Рішення № 65580082, 16.03.2017, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
16.03.2017
Номер справи
910/24454/16
Номер документу
65580082
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2017Справа №910/24454/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Телесистеми України»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрпромжитлобуд»

про стягнення 19682 грн.

Суддя Маринченко Я.В.

Представники сторін:

від позивача - Вакуленко С.В. (представник за довіреністю);

від відповідача - не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

У грудні 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Телесистеми України» звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрпромжитлобуд» про стягнення заборгованості за виконані роботи в розмірі 16908,76 грн., а також нарахованих на вказану заборгованість 3% річних в розмірі 156 грн., інфляційних втрат в розмірі 1104,79 грн. та пені в розмірі 1512,45 грн.

Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що 09.07.2016 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрпромжитлобуд» (підрядник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Телесистеми України» (субпідрядник) укладено Договір №04/07/16 на завершення будівництва житлового будинку за проектом: «Будівництво житлового будинку, торгівельного комплексу та автоматизованого паркінгу на ділянках №19, 33, 34 у 3-му мікрорайоні ж-м Позняки-Західні у Дарницькому районі м. Києва», за умовами якого позивач прийняв на себе зобов'язання виконати роботи на об'єкті, а саме: зовнішні мережі радіофікації, внутрішні мережі телебачення, а підрядник зобов'язався прийняти та оплатити виконані роботи в повному обсязі відповідно до умов договору.

Позивачем, у відповідності до положень вказаного договору належним чином виконано будівельні на підтвердження виконання яких складено та підписано сторонами Акт приймання виконаних будівельних робіт б/н від 30.08.2016.

Відповідачем, вказані роботи було прийнято, проте оплачено частково, внаслідок чого у останнього утворилась заборгованість в розмірі 16908,76 грн., яку позивач просить стягнути з відповідача.

Крім того, на вказану заборгованість, а також у зв'язку з простроченням оплати відповідачем виконаних робіт, позивачем на підставі ст.625 ЦК України та п.7.8 Договору нараховано інфляційні втрати в розмірі 1104,79 грн., 3% річних в розмірі 156 грн. та пеню в розмірі 1512,45 грн., які позивач просить стягнути.

В судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги в частині стягнення з відповідача сум інфляційних втрат, трьох відсотків річних та пені, також підтримав подане до початку розгляду справи клопотання про припинення провадження у справі в частині стягнення з відповідача основної заборгованості в розмірі 16908,76 грн.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, проте до початку розгляду справи через загальний відділ діловодства господарського суду міста Києва подав пояснення по справ в яких зазначив, що відповідачем в повному обсязі погашено заборгованість перед позивачем, на підтвердження чого подав копії платіжних доручень.

Відповідно до вимог ст.75 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності представника відповідача за наявними у ній матеріалами, що містять достатньо відомостей про права і взаємовідносини сторін.

Розглянувши матеріали справи, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, заслухавши пояснення представника позивача, суд вважає, що позов підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.875 Цивільного кодексу України за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Судом встановлено, що 04.07.2016 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрпромжитлобуд» (підрядник, відповідач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Телесистеми України» (субпідрядник, позивач) укладено Договір №04/07/16 на завершення будівництва житлового будинку за проектом: «Будівництво житлового будинку, торгівельного комплексу та автоматизованого паркінгу на ділянках №19, 33, 34 у 3-му мікрорайоні ж-м Позняки-Західні у Дарницькому районі м. Києва», відповідно до умов якого підрядник доручає, а субпідрядник зобов'язується виконати роботи на об'єкті: завершення будівництва житлового будинку за проектом: «Будівництво житлового будинку, торгівельного комплексу та автоматизованого паркінгу на ділянках №19, 33, 34 у 3-му мікрорайоні ж-м Позняки-Західні у Дарницькому районі м. Києва» (об'єкт), а саме: зовнішні мережі радіофікації, внутрішні мережі телебачення. Підрядник приймає та оплачує якісно виконані роботи відповідно до умов договору (п.п.1.1, 1.2 Договору).

