Постанова № 70340829, 09.11.2017, Одеський апеляційний адміністративний суд

Дата ухвалення
09.11.2017
Номер справи
815/6460/16
Номер документу
70340829
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

----------------------

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2017 р.м.ОдесаСправа № 815/6460/16

Категорія: 8.3.3 Головуючий в 1 інстанції: Єфіменко К. С.

Одеський апеляційний адміністративний суд у складі колегії:

доповідача - судді Турецької І.О.

суддів - Стас Л.В., Градовського Ю.М.

за участі секретаря - Скоріної Т.С.

представника апелянта - Теплицького М.І.;

представника відповідача - Копиця С.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі апеляційну скаргу приватного підприємства «Артек-Союз» на постанову Одеського окружного адміністративного суду від 11 квітня 2017 року у справі за адміністративним позовом приватного підприємства «Артек-Союз» до Головного управління ДФС в Одеській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення,-

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2016 року приватне підприємство «Артек-Союз» (далі - ПП «Артек-Союз») звернулося до Одеського окружного адміністративного суду з позовом до Головного управління ДФС в Одеській області (далі - ГУ ДФС в Одеській області), в якому просило визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 21 листопада 2016 року №0010301401, яким збільшено грошове зобов'язання з податку на додану вартість за основним платежем у сумі 1 770 465,00 грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями на суму 885 233,00 грн.

В обґрунтування позову, з посиланням на норми Податкового кодексу України, зазначено про підтвердження реального характеру господарських операцій та правомірністю формування податкового кредиту.

Як наголошує позивач, реальний характер господарських операцій між ним та його контрагентами підтверджується оформленими, відповідно до п.2 ст.3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», первинними документами.

На обґрунтування своєї позиції позивач послався також на рішення Європейського Суду з прав людини «Булвес АД проти Болгарії», яке встановило, що порушення допущені одним платником податків у податковому обліку певної господарської операції, не впливають на права та обов'язки іншого платника податків.

Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 11 квітня 2017 року в задоволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись з даним судовим рішення, посилаючись на порушення норм матеріального та процесуального права, ПП «Артек-Союз» подало апеляційну скаргу, в якій ставить питання про скасування постанови суду першої інстанції та винесення нової постанови про задоволення позову.

Апелянт просить прийняти нову постанову, якою позов задовольнити в повному обсязі.

Представник апелянта в судовому засіданні суду апеляційної інстанції підтримав доводи, викладені в апеляції та просив її задовольнити.

Представник відповідача в судовому засіданні суду апеляційної інстанції проти апеляційної скарги заперечила та просила рішення суду залишити без змін.

З'ясувавши обставини справи, доводи апеляційної скарги, перевіривши законність і обґрунтованість судового рішення, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга може бути частково задоволена, з наступних підстав.

Так, судом апеляційної інстанції встановлено, що основним видом діяльності ПП «Артек-Союз» є постачання інших готових страв (КВЕД 5629).

Для надання послуг харчування особовому складу Збройних сил України, позивачем укладалися договори поставки продуктів харчування з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Бізнес Хол», ПП «Форвард Фудс», ТОВ «Глобалторг - Юг», ТОВ «Агротера - груп», ТОВ «Лот - Лайн», ТОВ «Нокс - 2», ПП «Вікторія - В».

ГУ ДФС в Одеській області, керуючись положеннями пп. 20.1.4, п. 20.1, ст. 20, пп. 78.1.4, п. 78.1, ст. 78 Податкового кодексу України, 26 жовтня 2016 року прийняло наказ №1740 про проведення позапланової виїзної перевірки ПП «Артек-Союз» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01 січня 2015 року по 30 червня 2016 року.

За результатами зазначеної перевірки був складений акт від 08 листопада 2016 року №336/15-32-14-01/30741489, яким було встановлено порушення позивачем положень п.п.198.1, 198.2, 198.3, 198.6, п.198 ст.198 Податкового кодексу України, що призвело до заниження податкового зобов'язання з податку на додану вартість (далі - ПДВ) на загальну суму 1 770 465,00 грн.

