Ухвала суду № 68947125, 06.09.2017, Вищий адміністративний суд України

Дата ухвалення
06.09.2017
Номер справи
820/1751/14
Номер документу
68947125
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2017 року м. Київ К/800/24451/14

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого - Шипуліної Т.М.,

суддів: Бившевої Л.І., Олендера І.Я.

розглянула у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Московському районі міста Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області на постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 22.04.2014 у справі №820/1751/14 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранітні технології» до Державної податкової інспекції у Московському районі міста Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області про визнання неправомірними дій та зобов'язання вчинити певні дії.

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, колегія

В С Т А Н О В И Л А:

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 17.02.2014 у задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранітні технології» до Державної податкової інспекції у Московському районі міста Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області про визнання неправомірними дій та зобов'язання вчинити певні дії - відмовлено.

Постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 22.04.2014 постанову Харківського окружного адміністративного суду від 17.02.2014 скасовано та прийнято нову постанову, якою позовні вимоги задоволено частково. Скасовано наказ Державної податкової інспекції у Московському районі м. Харкова Головного управління Міндоходів в Харківській області від 10.12.2013 573 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Гранітні Технології». Визнано протиправними дії Державної податкової інспекції у Московському районі м. Харкова Головного управління Міндоходів в Харківській області щодо проведення зустрічної звірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранітні Технології» за наслідком якої складено акт від 20.01.2014 № 14/20-34-22-01-05/31644520.

Не погоджуючись із рішенням суду апеляційної інстанції, Державна податкова інспекція у Московському районі міста Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області 30.04.2014 звернулась з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 13.05.2014 прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі відповідач просить скасувати постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 22.04.2014 та залишити в силі постанову Харківського окружного адміністративного суду від 17.02.2014.

В обґрунтування своїх вимог Державна податкова інспекція у Московському районі міста Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області посилається на порушення судами норм матеріального права, зокрема, статті 20, 73, 78 Податкового кодексу України.

Перевіривши матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з огляду на таке.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 10.12.2013 начальником ДПІ у Московському районі м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області, на підставі підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України, видано наказ № 573 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Гранітні Технології» з питання дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період 01.09.2013 по 30.09.2013.

На підставі зазначеного наказу, направлень на перевірку від 10.12.2013 № 599 та №600 співробітниками відповідача було здійснено вихід за місцезнаходженням ТОВ «Гранітні Технології» та складено акт від 11.12.2013 № 416/20-34-22-01-05/31644520 «Про недопущення до проведення перевірки ТОВ «Гранітні технології», а також виписано протокол про адміністративне правопорушення від 10.12.2013 № 188.

Крім того, 20.01.2014 ДПІ у Московському районі м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області складено акт № 14/20-34-22-01-05/31644520 «Про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта ТОВ «Гранітні технології» щодо підтвердження господарських відносин з контрагентами за період з 01.09.2013 по 30.09.2013.

Суд першої інстанції, відмовляючи у задоволенні позовних вимог про скасування наказу на проведення перевірки, обґрунтовував свої висновки недоцільністю скасування наказу, який вже реалізовано.

Суд апеляційної інстанції, скасовуючи рішення суду першої інстанції в цій частині, виходив з того, що запит відповідача оформлений не належним чином, а саме - не містить викладення чітких підстав, з якими податковий орган пов'язує можливість наявності порушення ТОВ «Гранітні технології» вимог податкового чи іншого законодавства, видання керівником податкового органу наказу про призначення документальної позапланової перевірки безпосередньо призводить до виникнення певних обов'язків у платника податків, щодо якого прийнято рішення про проведення перевірки та можливих наслідків для такого платника, а тому зазначений наказ є таким, що має правове значення, а отже, є актом у розумінні пункту 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України.

Судова колегія погоджується з висновками суду апеляційної інстанції, з огляду на таке.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, на підставі підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України Державною податковою інспекцією у Московському районі м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області надіслано ТОВ «Гранітні технології» запит від 18.11.2013 №3848/10/20-34-15.01 про надання інформації та її документального підтвердження стосовно господарських відносин із ВКП «Форпост» у вересні 2013 року.

Позивачем надано відповідь від 06.12.2013 за вих. № 2 в якій зазначено, що оскільки в запиті міститься посилання на підпункт 20.1.1 статті 20 Податкового кодексу України, як на підставу для надання документів, проте зазначений пункт передбачає лише право запрошувати платника податків для надання пояснень та враховуючи, що у листі немає посилання на будь-які порушення ТОВ «Гранітні технології» або його контрагента - ВКП «Форпост», у підприємства відсутні правові підстави для надання документального підтвердження з питань взаємовідносин з ВКП «Форпост» за вересень 2013 року.

