Ухвала суду № 65612031, 23.03.2017, Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя

Дата ухвалення
23.03.2017
Номер справи
265/7697/15-к
Номер документу
65612031
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №265/7697/15-к

Провадження №1-кс/265/815/17

У Х В А Л А

23 березня 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 А. В., за участю секретаря судового засідання Себко Г.Л.,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту грошових коштів підприємств, які знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Торгстиль» та ТОВ «Колосок торг», відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк»,

ВСТАНОВИВ:

28 лютого 2017 року адвокат ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням про скасування арешту грошових коштів підприємств, які знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Торгстиль» та ТОВ «Колосок торг», відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк». В обгрунтування клопотання зокрема зазначив, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебувало кримінальне провадження №32015050390000004 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України. Під час досудового розслідування вказаного провадження, за клопотанням слідчого, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Колосок-торг» (ЄДРПОУ 39642321) п/р №26004053221591, №26000053214966 та ТОВ «Торгстиль» (ЄДРПОУ 39270532) п/р №26055053217822, №26004053225100, №26001053222270, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299.

Зазначав, що вказаний арешт був накладений необгрунтовано, тому що відносно ТОВ «Колосок-торг» та ТОВ «Торгстиль» не можна було застосовувати спеціальну конфіскацію відповідно до ст.96-1 КК України, бо досудове розслідування проводиться щодо посадових осіб ТОВ «Брігс» за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, та ТОВ «Агротерра Плюс» та ТОВ «Прометей 2007» за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, які не входить до переліку статей, закріплених у ст.96-1 КК України. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, визначені ст.96-3 КК України, також відсутні, бо така норма закону не включає ст.212 КК України.

Наголошував, що представники ТОВ «Колосок-торг» та ТОВ «Торгстиль» не брали участь при вирішенні питання про накладення арешту на рахунки товариств, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Також зауважував, що згідно ухвали від 02 грудня 2015 року слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, метою накладення арешту на рахунки було забезпечення цивільного позову, виконання вироку суду стосовно можливої конфіскації майна. В той же час, цивільний позов в рамках вказаного кримінального провадження на теперішній час не було заявлено, а підозри службовим особам ТОВ «Колосок-торг» та ТОВ «Торгстиль» не огошувались.

Вважав, що клопотання про скасування арешту, накладеного відповідно до ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області від 02 грудня 2015 року, підлягає задоволенню, оскільки в ході проведення досудового розслідування не було здобуто будь-яких даних в частині того, що грошові кошти, які надходили на рахунок ТОВ «Колосок-торг» та ТОВ «Торгстиль», отримані від незаконно укладених договорів, а тому наявні всі правові підстави, для скасування арешту накладеного на грошові кошти, які зберігаються на розрахункових рахунках вищевказаних підприємств.

Посилаючись, зокрема на 167, 170, 172, 174 КПК України, ст.96-3 КК України, просив слідчого суддю скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 02 грудня 2016 року (справа №265/7697/15-к) на грошові кошти, які зберігаються на поточних рахунках, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, що належать ТОВ «Торгстиль» (ЄДРПОУ 39270532): п/р № 26055053217822; №26004053225100; №26001053222270 та ТОВ «Колосок-торг» (ЄДРПОУ 39642321): п/р №26004053221591; №26000053214966.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

З матеріалів поданого клопотання вбачається, що територіальна підслідність по кримінальному провадженню №32015050390000004 від 13.01.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України відповідно до постанови прокурора нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області була визначена за СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області та передано матеріали кримінального провадження до Прокуратури Кіровоградській області.

Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя це зокрема, суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Частина 2 ст.132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

При цьому, п.13 узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 р. N 223-559/0/4-13 розяснив, що розгляд питання щодо скасування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється у порядку, передбаченому статтями 147, 158, 174 КПК. Слід звернути увагу, що згідно з ч.1 ст.147 КПК клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення розглядається слідчим суддею, судом (під час судового розгляду), який виніс ухвалу про накладення грошового стягнення. Такий підхід, враховуючи зміст положень ч.6 ст.9 КПК, доцільно використовувати й при розгляді клопотань про скасування відсторонення від посади та арешту майна.

Таким чином, оскільки клопотання про скасування арешту майна не є клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що арешт на грошові кошти було накладено саме слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області, то слідчий суддя в силу положень ч.6 ст.9 КПК України приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту грошових коштів підприємств по кримінальному провадженню №32015050390000004 від 13.01.2015 року підлягає розгляду слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області.

В судове засідання адвокат ОСОБА_2 не зявився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримував у повному обсязі та просив задовольнити.

Ані прокурор, ані слідчий по вказаному кримінальному провадженню в судове засідання також не зявилися, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомили, хоча про місце, день та час розгляду клопотання повідомлялися неодноразово належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.172, ч.6 ст.9 КПК України, неприбуття адвоката, прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки сторони були належним чином повідомлені про місце, день та час розгляду клопотання та на власний розсуд розпорядилися своїм правом прийняття участі в судовому розгляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та оцінивши у сукупності надані докази, виходить з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.1 ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання, зі сторони обвинувачення слідчому судді не надано жодного доказу на підтвердження того, що була виконана мета з якою було накладено арешт, зокрема у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов або арештовані грошові кошти ТОВ «Торгстиль» та ТОВ «Колосок торг» підлягають спеціальній конфіскації відповідно до ст.96-1 КК України.

Крім того, оскільки кримінальне провадження №32015050390000004 від 13.01.2015 року за територіальною підслідністю було передано до СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області, то в силу ч.2 ст.132 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що в застосуванні арешту накладеному слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області відпала потреба, оскільки слідчі судді вказаного суду вже не можуть здійснювати судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, досудове розслідування по якому проводиться за межами їх територіальної підсудності.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.9, 132, 170-174 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту грошових коштів підприємств, які знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Торгстиль» та ТОВ «Колосок торг», відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» задовольнити.

2. Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Колосок-торг» (код ЄДРПОУ 39642321) №26004053221591; №26000053214966; ТОВ «Торгстиль» (код ЄДРПОУ 39270532) №26055053217822; №26004053225100; №26001053222270, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

3. Ця ухвала набирає чинності з моменту її прийняття та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

4. Повний текст ухвали проголошено 27 березня 2017 року об 12 год. 45 хв.

Слідчий суддя А.В. Щербіна

Часті запитання

Який тип судового документу № 65612031 ?

Документ № 65612031 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 65612031 ?

Дата ухвалення - 23.03.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 65612031 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 65612031 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 65612031, Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя

Судове рішення № 65612031, Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя було прийнято 23.03.2017. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 65612031 відноситься до справи № 265/7697/15-к

Це рішення відноситься до справи № 265/7697/15-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 65612024
Наступний документ : 65612036