Рішення № 62846802, 14.11.2016, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
14.11.2016
Номер справи
910/16142/16
Номер документу
62846802
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, е-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2016№910/16142/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/16142/16

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Київгума», м. Бровари Київської області,

до товариства з обмеженою відповідальністю «Новий Регіон Україна», м. Київ,

про визнання інформації недостовірною і такою, що порушує ділову репутацію, та зобов'язання її спростувати,

за участю представників:

позивача - Марченко Л.Є. (довіреність від 27.09.2016 №27/09);

відповідача - не з'явився.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київгума» (далі - ТОВ «Київгума») звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недостовірною та такою, що не відповідає дійсності, інформації відносно ТОВ «Київгума», поширеної 09.08.2016 товариством з обмеженою відповідальністю «Новий Регіон Україна» (далі - ТОВ «Новий Регіон Україна») у мережі Інтернет на веб-сайті http://nr2.com.ua/ стосовно: «Жгути Есмарха - «Это резинки времен Первой и Второй мировых войн, рвущиеся, устаревшие и неэффективные»;

- зобов'язання ТОВ «Новий Регіон Україна», а саме протягом тижня з дня набрання рішенням господарського суду міста Києва законної сили розмістити у мережі Інтернет на веб-сайті http://nr2.com.ua/ інформацію стосовно «Жгути Есмарха» такого змісту:

«СПРОСТУВАННЯ. Шановні користувачі!

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ РЕГІОН УКРАЇНА» спростовує недостовірну інформацію, поширену 09 серпня 2016 року на сторінці інтернет-сайту http://nr2.com.ua/blogs/Max_Kolezznikov/Tender-minoborony-na-pokupku-zhgutov-Esmarha-bred-122800.html щодо того, що «Жгути Есмарха» ««Это резинки времен Первой и Второй мировых войн, рвущиеся, устаревшие и неэффективные», Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ РЕГІОН УКРАЇНА» визнає, що «Жгути Есмарха» є медичним виробом, та відповідно при його виготовленні відповідно до технічних умов, повноцінно може використовуватись за його призначенням, а саме для зупинки кровотечі.».

Позов мотивовано тим, що інформація, поширена відповідачем, є недостовірною та дискредитує позивача як суб'єкта господарювання, завдаючи шкоди діловій репутації.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.09.2016 порушено провадження у справі.

19.09.2016 та 03.10.2016 позивач подав суду документи для долучення до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду про порушення провадження у справі.

14.11.2016 ТОВ «Київгума» подало суду письмові пояснення та документи, які підтверджують те, що позивач є єдиним виробником в Україні джгута кровоспинного гумового типу Есмарха.

Представник позивача у судовому засіданні 14.11.2016 надав пояснення по суті спору; позовні вимоги підтримав повністю та просив суд позов задовольнити.

Представник відповідача у судове засідання 14.11.2016 не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, був належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання.

Ухвали господарського суду міста Києва було надіслано відповідачу на адресу, зазначену у позовній заяві та у витязі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що також підтверджується відмітками канцелярії на звороті таких ухвал.

Разом з тим, до матеріалів справи долучені конверти з ухвалами суду, які повернуті поштою з адреси відповідача з відмітками «за закінченням встановленого строку зберігання» та «ор вибула».

У підпункті 3.9.2 пункту 3.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначено, що, розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи наведене та з метою запобігання безпідставному затягуванню розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 14.11.2016 без участі представника відповідача за наявними в ній матеріалами (стаття 75 Господарського процесуального кодексу України, далі - ГПК України).

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію» інформація - це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Згідно зі статтею 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Частиною четвертою статті 32 Конституції України визначено, що кожному гарантується судовий захист права спростувати недостовірну інформацію про себе.

Відповідно до частини першої статті 91 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

За приписом частини першої статті 201 ЦК України особистими немайновими благами, які охороняються цивільним законодавством, є: здоров'я, життя, честь, гідність і ділова репутація, а також інші блага, які охороняються цивільним законодавством.

За визначенням, наведеним у статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ділова репутація - це відомості, зібрані Національним банком України, про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи та власників істотної участі у такій юридичній особі, вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи.

Пунктом 26 частини першої статті 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» передбачено, що ділова репутація - це сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її господарської та/або професійної діяльності вимогам законодавства, а для фізичної особи - також про належний рівень професійних здібностей та управлінського досвіду, а також відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку.

Згідно з частиною другою статті 34 Господарського кодексу України дискредитацією суб'єкта господарювання є поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю суб'єкта господарювання, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання.

Позов мотивовано тим, що у мережі Інтернет на сайті http://nr2.com.ua за посиланням http://nr2.com.ua/blogs/Max_Kolezznikov/Tender-minoborony-na-pokupku-zhgutov-Esmarha-bred-122800.html ТОВ «Новий Регіон Україна» розміщено статтю під назвою «Тендер минобороны на покупку жгутов Эсмарха - бред», в якій було надано характеристику продукції позивача, а саме «Жгутам Эсмарха» як «резинки времен Первой и Второй мировых войн, рвущиеся, устаревшие и неэффективные.».

