Постанова № 62812760, 11.11.2016, Черкаський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
11.11.2016
Номер справи
823/1555/16
Номер документу
62812760
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2016 року справа № 823/1555/16

15 год. 40 хв. м. Черкаси

Черкаський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Рідзеля О.А.,

при секретарі судового засідання - Мельниковій О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду адміністративну справу за позовом Черкаської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області до товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Озерищенська" про стягнення податкового боргу,

ВСТАНОВИВ:

25.10.2016 Черкаська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області (далі-позивач) звернулася до суду з адміністративним позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Озерищенська" (далі-відповідач) коштів за податковим боргом, з рахунків у банках обслуговуючих такого платника, на загальну суму 211 394 грн 08 коп.

В обґрунтування вимог зазначено, що в порушення вимог Податкового кодексу України відповідач невчасно та не в повному обсязі сплачує податки та збори, внаслідок чого виник податковий борг по орендній платі за землю на загальну суму 211 394 грн 08 коп. Вказана сума заборгованості добровільно сплачена не була, що зумовило необхідність звернення з відповідним позовом до суду.

Представник позивача до зали судового засідання не прибув, заявою від 11.11.2016 позовні вимоги підтримав в повному обсязі та просив провести розгляд справи за його відсутності, на підставі наявних матеріалів справи.

Відповідач повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи за адресою: 19021, Черкаська обл., Канівський р-н., с. Озерище, вул. Б. Хмельницького, 7, яка зазначена у витязі з ЄДРПОУ, натомість до зали судового засідання свого представника повторно не направив, причини неявки суду не повідомив, заява про розгляд справи за його відсутності на адресу суду не надходила.

Відповідно до ч. 4 ст. 128 КАС України, у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не відкладатися і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

За таких обставин, суд вирішив провести розгляд справи за відсутності сторін на підставі наявних матеріалів справи.

Частиною 1 ст. 41 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у разі неявки у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що ТОВ "Агрофірма "Озерищенська" зареєстроване, як юридична особа 21.10.2003, за ідентифікаційним кодом - 32567594.

Станом на час звернення з відповідним позовом до суду за відповідачем рахується податковий борг по орендній платі за землю на загальну суму 211 394 грн 08 коп., який виник внаслідок подання до Черкаської ОДПІ податкової звітності:

- 21.05.2013 податкової декларації по орендній платі за землю за 2013 рік. У відповідності до вищевказаної податкової декларації, підприємством самостійно задекларовано податкове зобов'язання по орендній платі за вказаний період на загальну суму 71 346 грн 08 коп., з помісячною сплатою за квітень 23 782 грн 00 коп. та з травня по грудень по 5 945 грн 51 коп. Станом на час звернення з відповідним позовом до суду відповідач не сплатив черговий платіж за вересень-грудень 2013 в сумі 23 782 грн 04 коп., що підтверджується зворотнім боком облікової картки платника податків;

- 26.12.2014 податкової декларації по орендній платі за землю за 2014 рік. У відповідності до вищевказаної податкової декларації, підприємством самостійно задекларовано податкове зобов'язання по орендній платі за вказаний період на загальну суму 83 236 грн 80 коп., яка в добровільному порядку сплачена не була;

- 20.02.2015 податкової декларації по орендній платі за землю за 2015 рік. У відповідності до вищевказаної податкової декларації, підприємством самостійно задекларовано податкове зобов'язання по орендній платі за вказаний період на загальну суму 103 967 грн 84 коп., з помісячною сплатою за січень-листопад по 8 663 грн 99 коп. та за грудень в розмірі 8 663 грн 95 коп. Станом на час звернення з відповідним позовом до суду відповідач не сплатив черговий платіж за січень-грудень 2015 в сумі 103 967 грн. 84 коп., що також підтверджується зворотнім боком облікової картки платника податків.

