Ухвала суду № 64768070, 15.02.2017, Уманський міськрайонний суд Черкаської області

Дата ухвалення
15.02.2017
Номер справи
705/683/17
Номер документу
64768070
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа №705/683/17

2/705/876/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2017 року м. Умань

Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 розглянувши позовну заяву заступника керівника Уманської місцевої прокуратури, який діє в інтересах держави до Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області, ОСОБА_2, Сектору державної реєстрації Уманської районної державної адміністрації Черкаської області про визнання недійсним правового акту органу державної влади, визнання недійсним правочину та зобовязання вчинити певні дії, -

В С Т А Н О В И В:

В лютому 2017 року заступник керівника Уманської місцевої прокуратури, який діє в інтересах держави звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з позовною заявою про визнання недійсним правового акту органу державної влади, визнання недійсним правочину та зобовязання вчинити певні дії. В якості відповідачів в позові вказано: Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області, ОСОБА_2, Сектор державної реєстрації Уманської районної державної адміністрації Черкаської області.

В позові ставиться питання: «…1.Відкрити провадження у даній справі.

2. Визнати недійсним наказ Головного управління Держземагентства у Черкаській області від 05.02.2014 № ЧК/7124383800:02:000/00002003.

3.Визнати недійсним договір оренди земельної ділянки площею 10,5642 га, (кадастровий номер 7124383800:02:000:1305), яка розташована в адмінмежах Коржовокутської сільської ради, укладений між Головним управлінням Держземагентства у Черкаській області та ОСОБА_3, 05.02.2014.

4. Зобовязати ОСОБА_2 повернути державі, а Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області прийняти за актом приймання-передачі земельну ділянку площею 10,5642 га, (кадастровий номер 7124383800:02:000:1305).

5. Скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, від 18.02.2014 індексний номер 11010821, прийняте державним реєстратором ОСОБА_4 Реєстраційної служби Уманського міськрайонного управління юстиції Черкаської області.

6.Судові витрати у справі покласти на відповідачів солідарно та стягнути на користь Прокуратури Черкаської області (код ЄДРПОУ 02911119, місцезнаходження 18015, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 286, р/р 35212034003751 в Державній казначейській службі України у м. Київ, МФО 820172)….».

Відповідно до ст. 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим кодексом, звернутись до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до ч.2 ст. 30 ЦПК України позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава.

Вимоги статті 23 Закону України «Про прокуратуру» та стаття 131-1 Конституції України дають підстави для представництва органами прокуратури інтересів держави в суді.

Відповідно до ст. 45 ЦПК України, з метою представництва інтересів громадянина або держави в суді прокурор в межах повноважень, визначених законом, звертається до суду з позовною заявою (заявою). Прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній заяві (заяві) самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах. У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до суду прокурор зазначає про це в позовній заяві і в такому разі прокурор набуває статусу позивача.

Як вбачається з матеріалів справи, позов було подано за підписом заступника керівника Уманської місцевої прокуратури, при цьому до вимог цивільно-процесуального законодавства України в позові крім детальної мотивації, з посиланням на докази, з приводу підстав для звернення до суду в інтересах держави, також повинно бути зазначено та додано документи для підтвердження повноважень на ведення справи від імені позивача.

Згідно з положеннями ч.1 ст. 15 ЦПК України, суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

В позовній заяві вказаний відповідач- Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області, - який є юридичною особою та знаходиться за адресою: вул. Смілянська, 131, м.Черкаси. Також, одним з відповідачів в позові вказана ОСОБА_2, яка вказана, як фізична особа. При цьому, зі змісту позовної заяви вбачається, що ОСОБА_2 є засновником та головою фермерського господарства «ОСОБА_2 і К.О.» та не може виступати по справі, як фізична особа ( з врахуванням предмету та підстав позову).

Згідно з положеннями ст. 93 ЦПК України місцезнаходженням юридичної особи є адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені.

Згідно ч. 2ст. 109 ЦПК Українипозови до юридичних осіб предявляються в суд за їхнім місцезнаходженням.

Відповідно достатті 16 ЦПК Українине допускається об'єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з частиною другоюстатті 118 ЦПК Українипозивач має право об'єднати в одній позовній заяві кілька вимог, пов'язаних між собою.

Відповідно до роз'яснень, викладених в абзаці 1 пункту 4постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 2 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції», вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, суд повинен виходити з того, що згідно зістаттею 124 Конституції Україниюрисдикція загальних судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, а за частинами першою і другоюстатті 15 ЦПК Україниу порядку цивільного судочинства суди розглядають справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ заКодексом адміністративного судочинства України(стаття 17) абоГосподарським процесуальним кодексом України(далі -ГПК України) (статті 1, 12) віднесено до компетенції адміністративних чи господарських судів. Законом може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства.

Статтею 115 ЦПК Українивизначено, що якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановить, що справа не підсудна цьому суду, заява повертається позивачеві для подання до належного суду, про що постановлюється ухвала. Ухвала суду разом із заявою та всіма додатками до неї надсилається позивачеві.

Відповідно до ч.1 ст. 1 ЗУ «Про фермерське господарство», - фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону.

Виходячи з предмету спору та суб'єктного складу сторін по справі,позовна заява заступника керівника Уманської місцевої прокуратури, який діє в інтересах держави до Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області, ОСОБА_2, Сектору державної реєстрації Уманської районної державної адміністрації Черкаської області про визнання недійсним правового акту органу державної влади, визнання недійсним правочину та зобовязання вчинити певні дії не підсудна Уманському міськрайонному суду Черкаської області, оскільки в межах даного спору позивачем заявляються декілька вимог немайнового характеру, а саме: визнання недійсним правового акту органу державної влади, визнання недійсним правочину та зобовязання вчинити певні дії, що дає підстави повернути позовну заяву позивачу для подальшого звернення до належного суду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.109,110,115,121 ЦПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Позовну заяву заступника керівника Уманської місцевої прокуратури, який діє в інтересах держави до Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області, ОСОБА_2, Сектору державної реєстрації Уманської районної державної адміністрації Черкаської області про визнання недійсним правового акту органу державної влади, визнання недійсним правочину та зобовязання вчинити певні дії, повернути позивачу.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Черкаської області через суд першої інстанції шляхом подачі в 5-денний строк з дня проголошення ухвали апеляційної скарги. У разі якщо ухвалу було постановлено без учать особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5-ти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя Ю.В. Мазуренко

Попередній документ : 64768059
Наступний документ : 64768099