На думку ТОВ «Київгума», інформація, яка міститься у вказаній статті, є недостовірною та такою, що не відповідає дійсності, принижує ділову репутацію позивача.

ТОВ «Київгума» не було вжито заходів досудового врегулювання даного спору та не надіслано відповідачу листа, в якому позивач просив би опублікувати спростування недостовірної інформації.

Під поширенням інформації слід розуміти: опублікування її у пресі, передання по радіо, телебаченню чи з використанням інших засобів масової інформації; поширення в мережі Інтернет чи з використанням інших засобів телекомунікаційного зв'язку; викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим особам; повідомлення в публічних виступах, в електронних мережах, а також в іншій формі хоча б одній особі (пункт 15 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи», далі - постанова Пленуму № 1) .

У пункті 12 постанови Пленуму № 1 зазначено, що належним відповідачем у разі поширення оспорюваної інформації в мережі Інтернет є автор відповідного інформаційного матеріалу та власник веб-сайта, особи яких позивач повинен установити та зазначити в позовній заяві.

В даній справі судом встановлено та й не заперечувалося відповідачем, що на сайті http://nr2.com.ua спірна інформація розміщена ТОВ «Новий Регіон Україна».

Слід зазначити, що господарський суд міста Києва неодноразово витребовував у відповідача інформацію щодо·власника сайту http://nr2.com.ua.

У свою чергу, відповідач ухвали суду не виконав та витребувану інформацію не надав.

Таким чином, ТОВ «Новий Регіон Україна» як особа, що розмістила спірну інформацію в мережі Інтернет, є належним відповідачем у даній справі.

У пункті 15 постанови Пленуму № 1 зазначено, що при розгляді справ зазначеної категорії суди повинні мати на увазі, що юридичним складом правопорушення, наявність якого може бути підставою для задоволення позову, є сукупність таких обставин: а) поширення інформації, тобто доведення її до відома хоча б одній особі у будь-який спосіб; б) поширена інформація стосується певної фізичної чи юридичної особи, тобто позивача; в) поширення недостовірної інформації, тобто такої, яка не відповідає дійсності; г) поширення інформації, що порушує особисті немайнові права, тобто або завдає шкоди відповідним особистим немайновим благам, або перешкоджає особі повно і своєчасно здійснювати своє особисте немайнове право.

Недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені).

У спірній статті відповідачем було надано характеристику продукції, єдиним виробником якої на території України є саме позивач.

Так, ТОВ «Новий Регіон Україна» по суті вказує, що джгути Есмарха є резиновими виробами часів першої та другої світових війн, які рвуться, застарілі та неефективні.

На вимогу суду позивач подав документальне підтвердження того, що ТОВ «Київгума» - це єдиний виробник на території України вказаних медичних виробів, зокрема:

- скріншот зі сторінки Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення (http://portal.diklz.gov.ua), з якого вбачається, що за запитом з використанням пошукового слова «Джгут» знайдено п'ять результатів, з яких лише у одному медичному виробі використовується одночасно слова «Джгут» і «Есмарха» (Джгут кровоспинний гумовий типу Есмарха ТУ У 6-00151644.105-96; виробник ТОВ «Київгума»);

- скріншот зі сторінки Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення (http://portal.diklz.gov.ua), з якого вбачається, що за запитом з використанням пошукового слова «Есмарха» знайдено шість результатів, з яких лише у одному медичному виробі використовується одночасно слова «Джгут» і «Есмарха» (Джгут кровоспинний гумовий типу Есмарха ТУ У 6-00151644.105-96; виробник ТОВ «Київгума»);

- копія патенту України № 32136 на промисловий зразок «Джгут кровоспинний гумовий типу Есмарха»;

- копія ліцензійного договору про використання промислового зразка від 15.05.2016 № 15/05-16, укладеного ТОВ «Київгума» (ліцензіат) і ОСОБА_3 (ліцензіар), за умовами якого ліцензіаром передано ліцензіату виключну ліцензію на використання промислового зразка в межах строку дії патенту України № 32136 на промисловий зразок «Джгут кровоспинний гумовий типу Есмарха».

Спростовуючи інформацію, вказану відповідачем у статті, позивач подав суду такі документи:

- свідоцтво про державну реєстрацію №7167/2007 медичного виробу «Джгут кровоспинний гумовий типу Есмарха ТУ У 6-00151644.105-96», видане Державною службою України з лікарських засобів;

- протокол від 20.08.2013 №118-13/2 доклінічних випробувань, які в тому числі, підтверджують відповідність джгутів кровоспинних гумових типу Есмарха загальним вимогам ДСТУ ISO 10993-1:2004, ISO 10993-1:2004, який затверджено Інститутом хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України;

- висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 16.12.2011 №05.03.02-04/121586 на джгут кровоспинний гумовий типу Есмарха ТУ У 6-00151644.105-96; від 28.07.2011 № 05.03.02-07/78550 на заміну №2 до ТУ У 6-00151644.105-96 «Джгут кровоспинний гумовий типу Есмарха»;

- протокол від 29.11.2013 № 304/ВМ-2013 клінічних випробувань дослідного зразка медичного виробу «Джгут кровоспинний гумовий типу Есмарха», з якого вбачається те, що вказаний виріб може застосовуватися у клінічній практиці в Україні.

