Рішення № 63371181, 13.12.2016, Господарський суд Чернігівської області

Дата ухвалення
13.12.2016
Номер справи
927/1036/16
Номер документу
63371181
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

Господарський суд Чернігівської області

Пр-т. Миру, 20, м. Чернігів, 14000 , тел. 676-311, факс 77-44-62, e-mail: inbox@cn.arbitr.gov.ua

=====

Іменем України

РІШЕННЯ

13 грудня 2016 року справа № 927/1036/16

Позивач: Приватне підприємство "Елгео",

вул. ОСОБА_1 (Подвойського), буд. 29/2, м. Чернігів, 14000

Відповідач:Обслуговуючий кооператив "Садівниче товариство "Георгіївське",

вул. Шевченка, 6, с. Количівка, Чернігівський район, Чернігівська область, 15562

Предмет спору: про стягнення 9871,40 грн

Суддя Л.М.Лавриненко

ПРЕДСТАВНИКИ СТОРІН:

від позивача: ОСОБА_2, директор

від відповідача: не зявився

СУТЬ СПОРУ:

Позивачем Приватним підприємством "Елгео" подано позов про стягнення з відповідача Обслуговуючого кооперативу "Садівниче товариство "Георгіївське" 3802,99 грн боргу; 2629,02 грн штрафних санкцій та 3439,39 грн інфляційних, за неналежне виконання умов договору №02-14 на виконання топографо-вишукувальних робіт від 10.01.2014.

В судовому засіданні 24.11.2016 судом було здійснено огляд оригіналів документів: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Приватного підприємства "Елгео" №581384; виписки з Єдиного державного реєстру Приватного підприємства "Елгео" від 29.12.2015; свідоцтва платника єдиного податку серія Б №870729 від 31.05.2012; витягу з Єдиного державного реєстру Приватного підприємства "Елгео" серія АЕ №437569; наказу №1 від 22.05.2008; виписки з рахунку від 13.01.2014; договору № 02-14 про виконання топографо-вишукувальних робіт від 10.01.2014; статуту Приватного підприємства "Елгео" та журналу реєстрації замовлень, які після огляду повернуто представнику позивача.

Відповідно до Спеціального витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за умовами пошуку: ідентифікаційний код 38428297, станом на 24.11.2016 місцезнаходження юридичної особи Обслуговуючого кооперативу "Садівниче товариство "Георгіївське" (ОК "СТ "Георгіївське"): вул. Шевченка, будинок 6, с. Количівка, Чернігівський район, Чернігівська область, 15562. Дані про перебування юридичної особи Обслуговуючого кооперативу "Садівниче товариство "Георгіївське" у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, в процесі припинення відсутні.

Відповідач був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, але повноважного представника в судове засідання 13.12.2016 не направив, документів, витребуваних судом не надав.

Ухвала суду від 24.11.2016 про відкладення розгляду справи, направлена на адресу відповідача, зазначену позивачем в позовній заяві (вул. Шевченка, 6, с. Количівка, Чернігівський район, Чернігівська область, 15562), повернулась до суду з відміткою за закінченням терміну зберігання.

Представник позивача в судовому засіданні 13.12.2016 підтримав раніше подане клопотання про відмову від фіксації судового засідання технічними засобами, яке задоволено судом.

До початку судового засідання від позивача надійшло письмове клопотання про приєднання до матеріалів справи доказів в рахунок обґрунтування позовних вимог. Суд клопотання задовольнив, подані документи залучено судом до матеріалів справи.

Також позивачем подано письмову заяву про зменшення розміру позовних вимог, в якій позивач зазначає, що загальна сума заявлених позовних вимог становила 9871,30 грн, з яких: 3802,99 грн боргу; 2629,02 грн штрафних санкцій та 3439,39 грн інфляційних. В ході судового розгляду позивач зменшує позовні вимоги на суму 2629,02 грн штрафних санкцій та 3439,39 грн інфляційних та відповідно просить стягнути з відповідача 3802,99 грн боргу, за неналежне виконання умов договору №02-14 на виконання топографо-вишукувальних робіт від 10.01.2014.