Висновок про заниження позивачем податкового зобов'язання з ПДВ був зроблений ГУ ДФС в Одеській області на підставі того, що операції по придбанню позивачем продуктів харчування у ТОВ «Бізнес Хол», ПП «Форвард Фудс», ТОВ «Глобалторг - Юг» є нереальними, оскільки до перевірки покупцем не було надано товарно-транспортних накладних, які б свідчили про перевезення йому товару від постачальника, а також у зв'язку з тим, що проведеним аналізом баз даних АС «Податковий блок» та Єдиного реєстру податкових накладних встановлено підміну номенклатури в ланцюгу постачання до позивача.

До того ж, актом перевірки ГУ ДФС в Одеській області було встановлено, що ПП «Артек-Союз» включало до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість за операціями придбання продуктів харчування у ТОВ «Агротера-груп», ТОВ «Лот-Лайн», ТОВ «Нокс-2», ПП «Вікторія-В».

Не визнаючи дані господарські операції, контролюючий орган наполягав на тому, що підприємством до перевірки не були надані видаткові накладні, які б підтверджували фактичне одержання товарів від вищезазначених контрагентів.

За результатами проведеної перевірки, відповідачем 21 листопада 2016 року прийнято податкове повідомлення-рішення №0010301401 про нарахування ПП «Артек-Союз» податкового зобов'язання з ПДВ на суму 1 770 465,00 грн. та штрафних санкцій в розмірі 885 233,00 грн.

Вирішуючи справу по суті та відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції погодився з правовою позицією контролюючого органу про недостатність у позивача документів первинного податкового та бухгалтерського обліку для підтвердження реальності спірних господарських операцій.

Окрім того, суд першої інстанції поважав обґрунтованими доводи контролюючого органу про те, що аналіз баз даних підсистеми «Перегляд результатів співставлення «Податковий блок» та Єдиного реєстру податкових накладних свідчить про підміну номенклатури по ланцюгу постачання до позивача, що також доводить правоту відповідача про нереальність спірних господарських операцій.

Колегія суддів вважає обґрунтованими висновки суду першої інстанції про неправомірне формування позивачем податкового кредиту з контрагентами: ТОВ «Агротера - груп», ТОВ «Лот - Лайн», ТОВ «Нокс - 2», ПП «Вікторія - В».

Проте, не може вважати обґрунтованими висновки суду щодо відсутності реального характеру господарських операцій позивача з контрагентами: ТОВ «Бізнес Хол», ПП «Форвард Фудс», ТОВ «Глобалторг - Юг».

Правова позиція суду апеляційної інстанції щодо наведених висновків складається в наступному.

Статтею 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV, господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Таким чином, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Вимога щодо реальних змін майнового стану платника податків, як обов'язкова ознака господарської операції, кореспондує з нормами Податкового кодексу України.

При визначенні суми податку на додану вартість, що підлягає включенню до податкового кредиту та подальшому бюджетному відшкодуванню необхідно враховувати наступні норми Податкового кодексу України.

Так, відповідно до п. 44.1 ст.44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Контролюючий орган звинувачує позивача у порушенні положень п.п.198.1, 198.2, 198.3, 198.6, п.198 ст. 198 Податкового кодексу України.

Як вбачається зі змісту вказаних правових норм, вони регулюють формування податкового кредиту.

Згідно п. 198.1 право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Пункт 198.2 встановлює, що датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

- дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг;

Пункт 198.3. передбачає, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг (у разі здійснення контрольованих операцій - не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу) та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні гц капітальні активи), у. тому числі при їх імпорті) з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Пунктом 198.6 встановлено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу). У разі якщо на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, які попередньо віднесені до податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність відповідно до закону.

Аналіз господарських операцій позивача свідчить про наступне.

31 березня 2014 року між ПП «Артек-Союз» (Покупець) та ТОВ «Бізнес-Хол» (Продавець) укладений договір поставки №3103, відповідно до якого Продавець постачає та передає у власність Покупця продукцію сільськогосподарського походження (надалі - Продукція) на умовах, зазначених в договорі.

Покупець зобов'язаний прийняти продукцію, сплатити її вартість та реалізувати від свого імені та за власний рахунок.