Оскільки ТОВ «Гранітні технології» не надано інформацію з копіями первинних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ВКП «Форпост» за період з 01.09.2013 по 30.09.2013 на обов'язковий письмовий запит ДПІ у Московському районі м.Харкова від 18.11.2013 № 3848/10/20-34-15.01 керівником відповідача видано наказ від 10.12.2013 № 573 про проведення документальної виїзної перевірки позивача.

Згідно з актом від11.12.2013 № 416/20-34-22-01-05/31644520, складеним податковим органом, директором ТОВ «Гранітні технології» відмовлено у допуску посадових осіб до проведення позапланової виїзної перевірки.

Підпунктами 20.1.6, 20.1.23 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України визначено право органів державної податкової служби для здійснення функцій, визначених податковим законодавством, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному цим Кодексом, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримувані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на органи державної податкової служби, а також фінансову та статистичну звітність, в порядку та на підставах, визначених цим Кодексом; у випадках виявлення порушення вимог податкового та іншого законодавства України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів.

Згідно із підпунктом 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється, зокрема, за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Пунктом 73.3 статті 73 Податкового кодексу України визначено, що органи державної податкової служби мають право звернутись до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби; 2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок; 3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; 4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної; 5) у разі проведення зустрічної звірки; 6) в інших випадках, визначених цим Кодексом. Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб'єкту інформаційних відносин або його посадовій особі.

Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачене цим Кодексом). У разі, коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що запит відповідача всупереч абзацу 2 пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України, пункту 10 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженим Постановою КМУ № 1245 від 27.12.2010 взагалі не містить вказівки на підстави надсилання такого запиту, встановлених абзацом 3 пункту 73.3 статті73 Податкового кодексу України.

Враховуючи, що запит податкового органу оформлений не належним чином, а саме - не містить викладення чітких підстав, з якими податковий орган пов'язує наявність порушення ТОВ «Гранітні технології» вимог податкового чи іншого законодавства (відсутні посилання на підстави надіслання такого запиту, визначені пунктом 73.3 статті 73 Податкового кодексу України), колегія суддів погоджується з висновками суду апеляційної інстанції, що у податкового органу була відсутня одна із обов'язкових обставин для проведення позапланової перевірки, передбачена підпунктом 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України - ненадання платником податків пояснень та їх документального підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

При вирішенні даного спору судом апеляційної інстанції правильно враховано, що документальна виїзна позапланова перевірка на підставі наказу від 10.12.2013 №573 не здійснена, відповідний акт перевірки не складений, тому оспорюваний наказ, та правові наслідки оспорюваних дій не вичерпані, а тому можуть бути оскаржені до суду.

Щодо визнання незаконними дій податкового органу з проведення зустрічної звірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранітні технології», за результатами якої складено акт від 20.01.2014 № 14/20-34-22-01-05/31644520 про неможливість проведення зустрічної звірки позивача, колегія суддів погоджується з висновками суду апеляційної інстанції, що вони вчинені з порушенням вимог Податкового кодексу України, Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затверджених Наказом ДПА України від 22.04.2011 № 236, Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1232.

Передумовою для проведення спірної зустрічної звірки слугував факт направлення на адресу позивача письмового запиту від 20.12.2013 № 4695/20-34-22-01-16 про надання інформації та її документального підтвердження, що підтверджують фінансово-господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій та розрахунків, що здійснювалися, для з'ясування реальності та повноти відображення в бухгалтерському та податковому обліку із відповідним відображенням у податкових деклараціях з податку на додану вартість результатів операцій по господарських відносинах з ПП «Інтерколірметгруп», ТОВ «ГРАДІЄНТ ТЕК», ПАТ «ЗАВОД «ЛТАВА», ПП «АППЛІКАТ» за період з 01.01.2013 по 31.01.2013, по господарських взаємовідносинах з ТОВ «ФОСТЛАЙТ», ТОВ «ГЕФЕСТ ГРУП» за період з 01.06.2013 по 30.06.2013, по господарських взаємовідносинах з контрагентами за період з 01.09.2013 по 30.09.2013, що отриманий позивачем 26.12.2013.

На вказаний запит податкового органу, ТОВ «Гранітні технології» листом від 15.01.2014 за вих. № 1 було надано засвідчені копії документів (договорів, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення, податкові накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, доручення тощо) загальною кількістю 789 арк.

