Ухвала суду № 62732059, 15.11.2016, Апеляційний суд Чернігівської області

Дата ухвалення
15.11.2016
Номер справи
728/152/16-ц
Номер документу
62732059
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 728/152/16-ц Провадження № 22-ц/795/2022/2016 Категорія -цивільнаГоловуючий у I інстанції -Новіков О. М. Доповідач - Страшний М. М.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2016 року м. Чернігів

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у складі:

головуючого - суддіСтрашного М.М.,суддів:Губар В.С., Шарапової О.Л., при секретарі:Нечасному О.Л.за участю:представника позивача Рожка С.М., відповідача ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу ОСОБА_6 на заочне рішення Бахмацького районного суду від 16 березня 2016 року у справі за позовом ПАТ КБ "ПриватБанк" до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

в с т а н о в и в:

Заочним рішенням Бахмацького районного суду від 16 березня 2016 року позовні вимоги ПАТ КБ „ПриватБанк" задоволено, стягнуто з ОСОБА_6 1112 грн. 96 коп. заборгованості за кредитом, 7546 грн. 32 коп. заборгованості по процентам, 2800 грн. 00 коп. заборгованості по комісії, 500 грн. штрафу (фіксована частина), 572 грн. 96 коп. штрафу (процентна складова), а також 1378 грн. 00 коп. судового збору.

В апеляційній скарзі ОСОБА_6, посилаючись на невідповідність висновків суду обставинам справи, порушення норм матеріального та процесуального права, просить скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог. Відповідач посилається на те, що суд не надав оцінки розрахунку позивача, не вказав в судовому рішенні кім він складений, за який період нараховані відсотки та пеня, коли закінчився строк дії кредитної карти, коли була здійснена остання трансакція по картковому рахунку. Вказує, що кредитна картка була випущена у 2010 році і строк її дії закінчився.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення учасників судового розгляду, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, апеляційний суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що 21 жовтня 2010 року між ПАТ КБ „ПриватБанк" та ОСОБА_6 було укладено кредитний договір б/н, відповідно до якого остання отримала кредит у розмірі 1500 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 30 % на рік на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення, що відповідає строку дії картки.

Це підтверджується копією власноручно підписаної анкети-заяви, копією Умов та правил надання банківських послуг, довідкою про умови кредитування із використанням кредитки „універсальна" (а.с.6-31).

У зазначеній заяві відповідач вказує, що заява разом з Умовами та правилами надання банківських послуг складає Договір про надання банківських послуг між нею та позивачем. Цей договір відповідно до п. 1.1.7.12 Умов та правил надання банківських послуг діє протягом 12 місяців з моменту підписання та автоматично пролонгується, якщо жодна зі сторін не поінформує іншу сторону про припинення дії договору.

Сторонами не заперечується, що ПАТ КБ „ПриватБанк" зобов'язання за Договором виконав в повному обсязі та надав відповідачу ОСОБА_6 кредит у розмірі, встановленому договором.

Відповідно до п. 6.5 Умов та правил надання банківських послуг - позичальник зобов'язується погашати заборгованість за Кредитом, відсотками за його користування, за перевитратами платіжного ліміту, а також оплачувати комісії на умовах, передбачених кредитним договором.

Пунктом 6.6 вищевказаних Умов передбачено, що у разі невиконання зобов'язань за договором, на вимогу Банку позичальник зобов'язаний виконати зобов'язання з повернення Кредиту (у тому числі простроченого кредиту та Овердрафту), оплатити Винагороду Банку.

Згідно пункту 9.12 Умов та правил надання банківських послуг договір діє протягом 12 місяців з моменту підписання. Якщо протягом цього терміну жодна зі сторін не проінформує іншу сторону про припинення дії Договору, він автоматично пролонгується на такий же термін.

ОСОБА_6 належним чином не виконувала взяті на себе зобов'язання та згідно з розрахунком заборгованості за кредитним договором б/н станом на 30.11.2015 року має заборгованість перед банком у сумі 12 532 грн. 24 коп., з яких: заборгованість за кредитом -1112 грн. 96 коп., заборгованість за процентами -7546 грн. 32 коп., заборгованість по комісії - 2800 грн., штраф (фіксована частина) -500 грн., штраф (процентна складова) -572 грн. 96 коп. Задовольняючи позовні вимоги ПАТ КБ „ПриватБанк" про стягнення заборгованості за кредитом, суд першої інстанції виходив з того, що відповідачем порушені взяті на себе зобов'язання щодо повернення кредитних коштів та що строк позовної давності позивачем не пропущено.

Апеляційний суд погоджується з таким висновком, оскільки судом першої інстанції обставини справи з'ясовані в обсягу, необхідному для правильного вирішення спору, відповідно до встановлених обставин, правильно визначено суть і характер правовідносин сторін та норми матеріального права, що їх регулюють.

