Ухвала суду № 61886834, 04.10.2016, Апеляційний суд Чернігівської області

Дата ухвалення
04.10.2016
Номер справи
751/4015/15-ц
Номер документу
61886834
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 751/4015/15-ц Провадження № 22-ц/795/1353/2016 Категорія -цивільнаГоловуючий у I інстанції - Цибенко І. В. Доповідач - Євстафіїв О. К.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2016 року м. Чернігів

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у складі:

головуючого - суддіЄвстафіїва О.К.,суддів:Бечка Є.М., Висоцької Н.В.,при секретарі:Нечасному О.Л.,за участю:представника ПАТ КБ «ПриватБанк» - начальника відділу філії «Чернігівське регіональне управління» Рожка С.М., ОСОБА_6 та його представника ОСОБА_7, представника ОСОБА_8 - ОСОБА_9,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_8 на рішення Новозаводського районного суду м. Чернігова від 23 травня 2016 року по справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 про стягнення заборгованості та за зустрічним позовом ОСОБА_6 до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» про захист прав споживачів та визнання договору частково недійсним, треті особи: ОСОБА_10, ОСОБА_8,

в с т а н о в и в:

У квітні 2015 р. ПАТ КБ «Приватбанк» пред'явило позов до ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_10, у якому, після уточнення позовних вимог, просило стягти з останніх солідарно 12886 доларів 81 цент США заборгованості за кредитом, 2546 доларів 62 центи США заборгованості за процентами за користування кредитом, 465 доларів 03 центи США винагороди за користування кредитом, 37118 грн. 74 коп. пені і штрафи у сумах 250 грн. 00 коп. (фіксована частина) та 22697 грн. 27 коп. (процентна складова) за несвоєчасне виконання договірних зобов'язань, а також відшкодування судових витрат. Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що внаслідок невиконання зобов'язань ОСОБА_6 за кредитним договором, а ОСОБА_8 та ОСОБА_10 - за договорами поруки, якими забезпечено виконання ОСОБА_6 зобов'язань за кредитним договором з ПАТ КБ «Приватбанк», у відповідачів перед позивачем утворилася заборгованість у вказаних вище сумах.

У березні 2016 р. ОСОБА_6 пред'явив зустрічний позов до ПАТ КБ «Приватбанк», у якому просив визнати недійсними:

1) пункти 8.8, 8.9 договору про іпотечний кредит між ними № CNGLGI0000006778 від 03.04.2008 р., а також пункт 2.4 цього договору в частині визначення загальновідомої формули розрахунку місячного ануїтетного платежу і розміру ануїтетного платежу,

2) визнати недійсною підвищення ПАТ КБ «ПриватБанк» процентної ставки за договором про іпотечний кредит № CNGLGI0000006778 від 03.04.2008 р. з 03.08.2008 р.,

3) визнати неукладеною додаткову угоду від 06.08.2008 р. до договору про іпотечний кредит № CNGLGI0000006778 від 03.04.2008 р. Дані позовні вимоги обґрунтовуються тим, що:

- укладаючи кредитний договір з ОСОБА_6, ПАТ КБ «ПриватБанк» мало на меті обмеження конкуренції та монополізацію умов надання іпотечних кредитів, що заборонено законодавством,

- всупереч ст. 2 Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» ПАТ КБ «ПриватБанк» письмово не оприлюднило інформації про умови іпотечного кредитування, реквізити ліцензії та свідоцтва про внесення його до Державного реєстру банків, не встановило положення про інфляційне застереження, не встановило узгодженої домовленості про розрахунки індексації щодо збереження реальної вартості предмету іпотеки, не встановило, яка частина ануїтетного платежу спрямовуватиметься на погашення тіла кредиту, а яка - на погашення процентів за користування кредитом,

- в оспорюваному договорі про іпотечний кредит не визначено умови взаєморозрахунків та обов'язків ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо розподілу здійснених ОСОБА_6 платежів. Так, у договорі передбачено лише обов'язок ОСОБА_6 перераховувати/зараховувати на транзитний рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» місячні ануїтетні платежі на погашення кредитної заборгованості, але не передбачено обов'язку ПАТ КБ «ПриватБанк» розподіляти ці платежі по рахунках для погашення тіла кредиту, процентів за користування кредитом, а також способу їх розподілу, і не вказано реквізитів цих рахунків та документа, яким ОСОБА_6 повинен повідомлятися про час і спосіб розподілу здійснених ним на погашення кредитної заборгованості платежів, а також про залишок заборгованості за договором кредиту і про суму, на яку нараховуватимуться проценти за користування ним, не визначено дати розподілу ПАТ КБ «ПриватБанк» цих платежів. Відповідно договір не містить відповідальності ПАТ КБ «ПриватБанк» за нездійснення розподілу цих платежів та/або за його затримку або за зарахування даних платежів не на той рахунок,