Проте, ДПІ у Московському районі м. Харкова зустрічної звірки ТОВ «Гранітні технології» не проведено, дії по співставленню даних первинних бухгалтерських та інших документів позивача не здійснено, відповідної довідки не складено, про що свідчить акт про неможливість проведення зустрічної звірки.

Відповідно до підпункту 4.4 пункту 4 Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затверджених Наказом ДПА України від 22.04.2011 № 236, у разі встановлення фактів, що не дають змогу провести зустрічну звірку суб'єкта господарювання, зокрема у зв'язку із зняттям з обліку, встановленням відсутності суб'єкта господарювання та/або його посадових осіб за місцезнаходженням (податковою адресою), відповідальний підрозділ не пізніше двох робочих днів від дати надходження запиту складає Акт про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, реєструє його у Журналі реєстрації довідок про результати проведення зустрічної звірки (актів про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, неявки для підписання, відмови від підписання Довідки про результати проведення зустрічної звірки) та вживає заходів, передбачених актами ДПС України.

Зразок форми акту про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання закріплено у Додатку 3 до Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затверджених Наказом ДПА України від 22.04.2011 № 236, згідно якого можливості податкового органу робити висновки щодо реальності (нереальності) вчинення господарських операцій платником податків не передбачено.

Таким чином, податковому органу надано право на складання актів про неможливість проведення зустрічних звірок в разі встановлення фактів, що не дають змогу провести зустрічну звірку суб'єкта господарювання, зокрема, у зв'язку із зняттям з обліку, встановленням відсутності суб'єкта господарювання та/або його посадових осіб за місцезнаходженням (податковою адресою), в решті випадків податковим законодавством передбачено складання довідок.

У акті про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання лише засвідчується факт неможливості її проведення без встановлення висновків стосовно документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків, що виключає можливість перевіряючого органу робити висновки щодо реальності (нереальності) вчинення господарських операцій платником податків.

Разом з тим, відповідач в акті про неможливість проведення зустрічної звірки позивача зробив висновок про відсутність об'єктів оподаткування по операціях з придбання товарів (послуг) у підприємств-постачальників та по операціях з продажу цих товарів (послуг) підприємцям-покупцям за період з 01.09.2013 по 30.09.2013, а також недійсність даних відображених у деклараціях з податку на додану вартість внаслідок операцій з ТМЦ (робіт, послуг), отриманих у постачальників за період з 01.09.2013 по 30.09.2013 та реалізованими покупцями.

За своїм змістом висновок про відсутність реального вчинення господарської діяльності товариством в період з 01.09.2013 по 30.09.2013 стосується не тільки взаємовідносин позивача з іншими платниками податків, а також і умов здійснення ним господарської діяльності, а тому вказаний висновок може бути зроблений тільки при з'ясуванні всіх обставин діяльності товариства, які мають досліджуватися з дотриманням вимог та за наявності підстав, визначених статтею 78 Податкового кодексу України, за правилами проведення позапланових виїзних перевірок, з вивченням та оцінкою всіх первинних документів підприємства, а сама перевірка повинна проводитись у тому числі на підставі наказу керівника ДПІ та направлення на перевірку.

Оскільки податковим органом зазначених вимог закону не було дотримано, суд апеляційної інстанції дійшов вірного висновку, що дії податкового органу щодо проведення зустрічної звірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранітні технології», за результатами якої складено акт про неможливість проведення зустрічної звірки є протиправними.

Доводи касаційної скарги відповідача правильності висновків суду апеляційної інстанції не спростовують та не можуть бути підставою для скасування рішення суду апеляційної інстанції з наведених мотивів. Відповідачем не спростовано висновків суду апеляційної інстанції, що зустрічна звірка позивача проведена з порушенням вимог пункту 73.5 статті 73 Податкового кодексу України, Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232 та Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затверджених наказом ДПА від 22.04.2011 № 236, оскільки наявність обставин, з якими законодавець пов'язує у вказаних нормативно-правових актах можливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, а також дотримання податковим органом механізму її проведення, відповідач не довів.

Відповідно до частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись статтями 160, 210, 220-1, 223, 224, 230, 231, частиною п'ятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Московському районі міста Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області залишити без задоволення.

Постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 22.04.2014 у справі №820/1751/14 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, на підставі та у строки, передбачені статтями 235 - 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: ___ Т.М. Шипуліна

Судді: ___ Л.І.Бившева

___ І.Я.Олендер

Часті запитання

Який тип судового документу № 68947125 ?

Документ № 68947125 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 68947125 ?

Дата ухвалення - 06.09.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 68947125 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 68947125 ?

В Вищий адміністративний суд України
Попередній документ : 68947120
Наступний документ : 68947128