Рішення № 66769873, 22.05.2017, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
22.05.2017
Номер справи
904/11927/16
Номер документу
66769873
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

22.05.2017 Справа № 904/11927/16

За позовом Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 кредит" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ОСОБА_2, м. Київ, Київська область

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АТБ-МАРКЕТ", смт. Слобожанське, Дніпропетровська область

про стягнення грошових коштів у розмірі 4 013 507, 08 грн.

Головуючий колегії ОСОБА_3

Суддя Суховаров А.В.

Суддя Манько Г.В.

Представники:

від позивача: ОСОБА_4, дов. № 55 від 30.08.2016;

від відповідача: ОСОБА_5 дов.№ 20/09/16-1 від 20.09.2016

від відповідача: ОСОБА_6 дов. № 20.09.16-5 від 20.09.2016

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_1 кредит» звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «АТБ-Маркет» грошових коштів у розмірі 4 013 507,08 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що між сторонами був укладений договір суборенди нерухомого майна № 42844 від 02.10.2012 року, за умовами якого, в період з 05.10.2012 року по 04.12.2012 року, Позивач сплатив на користь Відповідача авансові платежі за останній та передостанній місяці оренди в загальному розмірі 4 013 507,08 грн. Протягом дії договору, Позивач належним чином виконував свої зобов'язання щодо сплати поточних орендних платежів, в тому числі за останній та передостанні місяці оренди, в зв'язку чим, станом на дату припинення договору (01.01.2015 року), у Відповідача виникла заборгованість на суми неповернутих авансових платежів (4 013 507,08 грн.), стягнення якої Позивач вимагає в судовому порядку.

Відповідач проти позову заперечував, посилаючись на те, що на момент припинення господарських взаємовідносин за договором суборенди № 42844, заборгованості з переплати у розмірі 4 013 507,08 грн. не існувало. При цьому, Відповідач зазначив, що протягом дії договору, Позивач сплачував поточну орендну плату, як з призначенням платежу за спірним договором, так і в розмірі кількох договорів суборенди одночасно, без зазначення, яка частин платежу підлягає оплаті за тим чи іншим договором, що виключає підстави для віднесення таких платежів саме в рахунок оплати по договору № 42844.

В процесі вирішення спору, Позивачем неодноразово заявлялися клопотання про призначення у справі судової економічної експертизи, на вирішення якої він просив поставити питання стосовно того, чи підтверджується документально заявлені у позові вимоги, та яка загальна сума заборгованості Відповідача перед Позивачем за авансовими орендними платежами по договору суборенди № 42844 від 02.10.2012 року.

Зазначені клопотання відхилені судом з огляду на наступне.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування (п. 2 постанови Пленуму ВГСУ від 23.03.2012 № 4 Про деякі питання практики призначення судової експертизи).

Запропоновані для вирішення судовою експертизо питання, можуть бути зясовані шляхом дослідження наявних у справі та поданих сторонами доказів, без застосування спеціальних знань, що виключає підстави для призначення судової експертизи.

В судовому засіданні 22.05.2017 року оголошено вступну та резолютивну частини рішення, згідно ст. 85 ГПК України, .

Розглянувши матеріали справи, дослідивши подані докази та заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд, -

В С Т А Н О В И В:

02.10.2012 року між Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_1 кредит» (далі - суборендар) та Товариством з обмеженою відповідальністю «АТБ-Маркет» (далі - орендодавець) було укладено договори суборенди нерухомого майна № 42844.

Відповідно до умов п. 1.1. даного Договору, орендодавець передав, а суборендар прийняв в тимчасове платне володіння та користування наступне нерухоме майно: нежитлові приміщення, зазначені у додатку № 1 до договору, який є його невід'ємною частиною (далі - майно).

Майно належить орендодавцю на праві користування на підставі договору оренди. Майно передається в суборенду з метою здійснення суборендарем комерційної діяльності (п. 1.2., 1.3.1 Договору).

Відповідно до умов п. 2.1 договору, майно має бути передане орендодавцем та прийняте суборендарем протягом 2 календарних днів з моменту підписання цього договору, а при наступних доповненнях переліку майна, що передається в суборенду протягом 2 календарних днів з моменту підписання обома сторонами додаткової угоди до договорів про доповнення.

Згідно з п. 9.1 договору, він вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами та діє протягом 272 календарних днів до 30.06.2013 року включно.

За змістом умов п. 3.1. договору, за отримане в суборенду майно суборендар щомісячно сплачує орендодавцю орендну плату. Сума орендної плати в місяць зазначена у додатку №1 до договору, що є його невід'ємною частиною.

Пунктів 3.2 договору сторони визначили, що суборендар протягом 3 календарних днів з моменту підписання обома сторонами договору вносить у безготівковій формі на банківський рахунок орендодавця попередню оплату з орендної плати, яка складається з:

- суми орендної плати за перший місяць суборенди (її розмір визначається згідно п. 3.1 даного договору з врахування положень підпунктів 3.3.1 п. 3.3 договорів);

- суми орендної плати за передостанній та останній місяці суборенди (при цьому загальний розмір даної суми визначається виходячи з розміру орендної плати в місяць, зазначеної в п. 3.1 договорів).

