Рішення № 62344468, 25.10.2016, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
25.10.2016
Номер справи
910/14315/16
Номер документу
62344468
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2016Справа №910/14315/16

Суддя господарського суду міста Києва Карабань Я.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом публічного акціонерного товариства «Ніжинський механічний завод» до товариства з обмеженою відповідальністю «Агро Імпульс 2010» про стягнення заборгованості у розмірі 2 260, 13 грн,

за участю представників сторін:

позивача - Падалка С.С. (довіреність № 132 від 18.02.2015);

відповідача - не з'явилися,

В С Т А Н О В И В :

У серпні 2016 року публічне акціонерне товариство «Ніжинський механічний завод» (надалі - позивач) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Агро Імпульс 2010» (надалі - відповідач) про стягнення з останнього заборгованості у розмірі 2 260, 13 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що між позивачем та відповідачем був укладений договір оренди нерухомого майна відповідно до умов якого позивач передав, а відповідач прийняв у тимчасове користування приміщення, що знаходиться за адресою: м. Ніжин, вул. Б. Хмельницького, 37, інженерний комплекс, площею 27, 2 кв.м. За умовами договору відповідач зобов'язався, зокрема, своєчасно здійснювати орендні платежі, а саме: орендну плату та комунальні платежі. Однак, як зазначив позивач, відповідач не оплатив комунальні послуги згідно рахунків на оплату від 31.10.2013 № 233, від 30.11.2013 № 257 та від 31.12.2013 № 281. Як вказує позивач, загальна сума заборгованості складає 2 260, 13 грн.

Таким чином, позивачем заявлені позовні вимоги про стягнення з відповідача вказаної суми основної заборгованості за договором.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.08.2016 порушено провадження у справі № 910/14315/16 та призначено її до розгляду в судовому засіданні на 21.09.2016.

Ухвалою суду від 21.09.2016 розгляд справи відкладено на 21.10.2016.

На підставі розпорядження керівника апарату Господарського суду міста Києва від 04.10.2016 № 04-23/2049 призначено повторний автоматичний розподіл судової справи № 910/14315/16, у зв'язку зі звільненням судді Прокопенко Л.В., справу передано на розгляд судді Карабань Я.А.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.10.2016 справу № 910/14315/16 прийнято до провадження, розгляд справи призначено на 25.10.2016.

У судове засідання, призначене на 25.10.2016, представник позивача з'явився, надав пояснення по суті спору та просив суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

Водночас суд зазначає, що ухвали у даній справі надсилалися, зокрема, відповідачеві на його адресу місцезнаходження, яка відповідає відомостям, внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а відтак, в силу ч. 1 ст. 64 ГПК України відповідач вважається повідомленим судом про дату, час і місце розгляду даної справи належним чином.

Крім того, в матеріалах справи міститься рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення відповідачу завчасно, а саме 17.10.2016.

Однак, відповідач в жодне судове засідання свого повноважного представника не направив, обґрунтованих письмових пояснень із зазначенням поважних причин неявки його представника у судові засідання до суду не подав, правом, наданим ст. 59 ГПК України, не скористався, відзиву на позов від останнього до суду не надійшло, а тому, відповідно до положень ст. 75 ГПК України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

У судовому засіданні 25.10.2016 судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Вивчивши матеріали справи, повно та всебічно дослідивши обставини справи та докази на їх підтвердження, заслухавши повноважного представника позивача, судом встановлено таке.

21.02.2013 між публічним акціонерним товариством «Ніжинський механічний завод» (надалі - позивач, орендодавець, ПАТ «Ніжинський механічний завод») та товариством з обмеженою відповідальністю «Агро Імпульс 2010» (надалі - відповідач, орендар, ТОВ «Агро Імпульс 2010») був укладений договір оренди нерухомого майна (надалі - договір) відповідно до умов якого орендодавець передає, а орендар приймає у тимчасове користування приміщення, що знаходиться за адресою: м. Ніжин, вул. Б. Хмельницького, 37, інженерний корпус, загальною площею 27, 2 кв.м., на четвертому поверсі, загальною кількістю кімнат - дві (п. 1 договору).

Відповідно до п. 3.4. договору вступ орендаря у строкове платне користування орендованим приміщенням настає одночасно з підписанням сторонами цього договору та акту приймання-передачі приміщення, що орендується, який є невід'ємною частиною даного договору. З дати підписання акту приймання-передачі починається обчислення строку оренди приміщення. З цієї самої дати у орендаря виникає зобов'язання по сплаті орендної плати та комунальним платежам за користування приміщенням.

Згідно з п. 4.1. договору щомісячна орендна плата по договору за приміщення складає 816, 00 грн із розрахунку вартості 1 кв.м. у місяць 30, 00 з ПДВ.

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції даного місяця. Розмір орендної плати не включає в себе вартість комунальних послуг, води, опалення, електроенергії, каналізації, утримання місць загального користування (п. 4.2. договору).

У відповідності до п. 5 договору орендар зобов'язаний, зокрема, своєчасно здійснювати орендні платежі, а саме: орендну плату та комунальні платежі.

Орендар щомісячно сплачує орендодавцю не пізніше 15 числа поточного місяця видатки за користування комунальними послугами згідно з розрахунком платіжної вимоги (п. 6.1. договору).

Згідно п. 7.1. договору за невиконання або неналежне виконання умов договору оренди сторони несуть відповідальність згідно діючого законодавства України.

