Ухвала суду № 59847117, 05.08.2016, Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд

Дата ухвалення
05.08.2016
Номер справи
804/7708/14
Номер документу
59847117
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

"05" серпня 2016 р.справа № 804/7708/14

Суддя Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Панченко О.М., перевіривши на відповідність вимогам КАС України апеляційну скаргу Державного підприємства "Криворізька теплоцентраль"

на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 10 липня 2016 р. у справі № 804/7708/14

за позовом Державного підприємства "Криворізька теплоцентраль"

до Криворізької північної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області

про скасування податкового повідомлення - рішення, -

в с т а н о в и в:

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 10 липня 2016 року у задоволенні адміністративного позову Державного підприємства "Криворізька теплоцентраль" - відмовлено (т.2, а.с. 88-92 ).

Не погодившись з постановою суду першої інстанції, позивач оскаржив її в апеляційному порядку (т. 2, а.с. 105-112).

Відповідно до ч. 2 ст. 186 Кодексу адміністративного судочинства України апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Оскаржувана постанова була прийнята у порядку письмового провадження. Копія постанови отримана позивачем 24.05.2016 року, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (т.2, а.с. 88 -98, 102).

Апеляційна скарга була подана до суду першої інстанції 19.07.2016 року, тобто з пропуском встановленого ч.2 ст. 186 КАС України строку, оскільки десятиденний строк подання апеляційної скарги на зазначену постанову, який обліковується з дня отримання копії оскаржуваної постанови, сплинув 03.06.2016 року (т.2, а.с. 105).

Відповідно до ч. 4 ст. 189 КАС України апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 186 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом тридцяти днів з моменту отримання ухвали про залишення апеляційної скарги без руху особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції з заявою про поновлення строків або вказати інші підстави для поновлення строку.

Позивачем подано клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження, обґрунтовуючи пропуск строку тим, що підприємство не мало коштів для сплати судового збору за подання апеляційної скарги. Крім того, отримавши кошти для сплати судового збору, підприємство подало до банківської установи платіжне доручення №214 від 04.04.2016 року, проте банківська установа повернула дане платіжне доручення без відмітки про перерахування судового збору до Державного бюджету України. Отже лише 18.07.2016 року позивач отримав належним чином оформлене платіжне доручення (т.2, а.с. 114).

Ознайомившись з доводами зазначеними в клопотанні про поновлення строку, суд апеляційної інстанції вважає, що відсутність у позивача коштів на оплату судового збору не є поважною причиною для пропуску строку на апеляційне оскарження. Тобто, зазначене клопотання не містить будь - яких обґрунтувань поважності пропуску строку та підстав для його поновлення.

З урахуванням вищезазначеного, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що апеляційну скаргу Державного підприємства "Криворізька теплоцентраль" на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 10 липня 2015 року слід залишити без руху та встановити заявнику строк протягом тридцяти днів з моменту отримання даної ухвали, для звернення до суду апеляційної інстанції з заявою про поновлення строків подання апеляційної скарги з наведенням поважних підстав для такого поновлення.

Відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 189 КАС України, якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку апеляційного оскарження будуть визнані неповажними, суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного провадження.

Серед іншого, дана апеляційна скарга не відповідає вимогам ч. 6 ст. 187 КАС України.

В порушення вимог ч. 6 ст. 187 КАС України позивачем до апеляційної скарги додано документ про сплату судового збору за подання до суду апеляційної інстанції апеляційної скарги на постанову суду першої інстанції в неповному обсязі в розмірі 1808,73 грн. (платіжне доручення № 214 від 04.07.2016 року) (т.2, а.с. 113).

Відповідно до приписів статті 87 КАС України, судові витрати складаються із судового збору та витрат, повязаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати і звільнення від сплати встановлюються законом.

Правові засади справляння судового збору, коло платників, об'єкт та розмір ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначаються Законом України «Про судовий збір» від 08.07.2011 року № 3674-VІ (далі по тексту - Закон України № 3674-VІ) в редакції, чинній на момент звернення до суду.

З 01 вересня 2015 року набув законної чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» від 22.05.2015 року № 484-VІІІ (далі по тексту - Закон України № 484-VІІІ), згідно з яким внесено зміни до Закону України № 3674-VІ, в тому числі щодо ставок судового збору.