Подана позивачем заява про зменшення позовних вимог на суму 2629,02 грн штрафних санкцій та 3439,39 грн інфляційних та відповідно стягнення з відповідача 3802,99 грн боргу, за неналежне виконання умов договору №02-14 на виконання топографо-вишукувальних робіт від 10.01.2014 прийнята судом, оскільки це не протирічить діючому законодавству та не порушує нічиї права та охоронювані законом інтереси, а також є процесуальним правом сторони, відповідно до ст. 22 Господарського процесуального кодексу України.

Інших заяв та клопотань від сторін на час слухання справи до суду не надходило.

Ухвала суду від 09.11.2016 про порушення провадження у справі та ухвала суду від 24.11.2016 про відкладення розгляду справи, направлені на адресу відповідача: вул. Шевченка, 6, с. Количівка, Чернігівський район, Чернігівська область, 15562, повернулись до суду з відмітками "за закінченням терміну зберігання.

Відповідно до ст. 64 Господарського процесуального кодексу України, ухвала про порушення провадження у справі надсилається зазначеним особам за повідомленою ними господарському суду поштовою адресою. У разі ненадання сторонами інформації щодо їх поштової адреси, ухвала про відкриття провадження у справі надсилається за адресою місцезнаходження (місця проживання) сторін, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності сторін за такою адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі вручена їм належним чином. Аналогічної позиції дотримується Вищий господарський суд України (п. 3.9.1. постанови Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2011).

Отже, відповідач був належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду справи судом.

Ухвалами суду від 09.11.2016, 24.11.2016, 06.12.2016 відповідач був повідомлений, що незявлення в судове засідання повноважних представників сторін не є перешкодою для розгляду спору по суті. Крім того, ухвалами суду від 09.11.2016, 24.11.2016, 06.12.2016 явка представника відповідача в судові засідання 24.11.2016, 06.12.2016, 13.12.2016 обовязковою не визнавалась.

Судом враховано, що в силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов'язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Обов'язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66-69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі Смірнова проти України).

Зважаючи на те, що згідно ст. 22 Господарського процесуального кодексу України, сторони зобовязані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та обєктивного дослідження всіх обставин справи, неявка представника відповідача у судове засідання, не подання ним відзиву на позов не є перешкодами для розгляду справи за наявними доказами у порядку ст. 75 Господарського кодексу України.

В судовому засіданні 13.12.2016 суд перейшов до розгляду справи по суті.

Представник позивача виклав позовні вимоги з урахуванням заяви про зменшення позовних вимог.

Розглянувши подані документи і матеріали, вислухавши пояснення повноважних представників позивача, дослідивши докази, які мають юридичне значення для вирішення спору по суті, господарський суд встановив:

Приймаючи до уваги, що позивачем було подано заяву про зменшення позовних вимог на суму 2629,02 грн штрафних санкцій та 3439,39 грн інфляційних та відповідно стягнення з відповідача 3802,99 грн боргу, за неналежне виконання умов договору №02-14 на виконання топографо-вишукувальних робіт від 10.01.2014, яка прийнята судом, суд розглядає справу з урахуванням поданої позивачем заяви про зменшення позовних вимог.

Відповідно до ч. 1 статті 202 та ч. 1 ст. 205 Цивільного кодексу України, правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, правочин може вчинятися усно або в письмовій, електронній формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 173 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Згідно з ч. 1 ст. 174 Господарського кодексу України, господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Відповідно до ст. 175 Господарського кодексу України, майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управлена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України.

Відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обовязки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обовязки. Так, підставами виникнення цивільних прав та обовязків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частина 1 статті 626 Цивільного кодексу України передбачає, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Статтею 837 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобовязується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобовязується прийняти та оплатити виконану роботу.

10.01.2014 між Приватним підприємством "Елгео" (виконавець) та Обслуговуючим кооперативом "Садівниче товариство "Георгіївське" (замовник) було укладено договір №02-14 на виконання топографо-вишукувальних робіт.

