Ухвала суду № 67425768, 27.06.2017, Господарський суд Львівської області

Дата ухвалення
27.06.2017
Номер справи
914/953/17
Номер документу
67425768
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

27.06.2017 р. Справа № 914/953/17

Господарський суд Львівської області у складі судді Галамай О.З.

при секретарі судового засідання Прокопів І.І.

за позовом Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради, м. Львів

до відповідача Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, м. Львів

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Львівська міська рада, м. Львів

про демонтаж тимчасової споруди (малої архітектурної форми)

В судове засідання з'явились:

від позивача: Cачала О.В. - представник, довіреність № 32-вих-2424 від 11.05.2017р.;

від відповідача: ОСОБА_4 - представник, договір-доручення про надання правової допомоги від 03.01.2017р.;

від третьої особи: Синьовський Б.В. - представник, довіреність №2901/вих-117 від 17.01.2017р.

Суть спору та причини відкладення розгляду справи викладені в ухвалі суду від 13.06.2017 р.

Ухвалою суду від 16.05.2017р. порушено провадження у справі та призначено до розгляду на 13.06.2017р.

В судовому засіданні 27.06.2017 р. представник позивача позовні вимоги підтримав в повному обсязі з підстав, викладених у позовній заяві та пояснень, наданих в судовому засіданні.

Представник відповідача в судовому засіданні подав клопотання про зупинення провадження у справі (з наступною реєстрацією через відділ автоматизованого документообігу та обробки інформації Господарського суду Львівської області (вх.№2849/17)). Дане клопотання обґрунтоване тим, що відповідачем подано в порядку адміністративного судочинства до Галицького районного суду м. Львова позовну заяву про визнання протиправною та скасування ухвали Львівської міської ради від 10.11.2016 року №1216 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 23.04.2015 р. №4527 «Про продовження терміну здійснення підприємницької діяльності у тимчасових спорудах на території м. Львова»» в частині вилучення з Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м. Львові земельну ділянку по АДРЕСА_1, яка є підставою для звернення позивачем до господарського суду з даним позовом.

Представники позивача та третьої особи щодо даного клопотання в судовому засіданні заперечили, оскільки оскаржувана відповідачем ухвала не є підставою даного позову про демонтаж тимчасової споруди.

Розглянувши клопотання відповідача про зупинення провадження у справі, заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов до висновку, що вказане клопотання не підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Відповідно до частини 1 статті 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, про що виносить ухвалу.

Виходячи зі змісту наведеної норми, необхідною передумовою для зупинення провадження у справі мають бути обставини, що унеможливлюють її розгляд по суті заявлених позовних вимог до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.

Таким чином, господарський суд зупиняє провадження у справі у разі об'єктивної неможливості вирішення спору без встановлення відповідних обставин справи і фактів, що мають суттєве значення для вирішення спору.

Для вирішення питання про зупинення провадження у справі суду необхідно у кожному конкретному випадку з'ясувати як пов'язана справа, яка розглядається господарським судом, зі справою, що розглядається іншим судом і чим обумовлюється неможливість розгляду справи.

Пов'язаність справ полягає у тому, що рішення іншого суду, що розглядає справу, встановлює обставини, що впливають на збирання та оцінку доказів у даній справі, зокрема, факти, що мають преюдиціальне значення, та є істотними для даної справи.

Неможливість розгляду даної справи до вирішення справи іншим судом полягає в тому, що обставини, які розглядаються іншим судом, не можуть бути встановлені господарським судом самостійно у даній справі.

Предметом спору за адміністративним позовом у справі № 461/3543/17 є визнання протиправною та скасування ухвали Львівської міської ради від 10.11.2016 року №1216 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 23.04.2015 р. №4527 «Про продовження терміну здійснення підприємницької діяльності у тимчасових спорудах на території м. Львова»» в частині вилучення з Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м. Львові земельну ділянку по АДРЕСА_1.

Предметом спору у даній справі №914/953/17 є вимога про демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди на АДРЕСА_1. Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем Правил благоустрою м. Львова від 21.04.2011 року, затверджених ухвалою Львівської міської ради № 376 та ухвали №4526 від 23.04.2015 р. «Про затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м. Львові та Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м. Львові», в зв'язку з чим Залізничною районною адміністрацією видано розпорядження Залізничної районної адміністрації від 11.01.2017 р. №14 «Про демонтаж тимчасової споруди встановленої за адресою: АДРЕСА_2». Так, у даному розпорядженні зазначено оскаржувану відповідачем в порядку адміністративного судочинства ухвалу Львівської міської ради №1216 від 10.11.2016 р., однак дане розпорядження видано керуючись також п.7.1.3. та п.7.1.4. ухвали Львівської міської ради від 23.04.2015 р. №4526, п.4.1.4 ухвали Львівської міської ради від 14.07.2016 р. №777 та Положенням про Залізничну районну адміністрацію.