Частиною першою статті 4 Закону України № 3674-VІ визначено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Із матеріалів адміністративної справи вбачається, що позивач ДП "Криворізька теплоцентраль" звернувся до Дніпропетровського окружного адміністративного суду у травні 2014 року, про що свідчить реєстраційний штамп вхідної кореспонденції Дніпропетровського окружного адміністративного суду (т.1, а.с. 3).

При цьому позивачем , як вбачається з матеріалів адміністративної справи, заявлено фактично одна позовна вимога майнового характеру, а саме: визнати неправомірним та скасувати податкове повідомлення рішення № 0001251500 від 15.05.2014 року про збільшення ДП «Криворізька теплоцентраль» грошове зобов'язання на суму 597 556 грн., в тому числі 478044,8 грн. за основним платежем та 119511,2 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) (т.1, а.с. 10).

Так, 01.09.2015 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» від 22.05.2015 р. №484-VII, яким внесено зміни в Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 року №3674-VI (далі - Закон України «Про судовий збір») та, зокрема, змінено ставки судового збору за подання до адміністративного суду апеляційної інстанції скарги на рішення суду.

Підпунктом 2 пункту 3 частини 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір» визначено, що при поданні до адміністративного суду апеляційної інстанції скарги на рішення суду ставка судового збору становить 110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви.

При поданні до адміністративного суду адміністративного позову майнового характеру розмір ставок судового збору становив 2 відсотки розміру майнових вимог, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 4 розмірів мінімальної заробітної плати.

Таким чином, оскільки при поданні адміністративного позову сплаті підлягала сума судового збору в розмірі 4872 грн., то при поданні апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції її заявник повинен сплатити судовий збір в розмірі 5359,20 грн. (110%*4872=5359,20).

Як вбачається з матеріалів справи, при зверненні із апеляційною скаргою до суду, позивач сплатив судовий збір у сумі 1808,73 грн.Отже, позивач сплатив судовий збір не в повному обсязі, таким чином позивачу слід доплатити судовий збір у сумі 3550 грн. 47 коп.

За таких обставин, апеляційну скаргу Державного підприємства "Криворізька теплоцентраль" на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 10 липня 2016 року слід залишити без руху та встановити позивачу строк для усунення недоліків апеляційної скарги протягом тридцяти днів з моменту отримання даної ухвали, а саме надати клопотання про поновлення строків з обґрунтуванням поважних підстав для такого поновлення та надати оригінал документу про сплату судового збору у визначеному Законом України "Про судовий збір" розмірі з урахування вже сплаченої суми судового збору.

Керуючись ст. ст. 186, 187, 189 КАС України, суд, -

у х в а л и в:

Апеляційну скаргу Державного підприємства "Криворізька теплоцентраль" на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 10 липня 2016 р. у справі № 804/7708/14 - залишити без руху.

Надати Державному підприємству "Криворізька теплоцентраль" строк, протягом тридцяти днів з моменту отримання даної ухвали, для усунення недоліків апеляційної скарги, саме:

- надати докази сплати судового збору в повному обсязі (реквізити для сплати судового збору - одержувач: УДКСУ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області; рахунок отримувача: 31217206781004; код класифікації доходів бюджету: 22030101; код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37989274; банк отримувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області; код банку отримувача (МФО): 805012; призначення платежу: "*;101;_____(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті); Судовий збір, за апеляційною скаргою ______ (ПІБ чи назва установи, організації заявника апеляційної скарги), Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд");

- надати клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження з зазначенням у ньому поважних причин пропуску такого строку.

Копію ухвали направити заявнику для виконання.

Ухвала набирає законної сили відповідно до ст. 254 КАС України та може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду України в порядку і строки, визначені ст. 212 КАС України.

Суддя О.М. Панченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 59847117 ?

Документ № 59847117 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 59847117 ?

Дата ухвалення - 05.08.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 59847117 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 59847117 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 59847117, Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд

Судове рішення № 59847117, Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд було прийнято 05.08.2016. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 59847117 відноситься до справи № 804/7708/14

Це рішення відноситься до справи № 804/7708/14. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 59847115
Наступний документ : 59847119