Відповідно до частини 1 статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно з частиною 1 статті 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до статті 6 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (стаття 627 ЦК України).

Частиною 2 статті 6 ЦК України передбачено, що сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами.

Статтею 629 ЦК України передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно з ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Також відповідно до розділу 2.1.1.12 „Порядок нарахування та оплати процентів. Порядок погашення боргових зобов'язань" Умов та правил надання банківських послуг, строк погашення по кредиту (кредитний ліміт, кредитна лінія) за платіжними картками без встановленого мінімального обов'язкового платежу, відбувається в наступному порядку:

- строк погашення процентів по Кредиту - щомісячно за попередній місяць;

- строк погашення Кредиту - в повному об'ємі, не пізніше останнього дня місяця, вказаного на платіжній картці.

Строк погашення кредиту в повному обсязі Умовами договору визначено останнім днем місяця вказаного на платіжній картці.

З метою перевірки доводів апеляційної скарги щодо строку дії кредитної карти, апеляційним судом здійснено запит необхідної інформації у ПАТ КБ „ПриватБанк".

Згідно пояснень ПАТ КБ „ПриватБанк" строк дії картки №25457082997828939, виданої ОСОБА_6 21 жовтня 2010 року був встановлений до жовтня 2014 року. 04 травня 2012 року ОСОБА_6 у зв'язку із втратою кредитної карти отримала нову карту №5211537407806038 з строком дії до листопада 2015 року. Зазначені обставини підтверджуються наданими суду скріншотами (фото) екрану ПК з відділення ПАТ КБ „ПриватБанк" з фотографією ОСОБА_6, створеною 21.10.2010 року та 04.05.2012 року.

Відповідачем ОСОБА_6 дана інформація не спростована.

Відповідно до положень ст. 264 ЦК України перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчать про визнання нею боргу або іншого обов'язку.

Тобто, відповідач звертаючись до банку за отриманням нової картки з наступним строком дії до листопада 2015 року, фактично продовжила строк погашення кредиту в повному обсязі до останнього дня листопада 2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 509 ЦК України зобов'язання є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Зобов'язання виникають із підстав, встановлених ст. 11 цього Кодексу, зокрема: договорів та інших правочинів (ч. 2 ст. 509 ЦК України).

Зобов'язання перестає діяти в разі його припинення з підстав, передбачених договором або законом (ч. 1 ст. 598 ЦК України). Ці підстави зазначені в ст. ст. 599, 600, 601, 604-609 ЦК України.

За відсутності інших підстав припинення зобов'язання, передбачених договором або законом, зобов'язання припиняється його виконанням, проведеним належним чином (ст. 599 ЦК України).

Належним виконанням зобов'язання є виконання, прийняте кредитором, у результаті якого припиняються права та обов'язки сторін зобов'язання.

Враховуючи вказане, відсутні підстави для твердження про пропуск позивачем строку позовної давності, який необхідно обчислювати з 01 грудня 2015 року, до суду позивач звернувся в січні 2016 року.

Вказаний висновок узгоджуються з правовою позицією, яка висловлена Верховним Судом України в постанові №6-14 цс14 від 19 березня 2014 року, в якій зазначено, що відповідно до правил користування платіжною карткою, які є складовою кредитного договору, картка діє в межах визначеного нею строку. За таким договором, що визначає щомісячні платежі погашення кредиту та кінцевий строк повного погашення кредиту перебіг позовної давності (ст. 257 ЦК України) щодо місячних платежів починається після несплати чергового платежу, а щодо повернення кредиту в повному обсязі зі спливом останнього дня місяця дії картки (ст. 261 ЦК України).

Відповідачем в порушення ст. 10, 61 ЦПК України не надано жодного належного та допустимого доказу на спростування розрахунку суму боргу, наданого позивачем.

Отже, доводи апеляційної скарги не дають підстав для висновку, що під час розгляду справи допущені порушення норм процесуального права, або неправильно застосовані судом норми матеріального права, які передбачені статтею 309 ЦПК України, як підстави для скасування рішення суду.

З врахуванням зазначеного, висновок суду про наявність підстав для стягнення заборгованості по картковому кредиту ґрунтується на законі та відповідає матеріалам справи, а тому апеляційна скарга підлягає відхиленню.

Керуючись ст.ст. 303, 307, 308, 313-314, 315, 317, 319 ЦПК України, апеляційний суд

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу ОСОБА_6 відхилити.

Заочне рішення Бахмацького районного суду від 16 березня 2016 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів.

Головуючий:Судді:

Попередній документ : 62732054
Наступний документ : 62732061