Суд також встановив, що 16.09.2014 позивачем була проведена камеральна перевірка податкової звітності ТОВ "Агрофірма "Озерищенська" за 2013 рік, за наслідками якої складено акт № 222/15-056/32567594. Вказаною перевіркою встановлено порушення товариством вимог п.49.18 ст.49 та п.п.49.18.1. п.49.18 ст.49 ПК України: порушення граничних строків для подання податкової звітності - податкову декларацію з орендної плати за землю за 2013 рік подано 21.05.2013 з граничним строком подання 20.03.2013. На підставі встановлено в акті перевірки порушення, податковим органом прийнято ППР № 0003991500, яким ТОВ "Агрофірма "Озерищенська" нараховано штрафні санкції в розмірі 170,00 грн. (направлено на адресу товариства рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

Станом на час звернення з позовом до суду за відповідачем рахується також заборгованість по сплаті пені в розмірі 237 грн 40 коп. (підтверджується зворотнім боком облікової картки платника податків), яка виникла внаслідок нарахування останньої на основну суму недоїмки за кожен день прострочення її сплати.

Для забезпечення стягнення наявної суми податкового боргу, податковим органом було сформовано та направлено товариству податкову вимогу форми «Ю» № 138.

У визначені законом строки ТОВ "Агрофірма "Озерищенська" вимогу податкового органу не оскаржило, а суму податкового боргу по орендній платі за землю в сумі 211 394 грн 08 коп. (23 782 грн 04 коп. + 83 236 грн 80 коп. + 103 967 грн. 84 коп. + 170,00 грн. + 237 грн 40 коп.) не погасило, що спонукало Черкаську ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області звернутись з відповідним позовом до суду.

Вирішуючи спір по суті, суд виходить з наступного.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначення вичерпного переліку податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює Податковий кодекс України (надалі - ПК України).

У відповідності до п.п.16.1.4 п.16.1 ст.16 ПК України, платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно п.п.20.1.34 п.20.1 ст.20 ПК України, органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до п.п.14.1.175 п. 14.1 ст. 4 ПК України податковим боргом визнається сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є (п.49.2 ст.49 ПК України).

Пунктом 46.1 ст.46 ПК України визначено, що податкова декларація, розрахунок - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків (п.49.1. ст.49 ПК України).

Згідно п.54.1 ст.54 ПК України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

Пунктом 57.1 ст. 57 ПК України визначено, що платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до п.286.2 ст.286 ПК України, платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій.

Положення п.287.3. ст.287 ПК України передбачає, що податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

У разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу (п.57.3 ст. 57 ПК України).

Як передбачено п.п.1 ч.1 ст. 129 ПК України після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Відповідно до п.59.1 ст.59 ПК України, у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Згідно п.59.3 вказаної статті податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання. Податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

Податкова вимога надсилається (вручається) також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов'язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення (п.59.4 ст.59 ПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що ТОВ "Агрофірма "Озерищенська" у встановлені законом строки податкову вимогу не оскаржило, а суму податкового боргу по орендній платі за землю в сумі 211 394 грн 08 коп. не погасило, суд дійшов висновку про обґрунтованість вимог позивача та вважає їх такими, що підлягають задоволенню.

Суд також взяв до уваги діючу на час вирішення спору ч.4 ст.94 Кодексу адміністративного судочинства України, якою передбачено, що у справах за позовами суб'єкта владних повноважень до фізичної чи юридичної особи судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються. Тому відсутні підставі для повернення позивачу сплаченого судового збору за подання цього позову.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 86, 94, 158 - 163, 254 - 257 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Озерищенська" (19021, Черкаська обл., Канівський р-н., с. Озерище, вул. Б. Хмельницького, 7, ідентифікаційний код - 32567594) з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на користь бюджету через Черкаську об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області (18003, м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 157, ідентифікаційний код - 39494893) податковий борг по орендній платі за землю на загальну суму 211 394 (двісті одинадцять тисяч триста дев'яносто чотири) грн 08 коп.

Копію рішення направити сторонам у справі.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана до Київського апеляційного адміністративного суду через Черкаський окружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня проголошення постанови. У разі застосування судом частини третьої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні, апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Суддя О.А. Рідзель

Постанова складена в повному обсязі 16.11.2016.

Попередній документ : 62812758
Наступний документ : 62812762