Продавець постачає Покупцю продукцію автомобільним транспортом на умовах міжнародних правил тлумачення торгових термінів «Інкотермс» в редакції 2010 року. Кожна партія продукції повинна супроводжуватися документами, складеними Продавцем, а саме: товарно-транспортною накладною - 3 прим., видатковою накладною - 3 прим., податковою накладною - 1 прим., рахунком - 1 прим., копіями сертифікатів відповідності продукції - 1 прим.

Право власності на товар переходить до Покупця в момент передачі Товару за відповідною видатковою накладною.

22 січня 2015 року ПП «Артек-Союз» (Покупець) та ПП «Форвард Фудс» (Постачальник) уклали договір поставки №1, відповідно до якого Продавець зобов'язується передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується прийняти товар в асортименті, кількості і по ціні згідно накладних і оплатити його на умовах цього Договору.

Ціни та товари, продані на підставі Договору, вказуються в накладній або рахунку. Поставка товару здійснюється шляхом доставки товару транспортом Постачальника на торгову точку та/або склад Покупця або Покупець здійснює самовивіз товару зі складу Постачальника за домовленістю сторін.

Обов'язок Постачальника передати товар та всі необхідні супровідні документи Покупцю вважається виконаним в момент підписання представниками сторін товарних накладних, що свідчить про прийом-передачу товару Постачальником - Покупцю.

Датою поставки товару Покупцю є дата прийому-передачі товару, що має вказуватися повноваженим представником Покупця на видатковій накладній Постачальника.

У випадку не зазначення повноважним представником Покупця дати прийому-передачі товару, датою поставки вважається дата видаткової накладної, згідно якої передавався товар.

01 листопада 2015 року між позивачем як Покупцем та ТОВ «Глобалторг - Юг» як Постачальником укладений договір поставки №1/11 за умовами якого Постачальник зобов'язується поставляти в обумовлені договором строки овочі та інші продукти харчування в асортименті узгодженому сторонами, а Покупець зобов'язується приймати товар та оплачувати Постачальнику його вартість на умовах, встановленими Договором. Кількість та асортимент товару, ціна одиниці, а також вартість партії визначається сторонами в видаткових накладних на поставку партії товару, які являються невід'ємною частиною Договору.

Зі сторони покупця видаткові накладні підписують особи уповноважені довіреностями Покупця.

На видаткових накладних також ставиться відтиск відповідного штампу або печатки Покупця про прийняття партії товару.

Поставка товару здійснюється Постачальником автомобільним транспортом, базис поставки DDF на склади Покупця, згідно міжнародних правил толкування термінів «Інкотермс-2000», за виключенням застережень прямо передбачених в Договорі.

Товар постачається партіями на підставі узгоджених Сторонами заявок, надісланих шляхом електронного, телефонного зв'язку або факсом.

Датою поставки партії товару вважається дата прийняття партії Товару уповноваженою особою Покупця, яка посвідчується її підписом у видатковій накладній. Право власності на партію Товару, а також ризики знищення чи пошкодження Товару переходять від Постачальника до Покупця з дати поставки партії Товару.

В акті перевірки контролюючого органу зазначено, що на його запит ПП «Артек-Союз» на підтвердження виконання умов перелічених договорів було надано до перевірки договори та копії видаткових накладних (т.6 а.с.134).

Єдиною претензією з боку контролюючого органу було те, що не надані за вказаними угодами товарно-транспортні накладні, що підтверджують поставку товару.

Водночас, представник позивача наполягав на тому, що до перевірки підприємством надавалися товарно-транспортні накладні, але контролюючий орган не взяв їх до уваги, у зв'язку з чим, вони на підтвердження перевезення товарів надали їх до суду.

Дійсно, як вбачається з акта перевірки (т.6 а.с.158), головний бухгалтер ПП «Артек-Союз» власноруч зробила зауваження про те, що контролюючому органу була надана первинна документація в повному обсязі, тому з висновками акту вона не згодна і підприємство буде оскаржувати ці висновки до суду.

