Ухвала суду № 66022925, 03.04.2017, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
03.04.2017
Номер справи
910/5436/13
Номер документу
66022925
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

03.04.2017№ 910/5436/13

За заявою Приватного акціонерного товариства "МОСТ-ІНВЕСТ"

про заміну сторони

За позовом Публічного акціонерного товариства "Дочірній банк Сбербанку Росії"

до Публічного акціонерного товариства "КСУМ"

про стягнення 1 500 000,00 грн.

Суддя Літвінова М.Є.

Представники учасників процесу:

від позивачa: - не з'явились;

від відповідача: - не з'явились;

від третьої особи: - не з'явились;

від заявника: - Харіна Т.Г., Лутицька О.О. - представ. за довір. № б/н від 24.10.16 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 12.06.2013 у справі № 910/5436/13 позов задоволено; стягнуто з Публічного акціонерного товариства "КСУМ" на користь Публічного акціонерного товариства "Дочірній Банк Сбербанку Росії" 1 500 000,00 грн. заборгованості та 30 000,00 грн. судового збору.

01.07.2013 року на виконання вищевказаного судового рішення господарським судом міста Києва в порядку статті 116 Господарського процесуального кодексу України видано відповідний наказ.

10.03.2017 року Приватне акціонерне товариство "МОСТ-ІНВЕСТ" (далі - заявник) звернулось до господарського суду міста Києва з заявою про заміну сторони, а саме стягувача - Публічне акціонерне товариство "Дочірній банк Сбербанку Росії" на Приватне акціонерне товариство "МОСТ-ІНВЕСТ".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.03.2017 р. розгляд заяви було призначено на 03.04.2017 р.

Представники Приватного акціонерного товариства "МОСТ-ІНВЕСТ" підтримали заяву про заміну сторони у виконавчому провадженні, просили суд її задовольнити.

Представники боржника та стягувача в судове засідання 03.04.2017 року не з'явились, про причини неявки суд не повідомили.

Розглянувши вищевказану заяву про заміну сторони у виконавчому провадженні, суд дійшов висновку про її задоволення, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 25 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Відповідно до ст. 121-4 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за заявою державного виконавця, приватного виконавця або за заявою сторони господарський суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником. Господарський суд у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні з повідомленням сторін та заінтересованих осіб. Неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається не пізніше наступного робочого дня особам, які брали участь у справі, а також державному виконавцю, приватному виконавцю.

Виконання судового рішення є невід'ємною стадією процесу правосуддя, і заміна сторони на цій стадії може відбуватися не інакше, як на підставах та у порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України та Законом України "Про виконавче провадження".

Положеннями ч. 5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" встановлено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

В обґрунтування своєї заяви заявник посилається на те, що у ВДВС Святошинському районному управлінні юстиції у м. Києві перебуває виконавче провадження № 42785023 за наказом № 910/5436/13 від 01.07.2013 р.

08 січня 2015 р. між Публічним акціонерним товариством "Дочірній банк Сбербанку Росії" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент" укладено договір про відступлення права вимоги № 28-2_35, відповідно до якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, фактор зобов'язується передати грошові кошти, сума яких вказана у цьому договорі, в розпорядження клієнта за плату у вигляді дисконту, а клієнт зобов'язується відступити (передати) факторові належне клієнту право грошової вимоги за кредитним договором № 117-Н/07 від 24.05.2007 р., з усіма змінами та доповненнями, які є його невід'ємною частиною (надалі - кредитний договір 1) та за кредитним договором № 172-Н/07 від 15.08.07 р., з усіма змінами та доповненнями, які є його невід'ємною частиною (надалі - кредитний договір 2), які укладені між банком та закритим акціонерним товариством "КСУМ", правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство "КСУМ", ідентифікаційний код: 23705016, що зареєстровано за адресою: 03134, м. Київ, вул. Якутська, буд. 7 в обсязі, що визначається в цьому договорі.

Згідно з 3.1. договору, на момент укладення цього договору ціна договору складає суму грошових коштів в національній валюті України - гривні в розмірі 750 000,00 грн, що дорівнює еквіваленту 47 305,50 дол. США 50 центів по курсу Національного Банку України станом на 22.12.2014 р, в тому числі:

- за Кредитним договором № 1- 558 000,00 грн., що дорівнює еквіваленту 35 195,29 доларів США;

- за Кредитним договором № 2 - 192 000,00 грн., що дорівнює еквіваленту 12 110,21 доларів США.

