Рішення № 64679408, 07.02.2017, Господарський суд Миколаївської області

Дата ухвалення
07.02.2017
Номер справи
915/46/17
Номер документу
64679408
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=====

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року Справа № 915/46/17

Господарський суд Миколаївської області у складі

судді Корицької В.О.,

при секретарі судового засідання Берко О.В.,

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1, довіреність від 18.01.2017 року,

від відповідача представник не зявився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві справу

за позовом Публічного акціонерного товариства Завод Екватор,

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 60 (ідентифікаційний код 14308032),

до Товариства з обмеженою відповідальністю Ремтех-Проект,

54020, м. Миколаїв, вул. Фрунзе, 84 (ідентифікаційний код 37206546),

про стягнення грошових коштів у сумі 1 152 660,00 грн., -

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство Завод Екватор звернулось до Товариства з обмеженою відповідальністю Ремтех-Проект про стягнення грошових коштів у сумі 1 152 660,00 грн.

Ухвалою суду від 24.01.2017 року порушено провадження у справі, розгляд справи призначений на 07.02.2017 року.

07.02.2017 року судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав, просив їх задовольнити.

Відповідач явку повноважного представника у судове засідання не забезпечив, відзив по суті спору не подав. Ухвала суду від 24.01.2017 року, направлена на адресу відповідача, повернута поштовою установою до суду з відміткою через не запит (а.с. 30-32).

Відповідно до абз. 3 п. 3.9.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції № 18 від 26.12.2011 року, в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Враховуючи, що згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю Ремтех-Проект зареєстровано за адресою: 54020, м. Миколаїв, вул. Фрунзе, 84, суд дійшов висновку про вчинення всіх необхідних дій щодо повідомлення відповідача про розгляд справи та про достатність у матеріалах справи документальних доказів для вирішення спору по суті за відсутності повноважного представника відповідача.

Відповідно до ст. 75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши та оцінивши усі подані у справу докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд встановив наступне.

14.01.2013 року між Публічним акціонерним товариством Завод Екватор, як продавцем, та Товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) МОНОЛІТ МАРКЕТИНГ, як покупцем, укладений контракт № 11-13/02 на поставку продукції (Основний контракт), відповідно до п. 1.1 якого покупець зобовязався прийняти та оплатити, а продавець виготовити та відвантажити клапани вогнезатримуючі (продукція) у відповідності до специфікації № 1, яка є невідємною частиною договору. (а.с. 11-12)

Відповідно до п. 1.2 Основного контракту загальна вартість поставленої продукції визначається у специфікації № 1 (а.с. 13) та складає 3 162 060,00 грн.

Відповідно до п. 2.2 Основного контракту датою поставки продукції вважається дата, зазначена у видатковій накладній.

Відповідно до п. 4.2 Основного контракту покупець протягом пяти банківських днів після укладання контракту здійснює передоплату в розмірі 70 % загальної вартості, у вигляді авансового платежу на підставі рахунку продавця, для запуску у виробництво. Кінцевий розрахунок у вигляді 30 % вартості покупець здійснює після отримання повідомлення про готовність продукції до відвантаження.

Відповідно до п. 7.1 Основного контракту він набирає чинності з моменту підписання та діє до 31.12.2013 року.

На підставі Основного контракту продавець поставив покупцю продукцію на загальну суму 3 162 060,00 грн., що підтверджується видатковими накладними № 2046 від 27.04.2013 року на суму 2 338 380,00 грн. та № 2047 від 26.04.2013 року на суму 823 680,00 грн. (а.с. 34, 36)

Покупець розрахувався за продукцію частково в сумі 1 150 000,00 грн., що підтверджується виписками по рахунку від 12.08.2013 року на суму 250 000,00 грн., від 23.01.2013 року на суму 300 000,00 грн. (передоплата) та від 21.01.2013 року на суму 600 000,00 грн. (передоплата) (а.с. 38-40).

Заборгованість у сумі 2 012 060,00 грн. залишилась несплаченою.

