Рішення № 62921019, 18.11.2016, Апеляційний суд Чернігівської області

Дата ухвалення
18.11.2016
Номер справи
751/7019/16-ц
Номер документу
62921019
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
  • 1) ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ), ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЧЕРНІГІВСЬКІ МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
Державний герб України

Справа № 751/7019/16-ц Провадження № 22-ц/795/1992/2016 Категорія цивільнаГоловуючий у I інстанції - Косач І. А. Доповідач - Лакіза Г. П.

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2016 року м. Чернігів

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у складі:

головуючого - суддіОСОБА_1, суддів:ОСОБА_2, ОСОБА_3, при секретарі:ОСОБА_4, за участю:відповідача ОСОБА_5, представника позивача ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернігові цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_5 на рішення Новозаводського районного суду м. Чернігова від 15 вересня 2016 року в справі за позовом Публічного акціонерного товариства „Чернігівобленерго до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості по акту, -

в с т а н о в и в:

В липні 2016 року ПАТ „Чернігівобленерго звернулось до суду з позовом до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості по акту, обґрунтувавши заявлені вимоги тим, що при перевірці приладів обліку і оплати за електроенергію у помешканні відповідача, який мешкає за адресою: м. Чернігів, вул. Костромська, 95, виявлено порушення п. 48 Правил користування електроенергією для населення, а саме: здійснене самовільне підключення штучного „нульового проводу з відкритим типом прокладення з метою безоблікового споживання електричної енергії, про що складено акт про порушення № 148834 від 12 травня 2015 р. На підставі вказаного акту споживачу ОСОБА_5 була нарахована оплата за електроенергію як компенсація понесених збитків у сумі 18 418,12 грн., яку і просили стягнути з відповідача, а також 1378 грн. сплаченого при подачі позову судового збору.

Оскаржуваним рішенням Новозаводського районного суду м. Чернігова від 15 вересня 2016 року позов задоволено в повному обсязі. Стягнуто з ОСОБА_5 на користь ПАТ „Чернігівобленерго компенсацію понесених збитків у розмірі 18 418,12 грн. та судовий збір в розмірі 1378,00 грн.

В апеляційній скарзі ОСОБА_5 просить скасувати рішення Новозаводського районного суду м. Чернігова від 15 вересня 2016 року та ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

Доводи апеляційної скарги ОСОБА_5 зводяться до того, що оскаржуване рішення суду, на його думку, є неправосудним і таким, що не захищає в повній мірі права та свободи людини, зокрема, право на судовий захист, справедливий суд, надані чинним законодавством та гарантовані статтями 3, 19, 21, 46, 55, 129 Конституції України. Вважає, що суд допустив суттєву неповноту зясування обставин, що мають значення для справи, порушив норми матеріального і процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи.

ОСОБА_5 зазначає, що схема, яка є додатком до акту про порушення є неналежним доказом, оскільки в ній застосовано фальсифікацію. Зі схеми неможливо визначити місце встановлення проводу заземлення і вона має підроблений його підпис. Також ОСОБА_5 вважає, що неконкретне визначення суті порушення у вигляді зазначення „штучний нуль розетка без обліку електроенергії - зовсім не вказує, що мало місце умисне створення „штучного нуля. Також ОСОБА_5 зазначає, що у роботу лічильника електроенергії він не втручався, що підтверджується описом в акті результатів перевірки пломб та стану приладу обліку, а за умови неправильного підключення лічильника самими електромонтерами він не може нести за них відповідальність. Якщо мало місце створення „штучного нуля, тоді повинен бути підключений до розетки, лічильника або в іншому місці провід „штучного нуля та відповідний контур заземлення. Ніякого проводу і заземлення в кімнаті не було. В акті або в схемі відсутні посилання на вилучення „штучного нуля. За відсутності в матеріалах справи як доказу змонтованого в порушення контура заземлення нема підстав стверджувати про доведеність факту порушення та наявності його вини.

Крім того, ОСОБА_5 вказує, що ОСОБА_6 про порушення він підписав не читаючи, в ньому не було зазначено самого факту порушення, зміст акту йому було зачитано в частині, копію акту умисно не надано. Всі ці обставини було використано для фальсифікації як акту, так і схеми в додатку до нього. Схема була підписана не ним, а іншою особою. Невручення йому примірника акту є порушенням п.53 Правил користування електричною енергією для населення.

В запереченнях на апеляційну скаргу ПАТ „Чернігівобленерго в особі Чернігівських МЕМ просить апеляційну скаргу відхилити, а рішення Новозаводського районного суду м. Чернігова від 15 вересня 2016 року залишити без змін. Зазначають, що ОСОБА_5 було вручено другий примірник акту. Акт про порушення ОСОБА_5 було підписано особисто без будь-яких зауважень і доповнень, що свідчить про той факт, що на момент складання акта він з усім був згодний. Факт фальсифікації підпису ОСОБА_5 на схемі жодним доказом не підтверджено, від проведення почеркознавчої експертизи ОСОБА_5 відмовився. Також звертають увагу на те, що перефазування лічильника можливо без втручання у сам лічильник і пошкодження пломб.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення відповідача ОСОБА_5, представника позивача ОСОБА_6, дослідивши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, апеляційний суд приходить до висновку про те, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

По справі встановлено, що відповідач ОСОБА_5 зареєстрований та проживає в ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.20),.

