Постанова № 64315403, 20.01.2017, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
20.01.2017
Номер справи
826/18683/16
Номер документу
64315403
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

20 січня 2017 року № 826/18683/16

Окружний адміністративний суд м. Києва у складі головуючого судді Качура І.А., розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу №826/18683/16 за позовом Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві до Товариства з обмеженою відповідальністю «АТП-РУБІН» про стягнення заборгованості у розмірі 1 930 593,00 грн.

ВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду м. Києва надійшов адміністративний позов Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві (надалі – позивач/ДПІ у Печерському р-н ГУ ДФС у м. Києві) до Товариства з обмеженою відповідальністю «АТП-РУБІН» (надалі – відповідач/ТОВ «АТП-РУБІН»), в якому просить суд:

1. Стягнути з ТОВ «АТП-РУБІН» (пн. 39258931) податковий борг шляхом перерахування грошових коштів з усіх розрахункових рахунків відповідача на відповідні бюджетні рахунки:

- з податку на додану вартість у розмірі 1 930 593,00 грн., на бюджетний рахунок №31112029700007, одержувач: УДКСУ у Печерському районі ГУ ДКСУ у м. Києві, код ЄДРПОУ 38004897, банк одержувача: ГУ ДКСУ у м. Києві, код банку 820019, код платежу 14060100.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 01.12.2016 р. відкрито скорочене провадження в адміністративній справі №826/18683/16, запропоновано відповідачу в десятиденний строк з дня отримання ухвали суду подати через відділ документального обігу та контролю суду письмові заперечення проти позову та всі докази на їх підтвердження, які наявні у відповідача.

Позовні вимоги мотивовані тим, що за відповідачем обліковується податкова заборгованість з податку на додану вартість у розмірі 1 930 593,00 грн.

Станом на 20.01.2017 р. жодних заперечень проти позову від відповідача на адресу суду не надходило.

Так, з незалежних від суду причин на адресу Окружного адміністративного суду м. Києва повернулося рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення (Київ-150) №0315056911252 з відміткою поштового відділення на довідці причин повернення «інші причини, що не дали змоги виконати обов’язки щодо пересилання поштового відправлення».

Відповідно до абз.2 ч.3 ст.167 КАС України судове рішення вважається врученим, у тому числі у разі повернення поштового відправлення, яке не вручено адресату з незалежних від суду причин, та у разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за адресою, повідомленою цими особами суду, або за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, чи для фізичних осіб, які не мають статусу підприємців, за адресою їх місця проживання чи місця перебування, яка зареєстрована у встановленому законом порядку.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що поштове відправлення надсилалось на адресу відповідача, інформація про яку внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України, ухвала про відкриття скороченого провадження в адміністративній справі вважається врученою відповідачу належним чином.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, а також приймаючи до уваги, що станом на дату розгляду адміністративної справи від відповідача жодних заперечень проти позову не надходило, суд дійшов висновку щодо розгляду адміністративної справи на підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Розглянувши наявні в матеріалах докази, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини справи на яких ґрунтується позов, оцінивши докази які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, в межах заявлених позивачем вимог та підстав звернення до суду, суд дійшов висновку про наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, що підтверджується довідкою про заборгованість №6223/9/26-55-17-02 від 11.11.2016 р., станом на 10.11.2016 р. за ТОВ «АТП-РУБІН» обліковується податкова заборгованість з податку на додану вартість у розмірі 1 930 593,00 грн.

Заборгованість з податку на додану вартість у розмірі 1 930 593,00 грн. виникла на підставі податкових декларацій №9044576530 від 20.03.2015 р., №9073635801 від 20.04.2015 р., №9101639965 від 20.05.2015 р., №9130248295 від 22.06.2015 р. та податкового повідомлення-рішення №0002481502 від 26.08.2015 р.

Відповідно до ст.67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Водночас, згідно п.20.1.34 ст.20 ПК України контролюючий орган має право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Так, п.14.1.175 ст.14 ПК України визначено, що податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

В п.54.1 ст.54 ПК України зафіксовано, що крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

Відповідно до п.57.1 ст.57 ПК України платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

В той же час, в п.57.3 ст.57 ПК України зафіксовано, що у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у пп.54.3.1 - 54.3.6 п.54.3 ст.54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

У відповідності до п.59.1 ст.59 ПК України, у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога надсилається (вручається) також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов'язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення (п.59.4 ст.59 ПК України).

Так, з метою погашення податкового боргу, відповідно до ст.59 ПК України, податковим органом було направлено на адресу ТОВ «АТП-РУБІН» податкову вимогу №1397-23 від 23.07.2015 р.

Відповідно до п.95.1 ст.95 ПК України, контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Згідно п.95.2 ст.95 ПК України, стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

Пунктом 95.3 ст.95 ПК України, стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Відповідно до ч.1 ст.71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст.72 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, а також приймаючи до уваги відсутність в матеріалах справи заперечень відповідача або будь-яких інших документів (доказів), які б спростовували доводи позивача щодо наявності у ТОВ «АТП-РУБІН» податкового боргу, суд прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення адміністративного позову.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.67 Конституції України, пп.14.1.175 п.14.1 ст.14, пп.20.1.4 п.20.1 ст.20, п.59.1 та п.59.5 ст.59 ПК України та положеннями ст.ст. 2, 6, 7, 17, 94, 158, 161, 162, 163, 167, 1832, 256 КАС України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Адміністративний позов задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «АТП-РУБІН» (пн. 39258931) податковий борг шляхом перерахування грошових коштів з усіх розрахункових рахунків відповідача на відповідні бюджетні рахунки:

- з податку на додану вартість у розмірі 1 930 593,00 грн., на бюджетний рахунок №31112029700007, одержувач: УДКСУ у Печерському районі ГУ ДКСУ у м. Києві, код ЄДРПОУ 38004897, банк одержувача: ГУ ДКСУ у м. Києві, код банку 820019, код платежу 14060100.

Постанову суду виконати негайно.

Постанова суду першої інстанції, ухвалена за правилами скороченого провадження може бути оскаржена до апеляційного суду в порядку та строки, встановлені статтями 185-187, 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України сторонами, а також іншими особами, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги з одночасним надсиланням копії апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів з моменту отримання копії постанови.

Суддя І.А. Качур

Попередній документ : 64315395
Наступний документ : 64315407