Постанова № 65287494, 07.12.2011, Чернігівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
07.12.2011
Номер справи
2а/2570/5826/2011
Номер документу
65287494
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

07.12.2011 Справа № 2а/2570/5826/2011

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2011 р. м. Чернігів

Чернігівський окружний адміністративний суд в складі:

головуючого суддіЗаяць О.В.,

при секретаріСапоненко А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду справу за адміністративним позовом Заступника прокурора міста Чернігова в інтересах Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Товариства з обмеженою відповідальністю "Експерт-Трейдинг" про стягнення штрафу, -

В С Т А Н О В И В:

10.11.2011 року Заступник прокурора міста Чернігова звернувся до суду в інтересах Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Експерт-Трейдинг", в якому просить стягнути з відповідача штраф у розмірі 850,00 грн. Свої вимоги обґрунтовує тим, що у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 11 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні за правопорушення на ринку цінних паперів постановою уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 596-УЛ від 11.07.2011 року на відповідача накладено штраф у розмірі 850,00 грн. Вказану постанову відповідач не оскаржив та штраф до Державного бюджету України, добровільно, у 15-денний термін, не сплатив. Відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні штрафи, накладені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, стягуються в судовому порядку.

Прокурор та представник позивача в судове засідання не зявилися, про час, дату, та місце розгляду справи повідомлені належним чином, представник позивача через канцелярію суду надав заяву про розгляд справи без його участі, позовні вимоги підтримує в повному обсязі.

Представник відповідача в судове засідання повторно не зявився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

За таких обставин суд вважає за можливе розглянути справу у відсутності сторін за наявними в матеріалах справи доказами.

Відповідно до частини першої статті 41 Кодексу адміністративного судочинства України фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Дослідивши наявні в матеріалах справи документи, судом встановлено наступне.

Відповідно до абзацу першого, другого та підпункту 9.4 пункту 9 глави 3 Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2006 року № 346, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04.08.2006 року за № 938/12812 (надалі Ліцензійні умови) ліцензіат протягом строку дії ліцензії зобов'язаний повідомляти Комісію про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів подати до Комісії (із зазначенням управління ліцензування діяльності професійних учасників ринку цінних паперів) відповідне повідомлення в письмовій формі та документи, які підтверджують зазначені зміни, а саме: довідку про зміни в складі керівних посадових осіб та фахівців ліцензіата (його відокремленого підрозділу), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність з торгівлі цінними паперами та сертифіковані в установленому Комісією порядку, за встановленою Комісією формою цієї довідки, яка додавалась ним до заяви про видачу ліцензії, з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою ліцензіата. У разі призначення на посаду нового керівника ліцензіата (крім банку) подається довідка у довільній формі про його попередню діяльність на фондовому ринку за останні два роки до дати призначення на цю посаду, яка повинна містити інформацію про відсутність або наявність фактів: анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з торгівлі цінними паперами; ліквідації за рішенням суду або накладання санкції у вигляді анулювання ліцензії професійному учаснику фондового ринку, якого очолював призначений керівник ліцензіата.

