Постанова № 64058171, 11.01.2017, Господарський суд Донецької області

Дата ухвалення
11.01.2017
Номер справи
905/2807/16
Номер документу
64058171
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м.Харків, пр.Науки, 5

ПОСТАНОВА

ПРО ВИЗНАННЯ БОРЖНИКА БАНКРУТОМ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2017р. Справа № 905/2807/16

за заявою кредитора (заявника) ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю РЕГІОН м.Київ

до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЙЛАС м.Донецьк (ЄДРПОУ 37041896)

про банкрутство

розпорядник майна: арбітражний керуючий ОСОБА_2

про визнання банкрутом

Суддя О.В. Попов

Представники:

від кредитора: ОСОБА_3 представник за довіреністю ТОВ Регіон №55 від 30.12.16р.

від боржника: не зявились

розпорядник майна: не зявився

ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю РЕГІОН м.Київ звернулося до господарського суду Донецької області із заявою про порушення справи про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЙЛАС м.Донецьк у звязку з його фінансовою неспроможністю.

Відповідно до вимог ст.114 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, 29.09.16р. суддею Поповим О.В. здійснено електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого.

Довідкою від 29.09.16р. щодо кандидатури арбітражного керуючого, сформованою автоматично у відповідь на вказаний електронний запит визначено кандидатуру арбітражного керуючого ОСОБА_2.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 03.10.16р. заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю РЕГІОН м.Київ про порушення справи про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЙЛАС м.Донецьк прийнято до розгляду та призначено підготовче судове засідання на 17.10.16р.

Ухвалою господарського суду від 17.10.16р. порушено провадження у справі №905/2807/16 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЙЛАС м.Донецьк; визнано вимоги ініціюючого кредитора, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном та призначено розпорядником майна ОСОБА_2; встановлено дату попереднього засідання суду на 06.12.16р.

19.10.16р. господарським судом Донецької області на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднене оголошення за №36494 про порушення справи №905/2807/16 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЙЛАС м.Донецьк (ЄДРПОУ 37041896).

Ухвалою від 06.12.16р. за результатами попереднього засідання суду затверджений реєстр вимог кредиторів.

11.01.17р. до суду надійшли наступні документи:

- клопотання кредитора ТОВ «РЕГІОН» б/н від 16.12.16р. про завершення процедури розпорядження майном, введення ліквідаційної процедури ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЙЛАС м.Донецьк та призначення ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_2 з виплатою основної винагороди ліквідатору у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць здійснення нею повноважень ліквідатора за рахунок коштів ініціюючого кредитора ТОВ «РЕГІОН»;

- супровідний лист №1-с/19 від 10.01.17р. арбітражного керуючого ОСОБА_2 з додатками, серед яких: звіт розпорядника майна за період з 18.11.16р. по 10.01.17р., висновок щодо фінансово-господарської діяльності та про наявність ознак неплатоспроможності боржника, протокол загальних зборів кредиторів від 14.12.16р., протокол комітету кредиторів від 14.12.16р. та заява арбітражного керуючого ОСОБА_2

В судове засідання 11.01.17р. представник боржника та розпорядник майна не зявились; про місце, час та дату слухання справи були повідомлені належним чином; про причини неявки суд не повідомлено.

Відповідно до положень абз.4 ч.1 ст.37 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі Закон про банкрутство) неявка у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про час і місце такого засідання, не перешкоджає провадженню у справі.

Розглянувши у підсумковому засіданні 11.01.17р. матеріали справи та надані документи, заслухавши пояснення представника кредитора ТОВ «РЕГІОН», господарський суд встановив:

14.12.15р. проведені перші загальні збори кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЙЛАС м.Донецьк, на яких обрано комітет кредиторів у складі єдиного ініціюючого кредитора ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «РЕГІОН».

Досліджуючи питання дотримання розпорядником майна порядку скликання та проведення зборів кредиторів, суд дійшов висновку, що загальні збори кредиторів, які відбулися 14.12.16р. є повноважними.

Відповідно до ч.2 ст.27 Закону про банкрутство до закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів зобов'язані прийняти рішення про застосування до боржника наступної судової процедури, зокрема, подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Згідно з ч.3 ст.27 Закону про банкрутство у підсумковому засіданні господарський суд за пропозицією розпорядника майна боржника та на підставі рішення зборів кредиторів приймає судове рішення, зокрема, постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури строком на дванадцять місяців, як це передбачено ч.1 ст.37 Закону про банкрутство.

Загальними зборами кредиторів 14.12.16р. прийнято рішення щодо подальшої судової процедури ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЙЛАС м.Донецьк, відповідно до якого погоджено звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЙЛАС м.Донецьк банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури (протокол зборів кредиторів від 14.12.16р.).

Комітетом кредиторів у межах його компетенції, визначеної ч.8 ст.26 Закону про банкрутство, на засіданні 14.12.16р. за результатами розгляду звіту розпорядника майна прийнято рішення звернутися до господарського суду з клопотанням про визнання боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЙЛАС м.Донецьк банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_2 (протокол зборів кредиторів від 14.12.16р.).

