Рішення № 65408981, 09.03.2017, Господарський суд Закарпатської області

Дата ухвалення
09.03.2017
Номер справи
907/14/17
Номер документу
65408981
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

09.03.2017 Справа № 907/14/17

Господарський суд Закарпатської області у складі головуючого судді Ушак І.Г. у відкритому судовому засіданні розглянув справу за позовом приватної організації «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами», м. Київ, яка звернулася на захист прав товариства з обмеженою відповідальністю «Мун Рекордс», м. Київ (позивач-1), товариства з обмеженою відповідальністю «авторське агенство «Чесна Музика», м. Київ (позивач-2) до приватного підприємства «Академія», м. Ужгород про виплату компенсації за порушення майнових авторських прав на суму 32 000,00 грн.

представники:

приватної організації «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами» - ОСОБА_1, представник за довіреністю;

позивачів 1, 2 не зявилися;

відповідача не зявився

Приватна організація "Організація колективного управління авторським та суміжними правами" в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Мун Рекордс», м. Київ та товариства з обмеженою відповідальністю «Авторське агенство «Чесна Музика», м. Київ звернулася до суду із вказаною вимогою до відповідача, посилаючись на незаконне використання твору «Старі фотографії» (виконавець Скрябін), майнові авторські на який належить ТОВ «Мун Рекордс» та «Давай з тобою» (виконавець ОСОБА_2), майнові авторські на який належить товариству з обмеженою відповідальністю «Авторське агенство «Чесна Музика». Представник позивача у ході судового розгляду підтримує позовні вимоги в повному обсязі з підстав, викладених у позовній заяві, посилаючись на їх обґрунтованість наявними у справі матеріалами.

Позивачі- 1,2, належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, участі уповноважених представників у засіданні суду не забезпечили.

Відповідач участі уповноваженого представника у засіданні суду також не забезпечив та не надав письмового відзиву на позов, надіслана йому за зазначеною в позовній заяві адресою кореспонденція суду (ухвали суду від 10.01.2017, 02.02.2017, 22.02.2017) повернута до суду без вручення адресату з відмітками установи зв'язку відповідно "за закінченням терміну зберігання".

З огляду на те, що кореспонденція надсилалася судом на адресу, яка зазначена у позовній заяві та яка, згідно згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на час розгляду справи судом є місцезнаходженням відповідача, вважається, що останній належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду справи, але не виявив бажання прийняти в ньому участь.

За таких обставин справа вирішується в порядку передбаченому ст. 75 Господарського процесуального кодексу України без участі відповідача за наявними в ній матеріалами.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд, керуючись законом, дійшов висновку про задоволення позовних вимог.

При цьому суд виходив з наступного.

Організацією колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права (далі - Організація) укладено з товариством з обмеженою відповідальністю «Мун Рекордс» та товариством з обмеженою відповідальністю «Авторське агенство «Чесна Музика» як особами, які володіють на законних підстава виключними майновими авторськими правами (далі - Видавники-1, 2, позивачі-1,2 у справі), договори про управління майновими авторськими правами відповідно за № АВ-09/01 від 09.01.2013 (договір-1) та № 17052012/01 від 17.04.2012 (договір-2).

Відповідно до п.п. 2.1-2.2 цих договорів (з урахуванням додаткових до угод) Видавники-1,2 доручили Організації здійснювати управління на колективній основі їх майновими авторськими правами на Твори згідно переліку в додатку до договорів-1, 2, в тому числі, на твори - «Старі фотографії», автор музики та слів ОСОБА_3, виконавець Скрябін та «Давай з тобою», виконавець ОСОБА_2 (далі - Твори). За змістом наведених пунктів договорів-1,2 Видавники передали Організації повноваження здійснювати колективне управління майновими правами, а саме дозволяти або забороняти від їх імені використання Творів Користувачами (фізичними або юридичними особами, які використовують у своїй діяльності Твори), а також збирати винагороду (роялті) за їх використання способом публічного оповіщення.

Умовами договорів - п.п.3.2.1-3.2.3, 3.2.7, 3.2.8 - визначено, що Організація має право укладати договори з Користувачами щодо надання дозволу на використання Творів, погоджувати розмір винагороди під час укладання цих договорів, здійснювати збір винагороди за використання Творів; у разі виявлення порушень майнових прав Видавників, останні надають Організації необхідні повноваження для захисту прав, в тому числі, фіксації фактів порушення прав та здійснення представництва інтересів правовалсника в суді будь-якої інстанції; вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством України, необхідні для захисту майнових прав, управління якими здійснює Організація.

