Ухвала суду № 70999113, 13.12.2017, Київський апеляційний адміністративний суд

Дата ухвалення
13.12.2017
Номер справи
826/9228/16
Номер документу
70999113
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа: № 826/9228/16 Головуючий у 1-й інстанції: Кузьменко В.А. Суддя-доповідач: Чаку Є.В.

У Х В А Л А

Іменем України

13 грудня 2017 року м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі:

Головуючого судді: Чаку Є.В.,

суддів: Файдюка В.В., Мєзєнцева Є.І.

за участю секретаря Муханькової Т.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Спецбуд-Плюс» на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 19 вересня 2017 року у справі за адміністративним позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві до товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «КИЙ», товариства з обмеженою відповідальністю «Спецбуд-Плюс» про застосування заходів реагування,

В С Т А Н О В И В :

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві (далі - позивач) звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «КИЙ» (далі - відповідач 1), товариства з обмеженою відповідальністю «Спецбуд-Плюс» (далі - відповідач 2) про застосування заходів реагування у вигляді повного зупинення будівельно-монтажних робіт та експлуатації приміщень на будівництві житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: вул. Новомостицька, 15 у Подільському районі міста Києва.

Окружний адміністративний суд міста Києва своєю постановою від 19 вересня 2017 року позов задовольнив повністю.

Не погоджуючись з таким судовим рішенням, відповідач 2 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 19 вересня 2017 року та прийняти нову, якою відмовити позивачу у задоволенні позову.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а постанова суду - без змін, з наступних підстав.

Як убачається з матеріалів справи, позивачем було здійснено планову перевірку суб'єкта господарювання на додержання вимог чинного законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб.

Під час зазначеної перевірки було виявлено 26 порушень правил та норм пожежної і техногенної безпеки, які, на думку позивача, створюють загрозу життю та здоров'ю людей. Дані порушення зафіксовані в акті перевірки № 356 від 30 травня 2016 року.

Оскільки на думку позивача виявлені порушення загрожують життю та здоров'ю людей, він звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом про застосування заходів реагування у вигляді повного зупинення будівельно-монтажних робіт та експлуатації приміщень на будівництві житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: вул. Новомостицька, 15 у Подільському районі міста Києва.

З приводу даних спірних правовідносин колегія суддів апеляційної інстанції вважає за необхідне зазначити наступне.

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначає Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі - Закон).

Частиною четвертою ст. 4 Закону визначено, що вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності встановлюється виключно законами.

Згідно з ч. 5 ст. 4 Закону виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб'єктами господарювання можуть бути зупинені повністю або частково виключно за рішенням суду.

Частиною сьомою ст. 7 Закону передбачено, що на підставі акту, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду.

Частина перша статті 67 Кодексу цивільного захисту України передбачає, що до повноважень центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, належить, зокрема: здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства органами та суб'єктами господарювання, аварійно-рятувальними службами, зазначеними у статті 65 цього Кодексу; звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об'єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці порушення створюють загрозу життю та/або здоров'ю людей.

Відповідно до частин першої та другої статті 68 Кодексу цивільного захисту України посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, у разі порушення вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, у тому числі невиконання їх законних вимог, зобов'язані застосовувати санкції, визначені законом.

У разі встановлення порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров'ю людей, посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту у порядку, встановленому законом.