Відповідно до п. 3.2. договору, сторони домовились, що фактор перераховує клієнту грошові кошти у розмірі 100% ціни договору, визначеної на день її оплати, згідно п. 3.1. цього договору, в національній валюті України - гривні за плату шляхом дисконтування відступлених прав.

Сума ціни договору перераховується протягом 30 (тридцяти) календарних днів після дати укладення даного договору шляхом її перерахування на рахунок клієнта № 3739604 в АТ "Сбербанк Росії" та вважається отриманою клієнтом в день її зарахування у повному обсязі на рахунок, вказаний у цьому пункті даного договору (3.3.).

На виконання умов договору фактор сплатив клієнту грошову суму, визначену у п. 3.1. цього договору, що підтверджується банківськими виписками.

Відповідно до п. 4.1. договору, відступлення права вважаються відступленими (переданими) клієнтом та набутими (прийнятими) фактором в день належного виконання фактором умов п. 3.1.-3.3. даного договору, про що укладається відповідний акт приймання-передачі відступлених прав.

Сторонами на виконання вимоги договору підписано реєстр документів, що підтверджують відступлені права.

Сторонами на виконання умов договору підписано акт приймання-передачі документів до договору відступлення права вимоги № 28-2_35 від 08.01.2015 р.

10.02.2015 між Публічним акціонерним товариством "Дочірній банк Сбербанку Росії" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент" укладено Договір про внесення змін до Договору відступлення права вимоги № 28-2_35, відповідно до якого сторони вирішили змінити п. 1.2. Договору відступлення та викласти його у наступній редакції:

1.2. Під відступленими правами розуміється право грошової вимоги на отримання всіх грошових коштів (заборгованості) за Кредитним договором № 1 та за Кредитним договором № 2 (кредитні договори), яка на 10.02.2015 року - дату повного розрахунку за цим Договором складає:

1.2.1.За Кредитним договором № 1: 2 985 736,08 грн., з яких:

- сума основної заборгованості за кредитом: 1 500 000,00 грн;

- розрахункова сума процентів за розрахунком суми заборгованості за користування кредитними коштами: 1 485 736,41 грн.

1.2.2.За Кредитним Договором № 2: 781 601,62 грн., з яких:

- сума основної заборгованості за кредитом: 409 198,95 грн;

- розрахункова сума процентів за розрахунком суми заборгованості за користування кредитними коштами: 372 402,67 грн.

10.02.2015 року між Публічним акціонерним товариством "Дочірній банк Сбербанку Росії" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент" підписано та скріплено печатками Акт приймання-передачі документів та Акт приймання-передачі відступлених прав.

Таким чином, внаслідок укладення договору про відступлення права вимоги № 28-2_35 від 08.01.2015 р. відбулася заміна кредитора, а саме Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент" набуло статусу нового кредитора по рішенню господарського суду м. Києва від 12.06.2013 р. та наказу про примусове виконання рішення від 01.07.2013 р. у справі № 910/5436/13.

09 лютого 2015 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент" та Приватним акціонерним товариством "Мост-інвест" укладено Договір про відступлення права вимоги № 01/090215, за яким первісний кредитор відступає, а новий кредитор набуває від належного первісному кредитору права грошової вимоги за кредитним договором № 117-Н/07 від 24.05.2007 р., з наступними змінами та доповненнями та за кредитним договором № 172-Н/07 від 15.08.2007 р. з наступними змінами та доповненнями, які укладені між банком та закритим акціонерним товариством "КСУМ", правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство "КСУМ", ідентифікаційний код: 23705016, що зареєстровано за адресою: 03134, м. Київ, вул. Якутська, буд. 7 в обсязі, що визначається в цьому договорі.

Відповідно до п. 3.1. договору, на момент укладення цього договору ціна договору складає суму грошових коштів в національній валюті України - гривні в розмірі 750 000,00 грн., що еквівалентно 30 193,24 дол. США.

Оплата ціни договору буде здійснюватися у національній валюті України - гривні на підставі еквіваленту 30 193,24 дол. США. відповідно до курсу Національного Банку України на день уплати. При цьому:

при зарахуванні на рахунок первісного кредитора коштів від нового кредитора до 14:00 відповідного дня - застосування офіційний курс Національного Банку України на 00:00 годин для зарахування коштів;

при зарахуванні на рахунок первісного кредитора коштів від нового кредитора після 14:00 відповідного дня - застосування офіційний курс Національного Банку України на 14:00 годин для зарахування коштів.