- до укладення оспорюваного договору ПАТ КБ «ПриватБанк» створило умови для отримання прихованого прибутку та для несплати ОСОБА_6 винагороди за використання його коштів, як того вимагає ст. 1061 ЦК України,

- кредитний договір між ОСОБА_6 і ПАТ КБ «ПриватБанк» не передбачає відповідальності останнього за порушення умов договору про повернення кредиту та розподіл платежів, здійснених ОСОБА_6 на його виконання, за зарахування платежів на рахунки, не зазначені у договорі, та за затримку їх розподілу. У той же час цим договором передбачено нарахування пені у розмірі 54,75% річних, штрафів та подвійного розміру процентів за користування кредитом за будь-яке порушення ОСОБА_6 зобов'язань,

- ПАТ КБ «ПриватБанк»:

1) не отримало від ОСОБА_6 письмового підтвердження факту ознайомлення з інформацією про всі існуючі для нього кредитні умови,

2) не здійснило детальний, достовірний та об'єктивний розпис сукупної вартості кредиту для ОСОБА_6 з урахуванням процентної ставки за кредитом та вартості всіх послуг, пов'язаних одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням договору, як у процентному, так і у грошовому виразі,

3) належно і об'єктивно не зазначило вид і предмет кожної супутньої послуги з обґрунтуванням її вартості,

4) не обґрунтувало формулу розрахунку ануїтетних платежів та її відмінність від загальновідомої, протиправно змінивши у пункті 2.4 договору цю формулу для отримання прихованого прибутку та збільшення розміру цього платежу з 1629 грн. 48 коп. до 1642 грн. 39 коп. Збільшивши розмір процентної ставки за користування кредитом до 25,08% річних, ПАТ КБ «ПриватБанк» не змінило розмір ануїтетних платежів,

5) не зазначило правила зміни процентної ставки за кредитом,

- оспорюваний договір не містить графіка платежів, який би відповідав встановленій НБУ формі такого графіка,

- у кредитному договорі між ОСОБА_6 і ПАТ КБ «ПриватБанк» зазначено, що розмір ставки за користування кредитом становить 15% річних, але реально він становить 18,98% річних, і не зазначено, що абсолютне значення подорожчання кредиту у договорі вказано у сумі 96086 грн. 80 коп., а реально воно становить 109477 грн. 00 коп.,

- ПАТ КБ «ПриватБанк» встановило платежі за дії, які воно вчиняє на свою користь, зокрема винагороду за передані у власність банку кошти,

- ПАТ КБ «ПриватБанк» встановило право змінювати без згоди ОСОБА_6 процентну ставку за користування кредитом у пунктах 8.8 і 8.9 кредитного договору, у яких містяться несправедливі для ОСОБА_6 умови. Так, у пункті 8.8 зазначено, що банк має право змінити розмір процентної ставки до розміру звичайної процентної ставки, встановленої у кредитора для таких видів кредитів, але який саме цей розмір - не вказано, а отже приховано. Пункт 8.9 суперечить пункту 10.2 договору, який передбачає взаємну згоду сторін на внесення змін до договору, та пункту 10.3 договору, який встановив, що всі зміни та доповнення до договору викладаються у письмовій формі та набувають чинності з моменту їх підписання сторонами договору. Крім того, пункт 8.9 договору є несправедливим, т.я.:

- за порушення ОСОБА_6 умов договору передбачено і пеню, і штраф, і сплату процентів за користування кредитом у подвійному розмірі,

- однією з умов підвищення процентної ставки за користування кредитом є погіршення фінансового стану ОСОБА_6 та поточні коливання процентних ставок за вкладами та/або кредитами, а також зміни у грошово-кредитній політиці НБУ незалежно від того, у який бік здійснюється коливання - у бік збільшення чи у бік зменшення,