30.10.2013 року між Товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) МОНОЛІТ МАРКЕТИНГ (первісний боржник), ТОВ Ремтех-Проект (новий боржник, відповідач) та Публічним акціонерним товариством Завод Екватор (позивач, кредитор) укладений договір про переведення боргу (Договір про переведення боргу), відповідно до п. 1.1 якого первісний боржник передає, а новий боржник приймає на себе зобовязання по сплаті боргу згідно контракту поставки продукції від 14.01.2013 року № 11-13/02 (Основний контракт) в сумі 2 012 060,00 грн., а кредитор не заперечує проти переведення боргу з первісного боржника до нового боржника (а.с. 9-10).

Відповідно до п. 4.1 Договору про переведення боргу новий боржник зобовязується виконати зобовязання первісного боржника перед кредитором на умовах Основного контракту.

Відповідно до ст. 509 ЦК України зобовязанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобовязана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обовязку.

На виконання умов Договору про переведення боргу новим боржником на користь кредитора було здійснено виплат на загальну суму 259 400,00 грн., що підтверджується банківськими виписками від 31.10.2013 року на суму 9 400,00 грн. (а.с. 42) та від 21.01.2014 року на суму 250 000,00 грн. (а.с. 43).

Отже, станом на 22.01.2014 року сума заборгованості нового боржника перед кредитором склала 1 752 660, 00 грн.

Позивачем зазначено, що протягом 2014 року на поточний рахунок кредитора від ТОВ АЛЬБІОН надійшла грошова сума в загальному розмірі 600 000,00 грн., що підтверджується банківськими виписками з рахунку кредитора (а.с. 44-60):

22.07.2014 року 200 000,00 грн.

14.08.2014 року 50 000, 00грн.

15.08.2014 року 50 000,00 грн.

18.08.2014 року 50 000, 00 грн.

20.08.2014 року 50 000, 00 грн.

26.08.2014 року 50 000, 00 грн.

04.09.2014 року 50 000, 00 грн.

08.09.2014 року 50 000, 00 грн.

10.09.2014 року 50 000, 00 грн.

Зважаючи на той факт, що була усна домовленість між новим боржником та кредитором про те що від нового боржника мав бути надісланий договір про переведення боргу, де новим боржником мав виступити ТОВ АЛЬБІОН, кредитор зарахував суму коштів в розмірі 600 000,00 грн., як оплату в рахунок погашення боргу за укладеним Договором про переведення боргу.

Таким чином, станом на 11.09.2014 року сума заборгованості нового боржника перед Кредитором склала 1 152 660,00 грн.

Позивачем на адресу відповідача була направлена претензія від 29.02.2016 року № 89/19 9 (а.с. 19-20).

Доказів надіслання відповіді на претензію суду не надано.

В силу ч. 1 ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. При цьому, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 525 ЦК України oдностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Враховуючи викладене, позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Судовий збір у сумі 17 289,91 грн. відповідно до ст. 49 ГПК України слід стягнути з відповідача на користь позивача.

Керуючись ст. ст. 49, 82 - 84 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Ремтех-Проект (54020, м. Миколаїв, вул. Фрунзе, 84, ідентифікаційний код 37206546) на користь Публічного акціонерного товариства Завод Екватор (54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 60, ідентифікаційний код 14308032) заборгованість за договором про переведення боргу від 30.10.2013 року в сумі 1 152 660,00 грн. (один мільйон сто пятдесят дві тисячі шістсот шістдесят грн. 00 коп.) та судовий збір у сумі 17 289,91 грн. (сімнадцять тисяч двісті вісімдесят девять грн. 91 коп.)

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення може бути оскаржено до Одеського апеляційного господарського суду шляхом подання апеляційної скарги до канцелярії господарського суду Миколаївської області протягом десяти днів з дня його проголошення, а у випадку проголошення судом вступної та резолютивної частин рішення з дня підписання повного тексту рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складений 13.02.2017 року.

СуддяВ.О. Корицька

Попередній документ : 64657132
Наступний документ : 64679412