Рішення № 62344677, 25.10.2016, Господарський суд Чернігівської області

Дата ухвалення
25.10.2016
Номер справи
927/977/16
Номер документу
62344677
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

Господарський суд Чернігівської області

Пр-т. Миру, 20, м. Чернігів, 14000 , тел. 676-311, факс 77-44-62, e-mail: inbox@cn.arbitr.gov.ua

=====

Р І Ш Е Н Н Я

Іменем України

від 25 жовтня 2016 року у справі №927/977/16

Господарським судом Чернігівської області у складі судді Оленич Т.Г. розглянуто у відкритому судовому засіданні справу №927/977/16

за позовом:Державного підприємства «Український державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики ім. А.В. Шаха», вул. Попудренка, 54, м. Київ, 02094

до відповідача: Відділу Держземагенства у Семенівському районі Чернігівської області, вул. Центральна, 33, м.Семенівка, Чернігівська область,15400

про стягнення 41819грн.00коп.

у присутності представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1 (довіреність пост. №7-7/801 від 25.10.2016)

від відповідача: ОСОБА_2 заступника начальника відділу, довіреність пост. №9-28-99.1-1050/15-15 від 28.12.2015.

В судовому засіданні на підставі ч.2 ст.85 Господарського процесуального кодексу України проголошені вступна та резолютивна частини рішення.

СУТЬ СПОРУ:

Позивачем подано позов про стягнення з відповідача 41819грн. боргу по оплаті послуг зі створення цифрових растрових карт по Семенівському району Чернігівської області.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобовязання з оплати створених позивачем на підставі договору №54 від 07.10.2013 цифрових растрових карт по Семенівському району Чернігівської області шляхом перетворення топографічних карт масштабу 1:10 000 та (або) видавничих оригіналів карт в цифровий растровий вигляд.

Представником позивача у судовому засіданні, яке відбулось 25.10.2016, подано письмово та підтримано усно клопотання про здійснення процесуального правонаступництва та заміну відповідача його правонаступником Відділом Держгеокадастру у Семенівському районі Чернігівської області.

В обгрунтування підстав заявленого клопотання позивач зазначає, що Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 №442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Державне агентство земельних ресурсів України реорганізовано шляхом перетворення в Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, в звязку з чим Постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 «Про утворення територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру» Відділ Держземагентства у Семенівському районі реорганізовано у Відділ Держгеокадастру у Семенівському районі.

Відповідно до ст.25 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно з п.1 Постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року №442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Державне агентство земельних ресурсів України реорганізовано шляхом перетворення у Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру.

В пункті 5 даної Постанови зазначено, що центральні органи виконавчої влади, які утворюються шляхом реорганізації інших центральних органів виконавчої влади, є правонаступниками органів, які реорганізуються.

Відповідно до п.2 Постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 5 «Про утворення територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру» територіальні органи Державного агентства земельних ресурсів реорганізовані шляхом їх приєднання до відповідних територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, зокрема Відділ Держземагентства у Семенівському районі Чернігівської області реорганізовано у Відділ Держгеокадастру у Семенівському районі Чернігівської області.

Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 03.03.2015 №12 затверджено Положення про Відділ Держгеокадастру у Семенівському районі Чернігівської області, державну реєстрацію якого проведено 03.07.2015 за номером запису 10561020000000381.

В силу п.5 Постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 №442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Відділ Держгеокадастру у Семенівському районі Чернігівської області є правонаступником відділу Держземагенста у Семенівському районі Чернігівської області.

За таких обставин суд приходить до висновку про доведеність факту правонаступництва Відділу Держгеокадастру у Семенівському районі Чернігівської області прав та обовязків Відділу Держземагенста у Семенівському районі Чернігівської області, а тому клопотання позивача про здійснення процесуального правонаступництва належить задовольнити.

Отже, відповідачем у даній справі є Відділ Держгеокадастру у Семенівському районі Чернігівської області.

У відзиві на позов відповідач визнав наявність кредиторської заборгованості перед позивачем. Разом з тим, відповідач зазначає, що відділ є юридичною особою публічного права і фінансується з державного бюджету. З посиланням на норми Бюджетного кодексу України відповідач стверджує, що із-за відсутності Паспорту бюджетної програми, тобто документу, що визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців та інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, - у нього не було жодних правових підстав вчиняти будь-які дії по перерахунку коштів позивачу. Крім того, як стверджує відповідач, погашення наявної кредиторської заборгованості було неможливо через відсутність відповідних кошторисних призначень і відкритих асигнувань. З огляду на вищевикладене, відповідач не погоджується з позовними вимогами.

