Постанова № 69095824, 20.09.2017, Донецький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
20.09.2017
Номер справи
805/3039/17-а
Номер документу
69095824
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2017 р. Справа №805/3039/17-а

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов'янськ, вул. Добровольського, 1

Донецький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Аляб’єва І.Г., при секретарі судового засідання Филиппенко М.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Слов’янського об’єднаного Управління Пенсійного фонду України Донецької області до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Світанок» про стягнення заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій,

в с т а н о в и в :

У серпні 2017 року до Донецького окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Слов’янського об’єднаного Управління Пенсійного фонду України Донецької області (далі – Управління ПФ) до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Світанок» (далі – Товариство) у якому просили стягнути з Товариства суму заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених за Списком № 2 за період з липня 2010 року по червень 2011 року у розмірі 33 517,35 гривень.

Зазначали, що Товариство зареєстровано в органах Пенсійного фонду України як платник страхових внесків та відповідно до закону зобов’язане до 25-го числа кожного місяця відшкодовувати Управлінню ПФ місячну суму фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій. Проте, в строки, визначені законодавством, Товариство не сплатило відповідні суми, в наслідок чого виникла заборгованість. Просили задовольнити позовні вимоги.

Представник Управління ПФ до судового засідання не з’явився.

Представник відповідача у судове засідання не з’явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, заяв, клопотань або заперечень на позов не надав, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до приписів статті 33 Кодексу адміністративного судочинства (далі – КАС) України повістки про виклик у суд надсилаються особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, а повістки-повідомлення - особам, які беруть участь у справі, з приводу вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов'язковою.

Судовий виклик або судове повідомлення осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів здійснюється рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою), кур'єром із зворотною розпискою за адресами, вказаними цими особами, або шляхом надсилання тексту повістки, складеного відповідно до статті 34 цього Кодексу факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), електронною поштою, телефонограмою, опублікування у друкованому засобі масової інформації.

Згідно з частиною восьмою статті 35 КАС України вважається, що повістку вручено юридичній особі, якщо вона доставлена за адресою, внесеною до відповідного державного реєстру, або за адресою, яка зазначена її представником, і це підтверджується підписом відповідної службової особи.

Згідно із статтею 41 КАС України суд під час судового розгляду адміністративної справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

У разі неявки у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у справі (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження), фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

За таких обставин суд дійшов висновку про можливість розгляду справи у відкритому судовому засіданні без фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Розглянувши матеріали справи, вирішивши питання, чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги, та якими доказами вони підтверджуються, чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження, яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин, суд встановив наступне.

СТОВ «Світанок», код за ЄДРПОУ 00697389, є платником страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Як вбачається з матеріалів справи працівникам Товариства призначені та виплачувались Управлінням ПФ пільгові пенсії на підставі пункту “б-з” статті 13 Закону України від 05 листопада 1991 року № 1788-XII “Про пенсійне забезпечення” (далі – Закон № 1788).

Управлінням ПФ на адресу Товариства були направлені відповідні розрахунки сум фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, які були отримані відповідачем. Проте, станом на час розгляду справи Товариство не сплатило визначеної Управлінням ПФ суми, внаслідок чого має заборгованість у розмірі 33 517,35 гривень за Списком № 2.

Наявність заборгованості підтверджується матеріалами справи, зокрема розрахунками фактичних витрат на виплату та доставку пенсій довідками про розмір призначеної та фактично отриманої пенсії по працівникам, довідкою – розрахунком заборгованості.

Вирішуючи даний спір, суд виходить з наступних мотивів та положень діючого законодавства.

Відповідно до преамбули Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, останній визначає принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхових внесків роботодавців, бюджетних та інших джерел, передбачених цим Законом, а також регулює порядок формування Накопичувального Пенсійного фонду та фінансування за рахунок його коштів видатків на оплату договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, членам їхніх сімей та іншим особам, передбаченим цим Законом.

Отже, спірні правовідносини, що виникли між сторонами регулюються нормами Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09 липня 2003 року № 1058-IV та іншими нормативно-правовими актами.

Згідно з частиною другою розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України № 1058-IV пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на підземних роботах, роботах з особливо шкідливими й важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, мали право на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, пенсії призначаються за нормами Закону України № 1058-IV у разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом України від 05 листопада 1991року № 1788-XII “Про пенсійне забезпечення” (надалі – Закон України “Про пенсійне забезпечення”).

У цьому випадку розміри пенсій визначаються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 Закону України № 1058-IV. При цьому, зберігається порядок покриття витрат на виплату і доставку цих пенсій, що діяв до 01 січня 2004 року, тобто до набрання чинності цим Законом.

Відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій до досягнення працівником пенсійного віку, призначених за Списком № 2, має здійснюватися відповідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та п. “б” - “з” статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”.

Згідно пункту 6 Інструкції № 21-1, відшкодуванню підлягають витрати Пенсійного фонду на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах відповідно до частини другої Розділу 15 Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Пунктом 6.4 розділу 6 Інструкції 21-1 встановлено, що розмір сум до відшкодування на поточний рік визначається відділами доходів органів Пенсійного фонду України щорічно в повідомленнях про розрахунок сум фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених відповідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону № 1058-IV, які надсилаються підприємствам до 20-го січня поточного року та протягом 10 днів з новопризначених (перерахованих) пенсій.

Згідно положень пункту 6.5 Інструкції 21-1 розрахунки складаються на підставі відомостей відділів з призначення пенсій органів Пенсійного фонду України, які подаються згідно з додатком 8 до 1 січня поточного року та протягом 10 днів з дня прийняття рішення про призначення нової пенсії.

Згідно з пунктом 6.8 розділу 6 Інструкції 21-1, підприємства щомісяця до 25-го числа вносять до Пенсійного фонду зазначену в повідомленні місячну суму фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.

Відповідно до пункту 6.10 Інструкції 21-1, відшкодування сум і фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, здійснюється підприємством на рахунки органу пенсійного фонду за місцем його реєстрації.

Підставою для відшкодування підприємством органам Пенсійного Фонду витрат на виплату та доставку пільгових пенсій є розрахунки фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за відповідний період.

Відповідно до розрахунків фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, сума заборгованості Товариства з фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за Списком № 2 становить 33 517,35 гривень.

З огляду на викладені обставини, а також враховуючи те, що Товариством фактичні витрати на виплату і доставку пільгових пенсій, призначених на підставі пунктів “б-з” статті 13 Закону № 1788-XII в установленому законом порядку не відшкодовані, а адміністративний позов визнаний у повному обсязі вони підлягають стягненню з відповідача, а адміністративний позов - задоволенню.

Відповідно до статті 94 КАС України у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Керуючись ст.ст. 158-163, 167, 185-186, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

п о с т а н о в и в:

Адміністративний позов Слов’янського об’єднаного Управління Пенсійного фонду України Донецької області - задовольнити.

Стягнути з Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Світанок» (код за ЄДРПОУ 00697389) на користь Слов’янського об’єднаного Управління Пенсійного фонду України Донецької області (код за ЄДРПОУ 37803258) суму заборгованості з фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених на пільгових умовах за Списком № 2 у розмірі 33 517 (тридцять три тисячи пятсот сімнадцять) гривень 35 копійок.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги, постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили постановою за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови до Донецького апеляційного адміністративного суду через Донецький окружний адміністративний суд.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Повний текст постанови проголошений у судовому засіданні 20 вересня 2017 року.

Суддя Аляб'єв І.Г.

Попередній документ : 69095787
Наступний документ : 69095839