Рішення № 65306721, 27.02.2017, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
27.02.2017
Номер справи
203/3718/16-ц
Номер документу
65306721
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

27.02.2017 Єдиний унікальний номер 203/3718/16-ц

Справа №2/205/3116/16

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2017 року м. Дніпро

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

головуючого судді Шавули В.С.

за участю секретаря Романової А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Публічногоакціонерного товариства «УкрСиббанк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач 11 серпня 2016 року звернувся до Кіровського районного суду м.Дніпропетровська із даним позовом (а.с.2-3).

Ухвалою Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 08 вересня 2016 року справу передано за підсудністю до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська (а.с.52).

В обґрунтування позовних вимог зазначив, що 03 жовтня 2007 року між Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк») та ОСОБА_1 укладено договір про надання споживчого кредиту № 11228268000, відповідно до умов якого остання отримала кредит у сумі 60000,00 доларів США, строком користування до 03.10.2028 року, зі сплатою відсотків за користування у розмірі 10,5% річних.

В забезпечення виконання позичальником зобовязань за вказаним кредитним договором, 03 жовтня 2007 року між позивачем і ОСОБА_2 укладено договір поруки №11228268000/11228421000/П, згідно умов яких поручитель зобовязався перед банком відповідати за виконання позичальником усіх його зобовязань перед кредитором в повному обсязі, що виникли з кредитного договору, в тому числі за повернення суми боргу, відсотків за використання кредитних коштів, штрафних санкцій. Відповідальність поручителя і позичальника є солідарною.

Позивач зазначає, що зі своєї сторони виконав умови кредитного договору, кредит позичальнику надав. Але, ОСОБА_1, попри взяті на себе зобовязання у терміни, визначені умовами договору, кредитні кошти та проценти за користування кредитом своєчасно не повернула, допустила прострочення позики, тим самим порушила умови укладеного кредитного договору, у звязку із чим, станом на 04.08.2016 року її заборгованість перед банком по процентам та кредиту складає 61389,17доларів США, та по пені у розмірі 82182,44 грн., із якої: заборгованість за кредитом, у тому числі прострочена заборгованість у розмірі 3343,75 доларів США за строк з 03.12.2014 року по 04.08.2016 року 52172,48 доларів США; заборгованість за процентами, у тому числі прострочена заборгованість у розмірі 8760,22 доларів США за строк з 03.12.2014 року по 04.08.2016 року 9216,69 доларів США; та пеню в сумі 82182,44 грн. (вісімдесят дві тисячі сто вісімдесят дві грн..44 коп.), з якої: пеня за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом за строк з 05.08.2015 року по 04.08.2016 року 22188,00 грн., пеня за несвоєчасне погашення заборгованості по процентам за строк з 05.08.2015 року по 04.08.2016 року 59994,44 грн.

Оскільки відповідачі добровільно не бажають виконувати взяті на себе зобовязання, позивач вимушений був звернутись до суду із даним позовом, у якому просить суд стягнути солідарно із ОСОБА_1, ОСОБА_2 на свою користь суму заборгованості за кредитним договором №11228268000 від 03.10.2007 року в сумі 61389,17 доларів США, пеню в сумі 82182,44 грн. та судові витрати по справі.

В судове засідання позивач в особі свого представника за довіреністю ОСОБА_3, не зявився. До суду представник надав письмову заяву, в якій просить справу розглядати без своєї присутності. Позовні вимоги підтримує у повному обсязі Проти заочного розгляду справи не заперечує (а.с.94).

Відповідачка ОСОБА_1 в судове засідання не з'явилась. Про день час і місце судового розгляду повідомлялась належним чином, про свідчить поштове повідомлення з відміткою про вручення адресату в матеріалах справи (а.с.81). До суду її представник за довіреністю ОСОБА_4 надав письмове клопотання про відкладення розгляду справи (а.с.82).

Співвідповідач ОСОБА_2, в судове засідання не зявився. Про день, час та місце судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку, про що свідчить поштове повідомлення з відміткою про вручення адресату в матеріалах справи (а.с.81). Про причин своєї неявки у судове засідання не повідомив. Письмових заяв про розгляд справи за своєю відсутністю до суду не надсилав.

Відповідно до ч.2 ст. 197 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснюється.

Відповідно до ст. 224 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло повідомлення про причини неявки або якщо зазначені ним причини визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

За ст.11 ЦПК України, суд розглядає цивільні справи не інакше за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до ЦПК України, в межах заявлених позовних ними вимог та на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.10 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно ст.59 ЦПК України, обставини справи, які законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до ст.15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання та на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Згідно ч.1 ст.16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового права або майнового права та інтересу.

Підставою звернення позивача до суду є захист права сторони за майновим правовідношенням, що виникло в силу укладеного кредитного договору, на вимогу повернення грошових коштів у звязку із порушенням його виконання.

Суд, зясувавши обставини справи, перевіривши їх наданими доказами, вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківський кредит - будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми.

Згідно ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобовязується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобовязується повернути кредит та сплатити проценти.

При цьому, якщо кожна із сторін у зобовязанні має одночасно і права, і обовязки, вона вважається боржником у тому, що вона зобовязана вчинити на користь другої сторони, в одночасно кредитором у тому, що вона має право вимагати від неї.

В ході судового розгляду справи встановлено, що 03 жовтня 2007 року між Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк») та ОСОБА_1 укладено договір про надання споживчого кредиту № 11228268000, відповідно до умов якого остання отримала кредит у сумі 60000,00 доларів США, строком користування до 03.10.2028 року, зі сплатою відсотків за користування у розмірі 10,5% річних (а.с.16-20).