В судове засідання, яке відбулось 25.10.2016, зявились представники обох сторін.

Подані представниками сторін клопотання про відмову від здійснення технічної фіксації судового засідання судом задоволені. Засідання господарського суду по розгляду даної справи проведено без фіксації технічними засобами. Хід судового процесу відображено у протоколах судових засідань.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення та доводи представників сторін, зясувавши обставини, що мають значення для вирішення спору, перевіривши їх наявними в матеріалах справи доказами, суд ВСТАНОВИВ:

07 жовтня 2013 року між Відділом Держземагенства у Семенівському районі Чернігівської області (Замовник за договором), правонаступником якого є Відділ Держгеокадастру у Семенівському району Чернігівської області, та Державним підприємством «Український державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики ім. А.В. Шаха» (позивач у справі, виконавець за договором) укладено договір №54 (далі за текстом рішення договір), за умовами якого позивач зобовязався надати Замовнику послуги зі створення цифрових растрових карт по Семенівському району Чернігівської області шляхом перетворення топографічних карт масштабу 1:10 000 та (або) видавничих оригіналів карт в цифровий растровий вигляд, а Замовник, в свою чергу, зобовязався прийняти і оплатити такі послуги.

За змістом п.1.3., 1.4. договору найменування, зміст, обсяг, характеристика та інші вимоги до послуг, результати наданих послуг визначаються узгодженим сторонами Технічним завданням (Додаток №1), що є невідємною частиною цього договору.

Відповідно до п.3.1. договору ціна договору становить 89819 (вісімдесят девять тисяч вісімсот девятнадцять) гривень 00 коп., у тому числі ПДВ 14969 (чотирнадцять тисяч девятсот шістдесят девять) гривень 00 коп. у відповідності з Протоколом узгодження договірної ціни (Додаток №2) та Кошторисом (Додаток №3), що є невідємними частинами цього договору.

В розділі ІV договору сторони узгодили порядок оплати послуг та встановили, що розрахунки по договору здійснюються на підставі ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України та наявного бюджетного фінансування (п.4.1.). Оплата по договору здійснюється після передачі виконаних послуг замовнику та підписання сторонами акту приймання-передачі (п.4.2.). Розрахунки за цим договором здійснюються у національній валюті України в безготівковій формі (п.4.3.).

Остаточний строк надання послуг не пізніше 01 грудня 2013 року відповідно до п.5.1. договору визначено Календарним планом (Додаток №4), що є невідємною частиною цього договору.

В розділі V договору сторони узгодили умови, зокрема, щодо порядку здачі-прийняття наданих послуг та встановили, що результати наданих послуг виконавець передає на електронному(их) носії(ях) інформації створені цифрові растрові карти актами наданих послуг. Форма акта наданих послуг затверджена Додатком №5 цього договору. Складання актів наданих послуг здійснюється відповідно до Технічного завдання (Додатку №1), що є невідємною частиною цього договору (п.5.2.). Виконавець може надавати замовнику акти наданих послуг за фактично надані послуги до 05 числа місяця наступного за звітним, останній акт до 31 жовтня 2013 року (п.5.3.). Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня одержання акту наданих послуг зобовязаний направити виконавцеві підписаний акт наданих послуг або мотивовану відмову від прийняття наданих послуг (п.5.4.). Приймання наданих послуг здійснюється замовником відповідно до умов, визначених Технічним завданням (Додаток №1 цього договору) (п.5.5.). У разі виявлення недоліків, замовник складає акт із переліком недоліків. Після усунення недоліків сторонами підписується акт наданих послуг (п.5.6.). Послуги, які зазначаються в акті наданих послуг та надаються за умовами цього договору, вважаються виконаними з моменту підписання сторонами актів наданих послуг, що є підставою для здійснення розрахунків (п.5.9.).

Відповідно до п.10.1. договору цей договір набирає чинності з дня підписання його сторонами і діє до грудня 2013 року.

Як вбачається з наданого до матеріалів справи примірника договору №54 від 07.10.2013, останній підписаний сторонами договору та скріплений їх печатками.

Доказів розірвання або визнання недійсним вказаного договору в судовому порядку на час розгляду даної справи сторонами не надано, а тому в силу ст.629 Цивільного кодексу України договір №54 від 07.10.2013 є обовязковим для виконання сторонами, що також не оспорювалось жодною із сторін в ході розгляду справи.