- для збільшення процентної ставки за користування кредитом достатньо повідомлення про це ОСОБА_6 неуповноваженого на це фахівця банку лише за 14 днів до її збільшення і без згоди на це ОСОБА_6 Причому не має значення, чи отримав таке повідомлення ОСОБА_6, чи не отримав

- ПАТ КБ «ПриватБанк» внесено несправедливі зміни до уніфікованого проекту договору про іпотечний кредит для отримання прихованого прибутку. Так:

- воно не мало наміру рефінансувати кредит,

- додаткова угода між ОСОБА_6 й ПАТ КБ «ПриватБанк» від 06.08.2008 р. укладена внаслідок тривалого тиску на ОСОБА_6, протиправних дій та погроз йому. За цією угодою ОСОБА_6 не отримував у кредит грошові кошти у доларах США і йому не було надано права розпоряджатися зарезервованим ресурсом для погашення тіла кредиту. Тож ця угода в силу ст.ст. 640, 1046 ЦК України є неукладеною,

- на погашення кредитної заборгованості ОСОБА_6 сплачено ПАТ КБ «ПриватБанк» 6000 грн. 00 коп., 2266 доларів 42 центи США і 24960 доларів 30 центів США готівкою, що за офіційним курсом валют на 13.03.2016 р. становить 708438 грн. 19 коп., у той час як розмір розрахованої ПАТ КБ «ПриватБанк» кредитної заборгованості, причому у завищеному розмірі, становить 99714 грн. 71 коп.,

- ПАТ КБ «ПриватБанк» ввело ОСОБА_6 в оману - останній був впевнений, що він має обов'язок повернути кошти у валюті у встановленій ПАТ КБ «ПриватБанк» сумі, розмір якої перевищує розмір неіснуючої його заборгованості у сумі 99714 грн. 71 коп., яку створено ПАТ КБ «ПриватБанк» шляхом приховування від ОСОБА_6 взаєморозрахунків та розрахунку сплати процентів за кредитом.

Оскаржуваним рішенням позов ПАТ КБ «ПриватБанк» задоволено: стягнуто солідарно з ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» кредитну заборгованість у сумах 15898 доларів 46 центів США і 60066 грн. 01 коп., з яких 12886 доларів 81 цент США - заборгованість за кредитом, 1546 доларів 62 центи США - заборгованість за процентами за користування кредитом, 465 доларів 03 центи США - заборгованість за винагородою за користування кредитом, 37118 грн. 74 коп. - пеня, штраф у сумах 250 грн. 00 коп. (фіксована частина) і 22697 грн. 27 коп. (процентна складова), стягнуто з ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» по 1192 грн. 68 коп. з кожного на відшкодування витрат по сплаті судового збору і до бюджету судовий збір у сумі по 595 грн. 45 коп. (з кожного з них); у задоволенні зустрічного позову ОСОБА_6 відмовлено.

В апеляційній скарзі ОСОБА_8 просить скасувати дане рішення й ухвалити рішення про відмову у задоволенні позову ПАТ КБ «ПриватБанк» та про задоволення зустрічного позову ОСОБА_6, поклавши судові витрати на ПАТ КБ «ПриватБанк». Доводи апеляційної скарги є такими ж, як і доводи позовної заяви.

У судовому засіданні представник ОСОБА_8 підтримав апеляційну скаргу, ОСОБА_6 та його представник визнали апеляційну скаргу, а представник ПАТ КБ «ПриватБанк» просив її відхилити.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, суд вважає, що вона підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Постановляючи рішення, що оскаржується, суд І інстанції виходив з того, що на виконання договору про іпотечний кредит між ОСОБА_6 й ПАТ КБ «ПриватБанк» від 03.04.2008 р. та додаткової угоди від 06.08.2008 р. до вказаного договору залишок заборгованості ОСОБА_6 за кредитним договором у сумі 99714 грн. 71 коп. переведено у долари США і встановлено у сумі 21490 доларів 24 центи США, після чого придбані на виконання заяви ОСОБА_6 21490 доларів 24 центи США конвертовано у гривні, якими погашено кредитну заборгованість за договором від 03.04.2008 р. у сумі 99714 грн. 71 коп.; внаслідок непогашення ОСОБА_6 кредитної заборгованості у сумі 21490 доларів 24 центи США в нього перед ПАТ КБ «ПриватБанк» утворилася вказана у позовній заяві цього товариства заборгованість; зустрічні позовні вимоги ОСОБА_6 не підтверджено наявними у справі доказами та суперечать їм. З такими висновками частково не погоджується апеляційний суд.

