Ухвала суду № 65503565, 20.03.2017, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
20.03.2017
Номер справи
9/227-10
Номер документу
65503565
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

20.03.2017р. Справа № 9/227-10

За заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "Чесна музика", м. Київ та Фізичної особи - підприємець ОСОБА_1, м. Дніпро про затвердження мирової угоди на стадії виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області від 04.10.10 р.

У справі:

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Чесна музика", м.Київ

до Фізичної особи - підприємець ОСОБА_1, м.Дніпро

про стягнення компенсації 19 800 грн.; стягнення штрафу 1980 грн.

Суддя Кеся Н.Б.

При секретарі судового засідання Хавіна О.С.

Представники:

Від Позивача (Заявника): представник не з'явився

Від Відповідача: представник не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 04.04.10р. по справі №9/227-10 стягнуто з Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, місце проживання: 49000, АДРЕСА_1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Чесна музика" (юридична адреса: 03141, м. Київ, вул. Солом'янська, 33; фактична адреса: 01042, м. Київ, вул. Лихачова, буд. 1/27, оф. 106-107 код ЄДРПОУ 33628584) суму 19800 грн. компенсації за порушення майнових авторських прав.

Стягнуто з Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, місце проживання: 49000, АДРЕСА_1) в доход Державного бюджету України суму 1980 грн. штрафу, 198 грн. витрат на державне мито, 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, про що 19.10.2010р. видано накази господарського суду Дніпропетровської області про примусове виконання.

На виконання рішення суду видані накази від 19.10.2010року.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Чесна музика" та Фізична особа - підприємець ОСОБА_1 звернулись до господарського суду із заявою про затвердження мирової угоди у процесі виконання судового рішення, в якій просять суд затвердити мирову угоду від 17.01.2017р., укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю "Чесна музика" та Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1.

Так, судом встановлено, що умови Мирової угоди від 17.01.2017р. полягають в наступному.

1. Розмір компенсації за порушення майнових авторських прав, що підлягає стягненню зі Сторони 2 на користь Сторони 1 відповідно до рішення господарського суду Дніпропетровської області від 04.10.2010 р. у справі №9/227-10, яке набрало законної сили 19.10.2010 р., становить 19 800,00 (дев'ятнадцять тисяч вісімсот гривень 00 копійок) гривень. Сторона 2 зобов'язується у термін до 31.03.2017 року добровільно сплатити Стороні 1 частину компенсації за порушення майнових авторських прав у розмірі 3 000,00 (гри тисячі гривень 00 копійок) гривень.

2. Сторона 1 відмовляється від стягнення зі Сторони 2 частини компенсації за порушення майнових авторських прав у сумі 16 800,00 (шістнадцять тисяч вісімсот гривень 00 копійок) гривень, із загальної суми компенсації 19 800,00 (дев'ятнадцять тисяч вісімсот гривень 00 копійок) гривень, яка підлягає стягненню на користь Сторони 1 відповідно до рішення господарського суду Дніпропетровської області від 04.10.2010 р. у справі №9/227-10, яке набрало законної сили 19.10.2010 р.

3. Сторони погодили, що на Сторону 1 не підлягають покладенню будь-які судові витрати по господарській справі №9/227-10.

4. Сторона 2 не має будь-яких вимог та/або претензій до Сторони 1 щодо компенсації здійснених Стороною 2 витрат (в тому числі, але не виключно витрат на правову допомогу), пов'язаних з розглядом господарської справи №9/227-10 та/або проведенням виконавчих чи інших дій з виконання судового рішення по цій справі.

5. Сторони заявляють, що умови цієї Мирової угоди не суперечать законодавству та не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

6. Ця Мирова угода укладена в трьох примірниках, один - для Сторони 1, один - для Сторони 2, та один - для подання на затвердження до господарського суду Дніпропетровської області.

7. Ця Мирова угода є укладеною з моменту її підписання Сторонами та скріплення печаткою Сторони 1. Ця Мирова угода підлягає затвердженню господарським судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Судом встановлено, що вказану мирову угоду підписано уповноваженими особами з обидва сторін та скріплено печатками підприємств.

Представники сторін в судове засідання не з'явились, про дату та час розгляду заяви повідомлені телефонограмами (а.с. 119,120), що відповідно до 3.9.1-1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" є належним підтвердженням повідомлення учасників судового процесу про час та місце розгляду справи.

23.03.17р. представник Позивач подав клопотання, в якому просить суд затвердити мирову угоду та провести розгляд справи без його участі.

У зв'язку з тим, що судом вжито достатніх заходів для сповіщення сторін про слухання заяви, наявні у справі матеріали є достатніми для її розгляду, суд вважає за можливе розглянути заяву за відсутністю представників сторін.