Аналіз змісту вищевказаного договору свідчить, що у звязку з його укладенням між сторонами виникли правовідносини з надання послуг, які регулюються нормами глави 63 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ст.901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобовязується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобовязується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

31 жовтня 2013 року сторонами складено, підписано та скріплено їх печатками Акт №1 надання послуг за Договором від 07.10.2013 №54, в якому зазначено, «що Виконавцем надано послуги в повному обсязі 266,67шт. згідно Календарного плану та Технічного завдання, затверджених Договором». Кількість планшетів послуг із створених цифрових растрових карт по Семенівському району Чернігівської області, шляхом перетворення топографічних карт масштабу 1:10 000 та (або) видавничих оригіналів карт в цифровий растровий вигляд, записаних на електронному(их) носії(ях) інформації складає 266,67шт. Згідно з кошторисом вартість наданих послуг разом з ПДВ складає 48000грн.

13 листопада 2013 року сторонами складено, підписана та скріплено їх печатками Акт без номеру надання послуг за Договором від 07.10.2013 №54, в якому відображено, що «Виконавцем надано послуги в повному обсязі 232,31шт. згідно Календарного плану та Технічного завдання, затверджених Договором.». Кількість планшетів послуг із створення цифрових растрових карт по Семенівському району Чернігівської області, шляхом перетворення топографічних карт масштабу 1:10 000 та (або) видавничих оригіналів карт в цифровий растровий вигляд, записаних на електронному(их) носії(ях) інформації складає 232,31шт. Згідно з кошторисом загальна вартість 232,31шт. цифрових растрових карт складає 41819грн. разом з ПДВ.

Як вбачається зі змісту вищевказаних актів, в них відсутні застереження замовника щодо якості, обсягу та вартості наданих послуг, навпаки, в ньому зазначено, що «замовник не має претензій до наданих виконавцем послуг».

Всього, згідно із вказаними актами, позивачем надано послуг на загальну суму 89819грн., що відповідає підписаному сторонами кошторису на послуги із створення цифрових растрових карт, який є Додатком №3 до Договору №54 від 07.10.2013 та є його невідємною частиною (п.3.1. договору).

Проти підписання зазначених актів та проти факту отримання від позивача обумовлених договором послуг відповідач не заперечував і в ході розгляду справи по суті.

Таким чином, матеріалами справи підтверджується факт належного виконання позивачем зобовязань в обсязі та порядку, передбаченими умовами договору №54 від 07.10.2013.

Відповідно до ст.903 Цивільного кодексу України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобовязаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до ч.1 ст.251 та ч.1 ст.252 Цивільного кодексу України строком є певний період у часі, зі спливом якого повязана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.

Судом вище встановлено, що в п.4.1. договору передбачено порядок розрахунків по договору здійснюються на підставі ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України та наявного бюджетного фінансування. В п.4.2. договору визначено, що оплата по договору здійснюється після передачі виконаних послуг Замовнику та підписання сторонами Акту приймання-передачі.

Отже, із змісту умов договору №54 від 07.10.2013 вбачається, що цей договір є оплатним, разом з тим в ньому сторонами не встановлено конкретного строку в розумінні ч.1 ст.252 Цивільного кодексу України, в який замовник мав би оплатити отримані послуги.

За твердженням позивача у позовній заяві, відповідачем 11.11.2013 сплачено позивачу 48000грн. в рахунок оплати послуг по створенню цифрових растрових карт згідно з договором №54 від 07.10.2013. Даний факт підтверджується також наданою позивачем копією банківської виписки з рахунку позивача за 11.11.2013.

Як стверджує позивач, від відповідача інших платежів в оплату послуг, наданих на виконання договору №54 від 07.10.2013, не надходило.

Приймаючи до уваги, що в договорі відсутні умови щодо строків або термінів оплати відповідачем наданих та прийнятих послуг, тому в силу приписів ч.2 ст.530 Цивільного кодексу України кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обовязок у семиденний строк від дня предявлення вимоги, якщо обовязок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Позивачем на адресу відповідача направлено вимогу від 14.06.2016 про оплату послуг, наданих на підставі договору №54 від 07.10.2013 та визначених в акті без номеру від 13.11.2013 на суму 41819грн.

За загальними правилами днем предявлення вимоги кредитором слід вважати день, у який боржник одержав надіслану йому вимогу.

Приймаючи до уваги нормативні строки пересилання поштових відправлень, затверджені Наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 №958, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 за №173/24950, та враховуючи правила обчислення строків, встановлені ст.253, 254 Цивільного кодексу України, суд приходить до висновку, що відповідач мав оплати надані послуги в повному обсязі до 27 червня 2016 року включно.

