Постанова № 69464777, 04.10.2017, Чернівецький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
04.10.2017
Номер справи
824/652/17-а
Номер документу
69464777
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2017 р. м. Чернівці Справа № 824/652/17-а

Чернівецький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Брезіної Т.М., розглянувши в порядку скороченого провадження справу за адміністративним позовом ГУ ДФС в Чернівецькій області до Спільного Українсько-Американського підприємства "КЛС-Компані" про стягнення заборгованості,-

В С Т А Н О В И В:

В поданому до суду адміністративному позові позивач просить суд винести рішення, яким стягнути з банківських рахунків Спільного Українсько-Американського підприємства "КЛС-Компані" податковий борг в сумі 18909,08 грн до місцевого бюджету.

У відповідності до вимог ч. 3 ст. 183-2 КАС України відповідачу було направлено ухвалу про відкриття скороченого провадження та запропоновано подати заперечення на позов, або заяву про визнання позову. Поштове повідомлення адресоване відповідачу 14.09.2017 року повернулось з відміткою пошти “за зазначеною адресою не проживає”. Згідно з ч. 8, 11 ст. 35 КАС України вважається, що повістку вручено юридичній особі, якщо вона доставлена за адресою, внесеною до відповідного державного реєстру. У разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Оцінивши повідомлені позивачем обставини, суд вважає, що наявні достатні підстави для прийняття судового рішення і приходить до висновку, що адміністративний позов слід задовольнити повністю.

Судом встановлені такі обставини та відповідні їм правовідносини.

Відповідач зареєстрований як юридична особа, ідентифікаційний номер 23247447, місцезнаходження юридичної особи: 60410, Чернівецька область, Глибоцький район, с.Коровія, та є платником податків та зборів. (а.с. 12-13).

Податковим органом надано розрахунок заборгованості відповідача відповідно до якого податкові зобов’язання Спільного Українсько-Американського підприємства "КЛС-Компані" з земельного податку становить 18909,08 гривень. (а.с. 11).

Сума заборгованості відповідача з плати за землю підтверджується поданою відповідачем до податкового органу податковою декларацією за 2016 рік. (а.с. 14-15).

Податковим органом проводились камеральні перевірки за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік та 2016 рік, результати яких оформлені актами від 31.10.2016 р. №226/1200/23247447 та від 31.10.2016 р. №228/1200/23247447, в яких зафіксовано порушення термінів подання податкової декларації та термінів сплати самостійно визначеного грошового зобов’язання по платі за землю протягом строків, визначених податковим законодавством. (а.с. 17-20).

З цих підстав, податковим органом прийнято податкові повідомлення-рішення №0002541500-3384 від 11.11.2016 р., яким застосовано до відповідача штрафні санкції в сумі 3060 грн та № 0002571500-3387 від 11.11.2016 р., яким зобов`язано відповідача сплатити штраф з земельного податку з юридичних осіб в сумі 795,32 гривень. (а.с. 21-22).

22.03.2017 р. податковим органом проводилась камеральна перевірка відповідача щодо своєчасності сплати узгоджених податкових зобов’язань з плати за землю за 2016 рік за результатами якої складено Акт №352/24-13-12-02/23247447 та зафіксовано порушення строків сплати узгодженого податкового зобов’язання з плати за землю. (а.с. 23, 24).

11.04.2017 р. податковим органом на підставі акта №352/24-13-12-02/23247447 прийнято податкове повідомлення-рішення та застосовано до Спільного Українсько-Американського підприємства "КЛС-Компані" штраф в сумі 1192,97 гривень. (а.с. 26).

Відповідачу було надіслано корінець податкової вимоги форми “Ю” №110-23 від 25.10.2016 р., яким визначено суму податкового боргу відповідача всього в сумі 32016,96 гривень. (а.с. 27).

До вказаних правовідносин суд застосовує такі положення законодавства.

Стаття 67 Конституції України передбачає, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відповідно до п.п. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно п.п. 14.1. 175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно до п.п. 49.18.1, 49.18.2 п.49.18 ст. 49 Податкового кодексу України податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює: календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця; календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Згідно з положеннями п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до п. 57.3 ст. 57 Податкового кодексу України у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу. У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

Відповідно до п. 287.3 ст. 287 Податкового кодексу України податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Як встановлено судом, заборгованість відповідача з земельного податку з юридичних осіб складає всього 18909,08 гривень.

Відповідно п. 59.1 ст. 59 Податкового кодексу України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. Судом встановлено, що позивачем було направлено відповідачу податкові вимоги про сплату боргу, однак на день звернення до суду із позовом зазначений борг не погашено, а отже, податкові зобов’язання є узгодженими. Відповідачу направлялись податкові вимоги.

Згідно п.п.20.1.34 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби наділенні повноваженнями звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до п.95.1 ст. 95 Податкового кодексу України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Згідно п.95.3 ст. 95 Податкового кодексу України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Оскільки, у відповідача є відкриті рахунки в банківських установах, а в добровільному порядку визначена сума боргу в розмірі 18909,08 грн не сплачена, то вона підлягає стягненню в судовому порядку з рахунків у банках, що належить платнику податків.

Відповідно до ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Позивачем доведено суду правомірність заявлених вимог. На день розгляду справи заборгованість відповідачем не погашена, а тому підлягає стягненню у судовому порядку.

Відповідно із вимогами ч. 4 ст. 94 КАС України судові витрати з відповідача не стягуються.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 70, 79, 86, 94, 158, 159, 163, 183-2 КАС України, суд –

П О С Т А Н О В И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з банківських рахунків Спільного Українсько-Американського підприємства "КЛС-Компані" (ідентифікаційний номер 23247447, місцезнаходження юридичної особи: 60410, Чернівецька область, Глибоцький район, с.Коровія) податковий борг в сумі 18909,08 грн до місцевого бюджету.

Порядок і строки оскарження визначаються ст.ст. 183-2, 185, 186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку сторонами, а також іншими особами, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи, інтереси чи обов'язки.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається до Вінницького апеляційного адміністративного суду через Чернівецький окружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Згідно статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України постанова, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмовити у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Суддя Т.М. Брезіна

Часті запитання

Який тип судового документу № 69464777 ?

Документ № 69464777 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 69464777 ?

Дата ухвалення - 04.10.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 69464777 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 69464777 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 69464777, Чернівецький окружний адміністративний суд

Судове рішення № 69464777, Чернівецький окружний адміністративний суд було прийнято 04.10.2017. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 69464777 відноситься до справи № 824/652/17-а

Це рішення відноситься до справи № 824/652/17-а. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 69464651
Наступний документ : 69464786