Відповідно до частини п'ятої ст. 121 ГПК України мирова угода, укладена сторонами у процесі виконання судового рішення, подається на затвердження господарського суду, який прийняв відповідне судове рішення незалежно від наявності виконавчого провадження. Про затвердження мирової угоди господарський суд виносить ухвалу.

Суд затверджує мирову угоду, оскільки її умови стосуються лише прав і обов'язків сторін за рішенням суду, не суперечать чинному законодавству та не порушують чиїх-небудь прав і охоронюваних законом інтересів.

Зважаючи на встановлені обставини, мирова угода від 17.01.2017р. підлягає затвердженню судом.

Керуючись ст. ст. 4, 12, 32-33, 86, ч. 4 ст. 121 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Заяву про затвердження мирової угоди у процесі виконання судового рішення задовольнити.

2. Затвердити мирову угоду від 17.01.2017р., укладену між Стягувач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Чесна музика» (03141, м. Київ, вул. Солом'янська, 33, ідентифікаційний код 33628584) та Боржник - Фізична особа-піднриемець ОСОБА_1, (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1,) наступного змісту:

МИРОВА УГОДА

по господарській справі №9/227-10

щодо виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області від 04.10.2010р.,

яке набрало законної сили 19.10.2010 р.,

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Чесна музика»

до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1

м. Київ « 17» січня 2017 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Чесна музика», місцезнаходження: 03141. м. Київ, вул. Солом'янська, 33, ідентифікаційний код 33628584, (надалі - Сторона 1), в особі директора Коктиша Вадима Ромуальдовича, який діє на підставі статуту, з однієї сторони, та

Фізична особа-підприємець ОСОБА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, (надалі - Сторона 2), з іншої сторони,

спільно разом іменуються Сторони, а кожний окремо - Сторона, які були сторонами господарської справи №9/227-10, що перебувала у провадженні господарського суду Дніпропетровської області, домовились про укладення цієї Мирової угоди на стадії виконання рішення господарського суд) на зазначених умовах:

1. Розмір компенсації за порушення майнових авторських прав, що підлягає стягненню зі Сторони 2 на користь Сторони 1 відповідно до рішення господарського суду Дніпропетровської області від 04.10.2010р. у справі №9/227-10, яке набрало законної сили 19.10.2010 р., становить 19 800,00 (дев'ятнадцять тисяч вісімсот гривень 00 копійок) гривень. Сторона 2 зобов'язується у термін до 31.03.2017 року добровільно сплатити Стороні 1 частину компенсації за порушення майнових авторських прав у розмірі 3000,00 (гри тисячі гривень 00 копійок) гривень.

2. Сторона 1 відмовляється від стягнення зі Сторони 2 частини компенсації за порушення майнових авторських прав у сумі 16 800,00 (шістнадцять тисяч вісімсот гривень 00 копійок) гривень, із загальної суми компенсації 19 800,00 (дев'ятнадцять тисяч вісімсот гривень 00 копійок) гривень, яка підлягає стягненню на користь Сторони 1 відповідно до рішення господарського суду Дніпропетровської області від 04.10.2010р. у справі №9/227-10, яке набрало законної сили 19.10.2010 р.

3. Сторони погодили, що на Сторону 1 не підлягають покладенню будь-які судові витрати по господарській справі №9/227-10.

4. Сторона 2 не має будь-яких вимог та/або претензій до Сторони 1 щодо компенсації здійснених Стороною 2 витрат (в тому числі, але не виключно витрат на правову допомогу), пов'язаних з розглядом господарської справи №9/227-10 та/або проведенням виконавчих чи інших дій з виконання судового рішення по цій справі.

5. Сторони заявляють, що умови цієї Мирової угоди не суперечать законодавству та не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

6. Ця Мирова угода укладена в трьох примірниках, один - для Сторони 1, один - для Сторони 2, та один - для подання на затвердження до господарського суду Дніпропетровської області.

7. Ця Мирова угода є укладеною з моменту її підписання Сторонами та скріплення печаткою Сторони 1. Ця Мирова угода підлягає затвердженню господарським судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Сторона 1 Сторона 2

ТОВ «Чесна музика» Фізична особа-підприємець

місцезнаходження: 03141. м. Київ. ОСОБА_1

вул. Солом'янська, 33 адреса реєстрації: АДРЕСА_1

ідентифікаційний номер НОМЕР_1

3. Ухвала набуває законної сили з дати її прийняття - 23.03.17р. та може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного господарського суду в порядку, встановленому ст.ст. 91-95 Господарського процесуального кодексу України.

4. Ухвала дійсна для пред'явлення до 24.03.20р.

Суддя Н.Б. Кеся

Попередній документ : 65490695
Наступний документ : 65503566