Пунктами 1.1.-1.3. договору №02-14 на виконання топографо-вишукувальних робіт від 10.01.2014 передбачено, що замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобовязання по виконанню польових, топографо-вишукувальних камеральних робіт, для виконання проекту: «Зовнішнє електропостачання, Обслуговуючого кооперативу "Садівниче товариство "Георгіївське", в с.Количівка на території (Іванівської сільської ради), Чернігівського району, Чернігівської області».

Термін здачі робіт за договором: початок після отримання від замовника вихідних даних на надходження авансового платежу; закінчення через 30 календарних днів з дня отримання передоплати від замовника.

Приймання продукції топографо-вишукувальних робіт здійснюється відповідно до вимог нормативних документів на виконання робіт.

Пунктом 6.1. договору №02-14 на виконання топографо-вишукувальних робіт від 10.01.2014 визначено строк дії договору: цей договір вступає в силу з дати його підписання сторонами та діє до повного виконання зобовязань за цим договором.

Таким чином, по своїй правовій природі укладений між сторонами договір №02-14 на виконання топографо-вишукувальних робіт від 10.01.2014 є договором підряду.

Доказів дострокового припинення, розірвання або визнання недійсним договору №02-14 на виконання топографо-вишукувальних робіт від 10.01.2014, сторонами суду не надано.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України, субєкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобовязання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно з ч. 2,3 ст. 193 Господарського кодексу України, кожна сторона має вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобовязання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. За ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України, зобовязання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обігу або інших вимог, що звичайно ставляться.

Стаття 629 Цивільного кодексу України передбачає, що договір є обовязковим для виконання сторонами.

Частинами 1,3 ст. 843 Цивільного кодексу України передбачено, що у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану роботу.

Відповідно до ч.1 ст. 844 Цивільного кодексу України, ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі. Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником.

Пунктом 2.1. договору №02-14 на виконання топографо-вишукувальних робіт від 10.01.2014 передбачено, що згідно кошторису №1 (додаток №1), який додається до цього договору і є його невідємною частиною, за виконані топографо-вишукувальні роботи: замовник сплачує виконавцю, без урахування ПДВ: 7605 грн 99 коп.

Відповідно до доданого позивачем до матеріалів справи додатку №1 до договору №02-14 від 10.01.2014 Кошторис на топографо-вишукувальні роботи, ціна робіт по обєкту: Топографо-вишукувальні роботи для виконання проекту: «Зовнішнє електропостачання, Обслуговуючого кооперативу "Садівниче товариство "Георгіївське", в с.Количівка, на території (Іванівської сільської ради), Чернігівського району, Чернігівської області» становить 7605,99 грн.

Згідно з п. 2.2. договору №02-14 на виконання топографо-вишукувальних робіт від 10.01.2014, оплата здійснюється: передоплата (аванс) в розмірі 50%, в сумі 3802 грн 99 коп, а решта в сумі 3803 грн 00 коп, по закінченню робіт, після двохстороннього підписання акту виконаних робіт.

На виконання умов п. 2.2. договору №02-14 на виконання топографо-вишукувальних робіт від 10.01.2014, відповідачем було здійснено оплату в сумі 3803,00 грн, призначення платежу: за топографо-вишук. роботи зг. дог. №02-14 по рах. від 30.12.2014, що підтверджується банківською випискою за 13.01.2014, копія якої додана до матеріалів справи (а.с.17).

Частиною 1 ст. 853 Цивільного кодексу України передбачено, що Замовник зобовязаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до умов договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.

Пунктами 3.1.,3.2. договору №02-14 на виконання топографо-вишукувальних робіт від 10.01.2014 передбачено, що при закінченні робіт виконавець передає замовнику акт здачі-приймання топографо-вишукувальних робіт, та технічний звіт у чотирьох примірниках.

Передача (видача, відправлення) оформленої в установленому порядку документації по цьому договорі здійснюється з супровідними документами виконавця.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач (виконавець) дотримався договірних зобовязань, виконавши роботи передбачені договором №02-14 на виконання топографо-вишукувальних робіт від 10.01.2014, що підтверджується актом №1 від 11.02.2014 здачі-приймання топографо-вишукувальних робіт на підставі договору №02-14 від 10.01.2014 та технічним звітом по топографо-вишукувальних роботах для виконання проекту: «Зовнішнє електропостачання Обслуговуючого кооперативу "Садівниче товариство "Георгіївське" в с.Количівка, на території (Іванівської сільської ради), Чернігівського району, Чернігівської області», копії яких додано до матеріалів справи.

