Ухвала суду № 70856438, 02.11.2017, Рівненський апеляційний господарський суд

Дата ухвалення
02.11.2017
Номер справи
906/779/16
Номер документу
70856438
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

33001 , м. Рівне, вул. Яворницького, 59

УХВАЛА

про прийняття апеляційної скарги до провадження

02 листопада 2017 року Справа № 906/779/16

Рівненський апеляційний господарський суд у складі колегії:

Головуючого судді Олексюк Г.Є.

судді Бучинська Г.Б. ,

судді Мельник О.В.

розглянувши апеляційну скаргу Редакції газети "Малинські новини" на рішення господарського суду Житомирської області від 05.09.2017 р. у справі № 906/779/16

за позовом Редакції газети "Малинські новини"

до Малинської районної ради Житомирської області

про визнання недійсним рішення 8-ї сесії 7-го скликання від 22.07.2016 р. № 116 та визнання права власності

В С Т А Н О В И В :

Рішенням господарського суду Житомирської області від 05.09.2017 р. у справі № 906/779/16 позов Редакції газети "Малинські новини" до Малинської районної ради Житомирської області про визнання недійсним рішення 8-ї сесії 7-го скликання від 22.07.2016 р. № 116 та визнання права власності задоволено частково.

Визнано незаконним та скасовано рішення 8-ї сесії 7-го скликання Малинської районної ради Житомирської області від 22.07.2016 р. № 116 "Про впорядкування об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Малинського району".

Припинено провадження у справі в частині позовних вимог щодо визнання права власності за Редакцією газети "Малинські новини" на приміщення №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 частину кімнати № 22 загальною площею 118 кв. м., які визначені планом 2-го поверху будинку № 7 по вул. Кримського в м. Малин Житомирської області.

Стягнуто з Малинської районної ради Житомирської області, 11601, Житомирська область, м. Малин, пл. Соборна, 6-а, код ЄДРПОУ 13577103 на користь Редакції газети "Малинські новини", 11601, Житомирська область м. Малин, вул. Кримського, 7, код ЄДРПОУ 02472364, 1 378,00 грн. - витрат, пов'язаних зі сплатою судового збору.

Не погодившись із винесеним рішенням скаржник, Редакція газети "Малинські новини" звернувся до Рівненського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду Житомирської області від 05.09.2017 р. по справі № 906/779/16 в частині припинення провадження щодо визнання права власності за Редакцією газети "Малинські новини" на приміщення №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, частину кімнати № 22 загальною площею 118 кв. м., які визначенні планом 2-го поверху будинку № 7 по вул. Кримського в м. Малин Житомирської області та прийняти в цій частині нове рішення, яким визнати за Редакцією газети "Малинські новини" право власності на приміщення №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, частину кімнати № 22 загальною площею 118 кв. м., які визначені планом 2-го поверху будинку № 7 по вул. Кримського в м. Малин Житомирської області.

Ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду від 28.09.2017 року у справі № 906/779/16 повернуто апеляційну скаргу Редакції газети "Малинські новини" на рішення господарського суду Житомирської області від 05.09.2017 року на підставі п. 3 ч. 1 ст. 97 Господарського процесуального кодексу України.

31.10.2017 року, виправивши недоліки, скаржник повторно звернувся до Рівненського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду Житомирської області від 05.09.2017 року по справі № 906/779/16 в частині припинення провадження у справі в частині позовних вимог щодо визнання права власності за Редакцією газети "Малинські новини" на приміщення № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 частину кімнати № 22 загальною площею 118 кв. м., які визначені планом 2-го поверху будинку № 7 по вул. Кримського в м. Малин Житомирської області та прийняти в цій частині нове рішення, яким визнати за Редакцією газети "Малинські новини" право власності на приміщення № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 частину кімнати № 22 загальною площею 118 кв. м., які визначені планом 2-го поверху будинку № 7 по вул. Кримського в м. Малин Житомирської області.

Крім того, 31.10.2017 року від скаржника надійшла заява про поновлення строку для подачі апеляційної скарги на рішення господарського суду Житомирської області від 05.09.2017 року в якій редактор, ОСОБА_1 просила суд визнати поважними причини пропуску строку на апеляційне оскарження та поновити строк на апеляційне оскарження рішення господарського суду Житомирської області від 05.09.2017 року у зв'язку з тим, що скаржником помилково не було доплачено 1 759,99 грн. судового збору та повернено апеляційну скаргу ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду від 28.09.2017 року.

