Рішення № 61756815, 29.09.2016, Господарський суд Чернівецької області

Дата ухвалення
29.09.2016
Номер справи
926/2028/16
Номер документу
61756815
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"29" вересня 2016 р. Справа № 926/2028/16

За позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк Надра

до відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Буковинська хвиля

про розірвання договору та усунення перешкод у користуванні майном

Суддя С.О. Миронюк

Представники:

Від позивача ОСОБА_2 представник. Довіреність № 13-11-7363 від 02.07.2016 р.

Від відповідача не зявився.

СУТЬ СПОРУ: Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк Надра в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» звернулось з позовом до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Буковинська хвиля м. Чернівці про розірвання Договору оренди частини нежитлового приміщення № 1-2 від 20.12.2013 р. та зобовязати відповідача звільнити нежитлове приміщення загальною площею 203,2 м2, розташованого на 1-му поверсі будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Університетська, 20, м. Чернівці, та надати доступ позивачу до них.

Провадження у справі порушено ухвалою господарського суду Чернівецької області від 20.07.2016 р., справу до розгляду в судовому засіданні призначено на 04.08.2016 р.

Ухвалою суду від 04.08.2016 р. розгляд справи відкладено на 29.09.2016 р. у звязку з неявкою відповідача, строк розгляду справи продовжено на 15 днів до 05.10.2016 р.

В судовому засіданні 29.09.2016 р. представник позивача позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідач у судове засідання не зявився, надавши клопотання в якому просить відкласти розгляд справи у звязку з неможливістю забезпечити явки свого представника.

В цій площині суд зазначає, що згідно частини 3 статті 22 Господарського процесуального кодексу України сторони зобов'язані добросовісно користуватися наданими їм процесуальними правами та вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

Більш того, застосовуючи на підставі ч.1 ст.4 Господарського процесуального кодексу України і ст.17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини при розгляді справи ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд зазначає, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов'язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п.35 рішення від 07.07.1989р. Європейського суду з прав людини у справі Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

З урахуванням вищевикладеного суд дійшов висновку, що справа в порядку ст.75 Господарського процесуального кодексу України може бути розглянута без участі відповідача за наявними у ній документами.

Розглянувши подані документи, зясувавши фактичні обставини справи, суд встановив:

20.12.2013 року між сторонами укладено договір оренди частини нежитлового приміщення № 1-1 (далі - Договір), згідно якого позивач передає, а відповідач приймає в тимчасове платне користування, на умовах оренди, частину нежитлового приміщення загальною площею 203,20 м2 на 1-му, 2-му та 3-му поверхах нежитлової будівлі за адресою м. Чернівці, вул. Університетська, буд. 20 (п.1.1 договору).

Відповідно до п.4.1 договору строк оренди розпочинається з дати передачі приміщення за Актом приймання-передачі приміщення та припиняється 30 квітня 2016 року.

Станом на момент вирішення спору договір є чинним, доказів його недійсності суду не надано.

25.12.2013 року сторонами підписано акт приймання-передачі нерухомого майна.

Пунктом 5.1. договору встановлено, що розмір орендної плати становить 7929,24 грн. в місяць включаючи ПДВ.

Орендна плата нараховується починаючи з 121 календарного дня від дати передачі приміщення орендарю за актом приймання-передачі по день повернення приміщення орендарю за актом приймання-передачі. (п.5.3 договору)

Згідно п.5.5 договору орендна плата за пятий та наступні місяці оренди сплачується орендарем щомісячно в безготівковій формі на поточний рахунок орендодавця безпосередньо на підставі даного договору без виставлення окремого рахунку та без складання актів приймання-передачі послуг оренди, не пізніше 10 числа кожного місяця, за попередній місяць.

У відповідності до ч.4 ст. 284 Господарського кодексу України, ч. 1 ст. 763 ЦК України, сторонами правочину в п.4.1. Договору оренди №1-1, встановлено, що строк оренди припиняється 30 квітня 2016 року.

Згідно ч.2 ст. 291 Господарського кодексу України та п. 4.3.1. Договору оренди №1-1, договір оренди припиняється у разі закінчення строку, на який його було укладено.

Відповідно до п.7.2.6. Договору оренди №1-1, орендар зобов'язується в разі закінчення строку дії цього договору повернути орендодавцю приміщення.

Даний пункт договору кореспондується із ч.1 ст. 785 Цивільного кодексу України, де зазначено, що у разі припинення договору найму наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

Відповідно до ч.2 ст. 795 Цивільного кодексу України та п. 9.1. Договору оренди №1-1, повернення наймачем предмета договору найму оформляється відповідним документом (актом), який підписується сторонами договору.

Позивачем 19.05.2016 р. та 31.05.2016 р. надіслано відповідачу листи із пропозицією підписати відповідний акт приймання-передачі орендованого майна та повернути приміщення. Дані листи відповідачем були отримані але залишенні без задоволення.