Оскільки сплата грошових коштів (ціни договору) здійснюватиметься у гривні відповідно до еквіваленту 30 193,24 дол. США. за офіційним курсом Національного Банку України на день уплати, Ціна договору буде змінена в залежності від офіційного курсу Національного Банку України гривні до долара США станом на день здійснення розрахунку за цим договором.

Сторони домовились, що новий кредитор перераховує первісному кредитору грошові кошти у розмірі 100% ціни договору, визначеної згідно п. 3.1. цього договору, в національній валюті України - гривні (п. 3.2.).

Відповідно до п. 3.3. договору, сум ціни договору перераховується протягом 10 календарних днів після дати кладення даного договору шляхом її перерахування на рахунок первісного кредитора 2650430113769 в АТ "Банк "Національні інвестиції" (код банку 300498, ідентифікаційний код 200173340) та вважається отриманою первісним кредитором в день її зарахування у новому обсязі на рахунок, вказаний у цьому пункті даного договору.

На виконання умов договору фактор сплатив клієнту грошову суму, визначену у п. 3.1. цього договору, що підтверджується банківськими виписками.

Згідно п. 4.1. договору, відступлені права вважаються відступленими (переданими) первісним кредитором та набутими (прийнятими) новим кредитором на п'ятий робочий день з дня належного виконання новим кредитором умов п. 3.1. -п.3.3. даного договору, про що укладається відповідний акт приймання-передачі відступлених прав.

Відповідно до п.4.2. договору, первісний кредитор на підтвердження дійсності відступлених прав зобов'язується в день повного належного виконання новим кредитором зобов'язань, згідно з п. 3.1.1-п.3.3. цього договору, передати новому кредитору оригінали документів, які підтверджують відповідні зобов'язання боржника перед ним, та перелік яких визначено в додатку №1 до цього договору.

До договору про відступлення права вимоги № 01/090215 від 09.02.2015 р. сторони підписали реєстр документів, що підтверджуються відступлені права.

10 лютого 2015 р. між первісним та новим кредитором було укладено договір про внесення змін № 2 до договору про відступлення права вимоги № 01/090215, згідно з яким сторони вирішили змінити ціну договору та встановити її у розмірі 1 180 000, 00 грн.

На виконання умов договору фактор сплатив клієнту грошову суму в розмірі 1 180 000, 00 грн., що підтверджується банківськими виписками від 09.02.2015 р. та 10.02.2015 р.

10 лютого 2015 р. сторонами на виконання умов договору підписано акт приймання-передачі відступлених прав та акт приймання-передачі документів.

У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до положень ст. 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, внаслідок укладення договору про відступлення права вимоги № 01/090215 від 09.02.2015 р. відбулася заміна кредитора, а саме Приватне акціонерне товариство "Мост-Інвест" набуло статусу нового кредитора по рішенню господарського суду м. Києва від 12.06.2013 р. та наказу про примусове виконання рішення від 01.07.2013 р. у справі № 910/5436/13.

Відповідно до статті 121-4 Господарського процесуального кодексу України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за заявою державного виконавця, приватного виконавця або за заявою сторони господарський суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

Господарський суд у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні з повідомленням сторін та заінтересованих осіб. Неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається не пізніше наступного робочого дня особам, які брали участь у справі, а також державному виконавцю, приватному виконавцю.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Мост-Інвест" про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником у справі № 910/5436/13 обґрунтованою.

На підставі наведеного, керуючись ст. 121-4, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд,-

УХВАЛИВ:

1.Заяву Приватного акціонерного товариства "Мост-Інвест" про заміну сторони виконавчого провадження № 42785023 задовольнити.

2 Замінити сторону виконавчого провадження ВП № 42785023 по виконанню наказу № 910/5436/13 від 01.07.2013 р. з Публічного акціонерного товариства "Дочірній Банк Сбербанку Росії" (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46, ідентифікаційний код 25959784) на Приватне акціонерне товариство "Мост-Інвест" (03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 5-А, код ЄДРПОУ 32159680).

Суддя М.Є. Літвінова

Попередній документ : 66022924
Наступний документ : 66022926