Ухвала суду № 68044173, 18.07.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
18.07.2017
Номер справи
755/7669/17
Номер документу
68044173
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 755/7669/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" липня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Євсєй Ю.М., за участю прокурора Мельника Д.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 юриста 2-го класу Мельника Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32017100040000030, від 19 травня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 юрист 2-го класу Мельник Д.І. звернувся до суду із клопотанням, про надання йому або за його дорученням слідчим СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. та/або Сміян П.О., тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ «Веджифрут» (код ЄДРПОУ 38637551) рахунки №26009010885439, №26050010885488 та здійснити виїмку в ПАТ «УКРСОЦБАНК»(МФО 300023), з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках №26009010885439, №26050010885488 за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме:

1.Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) №26009010885439, №26050010885488 за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом.

2.Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку №26009010885439, №26050010885488додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3.Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №26009010885439, №26050010885488та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом.

4.Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції ТОВ «Веджифрут» (код ЄДРПОУ 38637551)вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені ТОВ «Веджифрут» (код ЄДРПОУ 38637551), а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Веджифрут» (код ЄДРПОУ 38637551).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100040000030 від 19.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Так, відповідно до акту перевірки №12/26-15-14-07-01/38637551 від 31.10.2016 службові особи ТОВ «Веджифрут» (код ЄДРПОУ 38637551) в період з 2013 по 2015 роки безпідставно включили до складу податкового кредиту операції щодо придбання ТМЦ (овочі, фрукти) у ряду СГД, зокрема: ТОВ «Оптова база «Чай-Агропродукт» (код ЄДРПОУ 30785400), ТОВ «Екодит» (код ЄДРПОУ 36958313), ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ 38441779), ТОВ «Алертон» (код ЄДРПОУ 39319234), ТОВ «Антека» (код ЄДРПОУ 39173036), ТОВ «Оптімус Альянс» (код ЄДРПОУ 38907999), ТОВ «СКД Центр» (код ЄДРПОУ 38529470), ТОВ «Дайнекс» (код ЄДРПОУ 39319213), що не підтверджується відповідними первинними документами. В результаті чого безпідставно ухилились від сплати податку на прибуток на суму 2 789 тис. грн. та податку на додану вартість на суму 3 439 тис. грн. за вкакзаний звітній період.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що в приміщенні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) відкриті наступні рахунки: ТОВ «Веджифрут» (код ЄДРПОУ 38637551) рахунки №26009010885439, №26050010885488.

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме:оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках №26009010885439, №26050010885488 з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023).

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 юрист 2-го класу Мельник Дениса Ігоровича - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 юристу 2-го класу Мельнику Денису Ігоровичу, або за його дорученням слідчим СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер Альоні Миколаївні та/або Сміяну Павлу Олександровичу, тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Веджифрут» (код ЄДРПОУ 38637551) рахунки №26009010885439, №26050010885488 з можливістю вилучення їх копій в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках №26009010885439, №26050010885488 за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме:

1.Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) №26009010885439, №26050010885488 за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом.

2.Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку №26009010885439, №26050010885488 додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3.Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №26009010885439, №26050010885488 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом.

4.Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції ТОВ «Веджифрут» (код ЄДРПОУ 38637551)вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені ТОВ «Веджифрут» (код ЄДРПОУ 38637551), а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Веджифрут» (код ЄДРПОУ 38637551).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. Г. Сазонова

Попередній документ : 68044166
Наступний документ : 68044178