Рішення № 62778112, 11.11.2016, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
11.11.2016
Номер справи
910/17857/16
Номер документу
62778112
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2016Справа №910/17857/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Автокар-777"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Імпульс 2010"

про стягнення заборгованості 343 944,20 грн.

Суддя Мельник В.І.

Представники:

від позивача: Циба О.Ю., довіреність № б/н від 01.10.2016р.

від відповідача: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Автокар-777" (далі -позивач) подало на розгляд Господарського суду міста Києва позов до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Імпульс 2010" (далі - відповідач) про стягнення заборгованості 343 944,20 грн.

Позовні вимоги позивача мотивовані тим, що відповідачем не виконуються умови договору перевезення № АК-753 від 06.05.2014р.

Ухвалою суду від 30.09.2016р. порушено провадження у справі № 910/17857/16 та призначено розгляд на 17.10.2016 р.

17.10.2016р. позивач подав через відділ діловодства суду документи по справі.

17.10.2016р. судове засідання не відбулось, у зв'язку з перебуванням судді Мельника В.І. на лікарняному та засідання перенесено на 31.10.2016р.

31.10.2016р. представник позивача у судовому засіданні підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, про причини відсутності суд не повідомив, вимоги ухвали суду про порушення провадження у справі не виконав.

Суд відклав судовий розгляд справи у зв'язку з відсутністю представника відповідача на 11.11.2016р.

11.11.2016р. позивач подав через відділ діловодства суду заяву про забезпечення позову та заяву про відстрочку сплати судового збору.

11.11.2016р. представник позивача підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, про причини відсутності суд не повідомив, вимоги ухвали суду про порушення провадження у справі не виконав.

Суд відмовив у задоволенні заяви про відстрочення сплати судового збору за подання заяви про забезпечення позову та у задоволенні заяви про забезпечення позову, оскільки заявником не наведено суду достатніх обґрунтувань та не доведено належними та допустимими доказами щодо наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його виконання неможливим.

Суд вирішив задовольнити позовні вимоги позивача у повному обсязі.

Згідно ст.87 Господарського процесуального кодексу України повне рішення та ухвали надсилаються сторонам, прокурору, третім особам, які брали участь в судовому процесі, але не були присутні у судовому засіданні, рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше трьох днів з дня їх прийняття або за їх зверненням вручаються їм під розписку безпосередньо у суді.

Розглянувши подані документи та матеріали, з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

06 травня 2014 року між ТОВ «Автокар-777» (далі - Позивач) та ТОВ «Агро Імпульс 2010» (далі - Відповідач) укладено договір перевезення № АК - 753 (далі по тексту - Договір), відповідно до якого Перевізник (Позивач) бере на себе зобов'язання доставити автомобільним транспортом довірений йому Замовником (Відповідач) вантаж з місця відправлення до пункту призначення, які вказуються в додатках до цього Договору, та видати вантаж уповноваженій на одержання вантажу особі, а Замовник бере на себе зобов'язання сплатити за перевезення вантажу плату в строк та на умовах, встановлених Договором або додатками до нього.

Відповідно до п. 7.1 даний Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 31.12.2015.

Відповідно до п. 7.3 Договору закінчення строку його дії не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

Виходячи із матеріалів справи, сторони погодили, що до правовідносин (обов'язків по оплаті), які виникають у зв'язку з підписанням вказаного договору, термін позовної давності складає 2 роки.

Відповідно до п. 4.2 Договору розрахунки між Перевізником і Замовником здійснюється шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточний рахунок Перевізника, при цьому Замовник оплачує Перевізнику 50 % передоплати від вартості партії вантажу, що перевозиться (кількість партії вантажу за яку сплачується передоплата визначається згідно з додатком до Договору) на підставі виставленого Перевізником рахунку протягом трьох банківських днів з дати отримання такого рахунку Замовником. Остаточний розрахунок між Сторонами проводиться після підписання акту приймання-передачі наданих послуг на підставі виставленого Перевізником рахунку протягом трьох банківських днів з дати отримання такого рахунку Замовником.

Відтак в період часу з 06 травня 2014 року по 17 травня 2014 року Позивачем, відповідно до умов Договору надано послуги на загальну суму 113 124 грн. 70 коп., що підтверджується узгодженими актами наданих послуг від 07 травня 2014 року № 1372, від 08 травня 2014 року № 1373, від 17 травня 2014 року № 1470 та від 17 травня № 1471.

Як зазначає позивач, належно виконавши свої договірні зобов'язання, Перевізником виставлено рахунок, на підставі зазначених актів наданих послуг, який мав бути сплачений протягом трьох банківських днів Замовником, однак в порушення вимог Договору щодо порядку здійснення розрахунку Замовником здійснено часткову оплату лише 02 вересня 2014 року на суму 10 000 грн. 00 коп., чим прострочено терміни оплати на 105 днів.

Так, відповідно до акту звіряння взаєморозрахунків між Позивачем та Відповідачем, підписаного сторонами станом на 30 листопада 2014 року встановлено, що ТОВ «Автокар-777» надало послуги з перевезення ТОВ «Агро Імпульс 2010» на загальну суму 113 124 грн. 70 коп., здійснивши часткову оплату на суму 10 000 грн. 00 коп., заборгованість на вказану дату становила 103 124 грн. 70 коп.