Таким чином, позивачем документально підтверджено, що медичний виріб «Джгут кровоспинний гумовий типу Есмарха» відповідає вимогам ДСТУ ISO 10993-1:2004, ISO 10993-1:2004; належним чином зареєстрований та внесений у Державний реєстр медичної техніки та виробів медичного призначення, дозволений для застосування на території України.

Слід зазначити, що у спірній статті міститься інформація, що носить стверджувальний характер, в ній йдеться про встановлені факти, така інформація є негативною і завдає шкоди діловій репутації позивача, оскільки дискредитує медичний виріб, виробником якого є ТОВ «Київгума».

Суду не подано відповідачем жодного документального підтвердження того, що «Джгути Есмарха», єдиним виробником на території України яких є позивач, рвуться, неефективні та застарілі.

Якщо недостовірна інформація, що порочить гідність, честь чи ділову репутацію, розміщена в мережі Інтернет на інформаційному ресурсі, зареєстрованому в установленому законом порядку як засіб масової інформації, то при розгляді відповідних позовів судам слід керуватися нормами, що регулюють діяльність засобів масової інформації.

У статті 37 Закону України про «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» встановлено таке:

громадяни, юридичні особи і державні органи, а також їх законні представники мають право вимагати від редакції друкованого засобу масової інформації опублікування ним спростування поширених про них відомостей, що не відповідають дійсності або принижують їх честь та гідність.

Якщо редакція не має доказів того, що опубліковані нею відомості відповідають дійсності, вона зобов'язана на вимогу заявника опублікувати спростування їх у запланованому найближчому випуску друкованого засобу масової інформації або опублікувати його за власною ініціативою.

Спростування повинно бути набрано тим же шрифтом і поміщено під заголовком «Спростування» на тому ж місці шпальти, де містилося повідомлення, яке спростовується.

З урахуванням наведеного та з огляду на те, що відповідачем не спростовано, що саме він є власником сайту http:// nr2.com.ua, господарський суд міста Києва дійшов висновку про те, що поширена відповідачем інформація є недостовірною, не підтвердженою доказами і підлягає спростуванню, а отже, позов підлягає задоволенню.

Спростування має здійснюватися у такий самий спосіб, у який поширювалася недостовірна інформація. У разі, якщо спростування недостовірної інформації неможливо чи недоцільно здійснити у такий же спосіб, у який вона була поширена, то воно повинно проводитись у спосіб, наближений (адекватний) до способу поширення, з урахуванням максимальної ефективності спростування та за умови, що таке спростування охопить максимальну кількість осіб, що сприйняли попередньо поширену інформацію.

За приписами статті 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати зі справи слід покласти на відповідача.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Визнати недостовірною та такою, що не відповідає дійсності, інформацію відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Київгума» (07400, Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова, 127; ідентифікаційний код 35115248), поширену 09.08.2016 товариством з обмеженою відповідальністю «Новий Регіон Україна» (04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 37-41; ідентифікаційний код 39442050) у мережі Інтернет на веб-сайті http://nr2.com.ua/ стосовно: «Жгути Есмарха - «Это резинки времен Первой и Второй мировых войн, рвущиеся, устаревшие и неэффективные».

3. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Новий Регіон Україна» (04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 37-41; ідентифікаційний код 39442050) протягом тижня з дня набрання рішенням господарського суду міста Києва законної сили розмістити у мережі Інтернет на веб-сайті http://nr2.com.ua/ інформацію стосовно «Жгути Есмарха» такого змісту:

«СПРОСТУВАННЯ. Шановні користувачі!

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ РЕГІОН УКРАЇНА» спростовує недостовірну інформацію, поширену 09 серпня 2016 року на сторінці інтернет-сайту http://nr2.com.ua/blogs/Max_Kolezznikov/Tender-minoborony-na-pokupku-zhgutov-Esmarha-bred-122800.html щодо того, що «Жгути Есмарха» ««Это резинки времен Первой и Второй мировых войн, рвущиеся, устаревшие и неэффективные», Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ РЕГІОН УКРАЇНА» визнає, що «Жгути Есмарха» є медичним виробом, та відповідно при його виготовленні відповідно до технічних умов, повноцінно може використовуватись за його призначенням, а саме для зупинки кровотечі.».

4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Новий Регіон Україна» (04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 37-41; ідентифікаційний код 39442050) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного рішення суду, на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Київгума» (07400, Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова, 127; ідентифікаційний код 35115248) судовий збір у сумі 2 756 (дві тисячі сімсот п'ятдесят шість) грн.

5. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 21.11.2016.

Суддя О. Марченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 62846802 ?

Документ № 62846802 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 62846802 ?

Дата ухвалення - 14.11.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 62846802 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 62846802 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 62846800
Наступний документ : 62846804