ОСОБА_5 є споживачем електричної енергії, яку надає ПАТ „Чернігівобленерго, що підтверджується договором про користування електричною енергією, укладеним сторонами 04 жовтня 2004 року. В п. 27 договору зазначено, що цей договір укладається на три роки, набирає чинності з дня його підписання та вважається щорічно продовженим на наступний рік, якщо за місяць до закінчення терміну його дії жодна із сторін не висловила наміру внести на нього зміни або доповнення. До апеляційного суду представник позивача подав належно оформлену копію договору про користування електричною енергією, укладеного з ОСОБА_5 (а.с.73-76), пояснивши, що до суду першої інстанції помилково було надано неналежну копію, перша сторінка якого знята з договору, укладеного з відповідачем ОСОБА_5, а остання сторінка з договору, укладеного зі споживачем ОСОБА_7 (а.с.12-13). Отже, наявність між сторонами договірних відносин підтверджена суду відповідним доказом.

12 травня 2015 року представниками позивача ПАТ Чернігівобленерго по вул. Костромська, буд. 95 в м. Чернігові було проведено перевірку приладів обліку і оплати за електроенергію. Перевірка проводилася у присутності споживача. За результатами перевірки інспектором ПАТ „Чернігівобленерго було складено ОСОБА_6 про порушення № 148834 про те, що споживач ОСОБА_5 порушив ПКЕЕн, а саме використання „штучного нуля, що призвело до споживання не облікованої електричної енергії; електроенергія споживається, лічильником електричної енергії не обліковується. З вказаним актом споживач ознайомлений, про що свідчить його підпис (а.с.3). Дане порушення відображене в додатку № 1 до ОСОБА_6 про порушення № 148834 від 12.05.15 року схемі підключення електроустановок споживача (а.с.4).

На підставі ОСОБА_6 про порушення № 148834 від 12 травня 2015 року було складено розрахунок вартості безобліково спожитої електроенергії, яка склала 18418,12 грн. за період з 07.06.2013 року по 12.05.2015 року (а.с.5-6).

Згідно Протоколу № 81 засідання комісії Чернігівських МЕМ по розгляду актів про порушення Правил користування електричною енергією (населення) від 04.06.2015 року, на засіданні комісії Чернігівських МЕМ був розглянутий акт №148834 від 12.05.2015 року в присутності споживача ОСОБА_5 За результатами розгляду прийнято рішення про вручення споживачу рахунку на оплату, розрахунку до акту та протоколу; зазначено, що споживач від підпису в протоколі відмовився (а.с.7).

Позивачем, згідно супровідного листа від 12.06.2015 року, направлялися на адресу відповідача копія протоколу №81, рахунок на оплату акта та розрахунок до акту № 148834 від 12.05.2015 року (а.с.8). Поштове відправлення було отримано ОСОБА_5 16.06.2015 року, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (а.с.9).

Задовольняючи позов, суд першої інстанції вважав доведеним той факт, що відповідач вчинив порушення Правил користування електричною енергією для населення, яке виявлене працівниками позивача та зафіксовано в акті, складеному відповідно до вимог п. 53 ПКЕЕн; що нарахування за цим актом були проведені ПАТ „Чернігівобленерго відповідно до вимог ОСОБА_7 визначення обєму і вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами Правил користування електричної енергії, і цей розрахунок є вірним. За таких обставин суд першої інстанції дійшов висновку, що розмір збитків, завданих відповідачем шляхом вчинення описаного вище порушення, позивачем визначено вірно у повній відповідності до пунктів 48, 53 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабміну України від 26.07.1999 р. № 1357 (з наступними змінами) і пунктів 3.1, 3.3. 3.5, 2.7 ОСОБА_7 визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, яку затверджено Постановою НКРЕ від 04.05.2006 р. N 562 (зареєстровано в Мінюсті України 04.07.2006 р. за N 782/12656), а тому вважав за необхідне в повному обсязі задовольнити позовні вимоги ПАТ „Чернігівобленерго до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості по акту, стягнувши суму у розмірі 18418,12 грн. та понесені позивачем витрати по сплаті судового збору.

Проте, з такими висновками суду першої інстанції не може погодитися колегія суддів апеляційного суду враховуючи наступне.

Відповідно до пункту 3.2 ОСОБА_7 визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами Правил користування електричною енергією, затвердженої постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 04.05.2006р. № 562, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2006р. за № 782/12656 (далі ОСОБА_7), вартість не облікованої електричної енергії розраховується на підставі акта про порушення, який складається відповідно до передбаченої Правилами процедури.