Аналіз матеріалів справи свідчить про те, що на підтвердження купівлі продуктів харчування у ТОВ «Бізнес Хол», ПП «Форвард Фудс», ТОВ «Глобалторг - Юг» позивачем, окрім наведених вище документів було надано: банківські документи про оплату товару, реєстр податкових накладних, оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за період з 01.01.2015 року по 30.06.2016 року, оборотно-сальдові відомості по рахунку 201 за період з 01.01.2015 року по 30.06.2016 року, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 за період з 01.01.2015 року по 30.06.2016 року.

Контролюючий орган, проводячи зустрічну звірку контрагента позивача ТОВ «Бізнес Хол» встановив, що основною діяльністю даного товариства є оптова торгівля фруктами та овочами.

За господарськими операціями з позивачем дане товариство задекларувало податкові зобов'язання.

На кінець періоду, що звірявся податковою інспекцією заборгованість за відвантажений товар за розрахунками з ПП «Артек-Союз» у ТОВ «Бізнес Хол» - відсутня.

До того ж посадовим особам податкової інспекції були надані товарно-транспортні накладні на поставку ТОВ «Бізнес Хол» на адресу ПП «Артек-Союз» овочів та фруктів (т.12 а.с.80-91).

Результатами опрацювання зібраної податкової інформації ТОВ «Глобалторг - Юг» встановлено, що одним із видів діяльності ТОВ «Глобалторг - Юг» є оптова торгівля фруктами й овочами. В періоді, що опрацьовувався у діяльності даного товариства не встановлено невключення до податкових зобов'язань даних, які містяться в складених та зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних. На підприємстві за цивільно-правовими договорами працювало 2 особи.

Відомості щодо податкової перевірки ПП «Форвард Фудс» в матеріалах справи - відсутні.

Для підтвердження використання придбаних продуктів харчування у господарській діяльності ПП «Артек-Союз» надало наступні документи.

Так, Міністерством оборони України (далі - Замовник) та ПП «Артек-Союз» (далі - Виконавець) було укладено договори на закупівлю послуг щодо забезпечення харчуванням за контрактом (харчування, послуги щодо забезпечення харчуванням, харчовими продуктами особового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил України, інших осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення харчування у стаціонарних та польових умовах та годування штатних тварин).

Це договори від 18 листопада 2015 року за №286/215/99 та від 25 березня 2016 року за №286/2/16/8 (т.6 а.с.78-105).

Відповідно до змісту даних договорів Виконавець зобов'язується у 2015 - 2016 роках надати Міністерству оборони України послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом, а Замовник - прийняти послуги і оплатити у кількості, строки та за цінами згідно з положенням Договору.

Надання харчових послуг супроводжується документами, передбаченими законодавством.

Приймання послуг за якістю та кількістю здійснюють посадові особи представників Замовника у присутності уповноваженого представника Виконавця.

Кількість та якість наданих послуг щодо забезпечення харчування оформляється актом приймання наданих послуг (додаток №12.2.1.), який складається представником Виконавця та представником Замовника.

Сторонами зазначених Договорів вказані акти були складені за періоди: з 21 грудня 2015 року по 31 грудня 2015 року (т.6 а.с.102-105), з 21 квітня 2016 року по 30 квітня 2016 року (т.6 а.с.97-101).

Суд першої інстанції, погоджуючись з доводами контролюючого органу щодо нереальності операцій позивача з ТОВ «Бізнес Хол», ПП «Форвард Фудс», ТОВ «Глобалторг - Юг» підтримав його правову позицію про те, що не підтверджено транспортування придбаного товару, а також вважав, що відбулася підміна номенклатури товару в ланцюгу постачання.

Вказана правова позиція контролюючого органу та суду першої інстанції будується на аналізі баз даних - підсистеми «Перегляд результатів співставлення» «Податковий блок» та єдиного реєстру податкових накладних встановлено підміну номенклатури в ланцюгу постачання

Так, судом першої інстанції зазначено, що ПП «АРТЕК-СОЮЗ» включало до складу податкового кредиту суми ПДВ по податковим накладним зареєстрованим ПП «Бізнес Хол» з наступною номенклатурою: картопля, буряк, морква, цибуля, часник, капуста.

