Рішення № 64564932, 07.02.2017, Токмацький районний суд Запорізької області

Дата ухвалення
07.02.2017
Номер справи
328/4401/16-ц
Номер документу
64564932
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

328/4401/16-ц

07.02.2017

2/328/78/17

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

Іменем України

07 лютого 2017 року м. Токмак

Токмацький районний суд Запорізької області в складі: головуючого судді Коваленко П.Л., за участю секретаря судового засідання Галигіної Ю.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО ЛІДЕР», треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору - управління Держгеокадастру у Токмацькому районі Запорізької області та Токмацька районна державна адміністрація Запорізької області про розірвання договору оренди землі,

встановив:

26.12.2016 року до Токмацького районного суду Запорізької області з позовною заявою звернувся ОСОБА_1 до ТОВ «АГРО ЛІДЕР» про розірвання договору оренди землі від 20.10.2011 року та стягнення заборгованості по орендній платі за 2014-2016 роки в розмірі 38030,28 грн.

В обґрунтування позову зазначає, що ОСОБА_1 на праві приватної власності належить земельна ділянка, яка розташована на території Новенської сільської ради Токмацького району Запорізької області, площею 13,36 га. 20.10.2011 року між ОСОБА_1 та ТОВ «АГРО ЛІДЕР» було укладено договір оренди землі, який зареєстрований у відділі Держкомзему у Токмацькому районі Запорізької області за № НОМЕР_2 від 25.10.2011 року. Станом на 01.12.2016 року відповідач не виплатив позивачу орендну плату за 2015 рік та 2016 рік в повному обсязі, а за 2014 рік виплатив лише частково у розмірі 8000 (вісім тисяч) гривень. Внаслідок порушення відповідачем умов договору, позивач був позбавлений грошових коштів, на які розраховував, розмір орендної плати за один рік є для нього вагомим та значним, так як він є інвалідом другої групи та має тяжке захворювання, що підтверджується посвідченням інваліда та довідкою до Акта огляду МСЕК. Таким чином, внаслідок невиконання відповідачем умов договору оренди землі та порушення прав та інтересів позивача, він змушений звернутися до суду з позовом про розірвання договору оренди землі та стягнення заборгованості.

Позивач в судове засідання не з'явився, про час та місце судового розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Представник позивача - адвокат Майсак В.О. у судовому засіданні позовну заяву підтримала та наполягала на її задоволенні.

Відповідач в судове засідання не з'явився, про час та місце судового розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заперечення проти позову не надав.

Представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області в судове засідання не з'явився, надав суду заяву, в якій проти задоволення позовних вимог не заперечує.

Представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - управління Держгеокадастру у Токмацькому районі Запорізької області в судове засідання не з'явився, про час та місце судового розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заперечення проти позову не надав.

Суд вирішує справу на підставі наявних у ній доказів, відповідно до ч.4 ст.169 ЦПК України та ухвалює про заочний розгляд справи, що відповідає положенням ст.224 ЦПК України.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає позов таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст.ст.526, 527, 530 ЦК України зобов'язання повинні виконуватись належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог закону.

Так, судом встановлено та підтверджено матеріалами справи, що позивачу на праві приватної власності належить земельна ділянка, яка розташована на території Новенської сільської ради Токмацького району Запорізької області, площею 13,36 га. та призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що підтверджується Державним актом на право приватної власності на землю серії НОМЕР_3, виданим 21.02.2000 року.

20.10.2011 року між ОСОБА_1 та ТОВ «АГРО ЛІДЕР», в особі директора Губенка Василя Костянтиновича, було укладено договір оренди землі, який зареєстрований у відділі Держкомзему у Токмацькому районі Запорізької області за № НОМЕР_2 від 25.10.2011 року на 10 (десять) років з урахуванням ротації культур.