01.03.2013 між орендодавцем та орендарем був укладений акт прийому-передачі орендованого приміщення відповідно до якого орендодавець згідно договору передав, а орендар прийняв у фактичне користування орендоване приміщення за договором загальною площею 27, 2 кв.м., яке знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 37, м. Ніжин, четвертий поверх інженерного корпусу в належному стані та у відповідності до договору.

Спір між сторонами даної справи виник в результаті, як зазначає позивач, порушення відповідачем грошового зобов'язання за договором оренди. За твердженнями позивача, заборгованість відповідача, яка виникла внаслідок несплати комунальних платежів за жовтень - грудень 2013 року згідно рахунків-фактур на загальну суму 2 260, 13 грн.

З огляду на те, що відповідач не дотримався своїх гарантій, викладених у п. 5 договору щодо погашення наявної перед позивачем заборгованості за договором, ПАТ «Ніжинський механічний завод» звернулося до Господарського суду міста Києва з позовними вимогами про стягнення з відповідача суми заборгованості за комунальні послуги в розмірі 2 260, 13 грн.

Виходячи з викладених вище обставин та наявних у матеріалах даної справи доказів, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню повністю, з урахуванням такого.

Згідно з рахунків-фактури від 31.10.2013 № 233 на суму 484, 36 грн, від 30.11.2013 № 257 на суму 804, 26 грн, від 31.12.2013 № 281 на суму 971, 51 грн, належним чином засвідчені копії яких містяться в матеріалах справи, а оригінали оглянуто судом у судовому засіданні, вартість комунальних послуг становить 2 260, 13 грн.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач неодноразово звертався до відповідача з претензіями від 20.02.2014 № 164, від 08.12.2015 № 2013, від 02.02.2016 № 67 про сплату вищевказаної суми заборгованості на користь відповідача, однак зазначені претензії були залишені відповідачем без розгляду та задоволення. Доказів протилежного відповідачем не надано.

Частиною 1 ст. 173 Господарського кодексу України встановлено, що господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать (ч. 1 ст. 174 Господарського кодексу України).

Відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 7 вказаної статті, не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

У відповідності до ч. 1 ст. 762 Цивільного кодексу України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності (ч. 1 ст. 286 Господарського кодексу України).

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Суд відзначає, що належних доказів, який б підтверджували факт належного здійснення відповідачем оплати комунальних платежів за жовтень 2013 року, листопад 2013 року та грудень 2013 року згідно рахунків-фактур на загальну суму 2 260, 13 грн, матеріали справи не містять.

Таким чином, підсумовуючи сукупність встановлених вище фактів, суд дійшов висновку, що позовна вимога про стягнення з відповідача боргу в сумі 2 260, 13 грн підлягає задоволенню в повному обсязі.

Щодо розподілу судових витрат між сторонами у справі суд зазначає таке.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" станом на 01.01.2016 мінімальна заробітна плата у місячному розмірі становить 1 378, 00 грн.

Згідно п.п. 2 п. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру справляється судовий збір у розмірі 1,5 відсотки ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 150 розмірів мінімальних заробітних плат, а із позовних заяв немайнового характеру - 1 розмір мінімальної заробітної плати. Таким чином, з 01.01.2016 розмір судового збору за розгляд в господарському суді позовних заяв немайнового характеру становить 1 378, 00 грн, а за розгляд позовних вимог майнового характеру - не менше 1 378, 00 грн та не більше 206 700, 00 грн.

За таких обставин, позивач при зверненні до суду із даною позовною заявою повинен був сплатити судовий збір у розмірі 1 378, 00 грн, в той час як сплатив 1 450, 00 грн, тобто в більшому розмірі, ніж встановлено Законом.

Відповідно до вимог визначених статтею 49 ГПК України, витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача у розмірі 1 378, 00 грн.

Крім того, суд роз'яснює позивачу, що пунктом 2 частини 1 статті 7 Закону України «Про судовий збір» передбачено, що сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом. Частиною 2 цієї статті встановлено, що у випадках, установлених пунктом 1 частини першої цієї статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, - повністю. Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики (ч. 3 ст. 7 Закону України "Про судовий збір").

Отже, надмірно сплачена сума судового збору у розмірі 72, 00 грн (1 450, 00 - 1 378, 00) може бути повернута платникові - публічному акціонерному товариству «Ніжинський механічний завод» за клопотанням.

Керуючись ст.ст. 33, 34, 43, 44, 49 ст.ст. 82-85, 121 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В :

1. Позов публічного акціонерного товариства «Ніжинський механічний завод» задовольнити в повному обсязі.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Агро Імпульс 2010» (01103, м. Київ, вул. Драгомирова, 10/10, кімната 61, ідентифікаційний код 37199555, з будь-якого його рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконавчого провадження) на користь публічного акціонерного товариства «Ніжинський механічний завод» (16600,Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Богдана Хмельницького, 37, ідентифікаційний код 14312565, на будь-який його рахунок, виявленого державним виконавцем під час виконавчого провадження) 2 260 (дві тисячі двісті шістдесят) гривень 13 копійок заборгованості по комунальних платежах та 1 378 (одну тисячу триста сімдесят вісім) гривень 00 копійок судового збору.

3. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 31 жовтня 2016 року.

Суддя Я.А. Карабань

Попередній документ : 62344463
Наступний документ : 62344472