Ухвала суду № 62521270, 22.02.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
22.02.2016
Номер справи
761/6528/16-к
Номер документу
62521270
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/6528/16-к

Провадження № 1-кс/761/3965/2016

У Х В А Л А

Іменем України

22 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП у м. Києві майора поліції Сачук Ганни Іванівни про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУ НП у м. Києві майор поліції Сачук Ганна Іванівна звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури міста Києва І.В.Ігнатюк, надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 42016100000000088 від 29.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 2 КК України.

Клопотання мотивує наступним. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2012 року ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» подав позовну заяву до Господарського суду м. Києва позов про стягнення з ТОВ «Інвест-Капітал-Груп» про стягнення заборгованості та штрафних санкцій на загальну суму 32,310 млн. грн. 14.03.2012 року рішенням господарського суду м. Києва у справі № 5011-62/936-2012 позов ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» задоволено повністю. Відповідно до наказу господарського суду м. Києва від 30.03.2012 року позов державного підприємства задоволено повністю. 11.04.2012 року Державною виконавчою службою винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 32188294. 10.04.2012 року ТОВ «Інвест-Капітал-Груп» подано апеляційну скаргу до Київського апеляційного господарського суду, яким 25.06.2012 року апеляційну скаргу залишено без задоволення. На даний час рішення Господарського суду м. Києва посадовими особами ТОВ «Інвест-Капітал-Груп» не виконано, грошові кошти з розрахункових рахунків підприємства зняті. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, для перевірки законності перерахування зазначених коштів, встановлення осіб причетних до цих перерахувань та контрагентів, їх рахунків, підстав, яким було перераховано ці кошти виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальше вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571), де відкрито рахунок ТОВ «Інвест-Капітал-Груп» (ЄДРПОУ 36025276) за № 260033017601 а саме: платіжних доручень на підставі яких у період з 11.04.2012 по теперішній час здійснювалися перекази коштів з цього рахунку, заявок (заяв) на підставі яких здійснювалося зарахування коштів на цей рахунок в цей же період, контрактів з додатками і додатковими угодами до них, та інших документів поданих ТОВ «Інвест-Капітал-Груп» до банку на підставі яких із рахунку останнього за № 260033017601 в період з 11.04.2012 по теперішній час й складених банком, якими підтверджено факт і підстави зарахування та перерахування цих коштів кінцевому контрагенту, відомості про нього й його рахунки. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571), де ТОВ «Інвест-Капітал-Груп» 30.01.2012 відкрито рахунок за № 260033017601. Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження № 42016100000000088, а саме при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допиту свідків, перевірки фактів можливості ТОВ «Інвест-Капітал-Груп» зняття коштів з рахунків, цільового використання коштів, отриманих від ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» та також перерахування цих коштів на рахунки фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності. Зважаючи на те, що окремі працівники «Кредит Оптима Банк» мають доступ до всіх його приміщень, існує реальна загроза зміни або знищення документів, що зберігається в приміщенні «Кредит Оптима Банк», у зв'язку з чим було б за доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вище вказані документи.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 42016100000000088 від 29.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 2 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571).

Як вбачається з матеріалів клопотання, ТОВ «Інвест-Капітал-Груп» 30.01.2012 відкрито рахунок за № 260033017601 в ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571) за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про Товариство, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУ НП у місті Києві Сачук Ганні Іванівні або за дорученням останньої відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571) за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, а саме: банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 260033017601 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та назви і МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 11.04.2012 по 22.02.2016 й чеків і довіреностей, доручень по яким із цих рахунків знімалися кошти за цей період; платіжних доручень за період з 11.04.2012 по 22.02.2016 здійснювалися перекази коштів з рахунку ТОВ «Інвест-Капітал-Груп» за № 260033017601 заявок (заяв) на підставі яких здійснювалося зарахування коштів на рахунок в цей же період, контрактів з додатками і додатковими угодами до них, вантажно-митних декларацій з відмітками банку про їх оплату, інвойсів, рахунків-проформи, листів, Swift, та інших документів поданих ТОВ «Інвест-Капітал-Груп» до банку на підставі яких із рахунку останнього № 260033017601 перераховувалися кошти в період з 11.04.2012 по 22.06.2016 й складених банком, якими підтверджено факт і підстави зарахування та перерахування цих коштів кінцевому контрагенту, відомості про нього й його рахунки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Попередній документ : 62521269
Наступний документ : 62521272