Відповідач у відповіді на претензію від 08.07.2016 №24-28-99.4-907/2-16 визнав наявність заборгованості. Разом з тим, надані послуги не оплатив, внаслідок чого за ним станом на день звернення до суду з даним позовом рахується заборгованість у розмірі 41819грн., яку позивач і просить стягнути в судовому порядку.

Відповідно до ч.1 ст.32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

В силу ст.33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Відповідачем доказів оплати в повному обсязі отриманих послуг в ході розгляду даної справи в місцевому господарському суді не надано.

В силу ст.193 Господарського кодексу України субєкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності вимог щодо виконання зобовязання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Не допускається одностороння відмова від виконання зобовязань.

Відповідно до ст.610 Цивільного кодекс України порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання).

За приписами ч.1 ст.612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Оскільки на момент звернення до суду з даним позовом строк оплати послуг сплив, тому суд приходить до висновку, що відповідачем порушено умови договору в частині своєчасної оплати наданих послуг, в звязку з чим заборгованість відповідача перед позивачем за надані послуги становить 41819грн.

Заперечуючи проти позову та пояснюючи причини невиконання зобовязання, відповідач з посиланням на норми Бюджетного кодексу України зазначає про відсутність затвердженого у встановленому порядку паспорта бюджетної програми, відсутність відповідних бюджетних асигнувань.

Вказані заперечення судом відхиляються, оскільки відсутність бюджетних коштів не виправдовує бездіяльність органу державної влади чи місцевого самоврядування та не є підставою для уникнення від виконання зобовязання. Відповідна правова позиція з посиланням на рішення Європейського суду з прав людини по справі «Терем ЛТД, Чечеткін та Оліус проти України» була викладена у постанові Верхового Суду України від 15.05.2012 по справі №11/446. А відтак, відповідач зобовязаний належно, у відповідності до умов договору та вимог чинного законодавства виконати свої зобовязання в частині оплати наданих позивачем послуг.

До того ж, суд вважає за необхідне зазначити, що, як встановлено судом раніш, між сторонами у справі на підставі укладеного між ними договору №54 від 07.10.2013 виникли цивільні правовідносини з надання послуг, які підпадають під регулювання нормами цивільного законодавства.

В свою чергу, відповідно до ст.1 Бюджетного кодексу України, цим Кодексом регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, і питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства, а також визначаються правові засади утворення та погашення державного і місцевого боргу.

Отже, до спірних правовідносин, що розглядаються в межах даної справи, не можуть бути застосовані норми бюджетного законодавства.

Враховуючи, що матеріалами справи підтверджується факт неналежного виконання відповідачем зобовязання по оплаті послуг, визначених в акті надання послуг від 13.11.2013, наданих позивачем на підставі договору №54 від 07.10.2013, на момент прийняття рішення доказів погашення заборгованості за надані йому послуги відповідач суду не представив, а тому з нього належить стягнути 41819грн. боргу.

З огляду на вищевикладене, позовні вимоги задовольняються повністю, і з відповідача має бути стягнуто 41819грн. боргу за послуги.

Відповідно до ч.1 ст.49 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи, що позовні вимоги задовольняють в повному обсязі, тому сплачений позивачем судовий збір повністю покладається на відповідача.

Керуючись ст.193 Господарського кодексу України, ст.251, 252, 253, 254, 530, 610, 612, 629, 901, 903 Цивільного кодексу України, ст.25, 32, 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

Здійснити процесуальне правонаступництво у справі, замінивши відповідача - Відділ Держземагенства у Семенівському районі Чернігівської області (вул. Центральна, 33, м.Семенівка, Чернігівська область,15400, ідентифікаційний код 38307563) його правонаступником Відділом Держгеокадастру у Семенівському районі Чернігівської області (вул. Центральна, 33, м.Семенівка, Чернігівська область, 15400, ідентифікаційний код 39875099).

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Відділу Держгеокадастру у Семенівському районі Чернігівської області, Чернігівська область, м.Семенівка, вул. Центральна, 33 (ідентифікаційний код 39875099) на користь Державного підприємства «Український державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики ім. А.В. Шаха», м. Київ, вул.Попудренка, 54 (ідентифікаційний код 02571008,) 41819грн. боргу та 1378грн. судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено та підписано 31 жовтня 2016 року.

Суддя Т.Г. Оленич

Попередній документ : 62344654
Наступний документ : 62344678