20 грудня 2013 року між позивачем та відповідачем укладено Договір оренди частини нежитлового приміщення № 1-2 (далі - Договір оренди №1-2), який фактично продовжував договірні відносини щодо оренди нежитлового приміщення до 01.11.2018 року за певних умов, а саме: п.3.1. Договору оренди №1-2 визначено, що приміщення повинно бути передане орендодавцем та прийняте орендарем 01 травня 2016 р. але не раніше припинення строку дії Договору оренди частини нежитлового приміщення № 1-1 та передачі приміщення від орендаря орендодавцю за актом приймання-передачі.

На день розгляду справи в суді, нежитлове приміщення за Договором оренди №1-1 не повернуто орендодавцю, акт прийому передачі сторона не підписано, тобто, орендар порушив вимоги встановлені п.7.2.6. Договору оренди №1-1 та п.3.1. Договору оренди №1-2.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Згідно ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно ч.6. ст. 193 Господарського кодексу України, зобов'язана сторона має право відмовитися від виконання зобов'язання у разі неналежного виконання другою стороною обов'язків, що є необхідною умовою виконання.

Статтею 615 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення зобов'язання однією стороною друга сторона має право в повному обсязі відмовитися від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом. Внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання у повному обсязі воно припиняється.

Згідно ст. 611 Цивільного кодексу України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору.

Відповідно до ч.2 ст. 214 Цивільного кодексу України, особи, які вчинили двосторонній правочин, мають право у випадках передбачених законом, відмовитися від нього.

Згідно ч.2 ст. 782 Цивільного кодексу України, у разі відмови наймодавця від договору найму договір є розірваним з моменту одержання наймачем повідомлення наймодавця про відмову від договору.

Відповідно до ч.2 ст. 188 Господарського кодексу України, сторона договору, яка вважає за необхідне розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором.

Позивачем 17.06.2016 р. на адресу відповідача надіслано листа із повідомленням орендодавця про відмову від Договору оренди №1-2 та вимогою звільнити самовільно зайняте не житлове приміщення.

Згідно ч.3 ст. 651 Цивільного кодексу України, у разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним.

У разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються (ч.2 ст. 653 Цивільного кодексу України).

Судом з достовірністю встановлено, що відповідач 01 травня 2016 р. орендоване приміщення згідно Договору №1-1, позивачу не передав чим порушив взяті на себе зобовязання за Договором оренди №1-2.

Відповідно до 391 Цивільного кодексу України, власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

Отже, нежитлове приміщення загальною площею 203,2 м2, розташоване на 1-му, 2-му та 3-му поверхах нежитлової будівлі за адресою м. Чернівці, вул. Університетська, буд. 20, передане ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Буковинська хвиля на підставі Договору оренди №1-1 та Договору оренди №1-2 від 20.12.2013 р. підлягає звільненню.

Згідно ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі усіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

У процесі розгляду справи не виявлено інших фактичних обставин, що мають суттєве значення для правильного вирішення спору, і доказів на підтвердження цих обставин.

За таких обставин та враховуючи вище викладене суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню а судові витрати за розгляд позовної заяви слід віднести на відповідача, з вини якого спір безпідставно доведено до розгляду судом.

Керуючись пунктом ст.ст. 49, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити.

2. Розірвати Договір оренди частини нежитлового приміщення № 1-2 від 20 грудня 2013 року, укладений між Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк Надра» (Код ЄДРПОУ 20025456, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 15) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Буковинська хвиля» (Код ЄДРПОУ 37722530, юридична адреса: 58004, м. Чернівці, пров. Затишний, буд. 13) на нежитлові приміщення площею 203,20 м2 що знаходяться за адресою: м. Чернівці, вул. Університетська, 20.

3. Зобов'язати ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Буковинська хвиля» (Код ЄДРПОУ 37722530) звільнити нежитлове приміщення загальною площею 203,2 м2, розташованого на 1-му поверсі: сходова клітина І пл. 13,8 кв.м.; на 2-му поверсі: приміщення 2-1 пл. 76,4 кв.м.; вмивальня 2-2 пл. 1,1 кв.м.; вбиральня 2-3 пл. 1,2 кв.м.; комора 2-4 пл. 1,6 кв.м.; коридор 2-5 пл.1,2 кв.м.; сходова клітина III пл. 14,5 кв.м.; на 3-му поверсі: коридор 3-1 пл.14,7 кв.м.; приміщення 3-2 пл. 37,6 кв.м.; приміщення 3-3 пл. 23,6 кв.м.; вбиральня 3-4 пл. 1,4 кв.м.; вмивальня 3-5 пл. 1,2 кв.м.; сходова клітина V пл.. 14,9 кв.м. що знаходяться за адресою: м. Чернівці, вул. Університетська, 20.

4. Стягнути із ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Буковинська хвиля» (Код ЄДРПОУ 37722530, юридична адреса: 58004, м. Чернівці, пров. Затишний, буд. 13) на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк Надра» (Код ЄДРПОУ 20025456, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 15) судовий збір в сумі 2756,00 грн.

5. З набранням рішення законної сили видати наказ.

Повний текст рішення складено та підписано 03.10.2015 року.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

У разі подання апеляційної скарги або апеляційного подання до Львівського апеляційного суду через Господарський суд Чернівецької області, рішення якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційною інстанцією.

Суддя С.О. Миронюк

Попередній документ : 61756806
Наступний документ : 61756816