Згідно з умовами укладеного договору оренди землі позивач надав, а відповідач прийняв в строкове платне користування земельну ділянку площею 13,36 га ріллі, кадастровий номер НОМЕР_1, розташовану на території Новенської сільської ради Токмацького району Запорізької області, яка належить позивачу на підставі Державного акту на право приватної власності на землю серії НОМЕР_3, виданим 21.02.2000 року.

Пунктом 4.1. вказаного договору оренди землі визначено, що орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі та розрахована на 1 (один) рік за загальну площу земельної ділянки, згідно грошової оцінки і становить: 4,43 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки або 6994,15 (шість тисяч дев'ятсот дев'яносто чотири гривні 15 копійок) щорічно. Або іншими послугами чи сільськогосподарською продукцією за побажаннями Орендодавця по цінам існуючим на момент розрахунку. В тому числі прибутковий податок з громадян та інші податки, розраховані до чинного законодавства України.

Пунктом 4.2 вказаного договору оренди землі визначено, що Обчислення розміру орендної плати за земельну ділянку здійснюється з урахуванням її цільового призначення та коефіцієнтів індексації.

Згідно з п.4.3. зазначеного вище договору оренди землі - орендна плата вноситься в строк до 1 грудня кожного відповідного року.

Станом на 01.12.2016 року відповідач не виплатив позивачу орендну плату за 2015 рік та 2016 рік в повному обсязі, а за 2014 рік виплатив лише частково у розмірі 8000,00 (вісім тисяч) гривень.

Отже, відповідачем не здійснена виплата належної позивачу орендної плати частково за 2014 рік та в повному обсязі за 2015, 2016 рік, що є порушенням положень спірного договору оренди землі та чинного законодавства України, що регулює земельні правовідносини.

Внаслідок порушення відповідачем умов договору, позивач був позбавлений грошових коштів, на які розраховував, розмір орендної плати за один рік є для нього вагомим та значним, так як він є інвалідом другої групи та має тяжке захворювання, що підтверджується посвідченням інваліда та довідкою до Акта огляду МСЕК.

Від спроб спілкування з питання врегулювання ситуації, що склалась та виплати належної позивачу орендної плати відповідач ухиляється.

Відповідно до п 10.1. спірного договору оренди землі, орендодавець має право вимагати від орендаря вчасного внесення орендної плати.

Відповідно до п.10.4. зазначеного договору оренди землі, орендар земельної ділянки, зобов'язаний своєчасно вносити орендну плату та виконувати інші обов'язки відповідно до умов договору оренди і чинного законодавства.

Отже, невиплата належної позивачу орендної плати є порушенням законних прав орендодавця та невиконання орендарем договірних зобов'язань.

Пунктом 13.3 договору оренди землі укладеного між позивачем та відповідачем також визначено, що дія договору припиняється шляхом його розірвання за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов'язків передбачених договором.

Таким чином, невнесення відповідачем орендної плати за користування земельною ділянкою є порушенням істотних умов договору, тому договір оренди землі від 20.10.2011 року підлягає розірванню.

Відповідно до ч.2 ст.651 ЦК України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Відповідно до ст.32 Закону України «Про оренду землі» на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 (а саме обовязок своєчасного внесення орендної плати) і 25 цього Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.

Відповідно до ч.1 ст.206 ЗК України використання землі в Україні є платним.

Відповідно до ч.1 ст.24 Закону України «Про оренду землі» орендодавець має право вимагати від орендаря своєчасного внесення орендної плати.

Відповідно до п.в ч.1 ст.96 Земельного кодексу України землекористувачі зобов'язані своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату.

Відповідно до п.д ч.1 ст.141 Земельного кодексу України підставою припинення права користування земельною ділянкою є систематична несплата земельного податку або орендної плати.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст.32 Закону України «Про оренду землі», ст.141 ЗК України та ст. 651 ЦК України - договір може бути достроково розірваний за рішенням суду, оскільки відповідачем було порушено умови договору, шляхом систематичної невиплати орендної плати за два роки.