Статтею 70 Кодексу цивільного захисту України визначено, що підставою для звернення центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів є: 1) недотримання вимог пожежної безпеки, визначених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами; 2) порушення вимог пожежної безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час будівництва приміщень, будівель та споруд виробничого призначення; 3) випуск і реалізація вибухопожежонебезпечної продукції та продукції протипожежного призначення з відхиленням від стандартів чи технічних умов або без даних щодо відповідності такої продукції вимогам пожежної безпеки; 4) нездійснення заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу ймовірних надзвичайних ситуацій; 5) відсутність на виробництвах, на яких застосовуються небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання та апаратуру або систем із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи; 6) невідповідність кількості засобів індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин нормам забезпечення ними працівників суб'єкта господарювання, їх непридатність або відсутність; 7) порушення правил поводження з небезпечними речовинами; 8) відсутність або непридатність до використання засобів індивідуального захисту в осіб, які здійснюють обслуговування потенційно небезпечних об'єктів або об'єктів підвищеної небезпеки, а також в осіб, участь яких у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації передбачена планом локалізації і ліквідації наслідків аварій; 9) відсутність на об'єкті підвищеної небезпеки диспетчерської служби або її неготовність до виконання покладених на неї завдань, у тому числі через відсутність відповідних документів, приладів, обладнання або засобів індивідуального захисту; 10) неготовність до використання за призначенням аварійно-рятувальної техніки, засобів цивільного захисту, а також обладнання, призначеного для забезпечення безпеки суб'єктів господарювання; 11) проведення робіт з будівництва будинків та споруд, розміщення інших небезпечних об'єктів, інженерних і транспортних комунікацій, які порушують встановлений законодавством з питань техногенної безпеки порядок їх проведення або проведення яких створює загрозу безпеці населення, суб'єктам господарювання, обладнанню та майну, що в них перебувають.

Відповідно до частини другої статті 70 Кодексу цивільного захисту України повне або часткове зупинення роботи підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг здійснюється виключно за рішенням адміністративного суду.

Отже, виходячи з системного аналізу вказаних положень законодавства, контролюючий орган повинен звернутися до адміністративного суду з позовом про застосування відповідних заходів реагування шляхом зупинення роботи підприємства на підставі виявлених під час перевірки суб'єкта господарювання порушень вимог законодавства в сфері техногенної та пожежної безпеки, які створюють загрозу життю та/або здоров'ю людей.

Як убачається з акту перевірки, за результатами перевірки будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Новомостицька, 15 у Подільському районі міста Києва, замовником якого є ТОВ «Будівельна компанія «КИЙ», генпідрядником - ТОВ «Спецбуд-Плюс», виявлено 26 порушень вимог Правил пожежної безпеки, частина з яких, на думку суду першої та апеляційної інстанції, може призвести до виникнення пожежі, що створює реальну загрозу життю та здоров'ю людей.

По суті виявлених перевіркою порушень відповідачі не заперечують, проте апелянт зазначає, що станом на день звернення позивача з адміністративним позовом до суду, усі зафіксовані в акті перевірки порушення усунуто.

На підтвердження усунення недоліків зазначених в акті, ТОВ «Спецбуд-Плюс» надало до суду першої інстанції фототаблиці № 1 - № 8 про усунення порушень пп. 2-9 акту № 356, засвідчену копію листа ТОВ «Спецбуд-Плюс» адресованого начальнику Подільського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві № 143/16 від 03.08.2016 року з пропозицією укласти договір для забезпечення протипожежного водопостачання від пожежних гідрантів на водогінній мережі та направлення пожежного автомобіля для проведення перевірки (1 пожежного гідранту) на об'єкт: «будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом по вулиці Новомостицька, 15»; засвідчену копію листа ТОВ «Спецбуд» до ТОВ «Будівельні мережі» № 134-1/16 від 26.07.2016 року з проханням надати пояснення стосовно окремих порушень та зауважень вказаних в акті № 356 від 30.05.2016 року; відповідь ТОВ «Творча майстерня «Золотий Берег» № 48 від 03.08.2016 року до ТОВ «Будівельні мережі» з роз'ясненням окремих порушень та зауважень вказаних в акті № 356 від 30.05.2016 року; засвідчену копію протоколу випробувань № 4/СПР-14 від 28.02.2014 року на вогнестійкість вентиляційного залізобетонного блоку, виробництва ТОВ «Спец-бетон», проведеного випробувальним центром ТОВ «Тест»; засвідчену копію протоколу випробування № 3/М-15 від 06.08.2015 року, на вогнестійкість залізобетонного сходового маршу з площадками ЛМП 57.12.15-5, виробництва ТОВ «КОЛОСС-ХХІ», проведеного випробувальним центром ТОВ «Тест»; фототаблиці № 9 - № 12 про усунення порушення п.п. 13-20; засвідчена копія графіку виконання робіт ТОВ «Спецбуд-Плюс» по встановленню вхідних дверей квартир з вогнестійкістю не менше ЕІ 30, монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації з виводом сигналу від ПКП на пульт централізованого спостереження, монтаж автоматичної установки пожежогасіння підземної автостоянки житлового будинку, монтаж автоматичної системи димовидалення на житловому будинку; засвідчену копію листа № 144/16 від 03.08.2016 року про усунення вказаних в акті порушень адресованого Подільському районному управлінню Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві, з відміткою про отримання.

