Ухвала суду № 70653749, 29.11.2017, Господарський суд Запорізької області

Дата ухвалення
29.11.2017
Номер справи
908/2362/17
Номер документу
70653749
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

номер провадження справи 27/146/17

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про порушення провадження у справі

29.11.2017 Справа № 908/2362/17

Суддя Дроздова Світлана Сергіївна, розглянувши матеріали

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “ЛОГІСТ-ХІМ” (69034 Україна, м. Запоріжжя, вул. Цимлянська, б. 29-А)

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю “ТехноХимРеагент” (Російська Федерація, м. Смоленськ, вул. Попова, б. 84, кв. 28)

про стягнення заборгованості в сумі 75 965,50 доларів США

Керуючись ст. ст. 64, 65, розділом ХV Господарського процесуального кодексу України, Конвенцією про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року, господарський суд Запорізької області,

УХВАЛИВ:

1. Порушити провадження у справі і прийняти позовну заяву до розгляду. Присвоїти справі номер провадження 27/146/17.

2. Справу призначити до розгляду на 01.02.2018 р. о/об 11 год. 00 хв., судове засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: Україна, місто Запоріжжя, вул. Тюленина, 21/Гетьманська, 4, корпус 1, кабінет № 116.

3. Направити, відповідно до Угоди та Конвенції судове доручення про вручення даної ухвали стороні-нерезиденту товариству з обмеженою відповідальністю “ТехноХимРеагент” – господарюючому суб'єкту Російської Федерації, за допомогою Арбітражного суду Смоленської області (214001, Росія, м. Смоленськ, проспект Гагаріна, 46 (3-ій та 4-ий поверхи).

В господарський суд Запорізької області 27 листопада 2017 року звернувся позивач товариство з обмеженою відповідальністю “ЛОГІСТ-ХІМ”, Україна з позовною заявою до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю “ТехноХимРеагент”, Російська Федерація про стягнення заборгованості за поставлений товар в сумі 75 965,50 доларів США.

Сторони контракту передбачили передачу спору на вирішення відповідного українського суду (суду країни, на території якої укладено Контракт, який одночасно є країною, право якої застосовується), що відповідає пункту 1 частини 1 статті 76 Закону України “Про міжнародне приватне право”.

Так само згідно з пунктом 7 частини 1 статті 76 Закону України “Про міжнародне приватне право” суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом у випадку, якщо дія або подія, що послужила підставою для подання позову, мала місце на території України). Поставка товару на виконання контрактів відбулася на території України, про що свідчать наявні в матеріалах справи копії повідомлення про фактичне вивезення UA112080/2017/011914 від 13.06.2017 р. та міжнародної товарно-транспортної накладної № 1, в яких місцем завантаження визначено м. Запоріжжя, Україна.

При таких обставинах суд визнав надані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду та порушення провадження у справі.

Суд враховує наступне.

У відповідності зі ст. 125 Господарського процесуального кодексу України, У разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

10.11.1994 р. Верховною Радою України ратифіковано Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року, яка набула чинності для України 14.04.1995 року і застосовується у відносинах України з Республікою Білорусь, Азербайджанською Республікою, Республікою Узбекистан, Російською Федерацією, Республікою Казахстан, Республікою Таджикистан, Республікою Вірменія, Киргизькою Республікою, Республікою Молдова, Грузією, Туркменістаном.

За умовами ст. 10 Конвенції, запитувана установа юстиції здійснює вручення документів відповідно до порядку, що діє в її державі, якщо документи, що вручаються, написані на її мові або російською мовою або забезпечені завіреним перекладом на ці мови. В іншому випадку вона передає документи одержувачеві, якщо він згодний добровільно їх прийняти. Якщо документи не можуть бути вручені за адресою, вказаній в дорученні, запитувана установа юстиції зі своєї ініціативи вживає заходів, необхідних для встановлення адреси. Якщо встановлення адреси запитуваною установою юстиції виявиться неможливим, вона повідомляє про це запитуючу установу і повертає їй документи, що підлягають врученню.

