснення тимчасової адміністрації банку.

У відповідності до вимог ст.34 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», на офіційному сайті Фонду (http://www.fg.gov.ua) 18.09.2015 розміщено інформацію про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Суд першої інстанції дійшов до висновку, що на підставі вищевикладеного, позивач 18.09.2015 мав змогу дізнатися (повинен був дізнатися) про запровадження тимчасової адміністрації ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», що є наслідком визнання Національним банком України згаданого Банку неплатоспроможним, і яке, в свою чергу згідно з доводами позивача, є наслідком протиправної бездіяльності Національного банку України щодо здійснення банківського нагляду за діяльністю ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» відповідно до ст.55 Закону України «Про Національний банку України», одна адміністративний позов подано лише 23.03.2016, тобто з порушенням строку, встановленого ст. 99 КАС України (в редакції чинній на час розгляду справи у суді першої інстанції).

Колегія суддів не погоджується з висновком суду першої інстанції щодо початку обліку строку для звернення з позовом до суду з дня запровадження тимчасової адміністрації, адже визнання банку неплатоспроможним не свідчить про порушення прав апелянта, оскільки банк може відновити свою діяльність та виконати зобов'язання перед вкладником. Крім того, як підтверджується доводами апелянта, строк виконання його депозитного договору насупив після визнання банку неплатоспроможним, тобто права ТОВ «Градієнт» на момент визнання Банку неплатоспроможним та запровадження Тимчасової адміністрації порушені не були.

Інформація про визнання банку неплатоспроможним чи відкликання банківської ліцензії не містить інформації про підстави та причини прийняття таких рішень, оскільки охороняється банківською таємницею, тобто лише з моменту призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку відомості про фінансове становище банку перестають бути конфіденційними чи становити банківську таємницю, а саме з 17.12.2015 могла бути оприлюднена інформація про фінансове становище ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит». Саме під час ознайомлення із звітами про проведенні інспекційні перевірки, що містяться в матеріалах справи, апелянту стало відомо про невиконання Банком економічних нормативів Національного банку України.

Колегія суддів зазначає, що встановити з якого моменту в банку виникли проблеми можливо лише після оприлюднення інформації про фінансове становище банку, що відбувається не раніше ніж з моменту призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, тобто тільки з 18.12.2015 могла бути оприлюднена інформація про фінансове становище ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», що в свою чергу може містити інформацію лише про приблизний період виникнення в Банку проблем, а не про те, чи були вчасно Національним банком України виявлені ці проблеми та вжито відповідних заходів.

Колегія суддів не приймає посилання відповідача у своїх запереченнях, що інформація про віднесення ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до категорії неплатоспроможних та запровадженні тимчасової адміністрації перебувала у загальному доступі з моменту публікації в офіційних виданнях і позивач мав можливість з нею ознайомитись, як на причину пропуску строку звернення до суду, оскільки визнання банку неплатоспроможним та запровадження в ньому Тимчасової адміністрації жодним чином не випливає на визначення початку строку для звернення із позовом про бездіяльність Національного банку України.

Посилання відповідача на ту обставину, що Національний банк України не здійснює банківський нагляд за банком, в якому запроваджену тимчасову адміністрацію, здійснюється ліквідація, крім отримання звітності в установленому Національним банком порядку є необґрунтованою, оскільки не позбавляє позивача права на звернення до суду з даним адміністративним позовом та не вказує на порушення ти строку такого звернення.

З урахуванням вищевикладеного колегія суддів дійшла до висновку про необхідність скасування ухвали суду першої інстанції та направлення справи для продовження розгляду.

Керуючись ст. ст. 242, 243, 251, 308, 310, 312, 320, 321, 325, 328, 329 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАДІЄНТ» задовольнити.

Ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 03.11.2017 - скасувати, справу направити до Окружного адміністративного суду міста Києва для продовження розгляду.

Ухвала набирає законної з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 21.12.2017.

Головуючий-суддя: А.Ю. Кучма

Судді: В.О. Аліменко

Н.В. Безименна

Часті запитання

Який тип судового документу № 71148933 ?

Документ № 71148933 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 71148933 ?

Дата ухвалення - 18.12.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 71148933 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 71148933 ?

В Київський апеляційний адміністративний суд
Попередній документ : 71148929
Наступний документ : 71148936