Дослідивши матеріали апеляційної скарги та додане до неї клопотання, колегія суддів Рівненського апеляційного господарського суду вважає за необхідне вказати таке.

Так, у відповідності до статті 93 Господарського процесуального кодексу України: апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів, а на ухвалу місцевого господарського суду - протягом п'яти днів з дня їх оголошення місцевим господарським судом. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України. Апеляційна скарга, яка подана після закінчення строків, установлених цією статтею, повертається, якщо апеляційний господарський суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала. Розгляд заяви особи про поновлення строку на подання апеляційної скарги здійснюється одним із суддів колегії суддів апеляційного господарського суду, склад якої визначений при реєстрації справи відповідно до положень частини четвертої статті 91 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до статті 55 Конституції України: кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Згідно приписів статті 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Частиною 3 статті 3 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" встановлено, що: судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією та законами України.

Кожному гарантується захист його прав, свобод та законних інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до закону. Для забезпечення справедливого та неупередженого розгляду справ у розумні строки, встановлені законом, в Україні діють суди першої, апеляційної, касаційної інстанцій і Верховний Суд України. Кожен має право на участь у розгляді своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку в суді будь-якої інстанції. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи мають право на судовий захист в Україні нарівні з громадянами і юридичними особами України.

Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом .

Конституційне право на судовий захист передбачає як невід'ємну частину такого захисту можливість поновлення порушених прав і свобод громадян, правомірність вимог яких встановлена в належній судовій процедурі і формалізована в судовому рішенні, і конкретні гарантії, які дозволяли б реалізовувати його в повному об'ємі і забезпечувати ефективне поновлення в правах за допомогою правосуддя, яке відповідає вимогам справедливості, що узгоджується також зі статті 13 Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Господарський процесуальний кодекс України не пов'язує право суду відновити пропущений процесуальний строк лише з певним колом обставин, що спричинили пропуск строку.

Перевіривши доводи апелянта, викладені у клопотанні про поновлення строку на подання апеляційної скарги на рішення господарського суду Житомирської області від 05.09.2017 року, врахувавши усунені недоліки та доплату судового збору, колегія суддів Рівненського апеляційного господарського суду звертає увагу на зазначену обставину, як на поважну причину, та вважає за можливе поновити строк на апеляційне оскарження.

Дослідивши матеріали апеляційної скарги, її відповідність вимогам Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Рівненського апеляційного господарського суду прийшла до висновку, що подані матеріали є достатніми для прийняття апеляційної скарги до провадження.

Керуючись ст.ст.53, 86, 93, 94, 98 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Поновити Редакції газети "Малинські новини" строк на апеляційне оскарження на рішення господарського суду Житомирської області від 05.09.2017 р. у справі № 906/779/16 та прийняти апеляційну скаргу до провадження.

2. Розгляд скарги призначити на "23" листопада 2017 р. о 15:30 год. у приміщенні Рівненського апеляційного господарського суду за адресою: 33001 м. Рівне вул. Яворницького, 59 у залі судових засідань № 6.

3. Відповідачу до "23" листопада 2017 року подати через канцелярію Рівненського апеляційного господарського суду відзив на апеляційну скаргу.

4. Сторонам до "23" листопада 2017 року подати через канцелярію Рівненського апеляційного господарського суду витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, станом на день розгляду справи.

5. Явка сторін на їх розсуд.

Сторони можуть взяти участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції відповідно до ст. 74-1 ГПК України.

Попередити сторони, що неявка їх представників в судове засідання не є перешкодою для розгляду апеляційної скарги по суті за наявними у справі матеріалами.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://rva.arbitr.gov.ua/sud5040/spicok_sprav/csz/

Головуючий суддя Олексюк Г.Є.

Суддя Бучинська Г.Б.

Суддя Мельник О.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 70856438 ?

Документ № 70856438 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 70856438 ?

Дата ухвалення - 02.11.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 70856438 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 70856438 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 70856438, Рівненський апеляційний господарський суд

Судове рішення № 70856438, Рівненський апеляційний господарський суд було прийнято 02.11.2017. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 70856438 відноситься до справи № 906/779/16

Це рішення відноситься до справи № 906/779/16. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 70856370
Наступний документ : 70856448