Відповідно до п.2.1 Договору, субпідрядник зобов'язується виконувати роботи згідно з графіком виконання робіт, який розробляється та узгоджується сторонами та є невід'ємною частиною договору (Додаток 3).

Згідно з п.3.1 Договору, вартість виконаних робіт визначається на підставі актів виконаних робіт ф.КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт ф.КБ-3.

У відповідності до п.4.1 Договору, розрахунки за цим договором між сторонами будуть відбуватись виключно в національній валюті України - гривнях. Розрахунки здійснюються шляхом виплати авансу та оплати за фактично виконані роботи.

Пунктом 4.2 Договору визначено, що у разі отримання субпідрядником від підрядника авансу для забезпечення виконання субпідрядником зобов'язань передбачених договором, сума сплаченого субпідряднику авансу щомісячно зараховується в рахунок оплати фактично виконаних робіт субпідрядника у звітному місяці. Субпідрядник при підготовці ф.КБ-2в та ф.КБ-3, при розрахунку суми до сплати зобов'язаний враховувати суму отриманого авансу.

Оплата виконаних робіт субпідрядником здійснюється підрядником щомісячно на протязі 15 банківських днів з дня підписання сторонами актів за виконані роботи ф.КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт ф.КБ-3 за фактично виконані роботи, при умові отримання від замовника коштів для фінансування виконаних робіт, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок субпідрядника за мінусом вартості матеріальних ресурсів поставлених підрядником та з урахуванням сплаченого авансу, у розмірі 95% кожної оформленої (ф.КБ-2в та ф.КБ-3) (п.4.5 Договору).

Відповідно до п.5.7 Договору, здача-приймання виконаних робіт підтверджується підписанням обома сторонами актів за виконані роботи ф.КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт ф.КБ-3. Приймання-передача закінчених робіт (об'єкта будівництва) буде здійснюватись відповідно до вимог загальних умов та інших нормативних актів, які регулюють прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.

Згідно з п.6.1.4 Договору, підрядник зобов'язується забезпечити своєчасну оплату фактично виконаних робіт відповідно до умов договору, за умови сплати коштів замовником.

Пунктом 7.8 Договору визначено, що за порушення строків оплати вартості виконаних робіт з вини підрядника більше 15 календарних днів, останній сплачує субпідряднику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочення за умови сплати коштів замовником.

Відповідно до п.9.1 Договору, договір набирає чинності з моменту його підписання та скріплення печатками уповноваженими на те представниками сторін і діє до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов'язань за цим договором. Закінчення строку дії договору не звільняє сторони від виконання гарантійних зобов'язань та від відповідальності за невиконання своїх обов'язків.

На виконання вказаного договору сторонами було складено та підписано Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 та Акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016 року форми КБ-2в.

Зазначені Акт та Довідку підписано уповноваженими представниками обох сторін та скріплено відповідними печатками підприємств. Доказів щодо наявності заперечень щодо обсягів або вартості виконаних позивачем робіт матеріали справи не містять.

При цьому, відповідач в порушення умов укладеного між сторонами договору, прийняті роботи оплатив лише частково, в наслідок чого за ним утворилась заборгованість в розмірі 16908,76 грн.

Відповідно до ст.ст.525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 193 Господарського кодексу України визначено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Внаслідок невиконання відповідачем належним чином своїх зобов'язань за договором в частині оплати виконаних будівельних робіт у останнього утворилась заборгованість в розмірі 16908,76 грн.

В той же час, суд приймає до уваги ту обставину, що в ході розгляду справи відповідач погасив перед позивачем заборгованість за виконані позивачем роботи в сумі 16908,76 грн., в наслідок чого позивачем було подано заяву про припинення провадження у справі в частині стягнення з відповідача основної заборгованості.

Вказане підтверджується наявними в матеріалах справи платіжними дорученнями №442 від 04.01.2017 та №495 від 24.01.2017, та Довідкою №1251528.1-210136 від 16.02.2017 ПАТ «Альфа-Банк» про надходження від відповідача грошових коштів за період з 01.09.2016 по 16.02.2017.