Згідно ст. 11 Конвенції, вручення документів засвідчується підтвердженням, підписаним особою, якій вручений документ, і скріпленим офіційною печаткою запитуваної установи, із зазначенням дати вручення і підписом працівника установи, що вручає документ або виданий цією установою інший документ, у якому повинні бути зазначені спосіб, місце і час вручення.

Згідно з вищевикладеним, керуючись абзацом 3 пункту 8 роз'яснення Президії Вищого господарського суду України від 31.05.02 № 04-5/608 "Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій" господарський суд Запорізької області вважає за необхідне звернутися за наданням правової допомоги шляхом направлення судового доручення про вручення цієї ухвали про порушення провадження у справі стороні-нерезиденту (відповідачу) – господарюючому суб'єкту Російської Федерації, за допомогою до Арбітражного суду Смоленської області (214001, Росія, м. Смоленськ, проспект Гагаріна, 46 (3-ій та 4-ий поверхи).

В порядку попередньої підготовки справи до розгляду зобов'язати сторони:

- надати суду правовстановлюючі документи в повному обсязі (Статут, Положення тощо) (оригінали суду для огляду, належним чином завірені копії до справи);

- забезпечити обов'язкову явку в судове засідання компетентних представників сторін (з документами, належним чином оформленими, що підтверджують повноваження представників, оригінал – суду для огляду, копію належним чином завірену, – в матеріали справи);- пояснення, заяви, клопотання надавати суду в письмовому вигляді;

4. Зобов'язати позивача надати суду:

- оригінали документів доданих до позову (суду для огляду) (контракт № 17253/ЕХ від 23.05.2017 р. зі змінами, доповненнями; читаєму копію міжнародної товарно-транспортної накладної);

- докази виконання прийнятих зобов'язань за договором, а саме: докази повідомлення контрагента про готовність до відвантаження узгодженої партії товару; докази передачі сертифікатів якості, рахунків, пакувальних листів, сертифікатів походження;

- нормативне та документальне обґрунтування заявлених позовних вимог;

- листування з відповідачем щодо предмета спору з доказами направлення/вручення відповідної кореспонденції відповідачу;

5. Зобов'язати відповідача надати суду:

- контракт № 17253/ЕХ від 23.05.2017 р. зі змінами, доповненнями;

- докази повної або часткової оплати отриманого товару (у разі наявності);

- відзив на позовну заяву, в порядку статті 59 Господарського процесуального кодексу України, з наданням доказів, що підтверджують обставини, викладені у відзиві, а також докази направлення цих документів позивачеві.

6. Зобов'язати сторони надати суду:

- Акт звірки розрахунків, підписаний головними бухгалтерами (бухгалтером) і керівниками сторін, скріплений печатками підприємств, за станом на дату подачі позову до суду та на дату судового засідання.

7. У разі неможливості надання будь-яких документів на виконання вимог ухвали суду – надати письмове пояснення про неможливість їх подачі. Всі документи подавати з клопотанням про залучення до матеріалів справи, в якій обов'язково вказати перелік усіх поданих документів.

8. Копії письмових доказів, які подаються до суду, необхідно оформити відповідно до вимог статті 36 Господарського процесуального кодексу України та п. 5.27 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації", затвердженого Наказом Держспоживстандарту України №55 від 07.04.2003 р.

9. Зобов'язати учасників процесу направити в судове засідання компетентних представників, повноваження яких оформити у відповідності до вимог статті 28 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують повноваження представників сторін (для залучення до матеріалів справи) та оригінали цих документів суду для огляду).

10. Попередити сторони про передбаченої п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України відповідальності за невиконання вимог ухвали суду, а попередити позивача також про передбачені п. 5 ч. 1 ст. 81 ГПК України правові наслідки.

11. Ухвалу направити сторонам по справі.

Суддя С.С. Дроздова

Часті запитання

Який тип судового документу № 70653749 ?

Документ № 70653749 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 70653749 ?

Дата ухвалення - 29.11.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 70653749 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 70653749 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 70653749, Господарський суд Запорізької області

Судове рішення № 70653749, Господарський суд Запорізької області було прийнято 29.11.2017. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 70653749 відноситься до справи № 908/2362/17

Це рішення відноситься до справи № 908/2362/17. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 70653741
Наступний документ : 70653753