Ухвала суду № 62530908, 07.11.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Дата ухвалення
07.11.2016
Номер справи
295/13990/16-к
Номер документу
62530908
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа №295/13990/16-к

1-кс/295/5573/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі судового засідання - Сидорець К.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання директора ПП «ФАНДИ БЕЙ», ПП «ПАЙОЛА», ТОВ «КОНЕКТІС», ПП «ВАЙТОМА», ПП «ФЕБРУС», про скасування арешту, -

встановив:

Директор ПП «ФАНДИ БЕЙ», ПП «ПАЙОЛА», ТОВ «КОНЕКТІС», ПП «ВАЙТОМА», ПП «ФЕБРУС» звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту та заборону відчужувати кошти з банківського рахунку: відкритого ПП «ФАНДИ БЕЙ» (код ЄДР 40033555) у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме № 26008455019521 (українська гривня) в частині видаткових операцій; відкритого ПП «ПАЙОЛА» (код ЄДР 40027892) у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме № 26007455019276 (українська гривня) в частині видаткових операцій; відкритого ТОВ «КОНЕКТІС» (бувша назва «ПІОНЕР ТОРГ») (код ЄДР 39179457) у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме № 26005455021459 (українська гривня) в частині видаткових операцій; відкритого ПП «ВАЙТОМА» (код ЄДР 40028058) у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме № 26004455019525 (українська гривня) в частині видаткових операцій; відкритого ПП «ФЕБРУС» (код ЄДР 39613421) у ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), а саме № 26001003312817 (українська гривня) в частині видаткових операцій.

На обгрунтування своїх доводів вказав, що в травні 2016 року ухвалами Богунського раойнного суду м. Житомира накладено арешти на рахунки та заборону відчужувати кошти з банківських рахунків зазначених вище підприємств, що відкриті у АТ «ОТП БАНК» та ПАТ «Ідея Банк».

Прийняті рішення слідчих суддів по цих підприємствах засновувалися на тому, що СУ ФР ГУ ДФС України у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32015060000000080 від 09.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, у обґрунтування накладення арешту зазначено, що фінансово-господарська діяльність ПП «ФАНДИ БЕЙ», ПП «ПАЙОЛА», ТОВ «КОНЕКТІС», ПП «ВАЙТОМА», ПП «ФЕБРУС» спрямована на надання послуг по незаконному формуванню кредиту для платників ПДВ та здійснюється поза межами правового поля, та фінансово-господарські операції є фіктивними правочинами. Кошти на банківських рахунках є доказами вчинення злочину і можуть підлягати спеціальній конфіскації, оскільки вказані кошти використовувались для незаконного формування податкового кредиту.

Не погоджується із думкою щодо фіктивність перерахованих вище підприємств та їх операцій, оскільки органом досудового розслідування не наведено доказів про вчинення посадовими особами вищевказаних підприємств кримінальних правопорушень

Зазначає, що на спростування доказів фіктивності, як вказано в ухвалах, чинне законодавство не ставить під умову виникнення податкових зобов'язань платника у залежність від стану податкового обліку його контрагентів, наявності чи відсутності основних фондів, ресурсів.

Відповідно до роз'яснень про застосування законів України, затверджених рішенням Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 03.09.2014 протоколом № 37, які оприлюднені на офіційному веб-сайті Комітету та доведені до відома ВГО «Український союз промисловців і підприємців» визначено, що внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідних відомостей за умови відсутності встановленого розміру злочинних наслідків, з огляду на вимогу КПК про зазначення в таких відомостях попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення з зазначенням закону України про кримінальну відповідальність порушує порядок початку досудового розслідування.

В судове засідання сторони не з'явилися, заявник просив клопотання розглядати без його участі. Неявка осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріалами клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Зі змісту ч. 2 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина 3 статті 170 КПК України визначає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Нормами ч. 10 ст.170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, в тому числі і на рухоме майно.

Частина 11 ст. 170 КПК України визначає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Порушення вимог податкового законодавства відповідно до ст. 86 Податкового кодексу України встановлюється актом документальної перевірки. У разі, коли за результатами перевірки повноти та своєчасності сплати податків порушень не встановлено складається довідка. Інших видів документів, за результатами перевірок податковими органами суб'єктів господарювання законодавством не передбачено.

Слідчим не доведено що існують обставини, які підтверджують, що не застосування арешту майна призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, в якому було накладено арешти та заборону відчужувати грошові кошти з банківських рахунків відсутні будь -які дані про вчинення посадовими особами вищевказаних підприємств кримінальних правопорушень, передбачених КК України та в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

1.Скасувати арешт та заборону на відчуження коштів з банківського рахунку, відкритого ПП «ФАНДИ БЕЙ» (код ЄДР 40033555) у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме № 26008455019521 (українська гривня) в частині видаткових операцій.

2.Скасувати арешт та заборону на відчуження коштів з банківського рахунку, відкритого ПП «ПАЙОЛА» (код ЄДР 40027892) у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме № 26007455019276 (українська гривня) в частині видаткових операцій.

3.Скасувати арешт та заборону на відчуження коштів з банківського рахунку, відкритого ТОВ «КОНЕКТІС» (бувша назва «ПІОНЕР ТОРГ») (код ЄДР 39179457) у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме № 26005455021459 (українська гривня) в частині видаткових операцій.

4.Скасувати арешт та заборону на відчуження коштів з банківського рахунку, відкритого ПП «ВАЙТОМА» (код ЄДР 40028058) у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме № 26004455019525 (українська гривня) в частині видаткових операцій.

5.Скасувати арешт та заборону на відчуження коштів з банківського рахунку, відкритого ПП «ФЕБРУС» (код ЄДР 39613421) у ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), а саме № 26001003312817 (українська гривня) в частині видаткових операцій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка

Попередній документ : 62530906
Наступний документ : 62530911