Ухвала суду № 64235752, 24.01.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Дата ухвалення
24.01.2017
Номер справи
295/753/17
Номер документу
64235752
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа №295/753/17

1-кс/295/350/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі судового засідання - Сидорець К.Г., розглянув клопотання директора ТОВ «АЛЕРТОН» ОСОБА_1 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 32015060000000046 від 19.06.2015 року, -

встановив:

Директор ТОВ «ПРАЛ ЛТД» ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26002001200039, який відкритий ТОВ «АЛЕРТОН» (код ЄДР 39319234) у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), зобов'язати ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) здійснити перерахунок грошових коштів у межах залишку по банківському рахунку № 26002001200039, який відкритий ТОВ «АЛЕРТОН» (код ЄДР 39319234) у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) на банківський рахунок № 26003013045395, який відкритий ПП «Авто-технолоджи» (код ЄДР 40308084) у АТ «Сбербанк» (МФО 320627 та просив розглянути дане клопотання без його участі.

В судове засідання сторони не з'явилися, заявник просив клопотання розглядати без його участі. Неявка осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріалами клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 02.03.2015 року по справі №295/3101/15-к, винесеною в кримінальному провадженні № 32015060000000046 від 19.06.2015 року, накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого для ТОВ "Алертон" (код ЄДР 39319234) у ПАТ "ФIНЕКСБАНК" (МФО 380311), а саме: №№ 26002001200039 (українська гривня) в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Зі змісту ч. 2 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина 3 статті 170 КПК України визначає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Нормами ч. 10 ст.170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, в тому числі і на рухоме майно.

Частина 11 ст. 170 КПК України визначає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Матеріали клопотання органу досудового розслідування не містять будь-яких даних про вчинення посадовими особами ТОВ «АЛЕРТОН» (код ЄДР 39319234) кримінальних правопорушень, передбачених КК України.

На сьогоднішній день кримінальне провадження № 32015060000000046 від 19.06.2015 року - закрите у зв'язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, про що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області було винесено відповідну постанову про закриття кримінального провадження від 16.06.2016 року.

З 18.11.2016 року ПАТ «ФІНЕКСБАНК» припинив здійснення банківських операцій, в тому числі обслуговування банківських рахунків клієнтів, та розпочав процедуру ліквідації. Ліквідаційна комісія Банку розпочала також закриття рахунків клієнтів, на яких немає залишків грошових коштів та має прийняти рішення щодо рахунків клієнтів, на яких є залишки грошових коштів.

Таким чином, накладення арешту на рахунки підприємства, що не має відношення до кримінального провадження, яке перебувало у провадженні слідчого управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області, суперечить не лише вимогам КПК України, а й Конституції України, тягне за собою невідворотні негативні наслідки не лише для підприємства, його власників, працівників, але і держави, оскільки підприємство не може здійснювати фінансово-господарську діяльність та відповідно сплачувати податки.

Враховуючи, те що кримінальне провадження, в якому було накладено арешт та заборону відчужувати грошові кошти з банківських рахунків закрите у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення та в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт та заборону відчуження коштів, які відкритий ТОВ «АЛЕРТОН» (код ЄДР 39319234) у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), а саме: № 26002001200039 (українська гривня), що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 02.03.2015 року по справі №295/3101/15-к.

Зобов'язати ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) здійснити перерахунок грошових коштів у межах залишку по банківському рахунку № 26002001200039, який відкритий ТОВ «АЛЕРТОН» (код ЄДР 39319234) у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) на банківський рахунок № 26003013045395, який відкритий ПП «Авто-технолоджи» (код ЄДР 40308084) у АТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка

Попередній документ : 64235748
Наступний документ : 64235755