Так, по справі встановлено наступне.

31.03.2008 р. ОСОБА_6 звернувся до ЗАТ КБ «ПриватБанк» (нинішня назва якого - ПАТ КБ «ПриватБанк», т. 1 а.с. 33) з заявою про надання йому кредиту у сумі 101000 грн. 00 коп. строком на 120 місяців зі ставкою по кредиту 15%, що підтверджено копією анкети-заяви відповідного змісту (т. 2 а.с. 214).

03.04.2008 р. між ОСОБА_6 та ПАТ КБ «ПриватБанк» укладено договір про іпотечний кредит № CNGLGI0000006778 (його копія в т. 1 на а.с. 14-17). Згідно з цим договором ОСОБА_6 отримав кредит у сумі 101000 грн. 00 коп. під 15 % річних шляхом зарахування коштів на поточний рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1. Відповідно до цього договору ОСОБА_6 зобов'язався здійснювати щомісячно до 3 числа кожного місяця погашення кредиту та сплачувати проценти ануїтетними платежами в сумі не менше 1642 грн. 39 коп. зі сплатою останнього платежу не пізніше 03.04.2018 р. Кредит надався зі строком погашення не пізніше 03.04.2018 р. на поліпшення якості квартири. Цим договором також передбачено обов'язок ОСОБА_6 у разі порушення кредитних зобов'язань сплатити ПАТ КБ «ПриватБанк» проценти за користування кредитом у подвійному розмірі, штраф у межах 10 % від суми невиконаного зобов'язання та пеню в розмірі 0,15 % від суми простроченого платежу. У пункті 8.9. даного договору передбачено можливість встановлення ПАТ КБ «ПриватБанк» нового розміру процентної ставки за користування кредитом.

03.04.2008 р. на забезпечення виконання ОСОБА_6 зобов'язань за згаданим кредитним договором укладено такі договори поруки: між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_10 - № CNGLGI0000006778/1 і між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_8 - № CNGLGI0000006778/2 (їх копії у т. 1 на а.с. 25 зв -26, 24-25). Згідно з цими договорами, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 зобов'язалися відповідати перед ПАТ КБ «ПриватБанк» солідарно у повному обсязі за зобов'язаннями ОСОБА_11 за укладеним з ПАТ КБ «ПриватБанк» договором про іпотечний кредит № CNGLGI0000006778 від 03.04.2008 р (п. 1 договорів) та дають згоду на зміну умов договору про іпотечний кредит без додаткового погодження з ними змін до кредитного договору (п. 1.5 договорів). Згаданими договорами поруки передбачено припинення поруки з припиненням забезпеченого нею зобов'язання за кредитним договором (п. 4.2).

Листом від 26.06.2008 р. № 20.1.3.2/6-7323 ПАТ КБ «ПриватБанк» повідомило ОСОБА_6 про зміну - збільшення процентної ставки до 2,09 % у місяць (копія цього листа у т. 1 на а.с. 94).

Відповідно до виписок по рахунку, на виконання кредитного договору з позивачем ОСОБА_6 здійснював платежі у сумі 1650 грн. 00 коп. 29.04.2008 р., 04.06.2016 р. та 01.07.2008 р. (т. 2 а.с. 106-108, т. 1 а.с. 117-129). Проте у зв'язку з порушенням цього договору у ОСОБА_6 перед ПАТ КБ «ПриватБанк» виникла заборгованість, що підтверджено відповідним розрахунком останнього (т. 2 а.с. 123-135).

30.07.2008 р. ОСОБА_6 звернувся до ПАТ КБ «ПриватБанк» із заявою про конвертування залишку заборгованості за договором від 03.04.2008 р. № CNGLGI0000006778 у сумі 99714 грн. 71 коп. у валюту - долари США про курсу процесінгу, що підтверджено копією цієї заяви (т. 1 а.с. 18). На виконання даної заяви банк надав згоду на конвертацію валюти, що підтверджується копією службової записки від 07.08.2008 р. № Э.CN.0.0.0.0/1-12112 (т. 1 а.с. 290).