ПП «Бізнес Хол» включало до складу податкового кредиту суми ПДВ по податковим накладним, виписаним контрагентами - СТзОВ «Агрофірма «Факел» з наступною номенклатурою: капуста, буряк, морква, а вже СТзОВ «Агрофірма «Факел» включав до складу податкового кредиту суми ПДВ по податковим накладним, виписаним контрагентами з наступною номенклатурою: маркетингові послуги, кабель, кран, блок живлення, акумулятор, інше.

Далі, ПП «АРТЕК-СОЮЗ» включало до складу податкового кредиту суми ПДВ по податковим накладним зареєстрованим ПП «Форвард Фудс» з наступною номенклатурою: картопля, буряк, моркву, петрушка, кріп, огірок, цибуля, капуста, часник, кабачок.

ПП «Форвард Фудс» включало до складу податкового кредиту суми ПДВ по податковим накладним, виписаним ТОВ «КАРДІАН ТОРГ» з номенклатурою: м'ясо (свине, куряче), рибу, транспортно-експедиційні послуги, послуги з реклами, добрива, овочі, будівельні матеріали, запасні частини, канцелярські товари, кухонний посуд, металопрокат, лушпиння соняшнику, двері, підвіконня, спецодяг.

ТОВ «КАРДІАН ТОРГ» включало до складу податкового кредиту суми ПДВ по податковим накладним, виписаним контрагентами з наступною номенклатурою: м'ясо куряче, цемент, бетон, паливо дизельне, кукурудзу, будівельні матеріали в асортименті.

Також, ПП «АРТЕК-СОЮЗ» включало до складу податкового кредиту суми ПДВ по податковим накладним зареєстрованим ТОВ «Глобалторг-Юг» з наступною номенклатурою: яблуко, часник, гриби, лимон, груша, петрушка, банан, кріп.

ТОВ «Глобалторг-Юг» включало до складу податкового кредиту суми ПДВ по податковим накладним, виписаним ТОВ «Лото-С» та ТОВ «Тропік» з наступною номенклатурою: капуста, морква, цибуля, банан, лимон, мандарин, апельсин.

Контрагенти ТОВ ТОВ «Лото-С» та ТОВ «Тропік» включали до складу податкового кредиту суми ПДВ по податковим накладним, виписаним контрагентами з наступною номенклатурою: сировина тварина для косметичної промисловості, послуги спостереження, телекомунікаційні послуги, оренда приміщення, послуги електроенергії.

Суд апеляційної інстанції, дослідивши асортимент товарів, які придбавалися наведеними суб'єктами господарювання, дійшов висновку про наявність підміни товарів в третьому ланцюгу постачання.

Однак, на думку колегії суддів, це не є обов'язковою передумовою для визначення контролюючим органом нікчемності правочинів між позивачем та його контрагентами.

Перш за все, як вважає суд апеляційної інстанції, оцінюватися при дослідженні факту здійснення господарської операції повинні відносини безпосередньо між учасниками тієї операції, на підставі якої сформовані дані податкового обліку.

Понад те, слід звернути увагу, що наведений вище аналіз ланцюга постачання товарів, зроблений ГУ ДФС в Одеській області на підставі податкової інформації, а не за результатами перевірок та будь-які рішення щодо нарахування переліченим контрагентам грошових зобов'язань за порушення податкового законодавства, контролюючим органом не приймалося.

Отже, висновок суду першої інстанції щодо відсутності умов у позивача віднести за вказаними правочинами суму ПДВ, яка сплачена у ціні товару до податкового кредиту є таким, що не заснований на фактичних обставинах справи.

Втім, слід вважати обґрунтованою позицію суду першої інстанції, що не підтверджений факт придбання позивачем товарів у ТОВ «Агротера-груп», ТОВ «Лот - Лайн», ТОВ «Нокс - 2», ПП «Вікторія - В», оскільки вказані господарські операції не оформлені первинними документами, як того вимагає ст.1 Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність».

Так, позивачем були укладені договори постачання товару в асортименті з ТОВ «Агротера - груп», ТОВ «Лот - Лайн», ТОВ «Нокс - 2», ПП «Вікторія - В».