Отже, враховуючи викладене, відповідачем не доведено жодним чином та обставина, що без очікування результатів розгляду справи про скасування ухвали Львівської міської ради, неможливо вирішити дану справу про демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди, тому клопотання про зупинення провадження у справі - не підлягає до задоволення.

Представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача в судовому засіданні підтримав позовні вимоги позивача, проте письмових пояснень по суті спору не подав.

Представник відповідача в судовому засіданні також подав клопотання про витребування доказів (з наступною реєстрацією через відділ автоматизованого документообігу та обробки інформації господарського суду Львівської області (вх.№22930/17)), в якому просить витребувати у Львівської міської ради копії документів та заяв, що подавалися ОСОБА_2 для продовження договору оренди земельної ділянки, розташованої у АДРЕСА_1, а також копію рішення про погодження розміщення малої архітектурної форми розташованій на зазначеній земельній ділянці та копію рішення про відмову у продовженні терміну дії договору оренди земельної ділянки по АДРЕСА_1. Дане клопотання обґрунтовує тим, що у відповідача немає підтвердження подання документів для продовження договору оренди земельної ділянки, оскільки такі подавалися через центр надання адміністративних послуг, а також тим, що на адресу відповідача не надходили рішення Львівської міської ради про відмову в продовженні договору оренди земельної ділянки та погодження на розміщення малої архітектурної форми.

Згідно статті 38 Господарського процесуального кодексу України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, що перешкоджають його наданню; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; 4) обставини, які може підтвердити цей доказ. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Враховуючи зазначене, заслухавши пояснення представників сторін та вивчивши матеріали справи, суд вважає за можливе задоволити клопотання представника відповідача про витребування доказів в порядку статті 38 Господарського процесуального кодексу України.

З огляду на викладене, з метою повного і об'єктивного з'ясування всіх обставин спору, суд вважає за доцільне відкласти розгляд справи.

Керуючись статтями 38, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У х в а л и в :

1. Розгляд справи відкласти на 03.07.17 р. о 12:30 год.

Судове засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Львівської області, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 128, 2 поверх, зал с.з.№4).

2. Витребувати у Львівської міської ради:

- копії документів та заяв, що подавалися ОСОБА_2 для продовження договору оренди земельної ділянки, розташованої у АДРЕСА_1;

- копію рішення про погодження розміщення малої архітектурної форми розташованої на земельній ділянці по АДРЕСА_1;

- копію рішення про відмову у продовженні терміну дії договору оренди земельної ділянки по АДРЕСА_1.

3. Зобов'язати:

Позивача подати (надіслати):

- забезпечити в судове засідання явку уповноваженого представника.

Відповідача подати (надіслати):

- обґрунтований відзив на позовну заяву у порядку, передбаченому статтею 59 ГПК України; письмові докази, які представляються суду, оформляти відповідно до вимог статті 36 ГПК України;

- письмово повідомити суд про наявність чи відсутність у провадженні господарських судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та чи немає рішення цих органів з такого спору;

- забезпечити в судове засідання явку уповноваженого представника.

Третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача подати (надіслати):

- письмові пояснення по суті спору;

- забезпечити в судове засідання явку уповноваженого представника.

При направленні відзиву та пояснень посилання на номер справи обов'язкове.

Попередити сторони про відповідальність, передбачену статтею 83 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторони.

Враховуючи вимоги статті 2-1 Господарського процесуального кодексу України стосовно обов'язкової реєстрації в автоматизованій системі документообігу, заяви, клопотання, документи, які вимагаються ухвалою суду (крім оригіналів документів, які витребовуються судом для огляду в судовому засіданні), належить надсилати та/або подавати через канцелярію господарського суду не пізніше ніж за 3 дні до судового засідання, посилання на номер справи - обов'язкове.

У відповідності до частини 2 статті 36 Господарського процесуального кодексу України письмові докази подаються в оригіналі або належним чином засвідченій копії.

Представникам сторін мати при собі належним чином оформлені повноваження (довіреність тощо), та документ, що підтверджує особу (паспорт).

Суддя Галамай О. З.

Часті запитання

Який тип судового документу № 67425768 ?

Документ № 67425768 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 67425768 ?

Дата ухвалення - 27.06.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 67425768 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 67425768 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 67425768, Господарський суд Львівської області

Судове рішення № 67425768, Господарський суд Львівської області було прийнято 27.06.2017. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 67425768 відноситься до справи № 914/953/17

Це рішення відноситься до справи № 914/953/17. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 67425766
Наступний документ : 67425771