Згідно з ч. 1-1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд припиняє провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Відтак, враховуючи факт погашення відповідачем основної заборгованості за договором в розмірі 16908,76 грн., провадження у справі в частині стягнення з відповідача зазначеної суми заборгованості підлягає припиненню в зв'язку з відсутністю предмета спору.

Відповідно до ст.610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки (ч.1 ст.611 Цивільного кодексу України).

Нормами ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до статей 546, 549 Цивільного кодексу України виконання зобов'язання може забезпечуватися, в тому числі неустойкою. Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Крім того, пунктом 7.8 Договору визначено, що за порушення строків оплати вартості виконаних робіт з вини підрядника більше 15 календарних днів, останній сплачує субпідряднику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочення за умови сплати коштів замовником.

Частиною 6 ст. 232 Господарського кодексу України передбачено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

На підставі зазначених норм позивач заявив вимогу про стягнення з відповідача інфляційних втрат в розмірі 1104,79 грн., 3% річних в розмірі 156 грн. та пені в розмірі 1512,45 грн. за період з 01.09.2016 по 22.12.2016.

Перевіривши надані позивачем розрахунки, судом встановлено, що позивачем невірно визначено період нарахування штрафних санкцій, оскільки п.4.5 Договору визначено, що оплата виконаних робіт субпідрядником здійснюється підрядником щомісячно на протязі 15 банківських днів з дня підписання сторонами актів за виконані роботи ф.КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт ф.КБ-3.

Таким чином оскільки зазначені Акт та Довідка підписані сторонами 30.08.2016, відповідно прострочення у відповідача розпочалося з 21.09.2016.

Відтак, провівши власний перерахунок штрафних санкцій, суд дійшов висновку щодо необхідності зменшення періоду нарахування та приведення розрахунку у відповідність до умов укладеного між сторонами договору, за таких обставин з відповідача підлягають стягненню на користь позивача інфляційні втрати в розмірі 945,54 грн., 3% річних в сумі 129,24 грн. та пеня в розмірі 1237,15 грн. за період з 21.09.2016 по 22.12.2016.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що заявлені позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.

Згідно зі статтею 33 Господарського процесуального кодексу України, обов'язок доказування тих обставин, на які посилається сторона, як на підставу своїх вимог і заперечень, покладається на цю сторону.

Відповідно до ст. 34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

За приписами ст. 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Відповідачем не надано суду належних доказів на спростування викладених у позові обставин.

На підставі викладеного, враховуючи положення ст.49 Господарського процесуального кодексу України, витрати зі сплати судового збору покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених вимог.

Враховуючи вкладене та керуючись ст.ст. 32, 33, 34, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрпромжитлобуд» (02095, м. Київ, вул. Урлівська, буд. 23-В, оф.195; ідентифікаційний код 38657358) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Телесистеми України» (02098, м. Київ, вул. Ю.Шумського, буд. 1-А; ідентифікаційний код 34726705) 1237 (одна тисяча двісті тридцять сім) грн. 15 коп. пені, 129 (сто двадцять дев'ять) грн. 24 коп. 3% річних, 945 (дев'ятсот сорок п'ять) грн. 54 коп. інфляційних втрат та витрати по сплаті судового збору в сумі 1345 (одна тисяча триста сорок п'ять) грн. 70 коп.

Провадження у справі в частині стягнення 16908 (шістнадцять тисяч дев'ятсот вісім) грн. 76 коп. основного боргу припинити.

В іншій частині позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення підписано 28.03.2017

Суддя Я.В. Маринченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 65580082 ?

Документ № 65580082 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 65580082 ?

Дата ухвалення - 16.03.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 65580082 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 65580082 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 65580082, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 65580082, Господарський суд м. Києва було прийнято 16.03.2017. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 65580082 відноситься до справи № 910/24454/16

Це рішення відноситься до справи № 910/24454/16. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 65580080
Наступний документ : 65580084