Постанова № 64886458, 08.02.2017, Запорізький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
08.02.2017
Номер справи
808/215/17
Номер документу
64886458
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2017 року о/об 16 год. 28 хв.Справа № 808/215/17 м.ЗапоріжжяЗапорізький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Татаринова Д.В., за участю секретаря судового засідання Малої Т.Ю, розглянувши у відкритому судовому засіданні питання щодо поновлення провадження в адміністративній справі за позовом Запорізької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області до Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ВЕЙ КОМПАНІ» про стягнення коштів за податковим боргом

за участю представників:

від позивача - не прибув;

від відповідача - не прибув, -

ВСТАНОВИВ:

13 січня 2017 року до Запорізького окружного адміністративного суду (далі - суд) надійшов адміністративний позов Запорізької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області (далі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ВЕЙ КОМПАНІ» (далі - відповідач), в якому позивач просить суд стягнути кошти з рахунків платника податків Товаритсва з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ВЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38783835) у всіх банках та з рахунків платника податків у системі електронного адміністрування з податку на додану вартість, що належить такому платнику податків, а також за рахунок готівки, що належить такому платнику податків у сумі податкового боргу в розмірі 3 027,40 грн.

Позивач обґрунтовує свої позовні вимоги тим, що відповідач має податковий борг перед бюджетом з податку на прибуток у розмірі 3 027,40 грн. Борг виник внаслідок самостійного визначення відповідачем у декларації сум зобов'язань та внаслідок визначення податкових зобов'язань податковим органом.

Представник позивача у судове засідання не з'явився, 08 лютого 2017 року від нього до суду надійшло клопотання, в якому просить суд розглянути адміністративну справу за відсутності представника податкового органу. На позовних вимогах наполягає.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, клопотань та заяв від відповідача на адресу суду не надходило, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Згідно з частиною 1 статті 41 КАС України суд під час судового розгляду адміністративної справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. У разі неявки у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у справі (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження), фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, судом встановлені наступні обставини.

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ВЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38783835) зареєстроване, як юридична особа 03 липня 2013 року, що підтверджується копією Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1001604733 від 27 жовтня 2016 року.

Станом на час розгляду адміністративної справи у суді за відповідачем обліковується податковий борг з податку на прибуток у розмірі 3 027,40 грн., який виник на підставі наступного.

На виконання вимог діючого законодавства відповідачем було подано податкові декларації з податку на прибуток за 2015 рік від 29 лютого 2016 року, згідно якої нарахуванню сплаті підлягає 3225,00 грн. з урахуванням часткової сплати у сумі 402,00 грн., остаточна сума, яка підлягає сплаті склала 2823,00 грн.

Разом з тим, посадовими особами податкового органу було проведено камеральну перевірку несвоєчасної сплати визначеного грошового зобов'язання.

За результатами перевірки складено Акт від 26 квітня 2016 року № 134/08-29-12-02/38783835, на підставі якого прийнято податкові повідомлення - рішення № 0006091202 від 01 червня 2016 року, яким застосовано штрафні (фінансові) санкції у розмірі 204,40 грн., яке направлене на адресу відповідача засобами поштового зв'язку.

Із матеріалів справи судом встановлено, що позивачем вживалися заходи щодо стягнення податкової заборгованості у встановленому законодавством порядку, а саме згідно з положеннями статті 59 ПК України податковим органом 21 березня 2016 року була сформована податкова вимога №182-17 на суму 13153,71 грн., яка направлена на адресу відповідача засобами поштового зв'язку.

Надаючи оцінку вимогам позивача, суд виходить з наступного.

Підпунктом 16.1.4 пункту 16.1 статті 16 ПК України, платник податків зобов'язаний: сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно пункту 57.1 статті 57 ПК України платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до пункту 57.3 статті 57 ПК України, у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Відповідно до приписів пункту 58.3 статті 58 Податкового кодексу України податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її законному представникові або надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження фізичної особи з повідомленням про вручення. У такому самому порядку надсилаються податкові вимоги та рішення про результати розгляду скарг. У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

У зазначені строки нараховані податкові зобов'язання не сплачено, тому згідно підпунктом 14.1.175 статті 14 ПК України, це є податковим боргом; податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно до підпункту 59.1 статті 59 ПК України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

За правилами підпункту 59.3 статті 59 Податкового кодексу України податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання. Податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

Підпунктом 59.4 статті 59 Податкового кодексу України встановлено, що податкова вимога надсилається (вручається) також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов'язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Згідно з підпунктом 14.1.39 пункту 14.1 статті 14 ПК України, грошове зобов'язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до підпунктів 95.1 - 95.3 статті 95 ПК України орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

Податковий орган на підтвердження податкового боргу відповідача з податку на прибуток у розмірі 3 027,40 грн., надав: податкові декларації, податкове повідомлення-рішення, докази направлення податкового повідомлення - рішення, податкову вимогу, інтегровану картку, довідку про заборгованість.

На момент розгляду справи в суді, вказана сума податкових зобов'язань відповідачем не сплачена, заборгованість перед бюджетом не погашена.

Відповідно до підпункту 20.1.34 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право зокрема звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Зважаючи на несплату у добровільному порядку відповідачем узгодженої податкової заборгованості податковий орган звернувся до суду із позовом про стягнення з відповідача зазначеного податкового боргу.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно зі статтею 11 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до частини 1 статті 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Під час розгляду справи відповідач доказів сплати заборгованості не надав, проти позову не заперечив, доводи позивача не спростував.

На підставі викладеного суд дійшов висновку, що позов Запорізької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області є доведеним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до приписів частини 4 статті 94 КАС України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Керуючись статтями 11,71, 86, 94, 158-163, 167 КАС України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Запорізької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області задовольнити.

Стягнути кошти з рахунків платника податків Товаритсва з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ВЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38783835) у всіх банках та з рахунків платника податків у системі електронного адміністрування з податку на додану вартість, що належить такому платнику податків, а також за рахунок готівки, що належить такому платнику податків на користь УК у м. Запоріжжі/Вознесенівського району (код отримувача 38025409, банк - ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО - 813015) у сумі податкового боргу: з податку на прибуток у розмірі 3 027,40 грн. (код платежу 11021000 на р/р 33117318700007).

Постанова набирає законної сили відповідно до частини 1 статті 254 КАС України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів за правилами встановленими статтями 185-186 КАС України.

Суддя Д.В. Татаринов

Попередній документ : 64886448
Наступний документ : 64886463