Відповідно до умов договору вищевказані контрагенти (Постачальники) зобов'язуються поставити на адресу ПП «АРТЕК-СОЮЗ» (Замовник) товари в асортименті, зазначеному у видаткових накладних. Підтвердженням поставки товарів являється видаткова накладна, підписана посадовою особою постачальника.

Проте до перевірки, а також до суду ПП «АРТЕК-СОЮЗ» не надано видаткові накладні, які б підтверджували фактичне одержання товарів від вищевказаних контрагентів.

У зв'язку з викладеним, колегія суддів вважає, що позивачем не підтверджено податковий кредит на 195 787,66 грн. і, в цій частині, податкове повідомлення-рішення слід залишити без змін.

ПП «Артек-Союз», у суді апеляційної інстанції визнав претензії контролюючого органу щодо непідтвердження господарських операцій з контрагентами ТОВ «Нокс - 2» та ПП «Вікторія - В».

Водночас наполягав на обґрунтованості віднесення сум ПДВ до податкового кредиту за операціями з контрагентами ТОВ «Агротера - груп», ТОВ «Лот - Лайн».

Між тим, колегія суддів, спираючись на докази, які містяться в матеріалах справи, визнає вказані доводи апелянта неспроможними.

Вирішуючи питання, яка штрафна (фінансова) санкція повинна бути нарахована позивачу за порушення п.п.198.1, 198.2, 198.3 ст.198 Податкового кодексу України, колегія суддів враховує повторне протягом 1095 днів визначення позивачу контролюючим органом суми податкового зобов'язання з цього податку.

Відповідно до вимог п.123.1 ст.123 Податкового кодексу України, при повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов'язання, з ПДВ, зменшення суми бюджетного відшкодування - тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

Враховуючи викладене, сума штрафних санкцій повинна складати - 293 680,00 грн.

Беручи до уваги, що судом першої інстанції при розгляді даного спору порушені норми матеріального права, що призвело до неправильного вирішення справи, колегія суддів вважає, що є підстави, відповідно до п.4 ч.1 ст.202 КАС України для скасування судового рішення та для прийняття нового - про часткове задоволення позову.

Відповідно до ч.1 ст.94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа.

Таким чином, враховуючи викладене, суд апеляційної інстанції вважає за можливе присудити ПП «Артек-Союз» за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, здійснені ним судові витрати в сумі 83 654,34 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 1016 від 24 листопада 2016 року на суму 39 835,32 грн. (т.1 а.с.3) та № 2040 від 18 квітня 2017 року на суму 43 819,02 грн. (т.12 а.с.160).

Керуючись ст.ст. 195, 196, 198, 202, 205, 207, 254 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу приватного підприємства «Артек-Союз» - задовольнити частково.

Постанову Одеського окружного адміністративного суду від 11 квітня 2017 року - скасувати.

Прийняти у справі нову постанову, якою адміністративний позов приватного підприємства «Артек-Союз» до Головного управління ДФС в Одеській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення - задовольнити частково.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 21 листопада 2016 року №0010301401, яким приватному підприємству «Артек-Союз» збільшено грошове зобов'язання з податку на додану вартість у сумі 1 574 677,00 грн. та нараховані штрафні санкції на суму 787 340,00 грн.

У задоволенні позовних вимог щодо скасування податкового повідомлення-рішення від 21 листопада 2016 року №0010301401 на суму грошового зобов'язання у розмірі 195 787,66 грн. та штрафних фінансових санкцій у розмір 97 893,00 грн. - відмовити.

Стягнути з бюджетних асигнувань Головного управління ДФС в Одеській області (код за ЄДРПОУ 39398646) на користь приватного підприємства «Артек-Союз» (код за ЄДРПОУ 30741489) судові витрати в сумі 83 654 (вісімдесят три тисячі шістсот п'ятдесят чотири) грн. 34 коп.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів з моменту виготовлення повного тексту судового рішення.

Доповідач - суддя І.О. Турецька

суддя Л.В. Стас

суддя Ю.М. Градовський

Попередній документ : 70340783
Наступний документ : 70340854