Пунктом 3.3. договору №02-14 на виконання топографо-вишукувальних робіт від 10.01.2014 визначено, що замовник на протязі 10 днів з дати одержання від виконавця акту здачі-приймання топографо-вишукувальних робіт розглядає його і повертає виконавцю підписаний акт здачі приймання або мотивовану відмову від приймання топографо-вишукувальних робіт.

У випадку мотивованої відмови замовника від підписання акту здачі-приймання топографо-вишукувальних робіт сторонами складається двохсторонній акт з переліком необхідних доробок та строків їх виконання.

Як зазначає позивач в позовній заяві, 14.02.2014 ним було передано відповідачу (замовнику) акт здачі-приймання топографо-вишукувальних робіт на підставі договору №02-14 від 10.01.2014 та технічний звіт в чотирьох примірниках, що підтверджується записом в журналі реєстрації замовлень та підписом замовника про їх отримання, витяг з якого додано до матеріалів справи (а.с.18).

05.10.2016 позивачем було направлено відповідачу претензію-вимогу №1 про виконання топографо-вишукувальних робіт з вимогою про перерахування решти суми оплати в розмірі 3802,99 грн за неналежне виконання умов договору №02-14 на виконання топографо-вишукувальних робіт від 10.01.2014, що підтверджується фіскальним чеком від 05.10.2016, копія якого додана до матеріалів справи.

15.10.2016 позивачем було повторно направлено на адресу відповідача претензію-вимогу №1 та акт №1 від 11.02.2014 здачі-приймання топографо-вишукувальних робіт на підставі договору №02-14 від 10.01.2014, що підтверджується фіскальним чеком від 15.10.2016 та описом вкладення у цінний лист від 15.10.2016, доданих до матеріалів справи.

В порушення п. 3.3. договору №02-14 на виконання топографо-вишукувальних робіт від 10.01.2014, відповідач (замовник) в десятиденний термін, підписаний акт здачі-приймання топографо-вишукувальних робіт позивачу (виконавцю) не повернув, мотивованої відмови від приймання топографо-вишукувальних робіт не надав.

Вказані претензії були залишені відповідачем без задоволення.

Враховуючи, що відповідач в порушення ст.525, 526 Цивільного кодексу України взяті на себе зобовязання в повному обсязі не виконав, решту суми виконаних топографо-вишукувальних робіт у розмірі 3802,99 грн не сплатив, а тому суд доходить висновку, що позовні вимоги позивача є обґрунтованими та підлягають задоволенню в частині стягнення 3802,99 грн боргу.

Оскільки спір виник у звязку з неправомірними діями відповідача, відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України та ст. 4 Закону України „Про судовий збір від 08.07.2011 року № 3674-VI, з відповідача підлягає стягненню на користь позивача судовий збір в розмірі 1378,00 грн.

Керуючись ст. 11, 202, 205, 525, 526, 530, 626, 629, 837, 844, 853 Цивільного кодексу України, ст. 173, 174, 175, 193 Господарського кодексу України, ст. 22, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, ст. 4 Закону України „Про судовий збір, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Стягнути з Обслуговуючого кооперативу «Садівниче товариство «Георгіївське», вул. Шевченка, 6, с.Количівка, Чернігівський район, Чернігівська область, 15562 (р/р 26001300916997 в філії Чернігівське обласне управління АТ «Державний ощадбанк України», код ЄДРПОУ 38428297, МФО 353553) на користь Приватного підприємства «Елгео», вул. О. Фльорова (Подвойського), буд. 29/2, м.Чернігів, 14000 (р/р 260013011757 в філії Чернігівське обласне управління АТ «Державний ощадбанк України», код ЄДРПОУ 35884225, МФО 353553) 3802,99 грн боргу та 1378,00 грн судового збору.

Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили.

Повне рішення підписано 13.12.2016.

Суддя Л.М.Лавриненко

Попередній документ : 63371177
Наступний документ : 63371186