16.08.2017 уповноваженим представником Організації у відповідності з наведеними умовами договорів-1,2 була виявлено у період часу з 17-38 год. до 18-35 год. факти публічного виконання, використання вищезазначених музичних Творів у ресторані «Деца у Ноторя» (м. Ужгород, вул. Гагаріна, буд. 98), господарську діяльність в якому здійснює приватне підприємство "Академія", про що було складено ОСОБА_3 № 30/08/2016 фіксації фактів (контрольного прослуховування) прямого чи опосередкованого комерційного використання музичних творів, опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань. Була здійснена також відеофіксація використання відповідачем творів, а також шляхом аудіозапису на диктофон, про що також зазначено в ОСОБА_3

За змістом ОСОБА_3 встановлено, що зазначені Твори використовувалися для фонового озвучення приміщення закладу відповідача, тобто - для публічного виконання; представникам закладу (офіціант та адміністратор) підстави використання творів невідомі; у закладі відсутні договір та інші підстави використання творів. Представники закладу з актом ознайомитися відмовилися.

Таким чином, у результаті зазначеної перевірки встановлено факт використання Творів у закладі відповідача, що за змістом ст. 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон) є публічним виконанням Творів (публічне виконання - подання за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав творів, виконань, фонограм, передач організацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час).

Відповідно до приписів ч. 3 ст. 15 цього Закону право на дозвіл та на заборону публічного виконання творів є виключним правом автора (чи іншої особи, яка має авторське право).

Використання твору без дозволу суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав є порушенням авторського права і (або) суміжних прав, передбаченим пунктом "а" статті 50 Закону, за яке згідно з пунктом "г" частини другої статті 52 цього Закону передбачена можливість притягнення винної особи до відповідальності у вигляді сплати компенсації в розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат.

За приписами ст. 45 Закону суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами, зокрема, через організацію колективного управління.

Відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 48 Закону, повноваження на колективне управління майновими правами передаються організаціям колективного управління авторами та іншими суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав на основі договорів, укладених у письмовій формі; організації колективного управління можуть управляти на території України майновими правами іноземних суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями, в тому числі й про взаємне представництво інтересів.

У відповідності до приписів п. "г" ч. 1 ст.і 49 Закону організація колективного управління повинна виконувати від імені суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень таку функцію як звернення до суду за захистом прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідно до статутних повноважень та доручення цих суб'єктів.

Згідно з пунктом 7 постанови Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 № 5 "Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав" організація колективного управління, пред'явивши позов, не є позивачем, оскільки вона звертається до суду за захистом прав суб'єктів авторського і (або) суміжних прав, а не своїх прав. Позивачем у таких випадках буде суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав, на захист інтересів якого звернулася організація.

У даній справі з позовом до суду звернулася Організація колективного управління на захист інтересів позивачів-1, 2 як суб'єктів авторського права на Твори, оскільки внаслідок зазначеної вище перевірки здійсненої представником Організації виявлено порушення відповідачем майнових авторських прав позивачів-1, 2, передбачене приписами ст. 50 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

У звязку з виявленими та зафіксованими двома фактами використання Творів без належного дозволу Організація вимагає виплати компенсації в розмірі 10 мінімальних заробітних плат за кожен факт порушення, що в загальному становить суму 32000 грн.

Позовні вимоги Організації належним чином доведені, ґрунтуються на законі, не спростовані відповідачем, вина якого презюмується, а її відсутність у вчиненні порушення за змістом ст.ст. 614, 1166 ЦК повинна доводитися саме відповідачем, тому позовні вимоги Організації підлягають задоволенню в повному обсязі.

За змістом ст.ст. 44-49 ГПКУ судові витрати за розгляд справи судом належить покласти на відповідача.

З огляду на виклдадене та керуючись ст.ст. 32-34, 43, 44, 49, 68, 75, 82 85 Господарського процесуального кодексу України,

СУД ВИРІШИВ:

1. Позов задоволити повністю.

2. Стягнути з приватного підприємства «Академія» (88000, АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 31315583) на користь Приватної організації «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами» (02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка буд.23, оф.916, код. ЄДРПОУ 37396151, п/р 260010052453 в АТ «Укрексімбанк», м. Київ, МФО 322313):

- в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Мун Рекордс», (03087, м. Київ, вул. Іскрівська/Міцкевича буд9/9, код. ЄДРПОУ 36883133) компенсацію за порушення авторських прав на суму 16000,00 грн. (шістнадцять тисяч грн.);

- в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «авторське агенство «Чесна Музика», (01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного буд 16/3, код. ЄДРПОУ 37508360) компенсацію за порушення авторських прав на суму 16000,00 грн. (шістнадцять тисяч грн.);

- у відшкодування судових витрат за розгляд даної справи - 1378 грн. (одна тисяча триста сімдесят вісім грн.).

Дане рішення набирає законної сили в порядку ст. 85 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржено до Львівського апеляційного господарського суду в порядку передбаченому цим же кодексом. Повний текст рішення виготовлено та підписано 16.03.17.

Суддя Ушак І.Г.

Попередній документ : 65408971
Наступний документ : 65408986