Ухвала суду № 61487506, 23.09.2016, Господарський суд Волинської області

Дата ухвалення
23.09.2016
Номер справи
903/686/16
Номер документу
61487506
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ПРО ПОВЕРНЕННЯ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ

"23" вересня 2016 р.

№ 01-39/903/686/16

Суддя господарського суду Волинської області Вороняк А. С., розглянувши матеріали

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю “АЯКСИ І К”, м. Луцьк

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче підприємство «ЕЛЕКТРОСЕРВІС», м. Луцьк

про стягнення 10543,56 грн.

Встановив: 21.09.2016р. Товариство з обмеженою відповідальністю “АЯКСИ І К” звернулося до господарського суду Волинської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче підприємство «ЕЛЕКТРОСЕРВІС» про стягнення 10000 грн. – основної заборгованості, 495,89 грн. – пені, 47,67 грн. – 3% річних та судових витрат по справі.

Подана заява не може бути прийнята господарським судом Волинської області, оскільки не відповідає вимогам Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України).

Згідно ч.1 ст.56 ГПК України позивач, прокурор зобов'язані при поданні позову надіслати сторонам копії позовної заяви та доданих до неї документів відповідно до кількості відповідачів та третіх осіб листом з описом вкладення.

Відповідно до вищезазначеної норми, обов'язок позивача направити відповідачам копії доданих до позовної заяви документів не залежить від того чи є у наявності у відповідачів дані документи.

Згідно п.2 ч.1 ст.57 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Згідно п.п.59, 61 Постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009р. №270 "Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку" внутрішні поштові відправлення з оголошеною цінністю з описом вкладення подаються для пересилання відкритими для перевірки їх вкладення. У разі приймання внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом вкладення бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник поштового зв'язку повинен перевірити відповідність вкладення опису, розписатися на обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається відправникові. На примірнику опису, що видається відправникові, працівник поштового зв'язку повинен зазначити номер поштового відправлення. За бажанням відправника на примірнику опису, що вкладається до поштового відправлення, вартість предметів може не зазначатися.

Таким чином, належним доказом відправлення стороні позовної заяви та доданих до неї документів є опис вкладень в поштовий конверт та документ, що підтверджує надання поштових послуг (касовий чек, розрахункова квитанція тощо) надані в оригіналі.

Згідно доданого до позовної заяви копії опису вкладення в цінний лист від 19.09.2016р., відповідачу було направлено копію позовної заяви вих.№179 від 19.09.2016р.(на 3-х арк.). Тобто направлено лише позовну заяву без доданих до неї документів, а саме: договору підряду №2016/06-05 від 22.06.2016р., протоколу узгодження договірної ціни від 22.06.2016р., рахунку №71 від 22.06.2016р., акту здачі-прийняття виконаних робіт(послуг) від 02.07.2016р., накладної №26 від 02.07.2016р., претензії №162 від 22.08.2016р.(з доказами направлення останньої). Також до позовної заяви не додано документ, що підтверджує надання поштових послуг (касовий чек, розрахункова квитанція тощо).

Суд зазначає, що відповідно до ст.6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950р. кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Згідно практики Європейського суду з прав людини, яка є джерелом права згідно ст.17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", - право на справедливий суд охоплює не лише стадію розгляду справи по суті, але також дотримання всіх процедур, що передбачені національним законодавством і повинні відбуватися до порушення провадження у справі.

Національним законодавством України (ст.56 ГПК України) передбачено забезпечення права відповідачів на інформацію про подану позовну заяву та ознайомлення з її змістом і доданими документами, а також передбачено механізм реалізації такого права - шляхом встановлення обов'язку позивача надіслати сторонам копії позовної заяви та доданих до неї документів до порушення провадження у справі.

Таким чином, право на справедливий суд, передбачене ст.6 Конвенції, включає в себе обов'язок позивача належним чином інформувати сторони про подання позову до суду шляхом направлення їм копії такої позовної заяви з додатками.

Окрім того, принцип рівності сторін у процесі вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість представляти справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно другої сторони (п.87 Рішення у справі "Салов проти України" від 06.09.2005р.).

У Рішенні в справі "Надточий проти України" від 15.05.2008р. зазначено, що принцип рівності сторін передбачає, що кожна сторона повинна мати розумну можливість представляти свою сторону в умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе становище в порівнянні з опонентом.

Таким чином, на стадії прийняття позовної заяви до розгляду та порушення провадження у справі, суд має бути впевненим у тому, що зазначені засади не були порушені заявником позову.

Зазначені обставини є суттєвими, оскільки нормами ст.59 ГПК України передбачено право відповідача після одержання ухвали про порушення провадження у справі надіслати суду відзив на позовну заяву, тоді як у даному випадку відповідач позбавляється можливості підготувати обґрунтовані заперечення на позовну заяву, з урахуванням усіх обставин, на які посилається позивач та поданих ним доказів.

Відповідно до п.3.5 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2011р. “Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції”, недодержання вимог статей 54, 56 та пунктів 2 і 3 частини першої статті 57 ГПК України щодо форми, змісту і додатків до позовної заяви тягне за собою наслідки, передбачені статтею 63 ГПК України. У разі коли до позовної заяви додано докази надсилання відповідачеві копії лише самої заяви, але відсутні докази надсилання йому копій доданих до неї документів, така заява підлягає поверненню на загальних підставах згідно з п.6 ч.1 ст.63 ГПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст.63 ГПК України суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо не подано доказів надсилання відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Виконання позивачем вимог процесуального законодавства, які він зобов'язаний вчиняти до подання позову, не може здійснюватися після порушення провадження у справі. Таким чином, господарський суд позбавлений права прийняти позовну заяву до розгляду, а потім зобов'язувати позивача усувати вказані недоліки.

Не направлення позивачем відповідачу всіх доданих до позовної заяви документів, виступає підставою для повернення даної останньої без розгляду, що в свою чергу, не позбавляє позивача права на повторне звернення з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення допущеного недоліку.

На підставі викладеного, господарський суд, керуючись п.6 ч.1 ст.63, 86 ГПК України -

ухвалив:

позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “АЯКСИ І К” на 3-х арк. з доданими документами на 11-ти арк., в тому числі платіжне доручення №272 від 19.09.2016р. на суму 1378 грн. - повернути позивачу без розгляду.

Суддя А. С. Вороняк

Попередній документ : 61487504
Наступний документ : 61487509