Ухвала суду № 69004081, 07.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
07.09.2017
Номер справи
761/30541/17
Номер документу
69004081
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/30541/17

Провадження № 1-кс/761/19436/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУСБ України Литвина Володимира Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в ПАТПАТ «Банк «Траст» (МФО 380474)стосовно клієнта банку - ТОВ «ФК Леогеймінг Пей» (ЄДРПОУ 39010283), -

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУСБ України Литвин В.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Калітенком С.О., по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 22017000000000064 від 20 лютого 2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Банк «Траст» (МФО 380474) стосовно клієнта банку - ТОВ «Фінансова компанія «Леогеймінг Пей» (ЄДРПОУ 39010283), по розрахунковим рахункам № 26506015076501 (долар США), № 26506015076501 (українська гривня), № 26505015076502 (українська гривня) за період з 17 березня 2016р. по даний час, з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

●матеріалів справи з юридичного оформлення зазначеного рахунку

зокрема документів щодо їх відкриття (закриття), договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12 листопада 2003р.;

●відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по зазначеному рахунку;

●документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по зазначеному рахунку, а також копій документів щодо їх інкасації;

●платіжних доручень по зазначеному рахунку, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

●документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаному рахунку, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

●документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

●документів щодо встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаного клієнта; прив'язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даного рахунку);

●документів щодо надання та погашення кредитів ТОВ «ЛеогеймінгПей» (ЄДРПОУ 39010283), розміщення даним підприємством депозитів у вказаній банківській установі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з травня 2016 року по теперішній час невстановлені службові особи українського представництва російської компанії «Webmoney» в Україні, спільно із невстановленими особами, які перебувають на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей, організували протиправний механізм переправлення титульних знаків «Webmoney», в т.ч. подальшу їх конвертацію в іноземну валюту та обготівкування на територіях підконтрольних незаконним збройним формуванням «ДНР/ЛНР», з метою фінансування та матеріального забезпечення діяльності активних членів вказаних терористичних організацій, а також виводу грошових коштів за кордон.

Зазначена протиправна схема організована посадовими особами низки юридичних осіб, які нібито здійснюють представництво російської платіжної системи «Webmoney» на території України, однією з яких є ТОВ «ЛеогеймінгПей» (ЄДРПОУ 39010283).

В ході досудового розслідування перевіряється факт використання грошових коштів по рахунках ТОВ «Фінансова компанія «ЛеогеймінгПей» (ЄДРПОУ 39010283) № 26506015076501 (долар США), № 26506015076501 (українська гривня), № 26505015076502 (українська гривня) відкритих у ПАТ «Альфа-Банк» та їх подальших перерахувань, передачі невстановленим особам з метою фінансування та матеріального забезпечення діяльності активних членів т.зв. терористичних організацій «Донецька народна Республіка» та «Луганська народна республіка», а також виводу грошових коштів за кордон.

В судовому засіданні слідчий Литвин В.С. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, були оповіщені в установленому законом поряду, представника до суду не направили, причини неприбуття у судове засідання не повідомили, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 22017000000000064, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 22017000000000064, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших» , «по даний час» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Згідно п.2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ «Банк «Траст» (МФО 380474), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 22017000000000064, як докази факту протиправних дій, за таких обставин.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України майора юстиції Литвина Володимира Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в ПАТ «Банк «Траст» (МФО 380474)відносно ТОВ «Леогеймінг Пей» (ЄДРПОУ 39010283) - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Литвину Володимиру Сергійовичу по кримінальному провадженню № 22017000000000064, та/або за його дорученням слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 22017000000000064) до належним чином завірених копій документів ТОВ «ЛеогеймінгПей» (ЄДРПОУ 39010283) по розрахунковим рахункам № 26506015076501 (долар США), № 26506015076501 (українська гривня), № 26505015076502 (українська гривня) за період з 17 березня 2016р. по 07 вересня 2017р., які знаходяться в ПАТ «Банк «Траст» (МФО 380474), а саме:

●матеріалів справи з юридичного оформлення зазначеного рахунку

зокрема документів щодо їх відкриття (закриття), договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток;

●відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по зазначеному рахунку;

●документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по зазначеному рахунку, а також копій документів щодо їх інкасації;

●платіжних доручень по зазначеному рахунку, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

●документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаному рахунку, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів;

●документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

●документів щодо встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаного клієнта; прив'язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даного рахунку);

●документів щодо надання та погашення кредитів ТОВ «Леогеймінг Пей» (ЄДРПОУ 39010283), розміщення даним підприємством депозитів у вказаній банківській установі.

●В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Банк «Траст» (МФО 380474), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 69004081 ?

Документ № 69004081 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 69004081 ?

Дата ухвалення - 07.09.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 69004081 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 69004081 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.
Попередній документ : 69004076
Наступний документ : 69004083