Положеннями абзацу чотирнадцятого пункту 3.1 ОСОБА_7 встановлено, що у разі виявлення у споживача порушень, зазначених, зокрема, у підпункті 7 пункту 3.1 ОСОБА_7, а саме: використання «штучного нуля», що призвело до споживання не облікованої електричної енергії, ця ОСОБА_7 застосовується за умови виявлення місця підключення та позначається на схемі.

Проте в акті про порушення ПКЕЕН споживачем ОСОБА_5, як у описі виявленого порушення, так і на схемі електропостачання споживача не зазначено місце самовільного підключення електропроводки до електричної мережі.

Пояснення в судовому засіданні представника позивача про підключення штучного нуля до розетки та посилання при цьому на показання свідка ОСОБА_8, який брав участь у проведенні перевірки та складанні акту про порушення, не можуть бути взяті до уваги, оскільки в акті про порушення відсутні жодні відомості про підключення штучного нуля до розетки.

Отже, за відсутності фіксації в акті про порушення та на схемі конкретного місця підключення штучного нуля енергопостачальник не мав підстав для застосування положень ОСОБА_7 при здійсненні розрахунку обсягу та вартості не облікованої електричної енергії по акту.

Зазначені обставини підтверджуються також повідомленням головного спеціаліста сектора НКРЕКП у Чернігівській області (а.с.77-78).

В акті про порушення ПКЕЕН споживачем ОСОБА_5 та на схемі електропостачання споживача зазначено, що фазування приладу обліку на момент складання акту не вірне; при цьому в акті зазначено про цілісність пломб на клемній кришці приладу обліку .

З розяснення Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Чернігівській області вбачається, що «перефазування» електролічильника споживачем на клемній панелі за умови цілісності пломб на клемній кришці приладу обліку не можливе;

«перефазування» електорлічильника можливе:

- на ділянці проводу від межі балансової належності до електролічильника,

- на межі балансової належності,

- на опорі лінії електропостачання, де відбувається підключення ввідних проводів до будинку;

Неправильне підключення (перефазування) приладу обліку (електролічильника) до внутрішньо будинкової електричної мережі може бути наслідком як порушення споживачем схеми підключення електроустановки з метою крадіжки електричної енергії, так і наслідком непрофесійних дій працівників електропередавальної організації при проведенні монтажних чи ремонтних робіт (а.с.71).

Споживач не несе відповідальності за неправильне приєднання «фазного» і «нільового» проводів до електролічильника при його встановленні, за умови цілісності пломб на клемній кришці приладу обліку, оскільки прилади обліку електричної енергії мають бути встановлені та підключені енергопостачальником.

Виходячи з межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, відповідальність за стан6 контактних зєднань на межі експлуатаційної відповідальності та на вхідних і вихідних клемах опломбованих розрахункових засобів обліку несе електропередавальна організація, тобто споживач не несе відповідальності за перефазування приладу обліку на межі експлуатаційної відповідальності.

Оскільки у ОСОБА_6 про порушення та на схемі відсутня інформація щодо місця підключення штучного нуля, а також місця та способу здійснення «перефазування» приладу обліку, у позивача відсутні підстави для проведення нарахування відповідачу вартості безобліково спожитої електроенергії та застосування ОСОБА_7 визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами Правил користування електричною енергією. Отже, позивачем не доведено належними та допустимими доказами заявлені вимоги, а доводи апеляційної скарги дають підстави для її задоволення, скасування оскаржуваного рішення та ухвалення нового рішення про відмову у задоволенні позовних вимог Публічного акціонерного товариства „Чернігівобленерго до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості по акту про порушення правил користування електричною енергією.

Виходячи з приписів ст. 88 ЦПК України, належить стягнути з ПАТ „Чернігівобленерно на користь відповідача ОСОБА_5 1515 грн. 80 коп. сплаченого судового збору за розгляд справи в суді апеляційної інстанції (квитанція на а.с.48).

Керуючись ст.ст. 88, 303, 307, 309 п.4 ч.1, 313, 314, 316, 317, 319 ЦПК України апеляційний суд,-

В И Р І Ш И В:

Апеляційну скаргу ОСОБА_5 задовольнити.

Рішення Новозаводського районного суду м. Чернігова від 15 вересня 2016 року скасувати.

В задоволенні позову Публічного акціонерного товариства „Чернігівобленерго до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості по акту відмовити.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства „Чернігівобленерно в дохід держави 1515 грн. 80 коп. судового збору за розгляд справи в суді апеляційної інстанції.

Рішення суду набирає законної сили з моменту проголошення, але може бути оскаржене в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів з дня набрання ним законної сили.

Головуючий:Судді:

Попередній документ : 62921014
Наступний документ : 62921065