06.08.2008 р. між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_6 укладено договір, який озаглавлено «Додаткова угода до договору про іпотечний кредит № CNGLGI0000006778 від 03.04.2008 р.» (його копія у т. 1 на 19-21, 83-86), і додаткову угоду до цієї угоди, копія якої у т. 1 на а.с. 22-23. Згідно з цим договором ОСОБА_6 отримав кредит у сумі 21490 доларів 24 центи США під 1,17% на місяць та зі сплатою винагороди за резервування ресурсів у розмірі 3% річних шляхом зарахування вказаних коштів на поточний рахунок ОСОБА_6 Відповідно до цього договору останній зобов'язався здійснювати до 3 числа кожного місяця погашення кредиту та сплачувати проценти ануїтетними платежами в сумі 382 долари 20 центів США зі сплатою останнього платежу не пізніше 03.04.2018 р. у сумі 262 долари 18 центів США. Цим договором також передбачено обов'язок ОСОБА_6 у разі прострочення кредитних зобов'язань більш ніж на 30 днів сплатити ПАТ КБ «ПриватБанк» штраф у розмірі 250 грн. 00 коп. + 5% від суми позову.

06.08.2008 р. ОСОБА_6 подав до ПАТ КБ «ПриватБанк» заяву № 1 про продаж йому іноземної валюти, конвертацію її у гривні та перерахування гривневих коштів у сумі 99714 грн. 71 коп. на погашення заборгованості за договором про іпотечний кредит № CNGLGI0000006778 від 03.04.2008 р. (копія цієї заяви у т. 1 на а.с. 112). Копіями виписки по рахунку ОСОБА_6 з 03.04.2008 р. по 03.10.2014 р. та платіжних доручень підтверджується, що дана заява ОСОБА_6 була виконана: 21490 доларів 24 центів США конвертовано у 99714 грн. 71 коп., які перераховано на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2, внаслідок чого 08.08.2008 р. повністю погашено заборгованість за кредитним договором № CNGLGI0000006778 від 03.04.2008 р. (т. 3 а.с. 162-166, т. 2 а.с. 106-108).

Згідно з розрахунками ПАТ КБ «ПриватБанк», у зв'язку з невиконанням умов кредитного договору перед ним у ОСОБА_6 станом на 31.03.2016 р. виникла заборгованість: за кредитом - 12886 доларів 81 цент США, за процентами - 2546 доларів 62 центи США, заборгованість з винагороди у сумі 465 доларів 03 центи США, по пені - 1415доларів 77 центів США, штраф (фіксована частина) - 9 доларів 53 центи США, штраф (відсоток від суми заборгованості) - 865 доларів 71 цент США (т. 2 а.с. 129-135).

28.08.2015 р. ОСОБА_10 та ОСОБА_8 звернулися до ПАТ КБ «ПриватБанк» із заявами про припинення договорів поруки за кредитним договором № CNGLGI0000006778 від 03.04.2008 р. (їх копії у т. 2 на а.с. 180, 182-183). Дані заяви мотивовані тим, що зобов'язання по цьому кредитному договору виконані у зв'язку зі сплатою банком залишку тіла кредиту, а також у зв'язку зі збільшенням обсягів відповідальності - збільшення відсотків за користування кредитом до 25,08 % річних. Про припинення вказаних договорів ОСОБА_10 та ОСОБА_8 зазначали і у запереченнях на позов (т. 2 а.с. 177-179). У відповідь на дані заяви (їх копії у т. 2 на а.с. 181, 184) ПАТ КБ «ПриватБанк» повідомило про неможливість їх задоволення.

Із встановленого апеляційний суд робить наступні висновки.

Укладений 06.08.2008 р. ПАТ КБ «ПриватБанк» з ОСОБА_6 договір, озаглавлений ними «Додаткова угода до договору про іпотечний кредит № CNGLGI0000006778 від 03.04.2008 р.», за своєю юридичною природою є новим зобов'язанням, яким замінено первинне зобов'язання - договір про іпотечний кредит № CNGLGI0000006778 від 03.04.2008 р. Даний висновок ґрунтується на тому, що:

- процентна ставка за договором від 06.08.2008 р. становить 1,17% на місяць на суму залишку заборгованості, тобто 20,4% річних (1,7% х 12 місяців = 20,4%), що є більшою у порівнянні з визначеною кредитним договором від 03.04.2008 р. процентною ставкою - 15 % річних,

- у договорі від 03.04.2008 р., на відміну від договору від 06.08.2008 р., не передбачено обов'язку позичальника сплачувати кошти за резервування ресурсів,

- змінено валюту зобов'язання з гривні (яка передбачалася договором від 03.04.2008 р.) на долар США (яку передбачено договором від 06.08.2008 р.). Тож в силу ч. 2 ст. 604 ЦК України з моменту укладення ПАТ КБ «ПриватБанк» з ОСОБА_6 договору від 06.08.2008 р. та погашення отриманими згідно з цим договором коштами заборгованості за договором від 03.04.2008 р. зобов'язання між ОСОБА_6 й ПАТ КБ «ПриватБанк» за договором від 03.04.2008 р. припинилися.