Відповідно до відповіді на адвокатський запит №29-28-0.3-3998/2-16 від 01.11.2016 року нормативна грошова оцінка належної позивачу земельної ділянки, розташованої на території Новенської сільської ради Токмацького району площею 13,36 га, складає:

станом на 2014 рік - 277 230,22 грн.

станом на 2015 рік - 346 303,42 грн.

станом на 2016 рік - 415 524,64 грн.

Таким чином, відповідач зобов'язаний був сплати позивачу орендну плату в такому розмірі: за 2014 рік 12281,30 грн. (залишок боргу 4281,30 грн.), за 2015 рік 15341,24 грн., за 2016 рік 18407,74 грн. Отже, заборгованість позивача по орендній платі становить 38 030 грн. 28 коп.

Згідно з розрахунком, сума заборгованості за договором оренди землі позивачем визначена вірно.

Таким чином, суд вважає, що позов ОСОБА_1 доведений, вимоги базуються на нормах чинного законодавства і підлягають задоволенню в повному обсязі, оскільки відповідач належним чином не виконував покладені на нього за договором зобов'язання, у зв'язку з чим з відповідача на користь позивача підлягає стягненню заборгованість за договором оренди землі від 20.10.2011 року на загальну суму 38 030 грн. 28 коп.

Відповідно до ч.2 ст.158 ЗК України виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.

Відповідно до ч.3 ст.6 Закону України «Про судовий збір» за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру.

Оскільки при подачі даного позову позивач звільнявся від сплати судового збору на підставі п.9 ч.1 ст.5 Закону України «Про судовий збір», в силу ст.88 ЦПК України з ТОВ «АГРО ЛІДЕР»у дохід держави слід стягнути судовий збір в розмірі 1280,00 грн.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст.526, 651 ЦК України, ст.ст.96, 141, 158, 206 ЗК України, ст.ст.24, 32 Закону України «Про оренду землі» та ст.ст.60, 88, 169, 208-209, 212-215, 218 ЦПК України суд,

постановив:

Позов ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО ЛІДЕР», треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору - управління Держгеокадастру у Токмацькому районі Запорізької області та Токмацька районна державна адміністрація Запорізької області, про розірвання договору оренди землі та стягнення заборгованості по орендній платі - задовольнити.

Розірвати договір оренди землі, укладений 20.10.2011 року між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРО ЛІДЕР», зареєстрований у відділі Держкомзему у Токмацькому районі Запорізької області за №232528244000839 від 25.10.2011 року.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО ЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 36247432, адреса: місто Запоріжжя, бульвар Центральний, буд. 24, кв. 242) на користь ОСОБА_1 заборгованість з виплати орендної плати за 2014, 2015, 2016 роки за договором оренди землі, укладеним 20.10.2011 році між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРО ЛІДЕР», зареєстрованим у відділі Держкомзему у Токмацькому районі Запорізької області за № НОМЕР_2 від 25.10.2011 року, у розмірі 38 030 (тридцять вісім тисяч тридцять) грн. 28 коп.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО ЛІДЕР» в дохід держави судовий збір у розмірі 1280 (одна тисяча двісті вісімдесят) грн. 00 коп.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив за письмовою заявою відповідача. Заява про перегляд заочного рішення може бути подана відповідачем протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до апеляційного суду Запорізької області через Токмацький районний суд Запорізької області шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не було скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 64564932 ?

Документ № 64564932 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 64564932 ?

Дата ухвалення - 07.02.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 64564932 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 64564932 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 64564932, Токмацький районний суд Запорізької області

Судове рішення № 64564932, Токмацький районний суд Запорізької області було прийнято 07.02.2017. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 64564932 відноситься до справи № 328/4401/16-ц

Це рішення відноситься до справи № 328/4401/16-ц. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 64555335
Наступний документ : 64586075