Як випливає із матеріалів справи, вказані дії свідчать про їх протиправність з боку Відповідача, що тягне за собою відповідальність, передбачену п. 5.13 Договору, а саме сплату пені у розмірі подвійної ставки НБУ, що діяла на момент порушення зобов'язання, а також 5% річних за кожен день затримки оплати. При цьому штрафні санкції нараховується з моменту коли грошове зобов'язання мало бути виконане по день фактичної оплати або стягнення в примусовому порядку.

В подальшому, 23 червня 2015 року Відповідачем здійснено часткову оплату наданих послуг з перевезення за Договором 1 000 грн. 00 коп.; 06 липня 2015 року-2 000 грн. 00 коп.; 01 вересня 2015 року-5 000 грн. 00 коп.; 12 жовтня 2015 року - 5 000 грн. 00 коп.; 17 грудня 2015 року - 5 000 грн. 00 коп.; 05 квітня 2016 року -1 000 грн. 00 коп.; 14 липня 2016 року-2 000 грн. 00 коп.

Як зазначено у позовній заяві, 05 вересня 2016 року Позивачем відправлено засобами поштового зв'язку претензію № 287 щодо стягнення боргових зобов'язань з ТОВ «Агро Імпульс 2010» на суму 82 124 грн. 70 коп. У встановлені терміни відповіді на претензію Відповідачем не отримано, натомість 05.09.2016 Відповідач здійснив часткову оплату в розмірі 3 000 грн.00 коп., таким чином на даний час сума основного боргу за Договором становить 79 124 грн. 70 коп.

Договором погоджено, що штрафні санкції нараховується з моменту коли грошове зобов'язання мало бути виконане по день фактичної оплати або стягнення в примусовому порядку, що не суперечить положенням п. 3 ст. 6 ЦК України.

В Договорі сторони погодили інший розмір процентів, а саме 5% річних за кожен день затримки оплати, а тому Позивач вимагає сплати суми боргу встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, 5% річних від простроченої суми, відповідно до ст. 625 ЦК України та пені в розмірі подвійної ставки НБУ, яку передбачено Договором, за весь період прострочки з 21 травня 2014 року по 12 вересня 2016 року.

Внаслідок того, що відповідач не розрахувався з наявною заборгованістю у добровільному досудовому порядку, позивач звернувся до суду з позовом, в якому просив стягнути з відповідача заборгованість у розмірі 79 124,70 грн. боргу, пені - 152 804,03 грн., інфляційні втрати - 86 163,31 грн., 5 % річних - 25 852,16 грн. та судові витрати.

Укладений між сторонами договір за своєю юридичною природою є договором перевезення.

Відповідно до ст. 908 ЦК України, перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти здійснюється за договором перевезення.

Загальні умови перевезення визначаються цим Кодексом, іншими законами, транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них. Умови перевезення вантажу, пасажирів і багажу окремими видами транспорту, а також відповідальність сторін щодо цих перевезень встановлюються договором, якщо інше не встановлено цим Кодексом, іншими законами, транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них.

Згідно ст. 909 ЦК України, за договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.

Статтею 920 ЦК України визначено що, у разі порушення зобов'язань, що випливають із договору перевезення, сторони несуть відповідальність, встановлену за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено цим Кодексом, іншими законами, транспортними кодексами (статутами).

Відповідно до 629 ЦК України, договір є обов'язковим для виконання.

Відповідно до ч. 2 ст.193 ГК України, кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язань, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до ст. 173 ГК України, один суб'єкт господарського зобов'язання повинен вчинити певну дію на користь іншого суб'єкта, а інший суб'єкт має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Згідно ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини справи, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Вина відповідача в порушенні зобов'язань по оплаті за надані позивачем послуги перевезення доведена матеріалами справи .

Відповідно до ст. 49 ГПК України суми, які підлягають сплаті за витрати, пов'язані з розглядом справи, при задоволенні позову покладаються на відповідача у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 22, 33, 49, 75, 81-1, 82-85 ГПК України, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро Імпульс 2010» (01103, м. Київ, вул. Драгомирова 10/10, к. 61, код ЄДРПОУ 37199555) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Автокар-777» (01042, м. Київ, вул. І. Кудрі, буд. 12, оф. 5, код ЄДРПОУ 36303499) 79 124 (сімдесят дев'ять тисяч сто двадцять чотири) грн. 70 коп. - боргу, 152 804 (сто п'ятдесят дві тисячі вісімсот чотири) грн. 03 коп. - пені, 86 163 (вісімдесят шість тисяч сто шістдесят три) 31 коп. - інфляційні втрати, 25 852 (двадцять п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят дві) грн. 16 коп. - 5 % річних, 5 159 (п'ять тисяч сто п'ятдесят дев'ять) грн. 16 коп. - судового збору.

Видати наказ відповідно до ст. 116 ГПК України.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

(Повний текст рішення складено 17.11.2016р. )

Суддя В.І.Мельник

Попередній документ : 62778109
Наступний документ : 62778119