Постанова № 63054625, 17.10.2016, Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
17.10.2016
Номер справи
804/3617/16
Номер документу
63054625
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2016 р. Справа № 804/3617/16 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 розглянувши у письмовому провадженні у місті Дніпро адміністративну справу за адміністративним позовом Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропромислова фрма "Агроінвест" про застосування заходів реагування, -

ВСТАНОВИВ:

Головне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області звернулася до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропромислова фрма "Агроінвест" в якому просить суд: застосувати заходи реагування у вигляді повного зупинення експлуатації (роботи) об'єктів, а саме: механічного двору за адресою Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.Сурсько-Литовське, вул.Польова, 56; будівель та споруд комплексу за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.Сурсько-Литовське, вул.Польова, 56 ТОВ АФ "Агроінвест" (код ЄДРПОУ 20202177), до повного усунення порушень, шляхом заборони експлуатації та зобов'язання зупинити експлуатацію вищезазначених об'єктів.

Позовні вимоги мотивовані тим, що плановим заходом перевірки щодо додержання субєктом господарювання ТОВ "Агропромислова фрма "Агроінвест", згідно акту перевірки №129 від 08.06.2016р., виявлено порушення вимог пожежної безпеки, які створюють загрозу життю та здоров'ю людей, що унеможливлює експлуатацію комплексу будівель, а саме: механічного двору за адресою Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.Сурсько-Литовське, вул.Польова, 56, а також будівель та споруд комплексу за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.Сурсько-Литовське, вул.Польова, 56, до повного усунення виявлених порушень. 19.10.2016 року до суду надані пояснення, згідно яких під час позапланової перевірки встановлено, що порушення пожежної та техногенної безпеки та цивільного захисту, що створюють загрожу життю та здоровю людей ТОВ АФ "Агроінвест" виконані. Тобто обставини, які стали підставою для звернення до суду щодо застосування заходів реагування перестали існувати та усунуті.

Позивачем до суду подано клопотання про здійснення розгляду справи в порядку письмового провадження.

Представник відповідача позовні вимоги не визнав у повному обсязі, в задоволенні адміністративного позову просив відмовити, зазначив, що в період з 22 вересня 2016 року по 23 вересня 2016 року проведено позапланову перевірку об'єктів, а саме: механічного двору за адресою Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Сурсько-Литовське, вул. Польова, 56-6 з питань, що стали предметом спору в рамках даної справи. За результатами проведеної перевірки Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області встановлено та підтверджено факт повного виконання ТОВ АПФ «Агроінвест» вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, що підтверджується листом від 26 вересня 2016 року за № 10495/04-16.

Враховуючи обмеженість строку вирішення справи та те, що позивач просив про розгляд справи в порядку письмового провадження, суд не вбачає підстав для відкладання розгляду справи, та вважає за можливе вирішити справу за наявними у ній доказами у письмовому провадженні за відсутності потреби заслухати свідка чи експерта, відповідно до частин 4, 6 статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України.

Дослідивши матеріали, з'ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтуються вимоги позову, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив такі обставини справи.

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначаються Законом України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Відповідно до абзацу другого статті 1 вказаного Закону державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій (абз. 3 ст. 1 Закону).

Відповідно до статті 2 зазначеного Закону дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Згідно частини першої статті 3 Закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності державний нагляд (контроль) здійснюється за принципами, зокрема, пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності.

Абзацом третім частини першої статті 6 наведеного Закону встановлено, що підставами для здійснення позапланових заходів є перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю).

Відповідно до статті 1 Кодексу цивільного захисту України, Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов'язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов'язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

Згідно частини першої статті 64 Кодексу цивільного захисту України центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, уповноважений організовувати та здійснювати державний нагляд (контроль) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб.

Центральний орган виконавчої влади, який здійснює нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, реалізує повноваження безпосередньо і через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення (ч. 2 ст. 64 Кодексу цивільного захисту України).

До складу центрального органу виконавчої влади, який здійснює нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, і його територіальних органів входять: органи державного нагляду у сфері пожежного нагляду; органи державного нагляду у сфері цивільного захисту і техногенної безпеки; підрозділи забезпечення та інші структурні підрозділи (ч. 3 ст. 64 Кодексу цивільного захисту України).