Орендна плата нараховується: за перший місяць суборенди (місяць, у якому майно було передане суборендарю за договором з дати передання майна суборендарю за договором по останнє число місяця); за наступні місяці суборенди (за винятком випадків, передбачених п. 3.3.1, 3.3.3 цього договору) з першого числа місяця по останнє число місяця; за передостанній та останній місяці суборенди з першого числа останнього місяця суборенди по дату повернення суборенда тором майна орендодавцю за договорами (п. 3.3 договору).

В інших випадках, крім зазначених вище, орендна плата сплачується суборендарем орендодавцю щомісячно в безготівковій формі на банківський рахунок орендодавця не пізніше 10 числа поточного місяця, в якому суборендар користується майном.

Відповідно до п. 3.6 договорів орендна плата підлягає індексації.

Як убачається з матеріалів справи, на виконання умов договору сторонами складено Додаток № 1 із зазначенням переліку об'єктів, що підлягають передачі в користування, їх площі та розміру орендної плати, а також, акти приймання-передачі майна.

В процес виконання умов договору, кількість переданих в користування об'єктів, а також строк оренди змінювалася, про що сторонами складалися відповідні додаткові угоди та акти приймання передачі.

Звертаючись з даним позовом до суду, Позивач стверджує, що в період з 05.10.2012 року по 04.12.2012 року, на виконання умов договору ним було сплачено авансові платежі за останній та передостанній місяці оренди в загальному розмірі 4 013 507,08 грн., внаслідок чого, на час припинення договору, виникла переплата, яка підлягає поверненню на користь Позивача.

Як убачається зі змісту наданого у справу висновку експертного економічного дослідження № 06-03/17-10-02/17-ЕД-АТБ від 06.03.2017 року (том 6 а.с. 201- 250, том 7, 8, том 9 а.с. 1-58), яке проведено на підставі письмового звернення Відповідача, та є доказом в розумінні ст. 32 ГПК України, розмір орендної плати, що підлягала сплаті за умовами договору суборенди № 42844 від 02.10.2012 року в період із жовтня 2012 року по грудень 2014 року (том 6 а.с. 230 том 7 а.с. 221), становить 65 260 304,79 грн.

Згідно наданих суду банківських виписок (том 9 а.с. 103-173) та копій платіжних документів (том 6 а.с. 64-162) загальна сума сплачених Позивачем коштів, із призначенням платежу по договору № 42844, становить 60 203 050,68 грн. Сума коштів, сплачених із призначенням платежу, яке містить посилання як на договір № 42844, так і на інші договори, що були укладені сторонами, становить 7 410 090,28 грн.

Зважаючи на те, що оплати на суму 7 410 090,28 грн. не містять зазначення, в якому розмірі платником здійснено платіж за тим чи іншим договором, наведеним в призначенні платежу, а доказів зміни чи уточнення призначення платежів за такими оплатами Позивач не надав, у суду відсутні підстави для врахування зазначених оплат в рахунок орендних платежів по договору суборенди № 42844.

Навіть, якщо припустити, що оплати на суму 7 410 090,28 грн. мали бути спрямовані виключено по договору № 42844 (що фактично не відповідає визначеним Позивачем призначенням платежу), загальна сума платежів за вказаним договором, складатиме суму 67 613 140,96 грн., а отже, порівняно із розміром орендних платежів, які Позивач мав сплатити в період дії договору № 42844 (65 260 304,79 грн.), розмір переплати, становитиме суму 2 352 836,17 грн., що не відповідає розміру заявлених вимог.

З урахуванням наведених вище обставин, колегія суддів дійшла висновку що Позивачем не доведено факт існування переплати по договору суборенди № 42844 від 02.10.2012 року в розмірі 4 013 507,08 грн., в зв'язку з чим, заявлені вимоги підлягають відхиленню в повному обсязі.

Згідно приписів ст. 49 ГПК України, судові витрати у справі покладаються на Позивача.

Керуючись ст.ст. 1, 33, 34, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

В задоволенні позову відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання і може бути оскарженим протягом цього строку до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено 29.05.2017

Головуючий колегії Суддя Суддя ОСОБА_3 ОСОБА_7 ОСОБА_8

Часті запитання

Який тип судового документу № 66769873 ?

Документ № 66769873 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 66769873 ?

Дата ухвалення - 22.05.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 66769873 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 66769873 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 66769873, Господарський суд Дніпропетровської області

Судове рішення № 66769873, Господарський суд Дніпропетровської області було прийнято 22.05.2017. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 66769873 відноситься до справи № 904/11927/16

Це рішення відноситься до справи № 904/11927/16. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 66748189
Наступний документ : 66769882