Відповідно до ч. 1 ст. 69 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Частиною четвертою ст. 70 КАС України визначено, що обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо таких обставин не виникає спору.

Суд апеляційної інстанції звертає увагу на те, що надані апелянтом докази не підтверджують усунення усіх виявлених перевіркою порушень; надані копії фотознімків не дають змоги встановити місце та дату їх створення, ідентифікувати зображені на них об'єкти; звернення до начальника Подільського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві з метою укладання договору не підтвердження факт договірних відносин; роз'яснення ТОВ «Будівельні мережі» щодо відсутності порушень не має правового значення для кваліфікації виявлених порушень; протоколи випробувань на вогнестійкість залізобетонного сходового маршу виробництва ТОВ «КОЛОСС-ХХІ» та вентиляційного залізобетонного блоку виробництва ТОВ «Спец-бетон» не стосуються спірних правовідносин, оскільки не містять посилань на спірний об'єкт будівництва та відносини із відповідачами; твердження про дотримання на будівництві норм Правил пожежної безпеки в Україні не підтверджує вчинення дій по усуненню порушень; повідомлення Подільського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві про усунення виявлених порушень без необхідних доказів не підтверджує усунення порушень.

Також, Київський апеляційний адміністративний суд вважає за необхідне зазначити, що відповідно до ч. 12 ст. 183-2 КАС України особа має право подати заяву про скасування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), застосованих судом за результатом розгляду справи, передбаченої пунктом 5 частини першої цієї статті, якщо обставини, які стали підставою для вжиття заходів реагування, перестали існувати або усунуті, що підтверджується відповідними доказами. Така заява подається до адміністративного суду, який прийняв постанову про застосування відповідних заходів реагування щодо державного нагляду (контролю).

Проте, як убачається з матеріалів справи, зазначена заява до суду першої інстанції відповідачами не подавалася, з приводу чого виникає сумнів про усунення недоліків в повному обсязі, визначених в акті № 356 від 30 травня 2016 року.

Отже, суд апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції про задоволення позовних вимог позивача про застосування заходів реагування у вигляді повного зупинення будівельно-монтажних робіт та експлуатації приміщень на будівництві житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Новомостицька, 15 у Подільському районі міста Києва, оскільки дані порушення можуть призвести до виникнення пожежі, створюють реальну загрозу життю та здоров'ю людей.

Відповідно до статті 200 КАС України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

На підставі зазначеного, судова колегія вважає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та виніс постанову з додержанням норм матеріального права, тому відсутні підстави для скасування постанови.

Керуючись статтями 160, 195, 196, 198, 200, 205, 206, 212, 254 КАС України, суд

У Х В А Л И В :

Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Спецбуд-Плюс» - залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 19 вересня 2017 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів шляхом подачі касаційної скарги до суду касаційної інстанції.

Головуючий суддя Є.В. Чаку

Судді В.В. Файдюк

Є.І. Мєзєнцев

Повний текст ухвали виготовлено 13.12.2017 року.

Часті запитання

Який тип судового документу № 70999113 ?

Документ № 70999113 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 70999113 ?

Дата ухвалення - 13.12.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 70999113 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 70999113 ?

В Київський апеляційний адміністративний суд
Попередній документ : 70999071
Наступний документ : 70999159