Згідно статті 66 Кодексу цивільного захисту України центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, здійснює державний нагляд (контроль) шляхом проведення планових та позапланових перевірок відповідно до закону.

Відповідно до частини другої статті 68 Кодексу цивільного захисту України у разі встановлення порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров'ю людей, посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту у порядку, встановленому законом.

Судом встановлено та підтверджується матеріалами справи, що у період з 23.05.2016р. по 08.08.2016р. відповідно до наказу від 14.04.2016р. № 7, проведено планову перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю Агропромислова фірма Агроінвест, а саме: механічного двору за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.Сурсько-Литовське, вул.Польова, 56; комплекс за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.Сурсько-Литовське, вул.Польова, 56 з метою перевірки додержання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, за результатом якої складено акт №129.

Суб'єкт господарювання ТОВ Агропромислова фірма Агроінвест з урахуванням затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 306 критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику його господарської діяльності віднесений до високого ступеню ризику.

Актом перевірки №129 від 08.06.2016р. щодо додержання вимог законодавства у сферах сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (далі за текстом - Акт) встановлені порушення Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України № 1417 від 30.12.2014 р., Державних будівельних норм України Системи протипожежного захисту, затверджених наказом Мінрегіонбуду України (далі за текстом - ДБН В.2.5-56:2014), Державних будівельних норм України Внутрішній водопровід, затверджених наказом Держбуду України, Державних будівельних норм України Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». Відомчі будівельні норми України «Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа», Інструкції щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій, затверджених наказом МНС України № 376 від 06.12.2005 р., Положення про паспортизацію потенційно небезпечних обєктів», затверджене наказом МНС України № 338 від 18.12.2000 р., Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджені наказом МНС України № 557 від 15.08.2007 р., Кодексу цивільного захисту України, Порядку здійснення навчання населенням діям у надзвичайних ситуаціях, затверджений постановою Кабміну України № 444 від 26.06.2013 р., Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту», затверджений постановою Кабміну України № 1200 від 19.08.2002 р., Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях», затверджені наказом МНС України № 557 від 15.08.2007 р.

Частиною другою статті 70 Кодексу цивільного захисту України встановлено, що повне або часткове зупинення роботи підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг здійснюється виключно за рішенням адміністративного суду.

Згідно пунктів 1, 2 частини першої статті 70 Кодексу цивільного захисту України підставою для звернення центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів є: недотримання вимог пожежної безпеки, визначених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами; порушення вимог пожежної безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час будівництва приміщень, будівель та споруд виробничого призначення.

З аналізу наведених правових норм вбачається, що передумовою звернення суб'єкта владних повноважень до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування є встановлення порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров'ю людей.

Також в період з 22.09.2016 року по 23.09.2016 року, відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, статті 6 Закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності проведено позапланову перевірку об'єктів, а саме: механічного двору за адресою Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Сурсько-Литовське, вул. Польова, 56, будівель та споруд комплексу за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.Сурсько-Литовське, вул.Польова, 56-б з питань, що стали предметом спору в рамках даної справи.

За результатами проведеної перевірки Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області встановлено, що порушення пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту не виявлено, що підтверджується листом Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області від 26.09.2016 року за № 10495/04-16.

Крім того, суд враховує пояснення позивача від 19.10.2016 р., згідно яких під час позапланової перевірки встановлено, що порушення пожежної та техногенної безпеки та цивільного захисту, що створюють загрожу життю та здоровю людей ТОВ АФ "Агроінвест" виконані. Тобто обставини, які стали підставою для звернення до суду щодо застосування заходів реагування перестали існувати та усунуті.

Враховуючи наведені обставини справи та положення чинного законодавства, зважаючи на те, що виявлені порушення були усунуто відповідачем після проведеної перевірки, суд дійшов висновку про необґрунтованість застосування до відповідача заходу реагування у вигляді повного зупинення роботи підприємства.

Беручи до уваги вищевикладені положення законодавства та встановлені по справі обставини, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 158 - 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні адміністративного позову Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропромислова фрма "Агроінвест" про застосування заходів реагування відмовити.

Постанова суду може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд в порядку та строки, передбачені ст.186 КАС України.

Постанова суду набирає законної сили відповідно до вимог ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя ОСОБА_1

Попередній документ : 63054622
Наступний документ : 63054627