Відповідно до ч. 1 ст. 559 ЦК України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання. З договору поруки від 03.04.2008 р., укладеного між ОСОБА_8 та ПАТ КБ «ПриватБанк», вбачається, що ОСОБА_8 є поручителем за виконання ОСОБА_6 зобов'язань лише за кредитним договором від 03.04.2008 р. Оскільки він припинився у момент виконання договору від 06.08.2008 р. - 08.08.2008 р., то у цей же момент також припинився і договір поруки між ОСОБА_8 й ПАТ КБ «ПриватБанк». У зв'язку з цим відсутні підстави для задоволення позову за рахунок ОСОБА_8

Ні ОСОБА_6, ні ОСОБА_10 рішення суду по справі не оскаржують.

Тож для відновлення прав ОСОБА_8 необхідно та достатньо відмовити у задоволенні позову лише до неї.

Перевірка законності оскаржуваного рішення в частині стягнення з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» кредитної заборгованості за договором «Додаткова угода до договору про іпотечний кредит № CNGLGI0000006778 від 03.04.2008 р.» від 06.08.2008 р. спричинить вихід за межі правовідносин між ОСОБА_8 та ПАТ КБ «ПриватБанк». Цей висновок ґрунтується, крім викладеного вище, і на положеннях, закріплених у ст. 65 СК України, т.я. отримання ОСОБА_6 кредиту, про який йдеться, здійснювалося зі згоди його дружини ОСОБА_8

Всі доводи апеляційної скарги не можуть бути підставою для скасування оскаржуваного рішення, т.я. вони не стосуються правовідносин, що виникли між ОСОБА_8 й ПАТ КБ «ПриватБанк», а стосуються правовідносин, що втникли між ОСОБА_6 та ОСОБА_10, які рішення місцевого суду по справі не оскаржують, і ПАТ КБ «ПриватБанк».

З вищенаведеного випливає, що оскаржуване рішення підлягає скасуванню в частині всіх стягнень з ОСОБА_8 на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» з постановленням рішення про відмову у задоволенні його вимог у цій частині.

В порядку ч. 5 ст. 88 ЦПК України:

- рішення в частині стягнення з ОСОБА_8 595 грн. 45 коп. судового збору до бюджету підлягає скасуванню,

- на користь ОСОБА_8 з ПАТ КБ «ПриватБанк» належить стягти 4019 грн. 40 коп. на відшкодування витрат по оплаті судового збору за подання апеляційної скарги (квитанція у т. 3 на а.с. 89).

Керуючись ст.ст. 307, 309 ч. 1 п. 1, 314, 316 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу ОСОБА_8 задовольнити частково.

Рішення Новозаводського районного суду м. Чернігова від 23 травня 2016 року про стягнення з ОСОБА_8 (як солідарного боржника) на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» кредитної заборгованості у загальній сумі 15898 доларів 46 центів США і неустойки у загальній сумі 60066 грн. 01 коп. та в частині стягнення з ОСОБА_8 на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» 1192 грн. 68 коп. на відшкодування витрат по сплаті судового збору скасувати і відмовити у задоволенні цих вимог.

Рішення Новозаводського районного суду м. Чернігова від 23 травня 2016 року в частині стягнення з ОСОБА_8 до бюджету судового збору в сумі 595 грн. 45 коп. скасувати.

В іншій частині рішення суду залишити без змін.

Стягти з Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» на користь ОСОБА_8 4019 (чотири тисячі дев'ятнадцять) грн. 40 коп. на відшкодування судових витрат.

Рішення набирає законної сили з моменту його проголошення, але воно може бути оскаржене до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом 20 днів з дня набрання ним законної сили.

Головуючий:Судді:

Попередній документ : 61886833
Наступний документ : 61886840