24.06.2011 року уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Експерт-Трейдинг" було складено акт № 120-УЛ про правопорушення на ринку цінних паперів. В акті зазначено, що торговець Товариства з обмеженою відповідальністю "Експерт-Трейдинг" порушив вимоги підпункту 9.4 пункту 9 глави 3 Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2006 року № 346, а саме: товариство не надало інформацію щодо призначення та звільнення попереднього керівника юридичної особи за встановленою Комісією формою довідки про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата), що безпосередньо здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами та сертифіковані в установленому Комісією порядку, за встановленою Комісією формою цієї довідки про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами) та сертифіковані в установленому порядку, яка додавалась ним до заяви про видачу ліцензій, з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою ліцензіата та довідку про попередню діяльність керівника. Листом (вих. від 08.06.2011 року № 08/06) ТОВ Експерт - Трейдинг надало документи, що підтверджують інформацію про зміни у складі керівних посадових осіб та фахівців торговця цінними паперами, які сертифіковані в установленому Комісією порядку. Так, згідно з довідкою про зміни в складі керівних посадових осіб та фахівців ліцензіата (його відокремленого підрозділу), що безпосередньо здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами та сертифіковані в установленому Комісією порядку від 08.06.2011 року, ТОВ Експерт - Трейдинг повідомило про призначення з 07.06.2011 року на посаду директора ОСОБА_1 Серед цих документів також надані копія протоколу Загальних зборів учасників ТОВ Експерт - Трейдингвід 06.06.2011 року № 06/06 та наказу від 07.06.2011 року № 07/06-к, згідно з якими на посаду директора призначений ОСОБА_1 При цьому, відповідно до пункту 1 порядку денного цього протоколу розглядалось питання щодо звільнення з посади директора ОСОБА_2, про призначення та звільнення якого ТОВ Експерт - Трейдинг повинно було повідомити Комісію в установленому порядку за встановленою формою (а.с. 10-11) .

Правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні визначаються Законом України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні.

Відповідно до пункту сьомого частини першої статті 11 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно статті 12 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні штрафи, передбачені статтею 11 цього Закону, накладаються Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, членом Комісії та уповноваженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку посадовими особами після розгляду матеріалів, які засвідчують факт правопорушення. Про вчинення правопорушення, зазначеного у статті 11, уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка його виявила, складається акт, який разом з поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та документами, що стосуються справи, протягом трьох робочих днів направляється посадовій особі, яка має право накладати штраф. Якщо під час проведення перевірки уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку проводилось вилучення документів, які підтверджують факт порушення, до акта про правопорушення додаються копії цих документів та копія протоколу про вилучення цих документів. Посадова особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про накладення штрафу протягом 10 робочих днів після отримання документів, зазначених у частині другій цієї статті. Рішення про накладення штрафу оформляється постановою, що надсилається юридичній особі, на яку накладено штраф, та банківській установі, в якій відкрито поточний рахунок цієї юридичної особи.

Так, за порушення вимог підпункту 9.4 пункту 9 глави 3 Ліцензійних умов постановою № 596-УЛ про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 11.07.2011 року уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Товариства з обмеженою відповідальністю "Експерт-Трейдинг" застосовано санкцію у вигляді штрафу у розмірі 850,00 грн. У вказаній постанові зазначено про необхідність сплати штрафу у пятнадцятиденний термін з моменту отримання такої постанови.

Частиною третьою статті 11 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні визначено, що рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення штрафу може бути оскаржено в суді. У разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Постанову № 596-УЛ про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 11.07.2011 року відповідач, в установленому порядку, не оскаржив і штраф у добровільному порядку не сплатив.

За наведених обставин, позовні вимоги Заступника прокурора міста Чернігова в інтересах Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Товариства з обмеженою відповідальністю "Експерт-Трейдинг" про стягнення штрафу необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 122, 158 - 163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Заступника прокурора міста Чернігова в інтересах Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Товариства з обмеженою відповідальністю "Експерт-Трейдинг" - задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Експерт-Трейдинг" (м. Чернігів, вул. Войкова, 3, код ЄДРПОУ 34568170, р/р № 26500054698600 в АКІБ Укрсиббанк) в дохід Державного бюджету України по коду бюджетної класифікації 21081100, отримувач: Держбюджет м. Чернігова, код ЄДРПОУ ВДК № 22825965, банк отримувача: ГУДКУ в Чернігівській області, МФО 853592, п/р 31118106700002 штраф у розмірі 850 (вісімсот пятдесят) грн. 00 коп.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження, встановленого ст. 167 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду в порядку та строки, передбачені ст. ст. 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.

СуддяО.В. Заяць

Попередній документ : 65287491
Наступний документ : 65287496