03 жовтня 2007 року між Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк») та ОСОБА_2 укладено договір поруки №11228268000/11228421000/П, відповідно до умов якого, останній зобовязався перед кредитором відповідати за невиконання ОСОБА_1 усіх її зобовязань за кредитним договором №11228268000 від 03.10.2007 року перед кредитором, в повному обсязі як існуючих в теперішній час, так і тих, що можуть виникнути в майбутньому (а.с.22).

Згідно п.1.3, п.1.4 договору поруки, поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, за всіма зобовязаннями останнього за основним договором, включаючи повернення основної суми боргу (в т.ч. суми кредиту, регресу), сплату процентів, комісій, відшкодування можливих збитків, сплату пені та інших штрафних санкцій, передбачених умовами основного договору. Відповідальність поручителя і боржника є солідарною.

Згідно п.2.2 договору поруки, у випадку невиконання боржником своїх зобовязань за основним договором кредитор має право предявити свої вимоги безпосередньо до поручителя, які є обовязковими до виконання поручителем на десятий робочий день з дати відправлення йому такої вимоги (рекомендованим листом).

За змістом ч.1 ст. 553 ЦК України, за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обовязку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобовязання боржником.

Позивач умови кредитного договору виконав - кредит надав, але ОСОБА_1 в порушення умов кредитного договору допустила прострочення повернення кредитних коштів, у звязку із чим, станом на 04.08.2016 року її заборгованість перед банком по процентам та кредиту складає 61389,17доларів США, та по пені у розмірі 82182,44 грн., із якої: заборгованість за кредитом, у тому числі прострочена заборгованість у розмірі 3343,75 доларів США за строк з 03.12.2014 року по 04.08.2016 року 52172,48 доларів США; заборгованість за процентами, у тому числі прострочена заборгованість у розмірі 8760,22 доларів США за строк з 03.12.2014 року по 04.08.2016 року 9216,69 доларів США; та пеню в сумі 82182,44 грн. (вісімдесят дві тисячі сто вісімдесят дві грн..44 коп.), з якої: пеня за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом за строк з 05.08.2015 року по 04.08.2016 року 22188,00 грн., пеня за несвоєчасне погашення заборгованості по процентам за строк з 05.08.2015 року по 04.08.2016 року 59994,44 грн. (а.с.31-36).

Про наявність заборгованості за кредитним договором відповідачі повідомлялись шляхом направлення поштою вимог про повернення коштів від 05.04.2016 року (а.с.23,24,25,26).

У відповідності до вимог ст. 526 ЦК України, зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а при відсутності таких умов і вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно застосовуються.

У відповідності до вимог ст. 554 ЦК України, у разі порушення боржником зобовязання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків.

Відповідно до частини 1 статті 611 ЦК України, у разі порушення зобовязання настають правові наслідки, встановлені договором.

Згідно статті 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливістю виконання ним грошового зобовязання.

Таким чином, аналізуючи в сукупності наявні по справі докази, суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача є законними, обґрунтованим, в повному обсязі доведеними з його боку, а тому підлягають задоволенню у повному обсязі.

Вирішуючи щодо судових витрат, відповідно до вимог ст. 88 ЦПК України, суд враховує, що при зверненні до суду позивачем було сплачено судовий збір, його вимоги задоволено, тому із співвідповідачів у рівних частках належать до стягнення документально підтверджені судові витрати у сумі 24084,25 грн.

З урахуванням наведеного, керуючись ст.ст. 14-16, 526, 530, 541, 543, 553, 554, 610, 611, 1050, 1054 ЦК України ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 10, 11, 15, 57-60, 61, 88, 197, 209, 212, 213-215, 218, 224-226 ЦПК України, суд,

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1, РНОКПП: НОМЕР_1, ОСОБА_2, РНОКПП: НОМЕР_2, на користь Публічногоакціонерного товариства «УкрСиббанк» заборгованість за кредитним договором №11228268000 від 03.10.2007 року в сумі 61389,17 доларів США, що еквівалентно 1523434,13 грн. (один мільйон пятсот двадцять три тисячі чотириста тридцять чотири грн.. 13 коп.), із якої: заборгованість за кредитом, у тому числі прострочена заборгованість у розмірі 3343,75 доларів США за строк з 03.12.2014 року по 04.08.2016 року 52172,48 доларів США; заборгованість за процентами, у тому числі прострочена заборгованість у розмірі 8760,22 доларів США за строк з 03.12.2014 року по 04.08.2016 року 9216,69 доларів США; та пеню в сумі 82182,44 грн. (вісімдесят дві тисячі сто вісімдесят дві грн..44 коп.), з якої: пеня за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом за строк з 05.08.2015 року по 04.08.2016 року 22188,00 грн., пеня за несвоєчасне погашення заборгованості по процентам за строк з 05.08.2015 року по 04.08.2016 року 59994,44 грн.

Стягнути з ОСОБА_1, РНОКПП: НОМЕР_1, ОСОБА_2, РНОКПП: НОМЕР_2, в рівних частках на користь Публічногоакціонерного товариства «УкрСиббанк» судовий збір в сумі 24084,25 грн. (двадцять чотири тисячі вісімдесят чотири грн. 25 коп.).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 10 днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо скаргу про апеляційне оскарження не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 10 днів з дня отримання його копії.

Суддя В.С. Шавула

Попередній документ : 65306693
Наступний документ : 65306737