Матеріали справи свідчать, що розпорядником майна вжито можливі заходи для виявлення майна боржника.

Відомості щодо наявності майнових активів у боржника, відсутні. За наслідками проведення інвентаризації, у звязку з відсутністю інформації про місцезнаходження печатки, штампів, установчої, бухгалтерської та податкової документації банкрута, складено інвентаризаційні описи з даними про відсутність товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та дебіторської заборгованості.

Відповідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна за боржником не зареєстровано право власності або користування обєктами нерухомості.

Земельні ділянки у власність користування не надавались; транспортні засоби не зареєстровані.

Заборгованість зі сплати податків та єдиного соціального внеску відсутня (довідка Маріупольської ОДПІ від 17.11.16р.).

За результатами висновку щодо фінансово-господарської діяльності та про наявність ознак неплатоспроможності боржника встановлено, що остання звітність була надана за червень 2014р., наявні ознаки поточної неплатоспроможності та відсутні ознаки фіктивного банкрутства.

Станом на 11.01.17р. заяви осіб, які бажають взяти участь у санації боржника в якості інвестора, до суду не надходили, підстави для відновлення платоспроможності боржника відсутні.

Отже, враховуючи відсутність виявлених активів для здійснення господарської діяльності, відсутність осіб, зацікавлених у відновленні платоспроможності боржника, наявність непогашених боргових зобов'язань, що свідчать про ознаки неспроможності боржника та неможливість відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації чи мирової угоди, суд дійшов висновку щодо можливості погашення вимог кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Відповідно до приписів ст.1 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, субєкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Згідно з вимогами ч.6 ст.26 Закону про банкрутство під час проведення процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів представляє комітет кредиторів, утворений відповідно до цього Закону.

В силу ч.8 ст.26 Закону про банкрутство прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури належить до компетенції комітету кредиторів.

Згідно ст.37 Закону про банкрутство у випадках, передбачених цим Законом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.

Згідно ч.1 ст.40 Закону про банкрутство у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Законом, з числа арбітражних керуючих, якщо інше не передбачено цим Законом.

В силу ч. 8 ст.26 вказаного закону рішення щодо звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) належить до компетенції комітету кредиторів.

Комітетом кредиторів 14.12.16р. прийнято рішення щодо призначення ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_2 (протокол зборів кредиторів від 14.12.16р.).

11.01.17р. до суду надійшло клопотання кредитора ТОВ «РЕГІОН» б/н від 16.12.16р. про завершення процедури розпорядження майном, введення ліквідаційної процедури ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЙЛАС м.Донецьк та призначення ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_2 з виплатою основної винагороди ліквідатору у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць здійснення нею повноважень ліквідатора за рахунок коштів ініціюючого кредитора ТОВ «РЕГІОН».

Відповідно до ч.1 ст.114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом. До призначення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до жодної категорії осіб зазначених у пунктах 1-3 ч.2 вказаної статті.

Відповідна заява арбітражного керуючого ОСОБА_2, кандидатуру якого запропоновано комітетом кредиторів, надана суду та міститься в матеріалах справи.

З огляду на вищевикладене, беручи до уваги положення ч.ч.6, 8 ст.26 та ч.1 ст.37, ст.114 Закону про банкрутство, прийняте комітетом кредиторів рішення, суд дійшов висновку про наявність підстав для визнання боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЙЛАС м.Донецьк банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури строком на 3 місяці та призначення ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_2.

Враховуючи викладене та керуючись ст.1, ч.1 ст.2, ч.8 ст.26, ст.ст.37-40, 114 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст.ст.4-1, 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Припинити процедуру розпорядження майном ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЙЛАС м.Донецьк.

2.Припинити повноваження арбітражного керуючого ОСОБА_2 в якості розпорядника майна ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЙЛАС м.Донецьк.

3.Визнати боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЙЛАС м.Донецьк (код ЄДРПОУ 37041896, адреса: 83049, м.Донецьк, вул.Куйбишева, б.96) банкрутом.

4.Відкрити ліквідаційну процедуру строком на 3 місяців до 11.03.17р.

5.Призначити ліквідатором ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЙЛАС арбітражного керуючого ОСОБА_2 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1264 від 31.07.13р., ідентифікаційний код НОМЕР_1, адреса: 69035, м.Запоріжжя, вул.Рекордна, б.34-а, офіс 5).

6.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЙЛАС м.Донецьк (код ЄДРПОУ 37041896) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

7.Ліквідатору по закінченню ліквідаційної процедури представити до суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс з документами, передбаченими ст.46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Суддя О.В. Попов

Часті запитання

Який тип судового документу № 64058171 ?

Документ № 64058171 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 64058171 ?

Дата ухвалення - 11.01.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 64058171 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 64058171 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 64058171, Господарський суд Донецької області

Судове рішення № 64058171, Господарський суд Донецької області було прийнято 11.01.2017. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 64058171 відноситься до справи № 905/2807/16

Це рішення відноситься до справи № 905/2807/16. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 64058170
Наступний документ : 64058172